Neautorizováno !


(Schůze byla zahájena v 9.01 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 14. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás tu vítám.

Schůze byla svolána podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 55 poslanců. Pozvánka vám byla rozdána přes poslanecké kluby ve čtvrtek 24. května tohoto roku.

Poprosím vás, abyste se všichni přihlásili svými kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní.

O omluvu z dnešního jednání požádali tito poslanci a poslankyně: Petr Beitl z osobních důvodů, Jan Birke z pracovních důvodů, Pavel Blažek bez udání důvodu, Marian Bojko ze zdravotních důvodů, Lukáš Černohorský po dobu 14. schůze z osobních důvodů, Petr Dolínek do 10 hodin z pracovních důvodů, Jaroslav Dvořák do 11 hodin z pracovních důvodů, Jan Farský do 10 hodin z pracovních důvodů, Petr Gazdík z rodinných důvodů, Tereza Hyťhová do 14.30 ze zdravotních důvodů, Milan Chovanec ze zdravotních důvodů, Monika Jarošová ze zdravotních důvodů, Martin Jiránek do 10 hodin z pracovních důvodů, Jiří Kobza od 14 hodin do 19 hodin z pracovních důvodů, Martin Kolovratník do 11 hodin z pracovních důvodů, Barbora Kořanová od 11.30 do 19 hodin z pracovních důvodů, Pavel Kováčik z dopoledního jednání z pracovních důvodů, Lenka Kozlová z osobních důvodů, Jana Krutáková od 13 hodin do 19 hodin z pracovních důvodů, Jana Levová z pracovních důvodů, Jiří Mašek z pracovních důvodů, Ilona Mauritzová bez udání důvodu, Jakub Michálek pouze ze 14. schůze Poslanecké sněmovny z osobních důvodů, Monika Oborná do 10 hodin ze zdravotních důvodů, Tomio Okamura z osobních důvodů, Ladislav Okleštěk ze zdravotních důvodů, Ondřej Profant ze zdravotních důvodů, Vít Rakušan od 12 do 19 z pracovních důvodů, Jan Richter do 12 hodin z pracovních důvodů, Petr Sadovský z pracovních důvodů, Kateřina Valachová z pracovních důvodů, Helena Válková do 10 hodin z pracovních důvodů, Jan Volný ze zdravotních důvodů, Petr Vrána z pracovních důvodů, Rostislav Vyzula z důvodu zahraniční cesty.

Z členů vlády se omlouvá Andrej Babiš z pracovních důvodů, Tomáš Hüner z pracovních důvodů, Jiří Milek z pracovních důvodů, Robert Pelikán do 14.30 z pracovních důvodů, Robert Plaga do 14.30 z pracovních důvodů, Karla Šlechtová z pracovních důvodů, Adam Vojtěch do 14 hodin z pracovních důvodů.

Nyní přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili paní poslankyni Janu Krutákovou a poslance Jiřího Valentu. Má někdo jiný návrh? Nikoho nevidím. Můžeme tedy přistoupit k hlasování.

Nicméně v tuto chvíli konstatuji, že není Sněmovna usnášeníschopná, je přihlášeno pouze 34 poslanců. (Chvíli čeká.) Ještě jednou poprosím, aby se poslanci přihlásili svými kartami.

(Další poslanci se nepřihlašují, počet přihlášených stoupl pouze na 39. Zleva se ozývají hlasy: Učíme se od vás.)

Vzhledem k tomu, že kvorum není ani zdaleka naplněno - ještě počkáme chviličku.

V tom případě mi nezbývá než přerušit tuto schůzi na neurčito až do okamžiku, kdy dojde k nějaké dohodě předsedů poslaneckých klubů, což tedy tímto činím.

(K mikrofonu se blíží poslanec Bartošek.)

S přednostním právem pan předseda Bartošek. Ne, ne, ne, přerušil jsem.

V tom případě je přerušena schůze na neurčito a poprosím o přestávku v délce trvání do 9.20, abychom mohli nastavit zařízení a můžeme pokračovat v programu 13. schůze.

 

(Schůze byla přerušena v 9.07 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP