Středa 27. června 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

16.
Návrh poslanců Tomáše Martínka, Jakuba Michálka, Ivana Bartoše,
Jiřího Miholy, Petra Gazdíka a dalších na vydání zákona o výběru osob
do řídících a kontrolních orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu
a vlastnické politice státu (nominační zákon)
/sněmovní tisk 129/ - prvé čtení

Připomínám, že jsme v prvém čtení v přerušeném bodu. Přerušili jsme ho před závěrečným slovem zpravodaje. Prosím, aby u stolku zpravodajů zaujali místo zástupce navrhovatelů pan poslanec Tomáš Martínek, případně někdo další, zpravodajka pro prvé čtení paní Květa Matušovská.

Máme před sebou hlasování o návrzích - konstatuji na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování, ale ten v obecné rozpravě nebyl podán; na zamítnutí, v obecné rozpravě byl přednesen 30. 5. a hlasování o návrhu na zamítnutí může následovat.

Nyní se jím budeme zabývat, ale předtím vidím s přednostním právem přihlášku pana předsedy klubu Pirátů pana Michálka a já mu uděluji slovo. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já už jsem tady k návrhu nominačního zákona vystupoval několikrát. Je to návrh, který by konečně zajistil, že do našich dozorčích rad státních podniků by byli nominováni lidé transparentním postupem. Je to tedy návrh proti politickým trafikám. Chtěl bych vás všechny požádat o jeho podporu. A chtěl bych připomenout, že jsem se tady naposledy v rozpravě ptal na několik otázek pana předsedy vlády, který nebyl přítomen. Dnes tedy máme jinou vládu a předseda vlády opět není přítomen.

Takže si dovolím připomenout, že ty otázky byly dvě. Jednak jsem se ptal, jak je to s tím panem Krejsou, což je tedy jiný člověk, než je poslanec Poslanecké sněmovny. Je to poradce pana předsedy Filipa a sedí v dozorčí radě České pošty a údajně má 160 tis. korun měsíčně. Tak to mi přišlo docela zvláštní a chtěl jsem se zeptat na vysvětlení, kolik takových členů nebo nominantů KSČM v těch dozorčích radách dneska sedí. A pak jsem se ptal ještě na jednu otázku, a to jak jsou upraveny ty koaliční dohody mezi hnutím ANO a KSČM. To znamená, kolik dozorčích rad má KSČM dostat.

Bohužel ani na jednu z těchto otázek pan premiér neodpověděl. Z dnešní rozpravy k nominačnímu zákonu utekl, takže já z toho mám spíš pocit, že si na toho bojovníka proti korupci jenom hraje, a když se skutečně má hlasovat o těch podstatných návrzích zákonů, které by zavedly konečně průhledné obsazování dozorčích rad, tak tady není.

V našem návrhu oproti vládnímu návrhu je výhoda v tom, že se týká obsazování dozorčích rad a jednak je v něm upravena také vlastnická politika, tak jak to mají vyspělé státy jako Švédsko, Finsko apod., tak, aby o těch zásadních otázkách, jako je třeba rozdělení ČEZu a další podobné strategické otázky, které budou mít dopad na dalších několik desítek let, rozhodoval, nebo aspoň o nich věděl a byly konzultovány s parlamentem, nikoliv aby si je řešila samotná vláda. To se nám potom také může stát, že stejně tak jako vláda prodala OKD, tak tímto způsobem může prodat část ČEZu, aniž by o tom vůbec parlament věděl. Takže proto je důležité, abychom dneska schválili ten návrh nominačního zákona. Myslím si, že to je pozitivní věc, která pomůže v boji proti korupci.

A byl bych rád, kdyby se k tomu některý člen vlády vyjádřil, protože jinak moc nerozumím tomu, proč tady vlastně sedí. Protože když se jich na něco zeptáme a oni mají tedy podle zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny odpovědět, tak se vlastně nikdo z nich nezvedne a na tu otázku neodpoví. Tak to mi přijde, že tady trošku popíráme ten jednací řád Poslanecké sněmovny. Děkuji za pozornost. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. To byl pan předseda Michálek. Nyní pan předseda Faltýnek. Upozorňuji, že jsme mimo rozpravu, jsme před hlasováním, takže těžko mohu dát někomu jinému než tomu, kdo má přednostní právo, slovo. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké odpoledne, dámy a pánové. Já se moc omlouvám prostřednictvím pana předsedajícího. Já většinou, resp. téměř vůbec, když kolega Michálek vystupuje, tak ho neposlouchám, protože pro mě je to ztráta času. Nicméně teď mě tady poprosil kolega Milan Feranec, abych reagoval na vystoupení pana kolegy Michálka, který tady opět - jak to říct kultivovaně - povídá hlouposti. Žádná koaliční smlouva mezi ANO a KSČM není. Je smlouva o toleranci. To je rozdíl. Je koaliční smlouva mezi ANO a ČSSD. To je pravda, ale s KSČM ne. A v této smlouvě o toleranci, o místech nebo počtech, jak říkáte, pane kolego, není ani slovo. Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, panu předsedovi Faltýnkovi. Konstatuji, že byla doručena omluva předsedovi Poslanecké sněmovny od pana poslance Václava Klause mezi 15.30 a 19.00 z pracovních důvodů.

Pokud není nikdo s přednostním právem, můžeme se zabývat návrhem na zamítnutí, který padl v obecné rozpravě 30. května letošního roku nejméně od poslance Adama Kalouse a dalších. O tom návrhu rozhodneme v hlasování číslo třicet tři, ale já vás předtím všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Jakmile se ustálí počet přihlášených, já ještě zagonguji, o návrhu rozhodneme v hlasování. (Chvíli čeká.) Počet přihlášených se ustálil.

 

Zahajuji hlasování číslo 33 a ptám se, kdo je pro zamítnutí předloženého návrhu zákona. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 33, z přítomných 140 pro 92, proti 33. Návrh byl přijat. Návrh zákona byl zamítnut a tím projednávání končí.

 

Děkuji navrhovatelům, děkuji zpravodaji a končím bod 16.

 

Pokračovat budeme bodem

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP