Čtvrtek 28. června 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

77.
Návrh na volbu člena Dozorčí rady Vinařského fondu

Usnesení volební komise pod číslem 79 ze dne 7. června 2018 máme k dispozici. Předávám slovo panu předsedovi volební komise.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tak u Dozorčí rady Vinařského fondu se také uvolnilo jedno místo. Bylo to 7. května, kdy na svoji funkci rezignoval pan Ing. Josef Vozdecký. Mandát měl původně až do 4. prosince letošního roku. Proto po jednání s poslaneckými kluby jsme se dohodli, že nebudeme čekat až na prosinec a pokusíme se to místo obsadit už nyní.

Volební komise vyhlásila lhůtu do 7. června a v souladu s usnesením číslo 79 obdržela tři nominace. Klub hnutí ANO navrhuje Josefa Kotta, KDU-ČSL Josefa Uhlíka a klub hnutí STAN, Starostů a nezávislých, pana Romana Žďárského.

V tomto případě není zákonem stanoven způsob volby. Opět navrhujeme volbu tajnou dvoukolovou, o které vás, pane předsedající, opět prosím hlasovat po rozpravě.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. Otevírám rozpravu. Nevidím žádnou přihlášku, rozpravu končím. Závěrečné slovo také pan předseda mít nebude.

 

Takže budeme hlasovat o návrhu, abychom schvalovali kandidáty, nebo vybírali kandidáty, tajnou volbou.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 52, přihlášeno 149 poslanců, pro 101, proti 18. Návrh na tajnou volbu byl přijat. Přerušuji projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám bod číslo

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP