(12.20 hodin)
(pokračuje Benešík)

Já jsem rád, že konečně začala diskuze o tom, jestli euro ano, nebo ne. Velký dluh minulé i současné vlády je ten, že nevede o tomto diskuzi. A to je špatně. Jít proti vlastním lidem, jít proti občanům České republiky, když si evidentně nepřejí euro, je nesmysl. Ale připomeňme si fakta. My, občané této země, v roce 2003 při hlasování o vstupu do EU, což bylo jediné referendum v této zemi, tak se také vyjádřili o tom, byla to součást té otázky, součást podmínek, že ve chvíli, kdy ČR splní podmínky přijetí eura, že euro přijme. A veďme debatu o tom, jestli ta otázka, jestli to rozhodnutí našich lidí je, nebo není relevantní z tehdejší doby, ale prostě tak to je a nikdo toto v Bruselu nikdy nerozporoval. A mě přijde úsměvné, že kolegové a kolegyně, kteří se zaklínají referendem a chtějí pořád referenda, tak víceméně zpochybňují výsledek jediného celostátního referenda, které mj. rozhodlo i o tom, že když splníme podmínky, máme vstoupit do eurozóny. A to je právě ten důvod, proč já osobně například jsem velmi, ale velmi rezervovaný k obecnému referendu. Já si opravdu myslím, že ve složitých otázkách je tady politik, který je placen svými voliči, od toho, aby si věci nastudoval, pročetl, prodiskutoval, přel se se svými politickými konkurenty a potom podle vůle svých voličů rozhodl. (Předsedající: Čas, pane poslanče!) Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vaše vystoupení vyvolalo další faktické poznámky. Vystoupí s nimi v tomto pořadí pánové poslanci: Skopeček, Dolejš a Volný. Pan poslanec Skopeček má slovo. Prosím, vaše faktická poznámka.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji za slovo. Já jsem se k faktické poznámce hlásil už včera, ještě předtím, než bylo přerušeno. Chtěl jsem reagovat na slova pana poslance Schwarzenberga. Jsem rád, že teď vystoupil kolega Benešík, který vlastně tu otázku otevřel podobnou, a sice že se to týká eura. Chtěl bych reagovat na to, že tu zaznělo, že ČR se zavázala tím, že schválila v referendu přistoupení k EU, že se zavázala v budoucnu přijmout euro. Je tomu skutečně tak. Skutečně ta podmínka v té smlouvě existuje. Na straně druhé, a to už se zapomíná říkat, že podmínky eurozóny, její struktura, její podoba zaznamenaly za tu dobu, co my jsme ten závazek uskutečnili, tak dramatické změny, že je relevantní se bavit, jestli ten závazek je ještě platný.

Asi ta největší změna, která v eurozóně nastala, byla v souvislosti s finanční krizí a znamenala porušení základního stavebního kamene eurozóny, a sice že jeden stát nebude zachraňovat svými daňovými poplatníky stát druhý, který krachuje. Tato základní podmínka eurozóny byla porušena, byla porušena řada dalších podmínek. Eurozóna se dostala do obrovských potíží. A nikdo přece nemůže chtít, abychom do úplně jiné měnové unie chápali náš závazek, který jsme učinili, jako platný. Koneckonců když se podíváme i na vystoupení evropské politické elity, tak před pár měsíci předseda Evropské komise Juncker říkal českým reprezentantům, že nic takového jako nutnost a vynucení vstupu ČR nepožaduje, že by si samozřejmě ČR v eurozóně přál. No bodejť by si ji nepřál, když máme veřejné finance v dobrém stavu a jsme dobrý zdroj pro to, abychom sanovali případně země, které na tom jsou s veřejnými financemi mnohem hůře. Ale sám předseda Evropské komise řekl (Předsedající: Omlouvám se. Čas, pane poslanče!), že nikdo Českou republiku nutit ke vstupu do eurozóny nebude a že je to pouze na nás.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Následuje faktická poznámka pana poslance Dolejše. Po něm pan poslanec Volný. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Já jsem chtěl jenom upozornit ctěné auditorium a pochopitelně i předřečníky, popřípadě své následovníky u tohoto pultu, že projednáváme ratifikaci tzv. evropské dluhové brzdy, nebo chcete-li fiskálního kompaktu. Jistě že lze hledat souvislosti, vše souvisí se vším, ale my se nezavazujeme, že přijmeme euro. Pokud vím, tak ve volební kampani žádná významná politická strana neměla ve svém programu, že rozhodne o politickém termínu přijetí eura, takže nevidím nějaký rozumnější důvod, proč to tady neustále přetřásáme, včetně případného použití referenda pro tento účel. Já si myslím, že prostor pro konvergenci české ekonomiky k vyspělé Evropské unii máme celé volební období, že samotná eurozóna má nepochybně spoustu námětů, jak se nad sebou zamyslet a zlepšit své fungování, viz problém nejen Řecka, ale i Itálie, a nemusíme tím zatěžovat tuto debatu, protože jádrem této debaty je, že by se ten dokument měl ratifikovat. Všichni víme, že evropská dluhová brzda je mnohem slabší než ta, která byla navrhována v českých podmínkách ještě v podobě, kdy to měl být ústavní zákon, a že vlastně nám bezprostřední nebezpečí nehrozí. Spíš je to o tom, jestli máme přijmout ten ne zrovna domyšlený stav, který prezentuje text fiskálního kompaktu, který ratifikovalo už zhruba, si myslím, 25 zemí. O nic jiného tady nejde a nezatěžujme opravdu debatu něčím jiným.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Volný se odhlásil, takže s faktickou poznámkou nyní vystoupí pan poslanec Benešík.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji, pane místopředsedo. Souhlasím s tím, že opravdu tento fiskální pakt nebo kompakt nás nezavazuje k přijetí eura. S tím naprosto souhlasím. Ale říkal jsem, že jsem rád, že minimálně otevře tu diskuzi, kterou předešlé vlády tak trochu občanům ČR dluží, protože prostě veďme o tom seriózní, pokud možno od emocí oproštěnou debatu. A já jsem v pozici předsedy evropského výboru zažil, byť jsem tady teprve pátým rokem, tři premiéry. Byl to pan premiér Rusnok, pan premiér Sobotka a pan premiér Babiš. A myslím si, že s každým z nich jsme alespoň okrajově toto téma zmínili. Zažili jsme i několik ministrů financí. A já nezpochybňuji relevanci té diskuze, že eurozóna, do které jsme měli vstoupit a která byla v době našeho vstupu v roce 2004, je trochu jiná eurozóna, nebo byla, než kterou máme dnes. Ale my si toto vždycky diskutujeme tady u nás doma v Poslanecké sněmovně, v České republice, ale ne dál! Tím naším partnerem je Evropská komise a členské státy eurozóny a my tu otázku, pokud tedy tvrdíme, že to tak je, a já si myslím, že to chce podrobnější analýzu, nejenom politický statement, tak my ji musíme vést někde jinde. A já jsem zvědav, jestli některý premiér nebo některý ministr financí tuto otázku skutečně zvedne a bude ji diskutovat, o té rozdílnosti a relevanci našeho závazku vstoupit do eurozóny ne před českými voliči, kterým se to samozřejmě líbí, když boucháme do stolu, ale tam, kde ji vést má, to znamená s partnery v eurozóně a v Evropské komisi. Tak jsem to myslel.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane poslanče. Nyní pokračujeme v obecné rozpravě. Vystoupí s přednostním právem pan předseda Kalousek, po něm s přednostním právem paní ministryně Schillerová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte stručnou pozici TOP 09 k této předloze. Ale předtím jsem chtěl ještě velmi stručně zareagovat na pana poslance Skopečka, který tady v rozpravě, která byla přerušena, řekl, že euro je v podstatě německé euro. Já si nemyslím, že je to úplně přesné. Kdyby mělo Německo svoji vlastní měnu, tak vzhledem k rozdílu ekonomik jsem si jist, že by německá měna, řekněme marka, byla výrazně silnější, než je současné euro, a samozřejmě státy na jihu eurozóny by měly tu měnu zase výrazně slabší. Říct, že euro rovná se síle německé měny, si myslím, že takhle říct nejde. Takhle tomu síly těch ekonomik neodpovídají. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP