(18.50 hodin)
(pokračuje Benda)

Za prvé diskuse o tom, jestli povolujeme, nebo nepovolujeme, jestli tam budou, nebo nebudou kouřit děti nebo mladiství do 18 let. Tak v našem návrhu zákona je samozřejmě zákaz přístupu osobám mladším osmnácti let do restaurací a zařízení a prostor, ve kterých se kouří. Takže ty nám do toho nepleťte. Nebavíme se o dětech. Bavíme se prosím o dospělých. První poznámka.

Druhá poznámka. Říct mi, že kuřáci se dožívají v průměru o sedm let kratšího věku, nevím, kdo to vypočítal, ale dejme tomu, že bych vám tuhle tezi věřil, a že tedy méně pracují a neodvádějí daně. Při průměrné délce života, jak jistě víte, 79 let v českých zemích, tak se v průměru dožívají 72. Takže méně užívají důchod. Ne méně pracují a odvádějí daně. Tak jen bych byl rád, aby ty věci fakt zaznívaly férově.

Za třetí. Opakoval tady pan zpravodaj a opakuje to teď znovu ministr spravedlnosti, číslo 100 mld. korun, které je takhle vycucané z prstu. Neviděl jsem k němu nikdy žádný reálný podklad. To je nějaký odhad, který si někdo vymyslel. Řekl, možná to v tom zdravotnictví něco stojí. Upřímně řečeno, ve zdravotnictví samotném není téměř nikdo, kdo by byl schopen vám říct ano, tato nemoc byla způsobena kouřením. To mi všichni doktoři potvrdí. Ano, jsou nemoci, u kterých se zvyšuje pravděpodobnost, pokud kouřím, že budu nemocen. Současně pan zpravodaj už ve své zpravodajské zprávě vhodil do éteru číslo 40 mld. výběru na daních. Tak já jsem si to schválně vyjel. Za loňský rok je příjem na spotřební dani z tabáku 56,219 a na DPH z tabákových výrobků 16,917 mld. Tak jenom abychom opravdu ta čísla nestříleli tak úplně od boku.

Já jsem hluboce přesvědčen o tom, že kuřáci si zaplatí mnohem více, než ze systému v reálu spotřebují. A to do toho nepočítám ty důchody. Ale já nechci obhajovat to, jestli se má, nebo nemá kouřit. To je fakt rozhodnutí každého z nás. Jenom prosím, abychom se nemátli.

A potom, pan ministr nám rád vyčítá, že nemáme analýzy, data, další údaje. Tak samozřejmě že nemáme. Jsme jenom prostí poslanci, každý s jedním asistentem. Kde bychom si asi sebrali peníze na analýzy a data? Ale jsem rád, že nám ten průzkum STEMu pan ministr rozdal. Stačí si ho jenom prohlédnout. Když položí - nejdiskutovanější částí protikuřáckého zákona je úplný zákaz kouření v restauracích a v provozovnách stravovacích služeb. Vadí vám osobně, že uvnitř restaurací se nesmí kouřit? Rozdíly preferencí podle typu restauračních zařízení, hospody, pivnice, vám vyjde, že určitě ano. A spíše ano je více než určitě ne a spíše ne. Tak mi řekněte, o čem ten průzkum svědčí. A to je váš průzkum. Ten jsem nezadával já. Jenom by mě zajímalo, kolik to Ministerstvo zdravotnictví stál, samozřejmě. Ale to se třeba někdy dozvíme. Stejně tak, na straně 4 - další zajímavý koláč. Bude tomu rok, co začal platit protikuřácký zákon. Někteří trvají na jeho platnosti či žádají jeho zpřísnění. Jiní žádají o zmírnění nebo zrušení. Vy osobně byste protikuřácký zákon - a prosím opět, sečtěte si odpovědi - zcela zrušil a zmírnil, dávají 50 %, zpřísnil a nechal beze změny 47 %. Další tři procenta neví. Takže opět většina české společnosti si myslí, že to, co předkládají poslanci Benda, Veselý, Nacher a 85 dalších, je správný a moudrý úkon.

Takže nás prosím vás nemaťte. Je to dobře a já věřím tomu, že se nám to podaří prosadit. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak, já děkuji panu poslanci. Nyní mám s faktickou poznámkou opět pana ministra Vojtěcha. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Nechci se tady přít o procentech. Myslím si, že je třeba se podívat na ten trend, který je tam zřejmý z mého pohledu. A kdo to chce vidět, tak to vidí. Ale já bych chtěl říct ještě jednu věc. Takové řeknu až klišé, že kuřáci si přeci svou léčbu zaplatí. Je třeba říci, že tady mámě nějaký systém veřejného zdravotního pojištění, to je nějaký balík peněz. Dneska je tam zhruba 300 mld. korun. A tento balík peněz je určený na léčbu všech pacientů v ČR. Pokud se teď bavíme o těch nákladech pouze pro zdravotnictví, tak souhlasím, ty jsou nižší. Já jsem mluvil o těch 100 mld. jako celospolečenské náklady. Ty zdravotní se odhadují někde na 30 mld. ročně. I když samozřejmě souhlasím s tím, že ty odhady jsou různé, ale v zásadě takto to zhruba vychází, pokud jsou ty zdravotní dopady.

Ale je třeba říci, že tyto peníze pak chybí někde jinde. A kouření způsobuje nemoci, které jsou zkrátka preventabilní. Prostě nemusíte kouřit, ale jsou tady tisíce pacientů, kteří si svoji nemoc nezpůsobili. Vzácné choroby, kdy se děti s těmi chorobami už narodily. Nezpůsobily si je samy. A jejich léčba stojí obrovské peníze. Často jeden takový pacient stojí třeba 20 milionů ročně, jeho léčba. Tak není lepší ty peníze zkrátka ušetřit a dát je na léčbu těch, kteří si svou nemoc nezavinili? Protože to je stále ten jeden stejný balík peněz veřejného zdravotního pojištění. A o tom já se bavím. A proto mně jako ministrovi zdravotnictví na tomto záleží. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak, já děkuji za dodržení času. Máme čtyři minuty do konce. Zeptám se paní poslankyně Válkové, jestli chce vystoupit. (Nechce.) Příště, dobře. Tak v tom případě bych ten bod pro dnešek přerušil a budu...

Pokud nám někdo ještě něco nechce říct organizačního, tak bych připomněl, že budeme pokračovat zítra v devět hodin. Je tam na plánu mimořádně zařazený bod Marrákešský protokol, nebo k úmluvě podepsané v Marrákeši, a po něm budou pravděpodobně následovat body podle pořadu, to znamená od bodu 21, přičemž samozřejmě na začátku dne můžou zaznít návrhy na změnu pořadu.

Tento bod je přerušen, a dokud nebude zařazen někde znovu do pořadu, tak už ho na této schůzi neuvidíme. Pan poslanec Benda chce organizačně?

 

Poslanec Marek Benda: Já nevím, pane předsedající, ale tohle nepokládám za úplně férový postup, protože v tuto chvíli jednáme o tomto bodu. Já chápu, že zítra ráno je zařazen nějaký bod napevno, to naprosto respektuji, ale po něm má pokračovat jednání o tomto bodu. Pokud ta Sněmovna má rozjednaný bod, tak má pokračovat v jednání o tomto bodu, pokud tam nejsou nějaké napevno zařazené. Pokud budou napevno zařazené, pak tomu naprosto rozumím. Ale jinak moc nechápu, proč bychom ho měli odsouvat někam jenom proto, že jsme ho nestačili dnes dojednat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já vám rozumím. Nicméně tento bod byl napevno zařazen na dnešek. A pokud je nějaký bod napevno někam zařazen a pak se nedojedná, tak už se v něm nepokračuje. Já vám doporučuji zítra ráno navrhnout, abychom v něm pokračovali po Marrákeši například.

Pokud nemá už nikdo nic dalšího organizačního, tak tedy přerušuji dnešní jednání, nebo tuto schůzi, do zítřka do devíti hodin. Já vám děkuji za pozornost.

 

(Jednání skončilo v 18.58 hodin.) ***




Přihlásit/registrovat se do ISP