(12.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jan Kubík. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jan Kubík: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, už skoro vše tady bylo řečeno mými předřečníky, proto dovolte jen krátké shrnutí.

Smlouva o stabilitě je mezinárodní dohodou reagující na zadlužování členských států Evropské unie před finanční krizí. Dle této smlouvy mají státy snižovat své deficity a dluh. Již 2. března 2012 byla podepsána 25 členskými státy Evropské unie, tedy všemi tehdejšími členy kromě České republiky a Velké Británie.

Česká republika by měla aktivně podporovat reformu eurozóny, k tomu je ovšem zapotřebí být i na jejích jednáních. Přijetí fiskálního paktu je přitom podmínkou účasti na summitech eurozóny, kde se bude o dalším rozvoji našeho nejvýznamnějšího exportního trhu mluvit. Současně je smlouva v souladu s programovým prohlášením vlády, kde se uvádí, že Česká republika chce být aktivním členem Evropské unie. Vláda se přitom rozhodla v současné době nepřistoupit k hlavám III a IV této smlouvy. Primárně je smlouva určena zemím eurozóny. Pro stát mimo eurozónu, který smlouvu podepíše a ratifikuje, bude smlouva závazná až od okamžiku, kdy tato země přijme euro, pokud se ovšem sama nerozhodne pro dřívější použitelnost hlav III a IV smlouvy nebo jejich částí.

Hlava III Fiskální kompakt stanoví, že veřejné rozpočty smluvních stran mají být vyrovnané či přebytkové. Strukturální deficit by neměl přesáhnout 0,5 % HDP. Schodek do výše 1 % HDP by byl povolen jen za předpokladu dluhu pod úrovní 60 % HDP a zajištěné udržitelnosti veřejných financí. Hlava III dále ukládá smluvním stranám zavést do vnitrostátního rozpočtového procesu automatický mechanismus nápravy. Ten by byl aktivován v případě, že se státy odchýlí od smlouvou daného strukturálního deficitu či od cesty k jeho postupného dosažení. Smluvní strany s dluhem přesahujícím 60 % HDP jsou povinny přijmout opatření k jeho snížení o 5 % jeho převisu nad 60procentní hranicí ročně.

V hlavě IV Koordinace hospodářských politik a konvergence se smluvní strany zavazují společně usilovat o koordinaci hospodářské politiky, která by měla prostřednictvím posílené konvergence a konkurenceschopnosti podporovat hladké fungování hospodářské a měnové unie a hospodářský růst.

Přistoupení ke smlouvě nemá žádné přímé ani nepřímé dopady na státní rozpočet do doby, než se v souladu s článkem 14 odst. 5 stanou její ustanovení pro Českou republiku použitelná. Poté by se za dopad mohlo považovat případné omezení schodku státního sektoru v porovnání se současným stavem. Teoreticky hrozí i nepřímé náklady v podobě postihu ze strany Soudního dvora EU v případě, že by začlenění pravidla o vyrovnaném rozpočtu bylo posouzeno jako nedostačující.

Smlouvu již projednal Senát Parlamentu České republiky a vyslovil souhlas s přístupem ke smlouvě svým usnesením č. 581 ze dne 27. srpna 2014.

Přistoupení ke smlouvě je v souladu s právním řádem České republiky a nedotkne se ani závazků vyplývajících z členství ČR v Evropské unii. Je rovněž v souladu s obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva a se závazky České republiky vyplývajícími z jiných mezinárodních smluv.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S přednostním právem se přihlásil pan předseda klubu Radim Fiala. Já se jenom zeptám, zda si přeje promluvit ještě před otevřením rozpravy, nebo mohu zahájit? Dobře, tak v tom případě otevírám obecnou rozpravu a jako první s přednostním právem vystoupí pan poslanec Radim Fiala. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení ministři, dovolte mi vyjádřit se k fiskálnímu paktu. O hnutí SPD je známo, že jsme proti přijetí eura v současné situaci, v současné ekonomické situaci Evropy, a z toho důvodu si myslím, že je také velmi důležité říci naše stanovisko, co si o fiskálním paktu komplexně v hnutí myslíme a jak se budeme chovat v rámci hlasování.

Jedním z klíčových programových bodů hnutí Svoboda a přímá demokracie je snaha o vyrovnaný státní rozpočet a vyrovnané hospodaření státu. My programově odmítáme zadluženou budoucnost této země a programově odmítáme, abychom žili na úkor dalších generací. Vyrovnaného rozpočtu chceme dosahovat podporou malého a středního podnikání a především vysokou mírou efektivity a hospodárností státní správy. Současná ekonomická politika Evropské unie vede však k přesnému opaku. Ekonomický ráj mají u nás nadnárodní korporace, státní aparát tloustne a státní byrokracie narůstá šílenými tempy, aby mohla administrovat neustálé regulace přicházející z Bruselu a aby mohla administrovat neefektivní dotační podporu ekonomiky. Brusel zde fakticky zavádí dotační socialismus.

Jak už jsem řekl, podporujeme vyrovnaný státní rozpočet. Proč tedy nebudeme hlasovat pro fiskální pakt, který nám Brusel předkládá? Fiskální pakt žádá vyrovnaný státní rozpočet, ale chce to za velmi významnou a důležitou věc - chce nás zbavit suverenity nad státním rozpočtem. Chce jeho totální kontrolu. K tomu, aby Česká republika dobře hospodařila, nepotřebujeme dohled a kontrolu Evropské unie.

Je důležité si také položit otázku, co je skutečným smyslem přijetí fiskálního paktu. Dnes je to evidentně první krok, jak vnutit České republice přijetí eura. Je to salámová metoda, která nás má pomalými krůčky přivést k přijetí eura. A já mohu říci, že jen naivní člověk by to neviděl. Přijetím fiskálního paktu tento krok děláme. Proto my v hnutí SPD pro něj nemůžeme hlasovat. Přijetí eura bude znamenat převzetí odpovědnosti za závazky všech předlužených zemí v eurozóně a Česká republika ztratí jeden z posledních znaků suverenity. Obě věci spolu naprosto jasně souvisí. Fiskální pakt se rovná přijímání eura. I když to v něm není explicitně napsáno. Nehlasujeme zde o ničem jiném než o faktické ztrátě suverenity České republiky. Pokud chceme vyrovnané hospodářství, udělejme si vlastní pravidla, například podle vzoru švýcarské ústavy.

Pokud někdo chce nabídnout našim občanům euro místo české koruny, schvalme nejdřív ústavní zákon o všeobecném referendu a vyhlašme k této otázce celostátní referendum. Pokud by měl někdo rozhodovat o přijetí eura v této zemi, tak by to měli být pouze občané v celostátním referendu.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. V obecné rozpravě nyní vystoupí paní poslankyně Nevludová, připraví se pan poslanec Hrnčíř. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Ivana Nevludová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, teď to přednesl už můj kolega Radim Fiala, tak naše hnutí SPD jednoznačně považuje ratifikaci Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii za přiblížení k přijetí společné měny eurozóny. Ve smlouvě vůbec nejde o zpřísnění fiskální disciplíny, ale o přesun kontroly nad státním rozpočtem od národních vlád do rukou Bruselu a k nejmocnějším zemím Evropské unie. Tím dojde k omezení svobody států vytvářet si vlastní státní rozpočet a provádět autonomní hospodářskou politiku. Odmítáme předat naše rozhodovací pravomoci na nadnárodní úroveň. Také máme za to, že by vláda v demisi neměla dělat takováto základní rozhodnutí, která ovlivní osud naší země na x let dopředu.

Nebudu zde citovat, co vše fiskální pakt obsahuje, ale ratifikace je dalším dílem nekonečného seriálu s názvem salámová metoda ubírání suverenity České republice. Česká republika není členem tzv. eurozóny, takže v tuto chvíli nemá povinnost a žádný důvod tuto smlouvu implementovat a demonstrovat tak poslušnost Bruselu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP