(13.00 hodin)
(pokračuje Fiala)

Tak proběhl dostatečný čas, máme i potřebný počet poslanců pro to, abychom mohli zahájit hlasování. Zahajuji tedy hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 186. Přihlášeno 111 poslanců, pro 30, proti 58. Návrh byl zamítnut.

 

Budeme pokračovat v projednávání tohoto bodu. Na řadě je faktická poznámka pana poslance Skopečka, potom s přednostním právem pan předseda Kalousek přihlášený do rozpravy. Prosím, pane poslanče, vaše faktická poznámka. Prosím ostatní členy Poslanecké sněmovny, aby se ztišili a pan poslanec mohl hovořit. Prosím.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji pěkně za ztišení. Já jsem v té úvodní reakci na paní ministryni nestihl říci v rámci faktické poznámky tu druhou velmi důležitou věc, a sice paní ministryně určitě má na Ministerstvu financí lidi, kteří sledují, jakým způsobem probíhá vyjednávání o budoucí podobě eurozóny. Bezesporu když se jich zeptá, tak jí řeknou, že 6. prosince 2017 Evropská komise přišla s plánem na prohloubení evropské hospodářské a měnové unie a v rámci návrhu na to prohloubení je i začlenění fiskálního paktu do evropského rámce. Čili já už rozumím tomu, možná... Nebo já jsem marně hledal motivaci, proč tak dramaticky chcete přijímat fiskální pakt. Možná to chcete udělat teď, kdy to Sněmovna ještě nebude brát tak vážně, protože dá na vaše argumenty, že je to mezivládní smlouva. Ale v okamžiku, až dojde k další změně architektury evropské měnové unie, a tato smlouva se dostane do evropského rámce, což je návrh dnešní evropské politické elity, tak už byste to možná v této Sněmovně měli horší. Takže když dneska říkáte, že je to mezivládní smlouva, já říkám ano, ale sama Evropská unie, sama eurozóna počítá s tím, že se to zanedlouho stane součástí evropského politického rámce.

A já už konečně rozumím té motivaci, proč na to tak spěcháte, proč to tak chcete. Souhlasím s kolegou předřečníkem Vojtěchem Munzarem, že je to snaha salámovou metodou se dostat k euru. Když si přečteme vyjádření pana Andreje Babiše z roku 2013 a 2014, kdy ještě Miloš Zeman přijetí eura podporoval, tak zjistíme, že ho podporoval také. Pak zjistil, že veřejné výzkumy dopadají jinak, tak to přestal kvůli volebnímu výsledku podporovat. Ale teď máme po volbách, takže pravděpodobně ten krok k euru jste si narýsovali. Děkuji pěkně.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou bude reagovat paní ministryně Schillerová. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Tak já velice rychle. Jsem ráda, pane poslanče Skopečku, že už jsme se posunuli od toho, že připouštíme i na pravém spektru vašich poslaneckých lavic, že fiskální pakt nás nezavazuje k euru. A vy jste otevřel problematiku takzvaného evropského balíčku prohlubování hospodářské měnové unie z 6. 12. 2017. Samozřejmě, že ho znám. To bych nebyla na svém místě, kdybych ho neznala. Ale vy jste ho evidentně nedočetl. Možná jste ho ještě nezačali probírat. Tam je skutečně obsažen návrh na přenesení fiskálního paktu do evropské legislativy, ale zásadně rozlišuje mezi dvěma skupinami států. Mezi členy eurozóny a nečleny eurozóny. A pro nečleny eurozóny, což je i Česká republika, by to bylo závazné a platilo v okamžiku vstupu do eurozóny, což je velice podstatná podmínka.

A ještě jedna věc. K tomu hospodaření veřejných financí. Vy toho vždycky řeknete jenom polovinu. Já si dovolím říci, že ten dluh sektoru vládních institucí poklesl i absolutně. Za rok 2015 - 1 846 mld., 2016 - 1 755 mld. a 2016(?) - 1 749 mld., a tak dále. A ještě jedna věc, a vy ji určitě dobře znáte. Existuje i takzvané strukturální saldo, což je přebytek veřejného sektoru očištěný od ekonomického cyklu. A tam jsme plus - říkám plus - 1,1 % HDP. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, paní ministryně. Reagovat budou faktickými poznámkami pan poslanec Skopeček, pan poslanec Munzar. Současně prosím poslankyně a poslance, zvláště z mého pohledu v levé části jednacího sálu o to, aby zde byl klid a mohli jsme se věnovat projednávání tohoto bodu. Pan poslanec Skopeček, jeho faktická poznámka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Skopeček: Paní ministryně, já se s vámi nepřu o to, že fiskální pakt a jeho důsledky jsou účinné pro členy eurozóny. To bude platit bez ohledu na to, jestli to zůstane mezivládní smlouvou, nebo jestli se to stane součástí evropské legislativy. Prostě ty důsledky ponesou členové eurozóny. Ale já se ptám, proč tak dramaticky spěcháte s přijímáním fiskálního paktu, když ho Česká republika do doby, než bude v eurozóně, nepotřebuje. No značí to jedno jediné. Vy si do eurozóny přejete vstoupit, jenom se to bojíte svým voličům říci. To je jediné možné vysvětlení.

A jinak co se týče toho poklesu absolutního dluhu, máte pravdu. Ale také se podívejme, v jakém stavu jsou rezervy a účty státních firem a ostatních institucí. Tam zjistíme, že jste to vyluxovali do té míry, že se vám opravdu podařilo absolutní dluh snížit, nicméně když se podíváme na vývoj veřejných výdajů, vývoj mandatorních veřejných výdajů, tak zjistíme, že tam samozřejmě zažíváme růst, přestože česká ekonomika roste. Čili nedáváte veřejné finance dohromady tím, že byste dělali strukturální reformy, že byste šetřili, že byste snižovali výdaje, ale pouze jste vyluxovali rezervy ve státních podnicích a na účtech státních firem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Faktická poznámka pana poslance Munzara. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. On to trochu řekl pan poslanec Skopeček přede mnou. Když jste tady mluvila, paní ministryně, o tom, jak skvěle hospodaří náš stát, tak si musíme uvědomit, že jsme v době ekonomického růstu. A místo toho, abychom tuto příležitost využili k investování, k navyšování investic, na to, abychom si udělali, jak se lidově říká, fóra do budoucna, až nebudou tak bohaté a pěkné časy v ekonomice, tak místo toho se neustále zvyšují provozní výdaje státu, snižují se investice a zároveň stále ještě čekáme na otázku, jak se Česká republika připravuje na fakt, že po skončení tohoto programovacího období nebudou evropské fondy možná už tak příznivé pro naši zemi, jak se na to do budoucna připravujeme. Takže ono skutečně bychom měli tento ekonomický boom využít k přebytkovým rozpočtům a ke změně struktury rozpočtů tak, aby se dala přednost investicím před provozem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Nyní s přednostním právem pan předseda Kalousek, po něm pan poslanec Krejza. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Já se omlouvám panu poslanci Krejzovi, že jsem tu nebyl, když mi kladl otázku, ale já jsem ho bedlivě slyšel v televizi. Tak bych si mu dovolil odpovědět. Pan poslanec Krejza se zeptal, jak to myslím, když říkám, že z toho textu, který schvalujeme, pro nás v podstatě žádný závazek neplyne. No, on vám velmi stručně odpověděl pan poslanec Munzar, když říkal, že vlastně jediný důvod je image, on řekl, vlády v Bruselu. Já si myslím, že prestiž České republiky před dalšími 26 partnery, když nepočítám Velkou Británii, není marginální důvod. A je to tedy ten důvod, proč pro to já budu hlasovat.

Ale on pan poslanec Munzar také jedním dechem řekl, že je to ale strašně důležitá smlouva, která nás ke spoustě věcí zavazuje. Tak buď platí jedno, nebo druhé. Tak já se pokusím vysvětlit, proč to v podstatě žádný závazek neznamená, protože to vůbec nejdůležitější na tom fiskálním paktu je hlava III, kde jsou oproti bývalému nedokonalému maastrichtskému kritériu nasazeny tvrdé parametry u strukturálního deficitu i u absolutní výše dluhu včetně pokynů pro státy, jak musí postupovat, když tyhle parametry nejsou dodrženy. Tak z téhle hlavy si vzala vláda výjimku, takže to pro nás nebude platit.

Potom to, co vadilo panu poslanci Skopečkovi, že to není jenom o fiskální kázni, ale že to je o nějakém závazku snažit se koordinovat hospodářské politiky, tak to je v hlavě IV. Tak z téhle hlavy IV si vláda vzala výjimku, takže to pro nás nebude platit.

Pak když si vezmete, jaké tam ještě plynou závazky pro členské země, tak závazek schválit finanční ústavu, to minulá vláda už udělala pro ni zcela typickým způsobem, nikoliv ústavním zákonem, ale běžným zákonem, takže si to jakákoliv vládní většina kdykoliv může změnit, plus s naprosto měkkými a nedostatečnými parametry, takže je to přesně podle vládního stylu: odškrtneme si, že máme splněno, ale obsahově to neznamená vůbec nic.***
Přihlásit/registrovat se do ISP