Středa 27. června 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Radek Vondráček)

14.
Návrh poslanců Jana Hamáčka, Lubomíra Zaorálka, Kateřiny Valachové,
Jana Birke a dalších na vydání ústavního zákona o celostátním referendu
/sněmovní tisk 111/ - prvé čtení

Budeme hlasovat také o návrhu na vrácení návrhu navrhovateli. Tento návrh podal 26. června pan poslanec Dominik Feri. A budeme hlasovat návrh na zamítnutí, který přednesl 25. května pan poslanec Jan Hrnčíř.

 

Nejprve tedy návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli. Tisk 111.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro vrácení tohoto návrhu. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 28, přihlášeno je 158, pro 55, proti 58. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat návrh na zamítnutí předloženého návrhu sněmovního tisku 111.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro zamítnutí. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 29, přihlášeno 158, pro 51, proti 97. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme se tedy zabývat přikázáním návrhu garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl jako garanční výbor ústavněprávní výbor. Navrhuje někdo jiný výbor jako garanční? Nikoho nevidím.

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, aby sněmovní tisk 111 byl přikázán jako garančnímu výboru ústavněprávnímu výboru. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 30, přihlášeno je 158, pro 145, proti 7. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu.

 

Ptám se, zda je zde návrh na přikázání jinému výboru. Paní poslankyně Valachová.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedo, já jenom pro pořádek samozřejmě avizuji, že bezpochyby bude tento návrh projednávat stálá komise pro Ústavu, které to samozřejmě přináleží z hlediska obsahu, obsahu její činnosti. A vzhledem k tomu, že to tedy není výbor, tak se na vás dívám z hlediska procedury, že pravděpodobně není nutné hlasování Sněmovny. Tak jenom pro pořádek - stálá komise.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Beru to tedy tak, že žádný jiný návrh nepadl, a končím projednávání prvého čtení tohoto tisku. A dostáváme se do bodu

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP