(10.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Tak pan poslanec Kopřiva.

 

Poslanec František Kopřiva: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem už nechtěl tuto rozpravu prodlužovat, nicméně když jsem byl vyzván, tak naposledy ještě v této rozpravě vystoupím.

První dotaz. Prostřednictvím pana předsedajícího, pane kolego, mluvíte o jednání výboru asi víc jak měsíc starém a jednalo se tam, tuším, že o kompetence pro vzdělávání, kterém ještě tady na plénu budeme probírat. Takže si tu diskusi můžeme nechat, až tady bude běžet ta debata skutečně k té věci, ve které zazněl ten výrok, který tady zazněl teď překroucený, protože takhle jsem to neřekl.

A ta druhá věc. Co byla druhá věc, pane předsedající? Druhý dotaz. (Smích v sále.)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Ta druhá věc, pokud si dobře pamatuji, se týkala souladu Marrákešské deklarace s volebním programem vaší strany. Ale nechci interpretovat tady vystoupení pana poslance Volného, možná kdyby pan poslanec přešel k pultíku a zopakoval svou otázku.

 

Poslanec Lubomír Volný: S radostí. Já sice naštěstí jako pirát nemám problémy s krátkodobou pamětí, protože jsem neinhaloval dostatečně, abych neměl (smích v sále), takže tu otázku zopakuji.

Jestli byste zopakoval své tvrzení, že strana pirátská plně podporuje znění Marrákešské deklarace, protože je ve stoprocentní shodě s vaším volebním programem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Tak, to je ta otázka. Jestli chcete vystoupit, samozřejmě máte prostor.

 

Poslanec František Kopřiva: Tak děkuji za zopakování toho dotazu. Já se obávám, že s tím tady nevyslovujeme souhlas, stejně jako pan ministr nás na výboru pro evropské záležitosti ujistil, že se tam nic nepodepisovalo, že se jedná o nezávaznou deklaraci, takže my tady nebudeme nic schvalovat nebo nebudeme se moct vyjadřovat pro nebo proti. Ale za mě osobně, co se týče toho textu, tak podle mého názoru text toho akčního plánu není nijak v rozporu jednak s programem pirátské strany a koneckonců se domnívám ani s usneseními, která zaujala k migraci Poslanecká sněmovna, protože mám dojem, že jsme se tady o tom bavili už několikrát, a mám dojem, že jsme se shodli na tom, že se problémy mají řešit v těch místech, kde ty problémy vznikají, že se má bojovat s nelegálním převaděčstvím apod. Takže pokud se vymezujete proti té deklaraci, tak se vymezujete dost možná i proti svému programu, prostřednictvím pana předsedajícího, bych toto vzkázal klubu SPD. A už v této diskusi nebudu vystupovat, s dovolením. Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Tak pan poslanec Benešík, potom pan poslanec Peksa, všechno faktické poznámky.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji, pane místopředsedo. Chtěl bych doporučit všem kolegům, že pokud chtějí vystupovat k jakýmkoli tiskům, tak je dobré se s nimi seznámit ohledně tzv. reformy Dublinu IV. Mám dojem, že celá řada to kolegů prostě nikdy nečetla, a přitom se tady snažila fundovaně vystoupit, což není úplně dobře, pokud se snažím lidi přesvědčit o tom, že něčemu rozumím a zastupuji jejich zájmy, a přitom ten materiál vůbec neznám, což jsem zažil, a bylo mi to velmi líto.

A potom kvituji s povděkem, že pan poslanec Volný neinhaloval dostatečně. Ale asi něco inhaloval.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Peksa.

 

Poslanec Mikuláš Peksa: Dobré dopoledne, dámy a pánové. Chtěl bych, když už tady tedy taháme výroky z výboru pro evropské záležitosti, poprosit pana kolegu Volného prostřednictvím pana předsedajícího, zda by nezvážil omluvu vůči panu předsedovi Benešíkovi za prohlášení, kdy o něm před ostatními členy výboru řekl, že je fracek. To připadá nevhodné i mně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Tak to byly faktické poznámky. Nyní prosím s řádnou přihláškou paní poslankyni Šafránkovou.

 

Poslankyně Lucie Šafránková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy a pánové, vážený pane ministře Metnare, neodmítnutím Marrákešské deklarace jste vyjádřil, že naše země je smířená s prakticky nekonečnou migrací, prakticky přesuny celých národů.

Za zády občanů naší republiky byl vámi neodmítnut dokument, který znamená, že se Česká republika nevymezuje proti této Marrákešské deklaraci v rámci tzv. Rabatského procesu k podpoře zlegalizované, zdůrazňuji a opakuji, zlegalizované, původně nelegální migrace mezi Afrikou a Evropou. Je přitom jasné, že z Evropy do Afriky nikdo migrovat nebude, proces bude jen jednosměrný. Tato deklarace může být bodem zlomu v procesu migrace do Evropy. Deklarace podporuje další dvě globalistické agendy neomarxistického světového řádu, tzv. Global compact a tzv. Agendu 2030, a představována je jako zcela neškodný dokument, který nemá na nic vliv. Terminologie v této deklaraci budí dojem, že je záměrně používána tak, aby jí nikdo nerozuměl a nikdo si nedokázal uvědomit možné důsledky.

Jediný ministr v zúčastněných zemích se zachoval jako pravý občan své vlasti a dokázal odmítnout přidat podpis pod Marrákešskou deklaraci, a to ministr zahraničních věcí Maďarska, a to po projednání se zákonodárci, což u nás bylo vynecháno. Je nepochopitelné, že se taková strategická záležitost, která bude mít v budoucnu nedozírné následky, neprojedná na úrovni parlamentu a že bez jakéhokoli doporučení nebo schválení většin, takový dokument neodmítnete.

Vyzývám vás proto všechny, abyste hlasovali kladně pro naše usnesení. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Benešík s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji, pane místopředsedo. Chtěl bych se velmi ohradit vůči tomu, že tady bylo řečeno, že to bylo napsáno jazykem, kterému nikdo nerozumí. Každý by měl mluvit sám za sebe. Já si myslím, že celá řada lidí v tomto sále tomu textu rozumí, a to je velmi důležitá věc.

Potom jedno velmi důležité upozornění pro všechny další vystupující. Nejsem žádným zastáncem Marrákešské deklarace, ale na výboru bylo jasně vysvětleno, zdůvodněno, snad na nade vši pochybnost, že ministr vnitra nic nepodepsal. Takže pokud tady zaznělo, že ministr vnitra něco podepsal, on to nepodepsal. Technicky prostě je to tak.

A potom jedna důležitá věc. Nekonečná migrace - teď mi dovolte spekulaci. V tom prokremelském webu, který zveřejnil překlad, který byl velmi nepřesný, a my jsme na to upozornili na výboru, se slovo "regulérní migrace" překládá jako pravidelná migrace. A to je asi jádro pudla, protože tento termín znamená, a na to jsem byl upozorněn už před několika lety na jednání, byť si myslím, že jsem poměrně zdatný angličtinář, že slovo "regulérní" v tomto případě znamená zákonný, legální, a to zákonný a legální je plně v naší kompetenci. Takže pokud my si v tom překladu zaměníme to slovo "pravidelný" za "zákonný a legální", tak ta deklarace dostává dost jiný význam.

Prosím, udělejme to, pokud to neuděláme, tak tady bude nekonečné vystoupení poslanců o tom, jak vláda České republiky podepsala možnost nekonečné migrace do České republiky, což, tak jak jsem to četl já, je nesmysl.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Ještě pan poslanec Bžoch s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Jaroslav Bžoch: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, nedá mi to nereagovat na předřečnici. Nelze - nelze! - z nelegální migrace udělat legální. Prostě nelze! Nevím, jak jste na tenhle bluf přišli.

Další věc. Už tady zmiňované globální kompakty. Jsou dva. Jeden o uprchlících, druhý migrační. Ani jeden není právně závazný dokument. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP