(15.10 hodin)
(pokračuje Kupka)

Nepochybně se budete vymlouvat, že se s přípravou NEN začalo už v roce 2012 a že tedy za všechno může ODS. Máme ale rok 2018 a po více než čtyřech letech vládnutí vaší strany na MMR už prostě nemůžete svádět vinu za nedořešení tohoto problému na jiné. Věc je o to pikantnější, že na dubnovém jednání mezirezortní řídicí skupiny žádalo jedenáct členů, aby používání NEN nebylo povinné. (Předsedající: Čas!) Jen tři členové byli proti.

Chci se tedy zeptat, zda je i dnes opravdu stav projektu takový, že samy státní úřady usilují o výjimku.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji a prosím pana předsedu vlády.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Tak já myslím, že pan poslanec si už odpověděl, že už jste to řekl. Myšlenka NEN vznikla roku 2010, a kdo byl u vlády 2010? Budování jste zahájili 2012, ne? Tak na co se ptáte tedy? Možná jste to vůbec neměli dělat. Víte, my máme 8000 IT systémů, ty nás stály 125 mld. a 25 mld. nás stál jenom provoz. A teď konečně už chceme dělat tu digitalizaci. Takže ano - a byly tam v tom zase ty evropské fondy. Kdyby nebyly bývaly, tak bychom už dávno zrušili ten NEN. Ale je tady, takže samozřejmě v ostrém provozu je od 1. ledna 2015, takže je využíván. A je pravda, že mezi rezorty byly problémy a že se jim to nelíbilo. Mně se to taky nelíbilo. Takže jsme to nějak zdědili, ano, správně jste si odpověděl, kdy to vzniklo a kdo s tím přišel. Takže samozřejmě teď jsme už překonali tu fázi, kdy se s tím všichni ztotožnili, a teď se pracuje na tom, aby byl uveden do ostrého provozu a aby byl maximálně využit a aby byla zavedena i povinnost jeho využití. Takže je to samozřejmě systém, který je v rukou státu a který zajišťuje transparentní veřejné zakázky a informace. Na to povinné využívání NEN jsou teď ve finále přípravy, takže odhadujeme, že bude uveden do provozu v řádu několika měsíců.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Tak ještě pan poslanec.

 

Poslanec Martin Kupka: Pane premiére, já myslím, že tady už ta rétorika, že za všechno může někdo jiný, nemůže fungovat, protože čtyři roky je to ministerstvo ve vaší gesci a ty problémy prostě nezbytně jdou za vámi a nejde to na nikoho jiného svádět. A jenom bych rád upozornil, že termín ostrého povinného provozu měl být 1. 7. letošního roku, a vy teď hovoříte o tom, že to bude možná v řádu měsíců.

Chtěl bych se zeptat znovu, a nejde to jenom svést na jiné, jak se chcete vypořádat s celým tím souborem vládních selhání, která jdou na vámi a za vašimi ministry.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Já nevidím žádné vládní selhání. Váš předseda říkal, že máme jenom svítit a topit, kopat se do zadku a nic nedělat. Takže my děláme. Budeme k tomu mít tiskovku koncem května. Pokud je to 1. 7., tak já se určitě paní Dostálové zeptám, jestli je to 1. 7. Já o tom termínu nevím a taky nemůžu vědět všechno nazpaměť. Mohl jste interpelovat paní Dostálovou, abyste se to dověděl hned, ale já to určitě zjistím a dáme vám vědět.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Než dám slovo panu poslanci Munzarovi, tak bych chtěl všechny upozornit na to, že vzhledem k postupu interpelací je jasné, že interpelace na pana premiéra skončí dříve než v 16 hodin, tak prosím, abyste upozornili interpelující, popř. ministry na to, že po vyčerpání interpelací na pana premiéra budeme rovnou pokračovat interpelacemi na ministry, bez přestávky.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane premiére, možná se divíte, proč se kvůli absenci parkovišť park and ride v Praze obracím přímo na vás. Ten důvod je, že se tato problematika týká více než 150 tisíc lidí, kteří denně dojíždějí do Prahy za prací a nemají kde zaparkovat, takže byste se tímto měli zabývat. A druhý důvod je, že hnutí ANO čtyři roky vládne v Praze, dva roky ve Středočeském kraji, máte čtyři a půl roku Ministerstvo pro místní rozvoj, čtyři a půl roku Ministerstvo dopravy a taková synergie je výjimečná a příznivá pro rychlou přípravu a realizaci projektů. Přesto to hnutí ANO prostě nezařídilo a na tento problém se vykašlalo i přesto, že se mohla výstavba park and ride financovat z evropských fondů, z tzv. integrovaných teritoriálních investic. Výsledkem je pouze jedna žádost na realizaci jednoho parkoviště na Černém Mostě. Kde zaparkovat v Praze, řeší Středočeši každý den. To je praktický důsledek vládnutí v Praze spolu s vaším budoucím koaličním partnerem ČSSD, a tedy se jedná o vaši spoluodpovědnost a spoluodpovědnost vašeho hnutí.

Rád bych se tedy zeptal, jak vaše vláda plánuje řešit dlouhodobě špatnou situaci Středočechů, kteří jezdí do Prahy za prací a chtějí svůj vůz nechat u hromadné dopravy, ale kvůli rozšiřování modrých zón a absenci park and ride nemají kde parkovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana premiéra.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Mě to baví, ty vaše otázky. Škoda, že váš Bendl privatizoval za hubičku ty nemocnice ve Středočeském kraji místo toho, aby řešil ty vaše parkingy. A taky podle jednacího řádu máte interpelovat vládu ve věcech její působnosti. Pokud máte pocit, že my řídíme Prahu, tak bohužel vám musím sdělit, že to nejhorší, co se mohlo stát od revoluce, bylo to, že pan Havel nedovezl většinový systém a že tu máme koaliční vládnutí, a určitě znáte dobře, jak to funguje.

Nicméně já vám na to odpovím, mám tady na to podklad, který vám přečtu, i když se mě to de facto netýká, protože nejsem ani na Středočeském kraji, ani v Praze naštěstí.

Takže: "V rámci přípravy těchto parkovišť je nutné brát v úvahu několik faktorů, které vedou k omezeným možnostem jejich zřizování. V první řadě je nutné změnit problematiku zajištění finančních zdrojů pro jejich zřízení. Výstavba a provoz těchto parkovišť je spojen s určitými finančními potřebami a minimálními příjmy. V rámci financování budou prověřeny možnosti využití prostředků IROP." Paní Dostálová na tom pracuje. "Dalším problémem je zdlouhavý proces přípravy výstavby ve vztahu k zajištění územního rozhodnutí, stavebního povolení a potvrzení (nesrozumitelné) EIA." Tak to určitě vaše strana za ta léta, co jste ve vládě, taky nějak úplně nedotáhla, ale snad ta čtyřistašestnáctka přejde. "Současné vhodné lokality narážejí na územní limity, možnosti zřizování takových kapacit, které jsou ve vhodných místech značně omezené, případně i využité jiným způsobem. V této souvislosti tak dochází k postupnému prověřování dalších lokalit pro zřízení parkovišť nejen u stanic metra, ale rovněž v návaznosti na tramvajovou, případně autobusovou dopravu. Z investičního hlediska se nejedná o státní investice, ale investice hlavního města Prahy, případně Středočeského kraje při zřizování záchytných parkovišť v regionu mimo katastrální území hlavního města."

Takže já jako ministr financí jsem vybral mraky daní a ty dostaly kraje a obce, takže mají peníze. Musíte se obrátit na ně, pane kolego.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Tak ještě pan poslanec. Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Pane premiére, děkuji za tu svéráznou odpověď. Prosím, nepoužívejte na nás pořád tu taktiku, že nejlepší obranou je útok. Já si myslím, že nejenom mě, ale se mnou další stovky tisíc lidí opravdu zajímá, co konkrétně s tím budete dělat, což z toho vystoupení patrné moc nebylo.

Já jenom chci připomenout, že třeba problematika EIA, byla to vaše vláda a byli jste to vy, kdo schválili novelu zákona o EIA, která prodloužila některé dopravní stavby. A to, že nemáte odpovědnost - jste šéf hnutí, které má jako členku paní Krnáčovou, která byla primátorkou Prahy, takže tam vaše odpovědnost je. Já tedy nevím, co se tady dělo čtyři roky. Z pohledu nás, občanů, kteří každodenně dojíždějí ze středních Čech do Prahy, se neudělalo vůbec nic, což je vidět, že i ty připravené peníze z Evropy nebyly vyčerpány. Je tam pouze jedna žádost. Takže mě opravdu zajímá - prosím o konkrétní odpověď - co konkrétně ve spolupráci vlády, Prahy, Středočeského kraje budete dělat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Tak určitě, já tomu rozumím. Otázka je, co bylo za Béma a co jste za ty desítky let v naší zemi, že jste nám nepostavili aspoň ty dálnice a ten okruh Prahy nebo spojení Ruzyně-centrum a tyhle věci. Co? Blbý, co? To je dobře, že mi kladete ty otázky.***
Přihlásit/registrovat se do ISP