(11.30 hodin)
(pokračuje Polanský)

Třetí (čtvrtý) pozměňovací návrh, ke kterému se přihlašuji, je sněmovní tisk (dokument) 787, který upravuje možnosti policie při silniční kontrole, konkrétně ustanovení umožňující okamžitě odeslat vůz na stanici STK v případě podezření na špatný technický stav vozidla. V současné chvíli má policie při silniční kontrole tři možnosti: odebrat technický průkaz okamžitě na místě, zkrátit platnost technické kontroly na 30 dnů, pak musí vůz znovu podstoupit STK, tedy do té doby, a zmíněná možnost odeslat vozidlo na STK okamžitě. Jsme názoru, že první dvě možnosti plně pokrývají situace, které mohou nastat, proto navrhujeme možnost okamžitého odeslání na STK vypustit. Tato možnost navíc v praxi není pro praktické problémy policií využívána. Z obou těchto důvodů jsme názoru, že toto ustanovení je v právním řádu České republiky nadbytečné.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Polanskému. Nyní pan poslanec Kolovratník. Připraví se pan poslanec Běhounek. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Dobré dopoledne, kolegyně, kolegové. Jinak úsměvně mě napadla hezká souvislost, že kolega Polanský hovořil, mě předběhl v uvozovkách, se přihlásil dříve jako místopředseda podvýboru pro dopravu. A teď tedy hovořím já jako předseda tohoto podvýboru. Říkám to pro to, že i na podvýboru pro dopravu jsme se této problematice věnovali před několika týdny velmi pečlivě. Jedna ze schůzí, kterou jsem svolal, byla dedikována jen a pouze tomuto tématu, této problematice. A je taky potřeba férově říci, že jsme tehdy nedospěli k žádnému závěru. Ale přínosné to bylo v tom smyslu, že ten podvýbor tehdy byl opravdu velmi detailní a velmi odborný.

Co chci za sebe uvést, je zaprvé ve stručnosti můj celkový pohled na problematiku. Samozřejmě většina z vás nebude v detailu. Tomu detailu se věnujeme právě na podvýboru. Ale několik vět komentáře to jistě zaslouží. A v druhé části svého vystoupení pohovořím o třech pozměňovacích návrzích, které mám připraveny, a věřím, že zaujmou vaši pozornost.

K té problematice velmi stručně celkově je potřeba říci, že u těch změn jsem v tomto případě velmi konzervativní, velmi opatrný. Pan ministr to o mě moc velmi dobře ví. My jsme spolu velmi dlouho a velmi mnohokrát ten zákon č. 56 diskutovali. Moje konzervativnost vychází z toho, že jsme ten zákon novelizovali před rokem. Ještě předchozí Sněmovna, bylo to zhruba touto dobou na jaře, dokončila, dotáhla do zdárného konce tu poslední novelu. A mimo vše ostatní takovým základním pilířem té novely tehdy byla změna celkového systému online monitoringu, nebo celkového systému vydávání technických osvědčení ze stanic technické kontroly.

Změna spočívala ve dvou momentech. Zaprvé v tom, že nově už krajské úřady nemohou přidělovat licence podle jakýchsi poměrně komplikovaných vzorečků, ale musí dvakrát ročně, vždycky na konci července a potom na začátku ledna, posoudit v jednotlivých správních obvodech aktuální stav, porovnat tu tzv. přistavenou kapacitu přenesené působnosti státu, státní správy formou STK, s reálnou potřebou v regionech a podle toho, jestli se ta reálná potřeba blíží 80 procentům té kapacity, tak mohou případně vydávat další licenci. Byť i v tomto případě jsem nakonec zjistil, že ve vyhlášce je těch složitých vzorečků stále velké množství, tak každopádně ten systém začíná nějakým způsobem nabíhat.

A druhá velmi zásadní změna z loňského roku se týkala právě emisí, emisních stanic, kterých pro vaši představu ještě do loňska bylo nějakých 1 800, zatímco těch STK je necelých 300. My jsme je v uvozovkách přinutili tou poslední novelou, aby se také připojily do tzv. centrálního informačního systému, byly tedy online, a i jejich výstup, jejich výsledek, ten protokol se stal tak součástí protokolu jednoho. Není bez zajímavosti, když jsme diskutovali právě o kvalitě, jestli se podvádí a jak se podvádí, že po Novém roce, po letošním lednu, z těch 1 800 stanic emisí jich k dnešku podle reálných dat ze systému měří a ty emise provádí přibližně tisícovka, něco kolem 1 000. Tedy téměř jedna polovina svoji činnost ukončila. Odmítly se vlastně do toho online systému - čistého, průkazného a bez možnosti podvodů - připojit. Takže i to něco napovídá, že ta loňská novela mohla mít nějaký přínos právě ve smyslu větší kvality a snížení možnosti podvodů a obcházení emisí. Víte sami ty příběhy o zakouřených výfucích, o tom, co si vypouštíme do ovzduší. Ministr životního prostředí Richard Brabec s tím také často v médiích vystupoval, užil takový expresivní výraz, že pácháme kolektivní sebevraždu.

Tohle jsou důvody, proč jsem byl skeptický, abychom připravili další novelu. Kolegové z ministerstva mi vysvětlovali, a tomu rozumím, že původním a hlavním záměrem je implementace evropského práva, nutnost tedy přenosu evropské směrnice do českého práva. Tomu rozumím a s tím souhlasím. Každopádně jak to v našem systému bývá zvykem, jakmile máme něco evropského, už se nám rojí nápady jeden za druhým, co tam ještě přidat dalšího a dalšího. Jedním z těch nápadů nebo z těch iniciativ byla právě otázka ekonomické spjatosti, o které před malou chvílí hovořil pan místopředseda Polanský. Můj názor je v tomto konzistentní, byl jsem a stále jsem proti ní. Myslím si, že servis, aby sám sobě přihrával zakázky do své STK, nebo naopak, že je to poměrně riskantní. Prostě zkrátka když to není člověk na STK, který je odborníkem, a může to být většina z nás, ať dámy, nebo pánové, když jsme zkrátka amatéři a přijedeme na STK a někdo nám řekne, že máme nějaký čep na podvozku, je volný, nefunguje, tak nemáme možnost si to objektivně ověřit. A když dostaneme nabídku "tady u nás si to nechte opravit", tak z hlediska spotřebitelského, ochrany spotřebitele, může být toto velmi problematický krok. Každopádně rozumím argumentaci Ministerstva dopravy v tom smyslu, že toto je jedna z nosných myšlenek, že chtějí v souladu s požadavky Evropy se nějakým způsobem posunout. A určitě na hospodářském výboru, který je tuším 5. června, budeme o tom ještě velmi pečlivě diskutovat.

Takže tolik můj celkový pohled a vysvětlení konzervativního postoje k nějakým dalším změnám.

Tam jsem ještě neřekl jednu věc, že nový systém toho výpočtu opravdu naběhl, tam byla odložená účinnost až od letošního roku. Takže my tady měníme zákon, který funguje dva, zhruba tři měsíce, nevíme, jak vlastně ty změny teď vypadají v praxi a v reálu. Proto jsem byl a jsem velmi zdrženlivý. Ale věřím, že mí kolegové i odborné útvary na ministerstvu byli vedeni dobrým záměrem, a proto jsem s nimi také diskutoval a diskutuji.

Tak a teď k mým pozměňovacím návrhům. Jsou tři. V podrobné rozpravě se k nim přihlásím.

První se týká tzv. opakované technické prohlídky. Tam jsme s kolegy z Ministerstva dopravy ve shodě a jsem za to rád a chci za to poděkovat. Konkrétně detailně jde o to, že v původním návrhu byla taková úvaha, že pokud na emisích je zjištěna vážná závada a řidič má 30 dní na odstranění závady, tak stačí odstranění té závady potom zkontrolovat pouze na emisích. Já jsem říkal, že je to riskantní v tom smyslu, takový ilustrační příklad, volné přirovnání, že když během toho měsíce si dotyčný automobil jakkoli upraví, například použitím tmavých fólií, nepovolených zrcátek, nepovolených ozdob a podobně, tak poté po měsíci na emisích už nikdo nebude schopen to zkontrolovat a to auto by dva roky do další kontroly jezdilo v naprosto nepřiměřeném stavu. Takže jsem navrhoval, aby ta opakovaná prohlídka, kontrola vážné závady, probíhala jenom na stanici technické kontroly na té plné kontrole. A takto zní můj pozměňovací návrh, který je v souladu s Ministerstvem dopravy.

Druhý pozměňovací návrh míří do návrhu kolegy Leo Luzara, který sám bude za maličkou chvíli mluvit. Určitě si to mezi sebou ještě vydiskutujeme, jestli je to míněno dobře a jestli jsme v souladu. Leo Luzar - teď mu nechci brát slovo nebo ho předbíhat - vám bude prezentovat záměr v tom smyslu, aby i v Moravskoslezském kraji vysoká škola mohla mít výzkumné stanoviště nebo pracoviště provádějící technické kontroly. V principu tomu návrhu rozumím, i když říkám po zkušenostech ze své vlastní domovské Dopravní fakulty Jana Pernera v Pardubicích, že vysoké školy už dneska ty laboratoře a výzkumná pracoviště mít mohou. Tak ale chci rozumět i návrhům kolegy Leo Luzara, ale zároveň bych rád tam měl pojistku, že ta vysoká škola nezačne se svou možností, a teď mi odpusťte ten termín, kšeftovat, že ho začne prodávat, že se zkrátka najednou objeví na trhu a začne dělat klasické komerční prohlídky na pracovišti vysoké školy.

Proto jsem připravil panu poslanci Luzarovi úpravu, doplnění jeho pozměňovacího návrhu, a určitě počítám s tím, že se na to spolu podíváme a prodiskutujeme. Zároveň se omlouvám, že mu to říkám až tady přes mikrofon před plénem, ale jak už to bývá zvykem, bylo to všechno na poslední chvíli a opravdu nebyl čas. Takže jsem připraven na odbornou společnou diskusi.
Přihlásit/registrovat se do ISP