(Jednání pokračovalo v 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat v přerušeném jednání. Já jsem vás všechny odhlásil, prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Než přijde na první interpelaci, přečtu ještě omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny.

Mezi 14.30 a 18. hodinou z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Kubík, dále pan poslanec Volný. Také dále se omlouvá z dnešního jednání od 14.30 z pracovních důvodů pan poslanec Skopeček, dále mezi 16.00 a 20.15 z pracovních důvodů paní Dubovská (?). Potom je tady omluva paní poslankyně Moniky Oborné, pana poslance Pavla Staňka mezi 14.30 až 19. hodinou a pana poslance Radka Kotena, také do večera. A mezi 14.30 až 18.00 paní poslankyně Dražilová a poslední omluvený pan poslanec Bělica mezi 13.00 až 14.30. Tak to jsou všechny omluvy.

 

116.
Ústní interpelace

Budeme postupovat v ústních interpelacích podle vylosovaného pořadí. Za účasti ověřovatele byli vylosovány interpelace na předsedu vlády. Paní poslankyně Maříková stahuje svou interpelaci, budeme tedy začínat interpelací paní poslankyně Kovářové. Vzhledem k tomu, že pan premiér je řádně omluven, dostanete odpověď do 30 dnů. A druhá bude vystupovat paní poslankyně Markéta Adamová Pekarová. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane premiére, v minulém volebním období jsem opakovaně interpelovala ministry průmyslu a obchodu i premiéra Sobotku ve věci evropských peněz na vysokorychlostní internet. Ptala jsem se jich skutečně několikrát. Čtrnáct miliard není málo peněz a pro rozvoj venkova jsem je považovala za klíčové. Odpovědi byly dost jednotvárné. Všechny se nesly v duchu, že je všechno v pořádku, všechno běží, jak má, peníze se vyčerpají. Měla jsem z toho dokonce pocit, že moje obavy jsou úplně zbytečné, tak přesvědčiví představitelé vlády, jímž jste byl prvním místopředsedou, byli. Jenže pak se začala objevovat první zpoždění, první problémy a ukázalo se, že ty moje obavy úplně liché nebyly. Vypadá to, že 14 miliard na vysokorychlostní internet nevyčerpáme.

Mám řadu otázek. Co s tím podnikne vaše vláda? Jaký je aktuální předpokládaný osud těchto peněz? Kolik se jich nevyčerpá vůbec? A kdo za to nese odpovědnost? Jak to budete řešit? A jaké poučení si vezmete pro jednání o novém programovém období? Děkuji předem za písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové. A jak už jsem předeslal, předseda vlády odpoví podle jednacího řádu do 30 dnů.

Nyní paní poslankyně Markéta Pekarová Adamová a připraví se pan kolega Dolínek. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, v rámci Programu rozvoje venkova vznikl dotační titul spolupráce. Podle dostupných informací se dotace na inovativní projekty rozdělují netransparentně, přičemž rozhodující jsou subjektivní posudky porotců a to, kdo s kým spolupracuje. Na nastavení takového systému se podle Hospodářských novin podílela Potravinářská komora, jejíž prezident Miroslav Toman by měl ve vaší budoucí vládě obsadit post ministra zemědělství.

Za tři roky byly z titulu spolupráce rozděleny 3 miliardy korun. Nejvyšší možná přidělená podpora jedné společnosti je 75 milionů korun, na kterou dosahují především holdingy a podniky, které mají zástupce v představenstvu Potravinářské komory. Jen v posledním kole na tuto sumu dosáhlo pět podniků. Mezi nimi například Madeta na inovaci výroby sýrů či Vodňanská drůbež z holdingu Agrofert na inovace při porcování a balení drůbežího masa. Tedy rozhodně ne malé či střední firmy, pro které mají být právě tyto dotace určeny. Naopak například společnost Sonnentor z jihomoravských Čejkovic na dotace určené na vývoj nových produktů a technologií nedosáhla vůbec. Od Státního zemědělského intervenčního fondu, který vše kolem agrárních dotací administruje, přitom jejich projekt dostal zdaleka nejvíc bodů.

Vážený pane premiére, proč z Programu rozvoje venkova, který má pomáhat hlavně malým a středním podnikům na venkově, čerpají miliony na vývoj nových produktů a technologií velké potravinářské firmy, které mnohdy patří k lídrům trhu, a rovněž výrobci průmyslových krmiv? Dle informací, které zjistili novináři Hospodářských novin, existují podezřelá propojení mezi Potravinářskou komorou, společností Food Service a významným pojítkem je právě osoba pana Tomana. Necháte prověřit přidělování dotací z tohoto programu? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k interpelaci. Opakuji, že do 30 dnů dostanete písemnou odpověď podle jednacího řádu.

Slova se ujme pan poslanec Dolínek. Ještě, pane kolego, konstatuji došlou omluvu pana poslance Jaroslava Kytýra. Nyní máte slovo. Prosím.

 

Poslanec Petr Dolínek: Vážený pane premiére, dovoluji si vás interpelovat ve věci podílu státu při financování významných dopravních investic na území hlavního města Prahy.

V médiích můžu v posledních dnech, týdnech, měsících sledovat výjezdy vlády v demisi do krajů ČR. Nicméně v Praze kromě toho, že vláda zde ze zákona vykonává svoji práci na svých ministerstvech, na Úřadu vlády jsem tuto vládu neviděl.

Hlavní město Praha je klíčovým dopravním uzlem ze své podstaty, jak byla tvořena dopravní politika státu v minulých desetiletích celé republiky, jak silniční, tak železniční. V Praze žije 1,3 milionu obyvatel ČR a další statisíce lidí do Prahy denně přijíždějí do práce, do škol, za kulturou, na jednání. Například podle posledního průzkumu, který zpracovalo ČVUT pro společnost Uber, do Prahy pravidelně dojíždí až 300 tisíc aut mimopražských obyvatel ČR. Hlavní město Praha přitom klíčové dopravní investice financovala doposud za posledních 25 let vždy bez pomoci státu, ať už se jednalo o metro, o stavby městského okruhu, o parkoviště P+R, o další důležité věci, o rozvoj tramvajových sítí. Reálně však tyto investice zdaleka neslouží pouze Pražanům, ale jak jsem řekl, ze své podstaty, jak byla budována síť, jak jsou umístěny orgány státní správy, Praha funguje pro celou ČR.

V posledních dnech byl dokončen a představen veřejnosti plán udržitelné mobility hlavního města Prahy do roku 2030. Tento plán byl vypracován za dohledu a podle metodiky Ministerstva dopravy. Mám jej zde s sebou, dovolím si jej předat panu vicepremiérovi tedy, když tu není pan premiér. (Předává vicepremiérovi výtisk.) A mohu říct, že na tomto plánu pracovalo tři roky -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, ale uplynul vám čas k ústní interpelaci, nemohu vás nechat dokončit vaši řeč. Pan premiér odpoví v obecné rovině, protože musím dodržovat jednací řád. I ostatní poslanci mají právo vystoupit.

 

Poslanec Petr Dolínek: Dobře, já řeknu jenom poslední otázku. Prosím, omlouvám se. (Předsedající: Tak prosím, doufám, že...) Dotaz je, zda je připraven pan premiér se přihlásit k tomu, že bude stát financovat společně s Prahou věci jako je městský okruh, metro D a další důležité komunikace a parkovací možnosti v Praze a nenechá v tom Prahu samotnou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak. A nyní paní poslankyně Richterová a připraví se pan kolega Baxa. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Já mám otázky na pana premiéra v demisi týkající se připravovaného zákona o sociálním bydlení a zejména otázky týkající se evidentně nedostatečné mezirezortní spolupráce.

Jde o to, jak je zajištěna skutečně hladká a intenzivní spolupráce v přípravě zákona o sociálním bydlení a jaký konkrétně je její průběh. My se za Piráty účastníme jednání výborů, kde by tento zákon měl být projednáván, a zejména grémií. A jeví se to tak, že sice je deklarováno, že garantem projektu zákona o sociálním bydlení je Ministerstvo pro místní rozvoj, jenže MMR často komunikuje a přitom se následně ukáže, že třeba nebylo předjednáno financování s Ministerstvem financí. Nebo pouze pozvolna vstupuje do těch jednání Ministerstvo spravedlnosti a připomíná, jaké jsou třeba různé limity kompetencí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP