Čtvrtek 28. června 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

74.
Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Na lavice vám byla rozdána usnesení volební komise číslo 83 a 84 ze dne 26. a 27. června 2018. A já předávám slovo panu předsedovi volební komise, panu poslanci Martinu Kolovratníkovi. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Pane předsedající, děkuji vám za slovo. Přeji vám, kolegyně a kolegové v mírně prořídlých čtvrtečních řadách, hezký den. Provedu vás několika volebními body. Ten první volební bod, de facto tradiční změny v orgánech Poslanecké sněmovny, budeme hlasovat veřejně aklamací. Poté se po stručném představení přesuneme do Státních aktů k provedení tajných voleb.

Jak jsem řekl, bod číslo 74, který pan předsedající zahájil, je návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. My jsme k tomu na volební komisi přijali nakonec dvě usnesení per rollam. To první bylo číslo 83 z 26. června 2018, a protože následně na začátku tohoto týdne mě ještě některé poslanecké kluby prosily o vyhlášení druhé lhůty, aby i v souvislosti s vládními změnami mohly doplnit ty své personální výměny, tak jsme udělali ještě jeden termín, jednu lhůtu, a následně jsme přijali druhé usnesení per rollam číslo 84 ze dne 27. 6. 2018.

Velmi stručně vás seznámím s obsahem těch usnesení. A pokud budete souhlasit, my jsme se také dohodli na volební komisi, tak bychom to hlasování udělali velmi jednoduše, že bychom jedním hlasováním en bloc potvrdili rezignace z obou těch usnesení a druhým en bloc nominace také z obou usnesení. Je to z toho důvodu, že tam není žádný konflikt a vždy ty výměny jsou v rámci jednotlivých klubů v souladu s kvorem, které jim náleží.

V prvním usnesení byla pouze jedna výměna v rámci klubu hnutí ANO. Radka Maxová, rezignace ve stálé komisi pro rodinu a rovné příležitosti, následně do stejné komise nominace nové paní poslankyně Moniky Červíčkové. A stejně tak hnutí ANO nominuje do ústavněprávního výboru Moniku Červíčkovou.

Potom v tom druhém usnesení jsme přijali za Piráty rezignaci Mikuláše Ferjenčíka ze stálé komise pro kontrolu GIBSu. Na stejnou pozici Piráti nominují svého kolegu Tomáše Vymazala.

A jak jsem zmínil v souvislosti s vládními změnami, jsou uvolněná místa v klubu sociální demokracie. Takže v druhém usnesení nominuje sociální demokracie do zemědělského výboru Jana Birkeho, do výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu Lubomíra Zaorálka a do Stálé delegace Parlamentu při NATO pana poslance a předsedu klubu Jana Chvojku.

Jak už jsem avizoval, doporučuji za volební komisi, navrhuji hlasování veřejné. Pokud budete souhlasit en bloc jedním hlasováním potvrdit ony dvě rezignace, následně druhým hlasováním potvrdit nominace. Nyní pane předsedající prosím, abyste otevřel rozpravu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji, pane předsedo. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikoho nevidím, že by se do rozpravy hlásil, takže rozpravu končím.

 

Nyní budeme hlasovat tak, jak to zde navrhl pan předseda volební komise, to znamená, že v tuto chvíli budeme hlasovat o rezignacích, tak jak jste s nimi zde byli seznámeni.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 48. Přihlášeno 149 poslanců, pro 124, takže s navrženými rezignacemi jsme vyslovili souhlas.

 

Nyní budeme hlasovat o volbě nově navržených členů jednotlivých komisí a výborů, tak jak vás s nimi seznámil pan předseda volební komise.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 49. Přihlášeno 149 poslanců, pro 126, takže navržení kolegové a kolegyně byli zvoleni.

 

Tím končím projednávání tohoto bodu a otevírám bod

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP