Čtvrtek 28. června 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

78.
Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu

Usnesení volební komise číslo 82 ze dne 12. června máme k dispozici. A já prosím pana předsedu volební komise, aby se opět ujal slova.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. U Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu jsme ve druhé volbě, bude to první kolo, už tedy jedna dvoukolová volba proběhla. Bylo to na schůzích Poslanecké sněmovny v dubnu a květnu, protože 14. května skončilo funkční období tehdejším dvěma členům dozorčí rady, kolegům Pavlu Kováčikovi a Petru Kudelovi. Ve druhém kole předchozí volby jsme 30. května zvolili paní poslankyni Moniku Obornou, zbývá tedy obsadit ještě jedno místo, které je tam volné. Lhůta byla do 11. června.

Ve zmíněném usnesení volební komise číslo 82 konstatujeme na to jedno místo následující nominace: Petr Havel, navržen ODS, Marian Jurečka, navržen KDU-ČSL, Petr Pávek hnutím STAN, Jitka Věková, navržena SPD, a Ladislav Velebný, navržen ČSSD.

Opět zvláštní zákon způsob volby nestanoví. Prosím tedy, pane předsedající, o otevření rozpravy a poté o hlasování o tom, že souhlasíme s volbou tajnou dvoukolovou.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, otevírám rozpravu. Nikdo se do rozpravy nehlásí, takže rozpravu končím. Závěrečné slovo pan předseda také nevyužije.

 

Takže budeme hlasovat o návrhu na tajnou volbu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tajnou volbu? Kdo je proti?

Hlasování číslo 53, přihlášeno 150 poslanců, pro 108, proti 19. Tajnou volbu jsme i v tomto případě schválili. Přerušuji projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám bod číslo

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP