(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dobrý den. Všechny vás tu vítám a zahajuji další jednací den 13. schůze Poslanecké sněmovny.

Poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi sdělili, kdo hlasuje s kartou náhradní. Do záznamu - s náhradní kartou číslo 5 hlasuje pan kolega poslanec Mašek.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci: Dana Balcarová od 17.30 do 19.00 z pracovních důvodů, Marian Bojko ze zdravotních důvodů, Milan Hnilička od 12.30 do 15.00 z pracovních důvodů, Milan Chovanec z rodinných důvodů, Jan Chvojka do 13 hodin bez udání důvodu, Ivan Jáč od 16 hodin z rodinných důvodů, Marian Jurečka z pracovních důvodů, Miroslav Kalousek do 12 hodin ze zdravotních důvodů, Pavel Kováčik z pracovních důvodů, Věra Kovářová od 10 do 13 hodin z pracovních důvodů, Ilona Mauritzová do 12 hodin bez udání důvodu, Daniel Pawlas ze zdravotních důvodů, Markéta Pekarová Adamová ze zdravotních důvodů, Antonín Staněk z důvodu zahraniční cesty.

Z členů vlády se omlouvá Klára Dostálová z dopoledního jednání z pracovních důvodů - od 11 hodin doplňuje, Ilja Šmíd z důvodu zahraniční cesty, Dan Ťok od 15.30 z důvodu zahraniční cesty.

Dodatečně ještě přišla omluva pana poslance Ondřeje Profanta, který se omlouvá mezi 9.00 a 10.00 z důvodu návštěvy lékaře.

Dnes bychom se měli věnovat bodům z bloku třetího čtení, u nichž byly splněny zákonné lhůty... okamžik... Jedná se o body 70, 71, 72, 73, 76, 83 a 88. Jedná se o sněmovní tisky 13, 48, 49, 91, 36, 66 a 94. Poté bychom pokračovali pevně zařazeným bodem 17, což je sněmovní tisk 76, druhé čtení. (Hluk v sále. Někteří poslanci diskutují mimo lavice.)

Já vás poprosím, jestli byste se už v rámci možnosti mohli usadit na svých místech a ukončit diskusi.

Ve 12.30 máme pevně zařazené volební body 91, 92, 93, 94, 95, 96 a 97. Připomínám, že na 14.30 máme pevně zařazené body 2, 5, 40 a 28. Je to sněmovní tisk 47/6 zamítnutý Senátem, sněmovní tisk 90/1 vrácený Senátem, sněmovní tisky 132 a 87 - prvé čtení. Poté bychom se věnovali případně dalším bodům dle schváleného pořadu. Tak.

A je čas na vystoupení k případné změně pořadu schůze. Jako první se přihlásil pan poslanec Výborný, poté pan poslanec Farský. Prosím, máte slovo. Okamžik, nemáte slovo, nemáte zapnutý mikrofon. Můžete, děkuji.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji pěkně. Vážený pane předsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, chtěl bych navrhnout u bodu č. 12 - je to druhé čtení návrhu zákona, který podalo Zastupitelstvo Pardubického kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk č. 54 - jeho pevné zařazení, a to na pátek ve 13 hodin. Tento týden pátek dvacátého... (Předsedající: Pátého.) pátého, děkuji pěkně, 25. května ve 13 hodin.

Důvodem je to, aby mohl být přítomen zástupce předkladatele, který zde ve Sněmovně nesedí. Pan hejtman je na pracovní cestě ve Spojených státech amerických a pan náměstek by zde mohl v pátek ve 13 hodin být přítomen. Děkuji za podporu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Nyní pan poslanec Farský. Zeptám se - pan poslanec Černohorský se hlásil k pořadu? (Ano.) Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Farský: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych obrátit vaši pozornost k zařazení dvou senátních bodů. Senátoři mají komplikované to, aby sem dobíhali na poslední chvíli. Naopak my je pak vyřazujeme z programu. Myslím si, že je to škoda. Jsou to dva body.

Jako první bych chtěl navrhnout bod č. 27, tisk č. 105. Týká se podmínek k získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání. My jsme ho včera hlasovali po té přestávce, a jak jsem od mnoha kolegů slyšel, tak ho chtěli podpořit, ale protože to bylo součástí těch zmatků, které tady probíhaly, tak nakonec nebyl zařazen. Chtěl bych ho zařadit jako první bod na středu 30. května po polední přestávce, to znamená ve 14.30. A jako druhý po něm zařadit senátní návrh zákona týkající se Ústavního soudu. Je to tisk č. 30, bod č. 4 této schůze. Tedy pevné zařazení po bodu 27 - 30. května.

Já vám děkuji za podporu těchto dvou návrhů, které usnadní práci obou komor Parlamentu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Pane poslanče, včera jsme hlasovali o některých vyřazeních, takže se nám aktuálně změnila čísla bodů. To znamená, ta nelékařská zdravotní povolání mají momentálně č. 29 - to jsme tam zařadili naopak. A ten druhý tedy bude č. 6. (Posl. Farský hovoří k předsedajícímu mimo mikrofon.) Ano, děkuji.

Pan poslanec Černohorský.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Dobrý den. Rád bych navrhl vlastně pevné zařazení bodu č. 70, vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, na pátek na devět ráno. Odůvodnění je jednoduché. Bohužel náhle onemocněl zpravodaj a v tuto chvíli není nikdo, kdo by ji mohl zastoupit. Kdyby to bylo přeřazeno na pátek, tak paní předsedkyně výboru pro životní prostředí, pokud by se paní Pekarová neuzdravila, je schopna ji v pátek již zastoupit. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Vždy každé ráno nejprve ovšem je nárok na změnu pořadu. V 9.00 nevím, jestli je to nejšťastnější nápad, přesně na začátek schůze... Souhlasil jste, jako první bod. Děkuji.

S přednostním právem se hlásí pan předseda Faltýnek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké dopoledne, dámy a pánové. Za náš klub - my téměř všechny návrhy, které tady zazněly, podpoříme, až na ten poslední, a to proto, protože kolegyně Fialová je připravena vzít roli zpravodaje tohoto třetího čtení. Takže já bych doporučoval, abychom to neměnili a nechali to tak, jak to je. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, zda ještě někdo má zájem vystoupit k pořadu schůze. Není-li tomu tak, tak se vypořádáme hlasováním s návrhy, které tu zazněly.

 

Nejprve budeme hlasovat o návrhu pana poslance Výborného, který navrhuje, abychom tisk 54, to je ten zákon 500/2004, zařadili pevně na pátek ve 13.00.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 24, přihlášeno je 163 poslanců, pro 137, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP