Čtvrtek 13. září 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Pikal)

169.
Ústní interpelace

Dalším bodem našeho pořadu jsou ústní interpelace, které jsou určeny předsedovi vlády ČR a ostatním členům vlády. Dnes bylo za účasti ověřovatelů vylosováno pořadí poslanců, kteří budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády Andreje Babiše či na vládu ČR, a to v čase od 14.30 do 16.00, na ostatní členy vlády pak od 16.00 do 18.00. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic.

Upozorňuji všechny poslance a interpelované členy vlády, že pokud budou vyčerpány interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše, bude ihned zahájen blok interpelací na ostatní členy vlády.

Nyní dávám slovo poslanci Lukáši Bartoňovi, který byl vylosován na prvním místě, aby přednesl ústní interpelaci na předsedu vlády ČR Andreje Babiše. Připraví se pan poslanec Ivan Bartoš. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji. První interpelace v tomto školním roce. Vážený pane premiére, rád bych se vás zeptal, zda je dle vlády v pořádku to, že ministerstvo ani vláda dlouhodobě neplní své povinnosti dané zákonem. Konkrétně navazuji na svou interpelaci Ministerstva školství z června. V § 3 školského zákona je jasně uvedeno, že Ministerstvo školství zpracovává Národní program vzdělávání, projednává jej s vybranými odborníky z vědy a praxe, s příslušnými ústředními odborovými orgány, příslušnými organizacemi zaměstnavatelů s celostátní působností a s kraji a předkládá jej vládě k projednání. Vláda předkládá Národní program vzdělávání Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu ke schválení.

Za 14 let platnosti tohoto zákona se tak nestalo a neděje se tak ani ve vaší vládě. Jaký je význam zákonných povinností, když je neplní ani ministerstvo, ani vláda? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za dodržení času. A nyní má slovo předseda vlády Andrej Babiš. Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Dobrý den všem, děkuji za dotaz. To je zajímavá interpelace. Sám jste řekl, že to je 14 let. Myslím si, že je to od roku 2006. Od roku 2006 byli ministři školství Kopicová, Kuchtová, Liška, Dobeš, Fiala - můžete se ho zeptat, Štys, Chládek, Valachová a teď je tam Plaga. Plaga je tam od 11. 7. Máme nového koaličního partnera, možná jste si všimli. Počítáme, že tam budeme až do konce. Uvidíme.

Já tomu určitě fandím. My určitě Národní program vzdělávání chceme předložit. Pro nás je vzdělávání klíčové. Určitě si potřebujeme jasně říct a možná udělat nějaké zásadní změny ve vzdělávání, říct si priority a udělat možná nějaké větší kompetence pro ředitele a učitele a míň státu, průmyslovky a zemědělky a zdravotní, z krajů např. pod ministerstva a konečně duální systém, o kterém tady strašně dlouho mluvíme všichni, a nic se neudálo. Já vás jenom poprosím o trpělivost. My určitě takový strategický dokument předložíme. Já i osobně jsem to konzultoval s některými poslanci, s opozicí, s ODS, SPD a další. Ani vlastně nevím, jestli vy máte na starosti vzdělávání. Můžeme vás vzít do party. Předpokládám, že pan ministr potřebuje, aby mu radili všichni, protože vzdělávání je na dlouho.

A samozřejmě máme velký problém. Nejsou lidi, máme samé vysokoškoláky. To se změnilo. Když já jsem šel na vysokou, tak to bylo celkem těžké. Dneska ten, kdo neudělá vysokou, tak to udělá na soukromé. Problémů tam máme, jako inkluzi. Minule jsem byl v šoku, že dokonce když někdo neudělá maturitu, tak si může stěžovat přes ombudsmanku, a na vládě jsme řešili, že ministerstvo neodpovídá načas. Za našich časů dělal maturitu ředitel školy. Když jsme měli dlouhé vlasy, tak nám dali pět korun, abychom šli k holiči. Když jsme falešně zpívali, tak jsem dostal facku. Nebyla inkluze. Těch blbostí, které my jsme tady zavedli do školství, že financujeme soukromé mateřské, základky, střední, ale už ne vysoké, a vysoké si vlastně určují samy platy, atd. Těch problémů je tam mraky.

Šel jsem kvůli tomu do Finska, abych to viděl na místě. Na jedno místo učitele ve Finsku je deset zájemců. Nejprestižnější profese je to tam. A oni mají v tom jasno. Dokonce ani nemají inspekci. Nemají. Ve třídě bylo padesát žáků a čtyři učitelky. Dokonce my jsme to i napsali do vize, jaký je úkol školy. Úkol školy je rozpoznat, na co to dítě má nadání. Ale nechci vám tady vykládat své lopatkové teorie a marshmallow bonbon test for university atd.

Vzdělávání určitě, a my to chceme udělat. A pokud budete u toho, tak budeme jenom rádi.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji předsedovi vlády a táži se poslance, chce-li položit předsedovi vlády doplňující otázku. Chce. Prosím.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji za odpověď. Předchozích se ptát nebudu, jsem poslanec necelý rok, tzn. s vaší vládou, takže se obracím na vaši vládu. Děkuji za závazek, že Národní plán vzdělávání bude předložen, a jestli mohu doplnění toho dotazu, dokdy. Jaký je termín, jaký je výhled, že bude předložen tento plán?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan premiér bude chtít doplňující odpověď. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Mohl byste se zeptat pana předsedy ODS Fialy, ten byl ministr školství, co tam vlastně udělal. On se tak angažuje v zahraniční politice. Nevím proč. Měl by se angažovat. Vzdělávání je nejdůležitější pro nás.

Termín neumím, ale když to vezmeme, že jsme měli osm ministrů a neudělali nic, a já když vám slíbím, že to uděláme, a znovu, počítáme s vámi, když nám něco poradíte, tak se budeme snažit co nejdřív. Ale nechci nic slibovat. Kdybychom to dali příští rok, bylo by to skvělé. Ten končí 31. 12. 2019. Všichni to slyšeli, i Plaga doufejme, ale já mu teď napíšu SMS.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Než se posuneme k další interpelaci, dorazila mi série omluvenek. Omlouvá se pan poslanec Richter od 17 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Omlouvá se pan poslanec Vít Rakušan mezi 14. a 19. hodinou z důvodu jednání ve volebním kraji. Omlouvá se pan poslanec Bartošek od 15 hodin do konce jednacího dne. A omlouvá se paní poslankyně Urbanová mezi 14. a 19. hodinou z důvodu jednání.

S další interpelací ve věci zákona o státní službě vystoupí poslanec Ivan Bartoš, který byl vylosován na druhém místě. Připraví se poslanec Vlastimil Válek.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Dobré odpoledne všem. Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, vaše novela zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, se dostala pod ostrou kritiku Evropské komise, Odborového svazu státních orgánů a organizací a i řady expertů. Dlouhodobě ji konstruktivně kritizují i Piráti. Proč? Tato novela zcela jednoznačně posiluje politický vliv ve státní správě a mezi státní zaměstnance vnáší nepřiměřený pocit nejistoty i demotivace. Navrhovaná úprava totiž podstatně zvyšuje riziko odvolávání nepohodlných státních zaměstnanců, kteří jsou zkušení a imunní vůči politizaci své práce. Dále hrozí, že na klíčové pozice budou dosazovány osoby, jejichž hlavním kritériem výběru bude politická loajalita. V neposlední řadě tento návrh zvyšuje vliv vlády na náměstka pro státní službu a státního tajemníka a znemožňuje u vybraných pozic podat námitku proti služebnímu hodnocení.

Z toho všeho vyplývá, že novela jde proti cílům služebního zákona, kterými bylo odpolitizování státní správy a její následná profesionalizace. V této souvislosti vás chci požádat o zodpovězení následující otázky: Jakým způsobem vláda reagovala na zmiňovanou kritiku Evropské unie, Odborového svazu státních orgánů a organizací i České pirátské strany? Protože tento dotaz již zazněl zde dříve. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Slovo má předseda vlády Andrej Babiš.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za dotaz. Vraťme se do historie. My jsme vlastně byli poslední v Evropě, kteří neměli zákon o státní službě. Když jsme nastoupili, naše koaliční vláda 2014, tak nám bylo řečeno, že pokud chceme čerpat evropské peníze, tak to musíme udělat.

Já samozřejmě zásadně odmítám tu vaši tezi, protože si myslím, že jsem byl jasným příkladem ministra financí, který nikdy neměl na Ministerstvu financí nikoho z hnutí ANO. Ani v dozorčích radách ve firmách, které jsem měl v kompetenci a které jsem řídil, jako Čepro, Mero, letiště atd. Takže určitě nejsme to my, kteří bychom chtěli někoho někam strkat. Dokonce naše vláda má - teď nevím, kolik máme, asi 9 ministrů, z toho 6 nejsou členové hnutí ANO. Pan Kněžínek, paní Schillerová, paní - ani Dostálová není dokonce... Takže u nás to není, že ministr je podle toho, jak kraje by chtěly, oni si to ani netroufnou u nás. U nás to není jak u tradičních stran a my nemáme haldu lidí, které potřebujeme někde upíchnout.

Když jsme vznikli jako koaliční vláda poprvé, tak tradiční strany přišly za námi a hned ty náměstky - a nám se to nelíbí, my jsme ani neměli lidi. My jsme je vlastně zdědili většinou. My jsme neměli snad až na náměstkyni na MPSV, teď ani nevím, jak se jmenuje pořádně... Prosím? (Nápověda - pan poslanec Faltýnek: Hanzlíková.) Hanzlíková. Tak to je jediný náš nominant.

Takže tady vy vytváříte nějakou atmosféru, že my jsme dělali nějaké čistky. Když v tom nejste a jste ministr a máte státního tajemníka, který si dělá, co chce - nechodí do práce, je to asociál, matce, která má home office, vyhrožuje, a takového jednoho máme, takového státního tajemníka. A když máte podřízeného, který nefunguje dobře, který způsobil i škodu, tak mi zkuste vysvětlit, jak ho máme vyměnit. A s tím my bojujeme dlouho.

My jsme s Evropskou komisí mluvili x-krát. Já jsem se dokonce nabízel, že to půjdu projednat s komisařkou Cretu, ale to mi zakázali, takže tam chodila paní Dostálová. Až jsou to všechno nesmysly. Je přece absurdní, aby ministr tam byl do počtu, aby si vlastně státní tajemník dělal, co chce. Aby nemohl de facto, když je nespokojený s přímým podřízeným, aby ho nemohl vyměnit. Takže zkuste se pobavit s Adamem Vojtěchem, ten snad od února tam vede - požádal o nějaké kárné řízení a teď čekáme na nejvyššího úředníka. Protože nejvyšší úředník pan Postránecký je víc než vláda. Víc! To je úplně top! A, tady je pan ministr. (K jmenovanému ministrovi, který právě vchází do sálu:) Můžete povykládat panu Bartošovi, jakého tam máte skvělého státního tajemníka, který - když on je v práci, tak nechodí do práce, a když je na dovolené, tak jde do práce. A dělá si, co chce. Dokonce i nominuje náměstka. Bez něho! Na co je tam ten ministr?

Takže státní služba se nám nepovedla. A budete říkat - ano, byli jsme u toho. Já se k tomu hlásím, je to špatně. Samozřejmě my chceme mít kvalitní lidi ve státní službě. Kvalitní lidi. To znamená, dneska je problém sehnat kvalitní ajťáky, nejsme schopni sehnat právníky, ekonomy. S tím vším zápasíme. Takže my jsme navrhli jenom změnu úpravy výběrových řízení a otevřených výběrových řízení na jednotlivé kategorie, ano, širšímu okruhu osob. Proč by měla být státní správa v pozici, že to jsou nadlidi? A pan Středula? Pan Středula, ten by vlastně chtěl, aby nikdo nepracoval a abychom dostávali jenom prachy. To je asi jeho koncept. A teď nebudu polemizovat o tom, že stále dělá kampaň na prezidenta, pravděpodobně.

Naše ekonomika je v nějaké situaci. Já jsem teď pozval na večeři v úterý všechny největší zahraniční investory. Bavili jsme se o těch 250 miliardách dividend, které odcházejí, a jaká je situace, že naši dodavatelé nemají lidi. Stáváme se nedůvěryhodnými dodavateli atd. Takže pokud máme řídit efektivně stát a ten úředník nefunguje, například náměstek na MPO, který vlastně... (Předsedající upozorňuje na čas.) ... nám způsobil i ztrátu peněz, tak samozřejmě my jsme chtěli jenom poprosit, abychom po nástupu ministra aspoň jednoho úředníčka, když nefunguje, mohli vyměnit. Tak já myslím, že to je normální.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji a táži se pana poslance, jestli má zájem o doplňující dotaz. Má zájem, tak prosím.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Já děkuji panu premiérovi. Jenom bych zopakoval závěrečnou otázku, protože my jsme historii služebního zákona, který byl podmínkou vstupu České republiky do Evropské unie, ale začal platit až s odloženou platností, my jsme ji sledovali.

Ale ta má otázka zněla jinak, pane premiére. Od Evropské unie - a vy jste se s paní Cretu myslím minulý týden dokonce sešel, nevím, jestli jste probírali jenom peníze nebo i tento zákon - od Evropské unie šly jasné výhrady vůči té novele, s kterou teď přicházíte, které právě byly v té zkrácené době na možnost výměny toho zaměstnance státní správy, zpřísnění klasifikace při tom hodnocení. A stejné konkrétní výhrady šly od toho odborového svazu. To není otázka peněz. Tak jestli tyto výhrady paní ministryně Dostálová, která tam byla, nebo vaše vláda jako celek nějakým způsobem reflektovala. Jestli je odpověď na tuto kritiku, jestli se to promítlo do vaší novely zákona o státní službě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji za dodržení času. Slovo má pan premiér.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Samozřejmě, my jsme s nimi opakovaně jednali. A dneska to, co chce Středula, úředníci mají. Pět týdnů dovolené, sick days, home office, a je teplo, tak se jde domů atd. Oni si stěžujou. Když jsem nastoupil na Úřad vlády, tak já makám 15 hodin a tam už nikdo po osmi hodinách... Já jsem se díval na takového velkého úředníka, tak má 20 minut přesčas za měsíc. Takže já vím, že je to jiný svět. Ať si někdo zkusí jít do té privátní sféry. A my jsme to konzultovali. Evropská komise má nějaké postavení a my určitě chceme, aby se změnilo, aby nám všechno nediktovali. Paní Cretu přišla - ano, diskutovali jsme, debata byla o tom, že my chceme určovat, kam peníze z Evropy půjdou. Ne že oni nám nadiktují ty evropské... ESF. Teď bylo na jednom serveru - seminář, kde si kreslili nějaké pohlavní orgány a konzumovali chlebíčky. Tak takhle se utrácejí peníze z Evropy.

Takže naše koncepce je, že členské státy budou mít hlavní slovo, ne pan Juncker a Komise. A to chceme hlavně změnit, abychom tam měli hlavní vliv. My nebudeme v poloze nějakého služebníčka, podřízeného. Ano, tak se to nějak vybudovalo, ale my tam platíme 50 miliard ročně a dostáváme, samozřejmě. Takže o tom to je a my jsme to diskutovali a podívejte se na Slovensko, jak to tam mají. Úplně jiný systém. Jenom my máme tenhle systém, který nám svázal ruce, a my chceme stát řídit efektivně a umožnit, aby i lidé zvenčí - ne že jsou recyklováni ti úředníci, že já jsem se zbavil jedné úřednice na Ministerstvu financí, protože den před mým nástupem tam ještě dělala s referátníkem nějaké podivné transakce s pozemky. (Čas, pane premiére.) Potom jsem ji našel na Úřadě vlády, tam zase jsem jí poděkoval, a potom se objevila u ministra průmyslu. Takže je to zacyklované, a když hledáme na pozici někoho, tak se téměř nikdo nehlásí, protože to jsou stále stejní úředníci. Potřebujeme otevřít státní správu, aby tam přišli lidé i zvenčí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. S další interpelací ve věci Národního divadla Brno vystoupí poslanec Vlastimil Válek. Připraví se poslankyně Šafránková. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Až se bojím zeptat, ale doufám, že to nebude tedy interpelare. Mám ani ne snad interpelaci jako skromný dotaz a návrh. Je 19 institucí různých kulturních, které jsou příspěvkové organizace Ministerstva kultury, a další čtyři, které jsou v sekci profesionálního umění, např. Pražský filharmonický sbor a další. Národní divadlo Brno, resp. budova Janáčkovy opery a baletu byla rekonstruována částkou 1 mld. Kč, myslím, že byla o něco vyšší, a tím pádem se stává jednou z největších scén v České republice, která navíc má poměrně zásadní mezinárodní obsazení v oblasti sólistů jak opery, tak baletu.

Můj dotaz zní, zda vláda neuvažuje, nebo není diskuse na vládě převzít i tuto instituci do sekce profesionálního umění přímo pod Ministerstvo kultury v podstatě se stejnou logikou, jako jsou financovány univerzitní nemocnice cestou Ministerstva zdravotnictví a velké univerzity cestou Ministerstva školství, tak se domnívám, že tato cesta by byla správná. V tomto je můj dotaz, resp. interpelace na vás, pane premiére. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a slovo má předseda vlády Andrej Babiš.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za dotaz. Samozřejmě, my máme ten problém, že my musíme koordinovat jednotlivé aktivity, protože máme samosprávu, tzn. kraje mají svoje příspěvkové organizace, města, obce, stát, stejné je to u nemocnic atd. Ministerstvo kultury, ta priorita je samozřejmě obnova kulturních památek, má to vazbu na cestovní ruch a samozřejmě chceme podpořit i živé umění, ale já o tom nevím. Určitě Brno je to město, které má velké plány s kulturou. Staví se tam jedinečný Janáčkův koncertní sál, jehož projekt dělal světoznámý architekt. Brno je určitě kulturní město, ale já takovou informaci nemám, já vám mohu pouze říci, že Národní divadlo Brno ze strany Ministerstva kultury v roce 2018 dostalo neinvestiční dotace. Na celoroční činnost dostali 13,5 milionu, tj. 3 % z celkových nákladů. Potom je tam dotace na festival Janáček Brno, to je 9,5 milionu, a dotace na Divadelní svět Brno, to je 2 miliony. Celkově dostali 25 milionů. Toto je podpora z resortu ministra kultury a já nemám takovou informací. Já myslím, že město Brno se snaží do kultury investovat velké částky, ale určitě váš dotaz postoupím panu ministrovi kultury, aby nějakým způsobem se k tomu postavil.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz, tak prosím.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Možná jen si dovolím upřesnit, jak jsem to myslel. Pokud se investovala jedna miliarda ze státního rozpočtu, poměrně velké peníze jdou na dotace, přišlo by mi rozumné a strategické, než tak velkou scénu financovat z rozpočtu města Brna, dostat tu scénu, možná i některé další, přímo pod financování Ministerstva kultury a opravdu z nich udělat instituce, které jsou důstojné, podobně jako univerzity, podobně jako fakultní nemocnice. Je to čistě jenom otázka strategie v kultuře. Toto je jenom návrh ke zvážení a jenom prosím, pokud o něm diskuse nebyla, aby se ta diskuse zahájila. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pan premiér bude odpovídat na doplňující dotaz. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Tak to je strategie o tom, jak rozdělíme ty daně, RUD, a my jsme navyšovali RUD i krajům, obce, města, všichni dostali. My jako rozpočet samozřejmě máme dluh, i když jeden z nejnižších v Evropě, ale obce, města, kraje měly teď koncem června 220 miliard na účtech. Ano, máme skvělý rozpočet samosprávy a samozřejmě tím, že vybíráme stále víc daní - a to bude i ten případ roku 2019 - tak dostanou ještě víc, kdežto ty naše výdaje budou stále růst. Takže ta situace mezi státem a samosprávnou je taková, že my máme ty dluhy, máme stále větší výdaje, oni - a to samozřejmě závisí od toho, jak hospodaří, a někteří hospodaří skvěle, někteří mají plány, že nechtějí mít žádné zadlužení, nechtějí si půjčovat. Takže to je debata o použití těch peněz, ale my potřebujeme se domluvit společně, abychom zrealizovali ty investice a aby každý participoval. Takže já tomu rozumím, co jste řekl, mě to překvapuje, že do toho stát dal miliardu, když to není v jeho majetku.

My jsme přes výjezdy do krajů se dozvěděli například, že nám patří zámek Litomyšl. Je dokonce usnesení vlády z roku 2002, které ukládá vládě ho dát do pořádku. Na to někdo zapomněl. Ten stát má dost svých majetků a potřeba investování do obnovy kulturních památek se blíží 100 miliardám. Nicméně já s panem ministrem projednám ten váš návrh.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za dodržení času a s další interpelací ve věci dotací subjektům, které vzápětí končí v konkurzu, vystoupí poslankyně Šafránková.

 

Poslankyně Lucie Šafránková: Dobré odpoledne, děkuji za slovo. Vážený pane premiére, vzhledem k tomu, že paní ministryně průmyslu a obchodu je tento týden omluvena, tak moje interpelace od občana, který pracuje na finančním úřadě, bude přímo na vás, protože nepochybuji o vašich znalostech ohledně dotací.

Ministerstvo průmyslu a obchodu je jedním z největších poskytovatelů evropských dotací v České republice. Za posledních deset let byly podnikatelům rozdány miliardy korun. Je smutnou skutečností, že insolvenční rejstříky krajských soudů jsou plné takovýchto příjemců dotací. V mnoha případech dotace dostávaly a dostávají subjekty, které vzápětí končí v konkurzu, a majetek pořízený za dotační prostředky nenávratně mizí, v lepším případě se z jeho prodeje částečně uspokojí věřitelé a odměna insolvenčního správce.

Pane premiére, jak zajistíte, aby do budoucna nedostávaly dotace takovéto subjekty? Jak zajistíte, aby pohledávky státu u subjektů čerpajících dotace byly včas uplatňovány u insolvenčních soudů? Existuje na vašem ministerstvu vůbec někdo, kdo monitoruje insolvenční rejstřík ve vztahu k příjemcům dotací od Ministerstva průmyslu a obchodu? Jak zajistíte, aby ministerstvo začalo uplatňovat institut řízení o odnětí dotace podle rozpočtových pravidel?

A ještě jeden dotaz od občana přímo na vás. Od vypuknutí poslední finanční krize uplynulo deset let. S ohledem na očekávaný letošní deficit státního rozpočtu zhruba 40 mld. Kč by občana zajímalo, zda má Česká republika vytvořené finanční rezervy a v jaké výši pro případ další krize, která nutně s ohledem na hospodářské cykly musí přijít. Děkuji.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Tak já jsem rád, že prostřednictvím vás se ptá občan, zaměstnanec finanční správy. To je zajímavé. A mluví o krizi. Já nevím, proč se stále strašíme krizí. My samozřejmě jsme chodili do těch regionů proto, abychom poprvé v historii této země udělali investiční plán, to nikdo neudělal. Ani tu vizi. A ta naše krize, ten Lehman Brothers, ona proběhla vlastně po té české cestě. To byly vlastně všechny komerční banky, státní internet a bankrot a skončily v České konsolidační agentuře. Takže ano, my máme velkou závislost při exportu a dovozu do EU. Ale na druhé straně ten růst, který je dán spotřebou a exportem, může být vlastně nahrazen i investicemi.

Takže my musíme samozřejmě s tím počítat. To znamená, že děláme nějakou exportní politiku. A my máme krizi v tom, že u nás vlastně nejsou lidi na práci. Máme nejnižší nezaměstnanost, 30 tisíc volných pracovních míst a začíná to být skutečně velký problém.

Co se týká dotací. No tak samozřejmě to je problém jednotlivých ministerstev. To znamená, že u Ministerstva průmyslu a obchodu, které si je vědomo zmíněné problematiky - ve výzvách operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je zakotveno pravidlo, že subjekt, u něhož bylo rozhodnuto o jeho úpadku, nemůže být žadatelem či příjemcem dotace. Dle rozhodnutí o poskytnutí dotace je pak poskytovatel dotace oprávněn pozastavit platby, proplácení dotace, pokud u příjemce dotace bylo zahájeno insolvenční řízení. Zároveň platí, že v období pět let po ukončení projektu nesmí být rozhodnuto o prohlášení konkurzu na majetek příjemce dotace a příjemce dotace nesmí vstoupit do likvidace. Pokud uvedené není dodrženo, jedná se ze strany poskytovatele dotace o podezření na porušení rozpočtové kázně a zároveň je projekt v takovém případě poskytovatelem dotace šetřen jako nesrovnalost, a to v souladu se stanovenými postupy dle dotčených právních předpisů a metodik. Poskytovatel dotace takové případy neodkladně v souladu s těmito předpisy hlásí příslušným orgánům Finanční správy, které jsou příslušné k dalšímu řízení dle daňového řádu. Poskytovatel dotace tak postupuje v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel dotace nemá zákonný nástroj na vymáhání prostředků dotčených porušením rozpočtové kázně. K vymáhání takových prostředků je příslušný orgán Finanční správy.

Poskytovatelé dotace samozřejmě jsou pracovníci, kteří se specializují na tyto případy, nesrovnalosti a jejich průběh sledují. Je samozřejmě zároveň snahou poskytovatele dotace, aby rizikovým subjektům dotace nebyly přiznávány. K tomuto slouží mimo jiné i ekonomické hodnocení každého jednotlivého projektu žadatele. Je posuzováno, zda žadatel je schopen projekt předloženého rozsahu realizovat.

K institutu odnětí dotace uvádíme, že se jedná o prostředek, kterým lze odejmout příjemci dotace již poskytnutou dotaci. Dotaz zřejmě směřuje k využití tohoto institutu, zejména dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) rozpočtových pravidel. V této souvislosti je nutné poukázat na skutečnost, že poskytovatel dotace může dle tohoto ustanovení využít svého práva odejmout dotaci, pokud zjistí, že nemůže být splněn řádně nebo včas účel, na který byla dotace poskytnuta, ovšem jen a pouze za podmínky, že zároveň nedošlo k porušení rozpočtové kázně. Ke konstatování, zda k tomuto porušení došlo, je příslušný výhradně orgán Finanční správy. Poskytovatel dotace tedy nemůže toto řízení dle tohoto písmena ani zahájit, dokud k porušení rozpočtové kázně došlo. Obecně konstatujeme, že institut odnětí dotace je poskytovatelem dotace využíván, a to v souladu se zákonem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji za dodržení času a odpověď. Táži se poslankyně, jestli má zájem o doplňující dotaz. Tak, prosím.

 

Poslankyně Lucie Šafránková: Pane premiére, nejsem si jista, jestli pro občana bude tato odpověď zcela dostačující. Nicméně bych se ještě chtěla zeptat, protože tahle problematika se netýká pouze Ministerstva průmyslu, ale i obchodu, ale i dalších správců dotací, dalších orgánů veřejné správy, a tak se chci zeptat, jestli máte ve vládě nějakou statistiku, kolik příjemců dotací skončilo v insolvenci, po jednotlivých rezortech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan premiér bude mít zájem o odpověď.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: No, pokud občan nebude spokojený, tak ho zvu na kafe a můžete mi napsat a já si s ním dám schůzku a zavolám si k tomu nějaké experty. A statistiku určitě máme. Takže pokud ji chcete, tak já požádám paní ministryni Dostálovou, aby vám ji poskytla. Tedy aspoň doufám, že ji máme. Ale předpokládám, že logicky bychom to měli sledovat. (Posl. Šafránková se z lavice domlouvá s předsedou vlády, že by měla zájem o poskytnutí statistiky.) Určitě, pošlu ji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. A s další interpelací ve věci diletantismu vystoupí pan poslanec Dominik Feri. Připraví se pan poslanec Jakub Michálek.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Před pár měsíci představila velmi slavně vláda svůj návrh zlevněného jízdného pro studenty a pro seniory. Ta začala platit 1. září a o pár dní později začaly vycházet články. (Ukazuje papíry.) České dráhy šikovně vydělávají na slevách pro studenty a důchodce. Nebo: Dopravci našli triky, jak dostat víc peněz za slevy na jízdném. Nebo: Dospělý za 295 korun, student za 121. České dráhy změnou výpočtu ceny jízdenky vydělávají na nových slevách. Pro úvod do děje budu citovat. Například na trase Praha-Ostrava vyjde akční jízdenka pro dospělého člověka na 295 korun. Jízdenka pro studenty a seniory, kteří mohou nově uplatňovat slevu 75 %, však vyjde na 121 korun. To znamená, že sleva se nevypočítává z akční částky, ale z běžného kilometrického tarifu, podle kterého cesta vyjde na 484 korun. Stát tedy za lístek na této trati doplatí 363 korun. České dráhy tím získají o 189 korun více, než kdyby si lístek koupil dospělý člověk beze slev.

No, dobře. Když už musí tedy vláda přicházet s takovými socialistickými návrhy, tak by mě aspoň zajímalo, proč nejsou dopracované. Proč když něco začne platit, tak proč už dopravci vědí, jak to obejít. Za několik cest znají cesty a způsoby, jak ten státní rozpočet podojit. A proto by mě, vážený pane předsedo vlády, zajímalo, kdo to na Ministerstvu dopravy připravoval a jestli za tady to fiasko ponese osobní odpovědnost. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. A nyní má slovo předseda vlády Andrej Babiš.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Tak pan kolega se evidentně nekouká na televizní noviny televize Nova, kde včera pan ministr Ťok to vysvětloval. Šlo o pochybení Českých drah, proto jsou i namístě personální změny a napravili jsme to. Takže chyba Českých drah a byla napravena.

No a proč jsme to udělali? No tak protože někdo tady zapomněl stavět byty například, tak když ti studenti tady hledají ubytování, tak je drahé, takže v rámci té slevy, když se platí 15 tis. za 2+kk nebo nějak tak, tak aspoň ušetří na té dopravě. Ale já myslím, že i těm důchodcům to pomůže. Takže my jsme to měli v programu. My to máme jiným způsobem, než je to na Slovensku nebo jinde. Takže pochybení Českých drah. A důsledky, že teď, myslím, bude výběrové řízení na generálního ředitele.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za odpověď, tedy spíš neodpověď. Já jsem se neptal, proč se České dráhy... nebo kdo selhal. Já jsem se ptal na to, proč jste selhali vy. Připravovali jste to několik měsíců. Nebyli jste schopni to dotáhnout. Jednali jste s těmi dopravci. Ptám se na selhání na vaší straně. A neodpověděl jste mi, kdo to připravoval a jestli za to ponese nějakou odpovědnost. Odpovědnost na straně Českých drah mě nezajímá. České dráhy se chovají tržně, chtějí ten státní rozpočet podojit, s tím máte bohaté zkušenosti. Zajímá mě, kdo selhal na vaší straně, na straně vlády, na straně Ministerstva dopravy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan premiér bude odpovídat. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Vidím, že jste věrný žák vašeho učitele, protože takové nesmyslné vystoupení jsem už dávno neslyšel. (Směje se.) Tak ještě jednou, pane poslanče. My jsme to měli v programu. Původně jsme předpokládali, že to naběhne s jízdním řádem Českých drah, který se měnil, myslím 10. června. A kraje nám řekly, že nejsou připraveny. Tak jsme to posunuli a teď to funguje. A lidi mají radost, že jezdí podstatně levněji. Já vím, že vás to štve a že každý dobrý počin musí být potrestán.

Takže ta vaše otázka je nesmyslná. Každý se občas splete, ne? Vy také. Ale možná, vy jste ještě mladý, tak jste se ještě nespletl. Ale já jako starý důchodce se pletu, ale snažím se napravit moje chyby.

Takže České dráhy pochybily a my tam snad - teď bude výběrové řízení, tak ten nový management snad nebude dělat takové chyby, tak doufejme, že to tak bude. Já pevně věřím, že to tak bude. Takže není to o ministerstvu, není to o vládě, ale je to o tom, že byl posunut termín a že České dráhy to nezvládly. Napravily tu chybu, myslím, že se veřejně omluvily. Tak to je všechno, co k tomu můžu říci.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. S další interpelací ve věci "proč jste neudělali nic pro elektronický oběh dokumentů na úřadech" vystoupí poslanec Jakub Michálek. Připraví se poslanec Petr Fiala.

 

Poslanec Jakub Michálek: Dobrý den. Vážený pane premiére, vážení kolegové, já už jsem o tom jednou dneska mluvil, ale předpokládám, že pan premiér se na to ze záznamu nepodíval, protože má asi lepší věci na práci, ale možná, že mu to zpracovali jeho poradci, jeho tým, ale pro jistotu to tady zopakuji.

Obrátil jsem se na pana předsedu vlády s dotazem, jak se daří jeho zmocněnci pro digitalizaci, který by měl řešit jeden z nejdůležitějších problémů, a to je elektronický oběh dokumentů, který je potřeba pro zavedení digitalizace. Odpověď, kterou jsem obdržel, uvádí, že úřady mají povinnost vyřizovat věci elektronicky. Poslal mi ji pan předseda vlády Babiš na papíře, resp. s podpisem na papíře, který byl následně zkonvertován, to znamená, pan předseda vlády podepisuje věci ještě na papíře a zaměstnává další úředníky, kteří to potom tedy musí konvertovat do elektronické podoby, místo toho, aby si všechny ty dokumenty podepsal jednou tím elektronickým podpisem.

Já si myslím, že pokud chceme zavádět digitalizaci, tak by bylo potřeba, aby se začalo u těch ministrů. Proto jsem si připravil takovou anketku na všechny ministry. Trošku mě mrzí, že pan předseda vlády v té mé interpelaci neodpověděl na zásadní otázky. První zásadní otázka byla, kolik úřadů už reálně digitálně funguje, takže tam mi pan předseda vlády odpověděl, že mají povinnost fungovat elektronicky, ale neodpověděl, kolik jich funguje elektronicky ve skutečnosti. Ta skutečnost podle mě nebude nějak pozitivní. Ta druhá odpověď na otázku, jaké konkrétní kroky k digitálnímu oběhu dokumentů vláda učinila, tam také není. (Předsedající upozorňuje na čas.)

Takže co s tím budete dělat?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní má slovo předseda vlády Andrej Babiš.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Dobrý den. Já jsem čekal, že piráti nám něco ukážou. Vy jste měli tolik řečí o tom IT, jaký jste fantastický experti. Tak kromě toho těžení bitcoinů nebo co jste to tu dělali, když jsem požádal Dzurillu, aby někdo od vás šel na schůzku, tak ten člověk přišel a nevypadlo z toho vůbec nic. Teď jste se probudili nedávno a začali jste nás kritizovat, že máte experty, a ve stejný den jste si dali inzerát, že hledáte experta na IT.

Pane kolego, vy jste tak mladý, vy přece nemáte dělat stejnou politiku jak Kalousek. Vy byste měl něco dělat reálně. Tak pojďte nám to ukázat. Vy máte jenom řeči. A když jsme vám řekli přijďte, tak jste se rychle přihlásili do té komise Dzurilly a neudělali jste vůbec nic.

No, já jsem důchodce. Podepisuji se normálně. Koukejte, tady máte počítač, to je můj notebook, to nikdo nehackne, to je, co? (Smích v sále.) Žádný kyberútok útok, nic. Dobrý, co? Tak já jsem důchodce, vy jste mladý, vy máte všechno jistě on-line všude. Že nám to někdo neukázal, tu digitalizaci?

Ano, my máme zmocněnce a ten je strašně šikovnej, ten Dzurilla. A má podporu premiéra. To nikdy nikdo neměl, protože byl jenom resortismus. Hádalo se vnitro, finance atd.

Takže ohledně digitalizace máme Moje daně s prvními službami v roce 2020, eJustice, dokončena zadávací dokumentace k projektu eSpis, máme eRecept, insolvenční agendový modul v rámci programu eJustice do roku 2020, digitalizace stavebního řízení, který bude vytvořen ucelený informační systém pro výkon agend stavebního úřadu, který umožní on-line dostupnost všech potřebných informací, předpokládaný termín první etapy 31. 12. 2019, napojení ministerstev na portál občana, napojení informačního systému registru živnostenského podnikání, systém elektronické licenční správy ELIS, zjednodušené vyplnění žádosti, ano? Takže máme projekt Moje daně, ano?, máme eObčanku, elektronická Sbírka a další projekty. Takže já jsem byl na té konferenci v Hradci Králové, tam 25 let se všichni schází, mluví o digitalizaci a teď už to děláme. Můj přítel estonský premiér Jüri Ratas sem přijde v listopadu na oficiální návštěvu a uděláme seminář eGovernment. A on nám ukáže, jak to mají v Estonsku. A mají to i v Dánsku a my se o tom bavíme.

Takže my, samozřejmě, vy jste se ptal na ty dokumenty, tak na vnitru připravují analýzu spisové služby. Do tří týdnů budeme záměr schvalovat na vládě. Diskutujeme s Hospodářskou komorou, abychom je zapojili do procesu. Celá analýza se bude dělat vzhledem na koncepci Digitální Česko. Také máme vypořádané připomínky a budeme materiál na vládě schvalovat. V analýze budeme řešit, jak máme standard definovaný, jestli ho budeme měnit, a další aspekty spisové služby.

Ohledně elektronického oběhu připravujeme znovu vzhledem na koncepci Digitální Česko analýzu služeb, které by měly být poskytovány ze strany ministerstev a úřadů, a naplánujeme konkrétní plán digitalizovat. Budeme prioritizovat, nemůžeme udělat všechno najednou. Jde o kapacity na straně úředníků i finanční nároky a také o státní službu, aby mohli, kdyby chtěli, pracovat víc. Takže komplexní implementační plány očekáváme do roku 2018.

Takže suma sumárum, vy stále něco kritizujete, a když se máte do něčeho zapojit, tak ani nemáte na to lidi, takže máte jenom řeči: Tak pokud skutečně chcete s tím pomoci, tak my se těšíme, že už konečně někoho zapojíte, a Dzurilla to dělá skvěle a má konkrétní výsledky. Takže já si myslím, že jsme první, kteří to vůbec dělají, protože ten, který byl na Úřadu vlády, Ondřej Malý, tak ten tam byl jen do počtu, neměl žádnou pozici. Dzurilla má podporu premiéra a je to pro nás priorita, chceme digitalizovat, chceme méně byrokracie, chceme ulehčit život občanům, firmám, živnostníkům, úřadům, všem. Ano?

Já nemůžu za to, že tady stát nainvestoval 125 miliard do IT systémů, 25 miliard ročně nás to stojí, firmy si obsadily ministerstva, ano, a že jsme od nich závislí, ano, a to všechno jsme zdědili a teď konečně za naší vlády máme toho zmocněnce, protože digitalizace je pro nás jedna z priorit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za dodržení času a prosím pana poslance o doplňující dotaz.

 

Poslanec Jakub Michálek: No, tak on to nebude úplně doplňující dotaz, protože to, co jste tady předvedl, tak to byl opravdu brainwashing. Já jsem se vás ptal na to, jaké máte konkrétní výsledky v oblasti elektronické spisové služby. Z těch systémů, o kterých pravděpodobně ani nevíte, co jsou, tak jediný systém, který se týká té spisové služby, je stavební řízení. A já jsem se ptal paní ministryně, co jste udělali za pět let ve stavebním řízení, v jeho digitalizaci. Ona mi řekla, že na základě mého požadavku zadali aktualizaci pět let staré studie digitalizace stavebního řízení. Takže tohle je způsob, jakým funguje digitalizace za vaší vlády. Pět let tam sedíte na Ministerstvu pro místní rozvoj a výsledky nemáte žádné. Slibujete nám, že tady zavedete nějaké Moje daně za dva roky a že za dva roky předložíte komplexní implementační plán.

Ale my pracujeme a máme výsledky. My jsme předložili pozměňovací návrh, podívejte se do systému, sněmovní dokument 1275, který zavádí elektronický oběh dokumentů na úřadech od roku 2021. (Předsedající upozorňuje na čas.) Podpoříte to? Konkrétní návrhy, které my předkládáme?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím pana premiéra o doplňující odpověď.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Vy máte jenom řeči, a ještě demagogické. V minulé vládě my jsme měli šest ministrů. Já jsem byl ministr financí, který měl přebytkový rozpočet, snížil dluh, vybral daně, naštval voliče ODS - EET, kontrolní hlášení. A z těch peněz fungujeme, jak fungujeme. Ano. Takže mi nepodsouvejte věci... Ano, na Ministerstvu financí jsme to dělali. Ale za vlády bývalého premiéra to nebyla centrální strategie. Ano? Takže vy tady něco kritizuje, když říkáte, co děláte. Že něco navrhujete? Pojďte si to odmakat! Vy vůbec netušíte, jak funguje státní správa. Nemáte o tom žádné ponětí. Takže laskavě tady nepoučujte a přijďte si to... Kdybyste se chtěl zapojit, tak jste mohl přijít. Ne. Vy tady len vystupujete, kritizujete všechno. Ale když přijde na lámání chleba, abyste konkrétně něco udělali, tak dáváte si inzerát na vaše experty. No tak to je celé vaše.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. S další interpelací by měl vystoupit... Pan předseda Michálek se hlásí s přednostním právem? Obávám se, že to během interpelací není zvykem. (Četné reakce z pléna, že to při interpelacích nelze. Poslanec Michálek se přesto dožaduje slova u mikrofonu. Poslanec Petr Fiala mu vysvětluje, že jeho čas na interpelaci vypršel a teď automaticky následuje další interpelace, ať už s odpovědí premiéra souhlasí, či nikoli. Poslanec Michálek i nadále trvá na přednostním právu.) To by zcela rozbilo systém interpelací.

Takže já pozvu s další interpelací ve věci programového prohlášení vlády pana poslance Petra Fialu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážený pane premiére, za měsíc to bude rok od voleb. Premiérem jste tři čtvrtě roku. Brzy budete ve čtvrtině svého mandátu, takže je docela asi vhodná doba už se ptát, co ze svých slibů jste splnil, jaké zákony, které pomáhají občanům a podnikatelům, jste předložil, jaké jsou vaše skutečné výsledky. My, Občanská demokratická strana, svoje sliby plníme. Slíbili jsme zjednodušení daňového systému a snížení daňového systému a snížení daně z příjmu. Návrh leží ve Sněmovně. Slíbili jsme živnostníkům zvýšení výdajových paušálů. Návrh je také na stole. Vaše koalice ho včera zamítla. Slíbili jsme zjednodušení právního řádu. Na programu této schůze jsou již naše dva návrhy. Takže my svoje sliby plníme, pracujeme. Každý týden přicházíme s novými konkrétními návrhy, zpracovanými do podoby novel zákonů. Když se ale podívám na program Poslanecké sněmovny, tak tam žádné takové vládní návrhy nejsou. A tak se vás ptám, pane premiére, na tři konkrétní věci.

Zaprvé. V programovém prohlášení vlády uvádíte, že chcete důchodovou reformu - cituji: "Sestavíme odborný pracovní tým pro důchodovou reformu, zhodnotíme dosavadní návrhy, aktuální situaci, předpokládaný vývoj a předložíme návrh řešení." Kdy tento návrh řešení předložíte? A dokdy jej chcete prosadit?

Druhá otázka. V prohlášení dále uvádíte: "Vytvoříme centrální portál státu, kde si občan bude moci vše vyřídit elektronicky." Tak já se ptám, dokdy ho vytvoříte, aby občané měli jasno.

A zatřetí. V preambuli programového prohlášení je článek 5 s názvem Chceme začít reformu státu, to znamená vyrovnaný státní rozpočet a nový zákon o příjmových daních. Na příští rok ale plánujete rozpočet s deficitem 40 miliard. Tak se vás ptám, kdy bude mít Česká republika vyrovnaný rozpočet.

V těch otázkách bych mohl pokračovat, mohl bych se ptát na různé stadiony, knihovny a další věci, které jste slíbil. (Upozornění na čas.) Ale ptám se na tyto tři konkrétní věci.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Slovo má předseda vlády Andrej Babiš.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Pane předsedo, Česká republika má dokonce přebytkový rozpočet. Díky mně. Největší přebytek byl 2016. Díky kontrolnímu hlášení a dalším opatřením, která jsme udělali. A má vyrovnaný rozpočet. I 2017 byl de facto vyrovnaný. A tento rok to bude obdobné. Takže vy stále porovnáváte nějaký plán. Ale máme říkat o plnění. Podstatné je plnění. Podstatné je, co je 31. 12. na účtě. Ano? A my od roku 2016 máme... měli jsme přebytkový a máme de facto vyrovnaný rozpočet, i když ho plánujeme deficit. A proč ho plánujeme? No protože peníze z Evropy se plánují velice obtížně, protože nikdo neví, jak se vyčerpají programy, jak se k tomu postaví Evropská komise atd. Takže si myslím, že je to jasné.

A co se týká důchodů, tak já vždycky žasnu, když vlastně zástupce ODS se mě ptá na věci, které vy jste mohli už dávno udělat. Tak kdo vlastně zrušil ten důchodový účet? Kdo tady vlastně tuhle zemi řídil dlouho? Ne? Vaše strana. Váš zakladatel, pan Klaus. A důchodová reforma - ta komise existuje strašně dlouho a nic konkrétního z toho nevypadlo.

Za naší vlády - a já bych jenom zopakoval, že vláda byla menšinová bez důvěry od 14. prosince minulého roku do cca, teď už si to nepamatuji, června, takže jsme tam velice stručně... Ale máme konkrétní výsledky. Zrušil jsem kvóty. Všichni křičeli "nechceme kvóty". No tak za šest měsíců jsem je prosadil v rámci V4. A hlavně s premiérem Orbánem. Ne? Prosadil. Prosadili jsme dobrovolnou relokaci uprchlíků.

Prosadili jsme zásadní navýšení důchodů. To byl přece návrh menšinové vlády hnutí ANO, kterou jste kritizovali, že vy jste říkal, že máme len topit a svítit. A teď se mě ptáte, co jsem udělal. Tak my jsme topili málo i svítili. Ale jsou tam konkrétní výsledky.

Digitalizace. Rozhodli jsme o vládním zmocněnci pro digitalizaci. Ano, konečně to někdo konkrétně řeší.

Rozhodli jsme o vládním zmocněnci pro sport. Ano. Začali jsme řešit předražené služby mobilních operátorů. Ano.

A dobře víte, že důchodová reforma... Ano, my máme novou vládu od 11. 7., je tam nová ministryně, potkali jsme se na úrovni toho týmu. A paní ministryně teď předloží konkrétní postup. A dobře víte, že důchodovou reformu... a to je spíš náprava těch věcí, které tady dlouhodobě jsou problém. Ty starodůchodci, ty profese, které jsou velice těžké a měly by odcházet dřív do důchodu. Takže my to plníme. Plníme!

Vy jste vždycky daně navyšovali a my je snižujeme. Za minulé vlády jsme snížili o 30 miliard. Včera jste zase obstruovali EET. A EET - z toho vypadlo 10 miliard. Vy vlastně před komunálními volbami říkáte občanům: my vám nedáme peníze do obcí a měst, protože my nechceme EET. EET přineslo 10 miliard od vzniku 1. 12. 2016. Z toho 3 miliardy pro samosprávy, pro obce, aby ti starostové mohli pro ty lidi realizovat ty investice. A já nechápu, proč vy to zase blokujete, když jednoznačně se potvrdilo, že je to skvělý projekt. Jediný digitální projekt. V rekordním čase zrealizován.

A ten váš návrh, prosím vás, že zrušíte superhrubou mzdu, no tak to si zase děláte srandu. Vždyť vy jste tady slibovali lidem 15% paušální daň. Ano? A potom jste zjistili, že to nefunguje, že zničíte rozpočet. No tak jste si tam dali základ 134 a vyšlo to na 20,1. Takže jste vlastně podvedli voliče a teď vlastně navrhujete stejný, jak jste kdysi měli v návrhu, a nedodrželi jste slib voličům. A to je dopad 75 miliard do rozpočtu. Tak proč to navrhujete, když dobře víte, že by to zničilo rozpočet? A na druhé straně nás peskujete, že ten rozpočet je špatně navržen a tak dále.

Takže já to neberu vážně, co vy vlastně tady navrhujete. A ta vláda, i když neměla důvěru, má jasné výsledky, má jasnou zahraniční politiku. Konečně bojuje za naše zájmy. Prosazuje naše zájmy v Evropské komisi. A máme konkrétní výsledky. A paní ministryně navrhuje v rámci EET snížení daně. (Upozornění na čas.) A vy nechcete snižovat daně? Z 21 na 10 %? My chceme dalších 4,5 miliardy dát lidem v rámci snižování daní.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku. Tak prosím.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Já s vámi o všech těchto otázkách, pane premiére, budu rád diskutovat. Třeba budeme mít k tomu příležitost při nějaké veřejné debatě. Ale já jsem vám tady položil tři konkrétní otázky, na které bych očekával konkrétní odpověď, zvlášť od člověka, který o sobě říká, že vládu vede manažersky. Já to skutečně nezpochybňuji.

Takže jsem se vás ptal na tři konkrétní termíny. Ptal jsem se i na termín, kdy bude vyrovnaný státní rozpočet, což znamená i to, že bude plánovaný jako vyrovnaný. Ale já se tady nechci pustit do debaty, že třeba Nejvyšší kontrolní úřad konstatuje, že hospodaření státního rozpočtu skončilo v roce 2017 s deficitem 6,2 miliardy korun. Ale položím vám další dvě otázky. Kdy tedy představíte důchodovou reformu? Mě i občany zajímá datum. Kdy budeme mít jednotný portál pro elektronickou komunikaci se státem? To jsou moje konkrétní otázky a na ty bych očekával odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za dodržení času. Pan premiér dá doplňující odpověď. Tak prosím.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Já bych se jasně mohl ptát, co jste tady udělali od revoluce s Klausem. Ta vaše česká cesta, kuponka, zničené firmy, banky? Proč jste to neudělali? Mohli jste důchodovou reformu udělat. A vy dobře víte, že důchodová reforma musí být diskutována. My se o to aspoň pokusíme. Kdy bude termín? Nevím, nejsem schopen vám teď říct termín. My o tom diskutujeme s naším koaličním partnerem.

Z hlediska digitalizace - myslím, že včera byl seminář, který organizuje pan Dzurilla. Pokud chcete, my vám na to uděláme prezentaci. V listopadu sem přijde estonský premiér, který nám představí jejich digitalizaci, a my vám představíme, co jsme už udělali a co chceme udělat. Je to poprvé, kdy to vlastně řešíme centrálně. Myslím, že naše výsledky jsou jasné, plány jsou jasné. Škoda, že jsme to neudělali už dávno, ale to jste měli v rukou vy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. S další interpelací ve věci právní jistoty v České republice a vyčíslení finančních náhrad dle § 5 odst. 2 zákona č. 428/2012 Sb. vystoupí pan poslanec Výborný. Připraví se paní poslankyně Kovářová. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji. Vážený pane premiére, kolegyně, kolegové, já bych na úvod chtěl říci, že jsem naprosto fascinován schopností pana premiéra mluviť, mluviť, mluviť a neodpovědět de facto na žádný dotaz, který mu byl položen. V tom je světový přeborník.

Teď už prosím ke svému dotazu, interpelaci.

Pane premiére, opakovaně ve veřejném prostoru v různých vašich vyjádřeních k novele zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, uvádíte, že finanční náhrady byly předraženy o 54 mld. Podotýkám, že v § 15 odst. 2 uvedeného zákona jsou vyčísleny finanční náhrady církvím a náboženským společnostem ve výši 59 mld., čili pouhým rozdílem 5 mld. Můžete nám prosím, sdělit odkud vámi uváděný údaj čerpáte? Chtěl bych se zeptat, zda jako premiér, nebo vaše vláda, disponujete relevantní odbornou studií, která by toto vaše tvrzení dokládala. A zda vůbec tušíte, jakým způsobem do zákona tato částka byla uvedena.

Současně mi dovolte položit ještě zásadní dotaz. Vážený pane premiére, jak jako premiér a významný podnikatel vnímáte platnost uzavřených smluv? Podotýkám, že smlouva je dvoustranné či vícestranné právní jednání spočívající ve vzájemných a obsahově shodných projevech vůle smluvních stran směřujících ke vzniku, změně či zániku práv a povinností. Nelze tedy obsah smlouvy měnit bez dohody obou smluvních stran. Proto se vás, pane premiére, ptám: Považujete právní jistotu za základní atribut právního demokratického státu? Děkuji za vaši jasnou a konkrétní odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za dodržení času. Slovo má pan předseda vlády Andrej Babiš.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Já většinou čerpám z veřejných zdrojů. Nevím, kde jste byl 3. února 2012? Jestli jste byl ve straně, nebo kde jste byl? Ale já vám doporučuji, abyste si přečetl projev poslance Haška z 3. 2. 2012. Tam to máte všechno napsané. Já ho tady nechci číst, protože to je dlouhé: kompenzace, vládní ocenění, 130 mld., 53 mld. v neprospěch státu, v neprospěch daňových poplatníků - k tomu bylo vyjadřování.

Já myslím, že je dost jednoduché zjistit, kolik stála půda, kolik stál hektar lesa. Dneska vidíme i ty důsledky. Zkuste se zeptat starosty v Březiněvsi, proč nemůže postavit v obci školu. Je tam nějaký pozemek, který byl velice podivně restituován. Restituce měl někdo vyřešit hned po revoluci. Proč to tak dlouho trvalo? A pamatujete si, jak to bylo schváleno? Jak paní poslankyně - stále káže morálku - Němcová o půl jedné v noci přerušila jednání? A jak jste to schválili? Hlasem poslance ODS pravomocně nebo nepravomocně odsouzeného za korupci. V půl jedné v noci. Ano, velice podivná schůze. Převálcovali jste to: 54 mld. nadhodnocená cena za církevní restituce. A to je všechno. Nikdo nezpochybňuje, že církev to má dostat. Včera jsem byl shodou okolností na večeři s kardinálem Dukou. Ale o tom jsme se nebavili.

Já nevím, na co se ptáte. Tak si to vyhledejte, na to jsou veřejné zdroje. Mimochodem my to ani v programu nemáme, my o tom mluvíme dlouho. Byla to vlajková loď ČSSD ve volbách 2013. My jsme byli dokonce s vámi ve vládě. Pak to pana Sobotku přešlo, potom jsme udělali nějakou pseudokomisi, kde jsme si hráli na to, že to řešíme, ale nikdo to nechtěl řešit. A teď je to znovu na stole. My si myslíme, že je to nespravedlivé, že stát dal náhrady předražené, a proto si myslím, že o tom bude jednat Sněmovna. Já vycházím z veřejných zdrojů. K tomu byla další vystoupení, zkuste si to přečíst. Je to dlouhý projev, nechci ho tady číst - 3. 2. 2012 v 11 dopoledne.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Pane premiére, čekal bych cokoliv, ale že budete argumentovat projevem Michala Haška, to skutečně ne. To jsem si myslel, že odpověď bude vypadat jinak. Nevím, jestli vůbec tušíte, že v roce 2012, mimochodem tedy KDU-ČSL tehdy nebyla zde ve Sněmovně, k tomu Sněmovna zřídila komisi. Ta komise si nechala vypracovat studii renomované mezinárodní společnosti Ernst and Young a ta ve svém závěru shledala, že to je naprosto v pořádku. To je jedna věc.

Druhá věc. Ale myslím, že je to zcela úmyslná lež z vaší strany. Nebyl to hlas poslance Pekárka. Najděte si to, bylo to sto dvěma hlasy. Ano, poslanec Pekárek tady byl, hlasoval pro zákon, ale nebyl to ten rozhodující hlas. Nebylo to 101, bylo to 102. Neustále to opakujete. Vím, že je to šikovné, asi vám to pan Prchal poradil, že to na tu veřejnost bude fungovat, ale není to tak. Chováte se v tomto čistě a jenom populisticky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za dodržení času. Pan premiér má zájem o doplňující odpověď. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Já samozřejmě můžu dohledat analýzy, kolik stála půda. O zemědělské půdě taky něco vím. Já k tomu nemám co říct. Já si myslím, že je to jednoznačný názor, je to zdokladováno, byly na to analýzy. Schválilo se to podivně. Bylo to domluveno podivně. Já k tomu nemám co říct. Bylo by dobré zveřejnit, jak to vlastně teď probíhá. Stávající vláda - měli jsme tam v minulosti nějakou povinnost stále o tom informovat - teď si to vezme pan ministr Toman, ministr zemědělství, a pan ministr kultury Staněk a oni dva budou na to dohlížet a můžou samozřejmě informovat veřejnost, jak to probíhá, kdy vlastně přišly některé církve, které podle názoru některých na to nemají nárok, že tam nebyly, byly tam nějaké závazky. Já to tady nechci řešit. Já myslím, že je to předmětem projednávání ve Sněmovně, a určitě se poslanci k tomu budou vyjadřovat. To není věc, u které jsem nějaký klíčový hráč. Já jsem se k tomu jasně vyjádřil. Dávat tolik cashů, ještě tam dát inflační doložku, myslím si, že je to špatně. Mám na to zkrátka jiný názor. A argumentuji tím, co čtu ve veřejném prostoru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a s další interpelací ve věci dotační politiky vystoupí paní poslankyně Věra Kovářová. Připraví se pan poslanec Valenta.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane premiére, prý teď budete rozhodovat o všech dotacích, o tom, které projekty si podporu zaslouží a na které už peníze nezbudou. Píše a říká se to na vašich sociálních sítích. Rozumím tomu správně, že starostové z ANO, kteří mají vaše telefonní číslo, dostanou dotaci snáz, protože vám prostě zavolají? A ostatní starostové, kteří ke smůle svých obcí patří k jiné straně, nedostanou nic? Vzniknou tedy dvě kategorie obcí. Ty, které povedou vaši spolustraníci, a ty, které budou mít v čele někoho jiného. Ty první budou mít dotace, ty druhé nikoliv. Považuji to za klientelistické, diskriminační a zavrženíhodné.

Pane premiére, uvědomujete si vůbec, jaký vzkaz vysíláte obcím a městům? Asi takovýto: Kdo je zadobře s vaší státostranou, tomu se bude dotačně dařit. Kdo se státostranou zadobře není, ten má smůlu. Tento model jsme tu už měli, vzpomínáte si? Já ano a vracet se tam rozhodně nechci.

Pokud chcete skutečně udělat něco pro samosprávy, navyšte jim podíl na výnosu sdílených daní. Tím jim pomůžete, a to všem obcím a všem městům. Ale rozhodně byste se neměl z pozice premiéra míchat do rozhodování o jednotlivých projektech a o jednotlivých dotacích pro obce a města. Nebo snad chcete zasahovat a ovlivňovat dotační řízení a k tomuto ovlivňování bude stačit jeden telefonický hovor? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a slovo má předseda vlády Andrej Babiš.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Vážená paní poslankyně, tolik nesmyslů najednou jsem už dávno neslyšel. Ale jsem strašně rád, že jedině kampaň hnutí ANO do komunálních voleb všechny zaujala. Dokonce někdo zveřejnil moje mobily a všichni mi píšou a sprostě nadávaj, takže já jsem rád. Víte, to je ten asi marketing. Jsem rád, že vás to taky zaujalo a že podporujete vlastně tyto věci.

Takže vy jste tady řekla hrozné nesmysly. Vy přece dobře víte, že já o žádných dotacích nerozhoduju! A jsem tady pro všechny! A pokud některý starosta požádá o schůzku, tak to dělám. Ve vaší obci Chýně díky programu, který jsem vymyslel na Ministerstvu financí, mají novou kapacitu školy, sportovní hala. Tam jste se přišla taky představit, ano, tak nevím. Ani nevím, za koho tam je ta starostka. Mě to ani nezajímá. Můj velký fanoušek Rakušan, ten tam má tu školku v Semilech. Vypadá hrozně. Co? Farský, ježíš, pardon, omlouvám se. Pan Farský, ten mě stále kritizuje. Tak i ta starostka ze Semil, jsem jí udělal schůzku s paní Dostálovou. A udělám ji každému. Tak neříkejte nesmysly! To, že je nějaká kampaň a něco tam je, my jsme rádi, že všichni o tom mluví, a já samozřejmě jsem dostupný pro všechny, kdo mě požádá o schůzku, tak se mu věnuju. Takže je nesmysl, že by to mělo být nějaké diskriminační. Za prvé o tom nerozhoduju, nebudu o tom rozhodovat a pravidla jsou stejná pro všechny. Stejná pro všechny. Tak to prosím vás neříkejte, protože je to nesmysl. Ale všichni dobře vědí, že se snažím nějakým způsobem, když mě lidi požádají, s nimi setkat a nějak je nasměrovat. Ale já jsem nikdy o dotacích nerozhodoval, ani nebudu, vy to dobře víte.

A nechápu, proč takhle vystupujete. Vy dobře víte, že i ty dotace na těch 150 obcí kolem Prahy, co vám Kalousek nikdy nechtěl dát peníze, tak já jsem to udělal jako ministr financí. V červnu 2014. A bylo to objektivní. Vždycky je to objektivní. Mě nezajímá nějaká stranická příslušnost. Všichni máme stejná pravidla a my to dodržujeme. Takže já zásadně odmítám, co jste tady říkala.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za nevyčerpání času a paní poslankyně má zájem o doplňující otázku, tak prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za odpověď, pane ministře. Jsem ráda, že jste řekl, že nebudete ovlivňovat žádné dotační řízení. Já nechci říkat, že jste také říkal nesmysly. Za prvé, dotační titul na Ministerstvu financí jste nezařídil vy. To zařídila Poslanecká sněmovna na základě rozhodnutí rozpočtového výboru na náš návrh. Co se týče školky v Semilech, jak to neovlivňujete, schůzka byla. Panu poslanci Farskému jste nadával za to, že nebyl schopen zařídit školku a že vy to v těch Semilech zařídíte. A pak jste poslal paní starostku na ministerstvo a řekl jí, že tam jí tu dotaci dají. Z dotačního titulu, který jsme navýšili my v Poslanecké sněmovně hlasy všech ostatních klubů kromě hlasů ANO. Takže prosím pěkně, kdo tady hovoří o nesmyslech? (Upozornění na čas.) Tak já myslím, že to stačilo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pan premiér má zájem o doplňující odpověď, tak prosím.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Tak já vám nerozumím. Vy vlastně říkáte, že o tom rozhodují poslanci. Tak fajn. Já jen říkám, že peníze na ty školy, které vám Kalousek nikdy nedal, jsem našel v úspoře státního dluhu, 11,9 mld. A mohl jsem je použít na něco jiného, já jsem nebyl ministr školství. Tak neříkáte pravdu zase, neříkáte pravdu.

A paní starostka v Semilech mi ukázala tu školku, tak jsem jim jenom zprostředkoval jednání. Vždyť to je normální! Za mnou chodili vždycky starostové. A jestli tu dotaci dostane, já nevím, já se o to nestarám. Ale považuji za povinnost, když mě někdo požádá, např. magnetická rezonance v Kroměříži, tak se ptám. Protože občas ti úředníci nefungují, jak mají, a já zkrátka všem říkám, že mají otevřené dveře a že jim můžu pomoct. Ale nic neslibuju, o dotacích nerozhoduju, tak vy si zase tady přisvojujete nějaké věci, a dotace do škol včetně vaší obce Chýně byla moje dílo. Peníze, které jsem ušetřil na Ministerstvu financí. A to se dá velice lehce doložit. Ale chápu, že děláte kampaň, ale myslím, čísla, že kdo si to chce přečíst, tak si to může přečíst na webu, co jsem udělal jako ministr financí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A než pozvu dalšího řečníka, tak tady mám omluvenku. Omlouvá se nám pan ministr a poslanec Antonín Staněk z dnešního jednání od 15. hodiny do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

S další interpelací ve věci válečných reparací České republiky vystoupí pan poslanec Jiří Valenta.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane předsedo vlády, Polsko v nedávných dnech vyčíslilo Německu škody, které mu byly způsobeny druhou světovou válkou. Tento účet zohledňuje nejen smrt 5 163 000 Poláků, z čehož bylo 90 % Židů, ale také škody ve městech, které způsobila, napáchala německá armáda. V přepočtu se jedná o požadavek ve výši 312 mld. korun. Polská komise již začala připravovat podklady pro jeho faktické vymáhání. Polský ministr zahraničí Jacek Czaputowicz dokonce označil takovouto náhradu za svoji prioritu, a to bez ohledu na fakt, že Německo je v dnešní době pro jeho zemi klíčovým partnerem, s nímž je nutno mít přátelské, ale současně zcela jistě i historicky korektní vztahy.

Ptám se vás: A co na to Česká republika? Ve znaleckém posudku Leopolda Chmely z roku 1945 se uvádí, že německá okupace způsobila Československu škody ve výši 430 mld. korun. Z toho např. na měně 135 mld., na zemědělství 45 mld., v židovském majetku 30 mld. nebo 43 mld. v rámci vojenských škod. Počet lidských obětí činil zhruba 365 tisíc.

Tvrzení kohokoliv, že Česko-německou deklarací z roku 1997, kde se Česká republika i Německo zavázaly nevznášet proti sobě majetkové nároky a požadavky, tudíž vyžadovat i reparace, je podle mnohých významných odborníků na právo irelevantní. Naše právní nároky prostě stále platí, což svého času potvrdil pro Právo mj. i ústavní právník profesor Václav Pavlíček, známý to odborník na tzv. Benešovy dekrety. Děkuji vám za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní má slovo předseda vlády Andrej Babiš.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Chápu, že to je zajímavé téma. Chci jenom zopakovat, že co se týká Polska, podle našeho názoru Polsko nemá reálnou šanci od Německa ty reparace vymoci, protože nemůže své nároky uplatnit před žádným mezinárodním soudem. Je to nějaká politika. Podle části III. odst. 2 Postupimské dohody se Sovětským svazem se zavazuje, že ze svého vlastního reparačního podílu uspokojí reparační nároky Polska. Postupimská dohoda tedy žádné samostatné reparační nároky Polsku nepřiznala, resp. implicitně vyloučila. Na Postupimskou dohodu totiž navazovala dvoustranná dohoda mezi Sovětským svazem a Polskem ze dne 16. 8. 1945 o náhradě škod způsobených německou okupací, podle které se Sovětský svaz vzdal svých nároků na veškerý německý majetek na celém polském území a dále stanovil pro Polsko podíl 15 % ze svých reparací.

Polsko na rozdíl od Československa není smluvní stranou Pařížské dohody o reparacích od Německa, podepsané 14. ledna 1946. Polská studie neuvádí přesvědčivé mezinárodní argumenty pro neplatnost prohlášení polské rady ministrů vlády ze dne 23. 8. 1953, kterým se Polsko výslovně vzdalo svých reparačních nároků vůči NDR nebo Německu. Polská studie byla vydána analytickou kanceláří Sejmu pod názvem Právní stanovisko o možnosti Polska požadovat náhradu od Německa v souvislosti s mezinárodními smlouvami za škody utrpěné během druhé světové války. Takže se jedná o iniciativu Sejmu.

My s nimi o tom samozřejmě můžeme diskutovat, ale ta studie samozřejmě říká, že Polsko je oprávněno požadovat náhradu válečných škod, ale samozřejmě my jsme v roce 1997, jak jste mluvil o té deklaraci, prohlásili, že křivdy spáchané v minulosti na obou stranách náleží minulosti, 1997, tak je potřeba se zeptat těch, kteří to tehdy podepsali, jak k tomu přistupovali, a že křivdy spáchané v minulosti nebudou zatěžovat své do budoucna orientované vztahy politickými ani právními otázkami společné minulosti. V tomto duchu strany postupují.

Poválečné uspořádání Evropy má samozřejmě hodnotu, a asi těžko, asi byste to nechtěli zpochybňovat. Ale v případě, že máte pocit, že tomu tak není, tak samozřejmě jako poslanec můžete určitě navrhnout takové opatření. My jsme... ty nároky byly ve výši 306 miliard vyjádřeno v dobové měně. Ze strany Německa bylo vyplaceno 230 miliard, nebo milionů, to teď nevím přesně. Milionů.

Pokud máte nějaký nápad, který obstojí i mezinárodně a právně, tak ho klidně můžete předložit. Ale v této chvíli naše vláda toto neřeší. A ten přístup, resp. to, co říká Polsko, považuji spíš za politikum než za reálnou možnost dostat peníze.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A pan poslanec má zájem o doplňující otázku, tak prosím.

 

Poslanec Jiří Valenta: Snad to stačím za minutu. Pane premiére, víte možná dobře, že dlouhodobou snahou SRN je zabránit otevření reparačních požadavků kýmkoliv. Ale po uzavření smlouvy 2+4, jež předcházela opětovnému sjednocení Německa, Němci předstírali, že mlčení znamená, že jsou reparace nadobro smeteny ze stolu. Ovšem stanovisko Spojených států bylo úplně jiné. Podle právníků Ministerstva zahraniční Spojených států mlčení prostě jen znamenalo, že se o reparacích teprve bude jednat v budoucnosti. Reparace může nadobro vyloučit jen mírová smlouva s Německem s příslušným ustanovením, ale taková tady prostě není.

Máte pravdu, na takovouto interpelaci je to poměrně omezený čas, omezený prostor. Budu se snažit v bodě odmítnuté poslanecké interpelace toto téma s vámi ještě jednou otevřít a posléze navrhnout nějaké příslušné usnesení za tuto Sněmovnu, které potom budeme řešit i s vámi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan premiér má zájem o doplňující odpověď? Má. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Myslím si, že každý poslanec je svobodný navrhnout cokoli, a určitě když to navrhnete konkrétně, tak to určitě podrobíme právní analýze. Já nemám problém o tom debatovat. Tato problematika určitě nebyla za stávající vlády řešena, ale pokud vy jste přesvědčen, že to má nějaké řešení, tak o tom budeme diskutovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a pozvu pana poslance Jakuba Michálka k další interpelaci ve věci, jestli používáte elektronický podpis pro podepisování úředních dokumentů. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení kolegové, kolegyně, z minulého vystoupení pana předsedy vlády se ukázalo, že pravděpodobně elektronický podpis nepoužívá, protože má svůj papírové notebook. Určitě to bude vypadat velmi, velmi dobře, až přijede jeho přítel estonský premiér a bude mu ukazovat, jaký má papírový notebook a jak to tady papírujeme, a určitě nám budou všichni věřit, že tady zavedeme e-legislativu, čili elektronický způsob přípravy zákonů, tak aby se pod ně ve výsledku podepisoval třeba předseda vlády a předseda Poslanecké sněmovny elektronicky.

Myslím si, že na to vůbec nejsme připraveni a že se v této věci vůbec nic neděje. Mě by zajímalo, jestli to takto bude pokračovat dál, jestli chcete papírovat s tím množstvím dokumentů, nebo jestli to chcete změnit. Protože to, co jste tady popisoval, jsou nějaké sliby, které se spisové služby netýkají a nevedou k digitalizaci dokumentů, jak jsem mluvil např. o stavebním řízení, v kterém jste akorát zadali nějakou aktualizaci studie, a přitom už tam sedíte pět let. Pět let tam sedíte prostě na tom ministerstvu. Máte tam svoje nominanty. Už několik jste jich tam měl, pane premiére a vůbec nic se nestalo. A ministerstvo má samozřejmě v gesci stavební řízení. Může to změnit. Máte v gesci primátorku hlavního města Prahy, takže i velké úřady, no a pět let se nic neděje a stavební řízení jsou pomalejší a pomalejší, a prostě ti lidi na to pak čekají tři čtvrtě roku, rok, než jim dá stavební úřad razítko na nějakou blbost, s kterou čekají na úřad. Tímto ty lidi neuvěřitelně poškozujete.

Chtěl jsem slyšet konkrétní výsledky. Po pěti letech žádné konkrétní výsledky na MMR v oblasti digitalizace stavebního řízení nemáte. A neděláte s tím vůbec nic. (Předsedající upozorňuje na čas.) To, že jste nás pozval na nějakou schůzku, která se koná v době, kdy zasedá Poslanecká sněmovna, tak tam samozřejmě chodit nebudeme.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím pana předsedu vlády Andreje Babiše o odpověď a upozorním, že nás tlačí čas. V 16.00 hodin by měly interpelace na předsedu vlády končit. Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Co na to říct, na tu demagogii? Pět let, pane kolego, tak si to spočtěte. Byl jsem ministr financí, který měl nejlepší výsledky, snížil zadlužení naší země o 73 mld. Měl přebytek. Můžete se smát, co chcete. Zkuste říct občanům, co vy vlastně v životě máte za sebou, když jste takový borec a stále něco kritizujete. No my vám rádi dáme ten termín na to IT. I veřejný, abyste se ukázali, jací jste borci. Máte jenom kecy, a když máte přijít, tak dáváte si inzerát, abyste si sehnali ajťáka.

Takže jakých pět let? Nebyl jsem tam pět let. Ale za ten čas potom jsem dostal padáka, pokud jste zapomněl, v květnu 2017. A něco jsem tam dokázal na tom Ministerstvu financí. Zásadního. Proto máme jedny z nejlepších veřejných financí v Evropě.

A to, že se mi posmíváte, že nemám elektronický podpis - no, nemám ho. Podepisuji vlastnoručně. To je skandál. Myslíte si, to, že vy tady děláte všechno elektronicky, že tím pádem vlastně to má nějaký zásadní vliv - na co? Na co? Podstatné je, pokud člověk má v životě nějaké vize, tak je promění na skutky. A to já jsem udělal. Vy tady máte jenom návrhy. Škoda, že jste si to nešli vyzkoušet. Možná jste se mohl živit i normální prací nejdřív, předtím, než jste šel do politiky. (Smích.) Abyste si vyzkoušel, co je to reálný život. Ne živit se jako politik, na to jste dost mladý. (Potlesk.) Kdybyste něco nejdřív předvedl v životě...

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já bych chtěl prosit, abychom jednali k věci... (Nesouhlasné výkřiky poslance Michálka z místa.)

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: A potom tady někoho kritizujte. (Reakce na výkřiky poslance Michálka:) Já se chovám normálně. (Poznámka poslance Michálka o arogantním chování.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já bych chtěl poprosit obě strany o klid v sále.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Takže tolik. Když přijde estonský premiér, můžeme spolu - já vám ho rád představím, nemám s tím problém. My totiž něco reálně děláme. Jestli já se podepisuji elektronicky, nebo ne, myslím, že to není vůbec podstatné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Zeptám se pana poslance, jestli má zájem o doplňující otázku. Má, tak prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Nebude to doplňující otázka. Já jsem pracoval jako advokátní koncipient, řešil jsem problémy lidí, takže nešel jsem ze školy přímo do politiky. A na rozdíl od vás jsem předtím, než jsem vstoupil do vrcholné politiky, byl v komunální politice. Takže získal jsem nějaké politické zkušenosti, nešel jsem hned do celostátní politiky a nevstoupil jsem hned do vlády, aby to potom skončilo takovým problematickým stavem. Takže bych poprosil, abyste tady nelhal, pane předsedo vlády. To je bod číslo jedna.

A bod číslo dva. Já jsem celou dobu mluvil o Ministerstvu pro místní rozvoj, které pět let máte, kde je stavební řízení. Ministerstvo financí přece neřeší stavební řízení. To řeší Ministerstvo pro místní rozvoj. Tam máte pět let svoje nominanty. Pět let tam sedíte. A tam je stavební řízení. Proč se to tam zatrhlo? Proč se to nedigitalizuje? Nic se tam neděje a stavební řízení se prodlužují, byty se zdražují. Tak tohle mi vysvětlete.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan premiér má zájem o doplňující odpověď.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: My jsme samozřejmě nebyli ve vládě sami. My jsme za velice krátký čas vyřešili problém výstavby bytů. Paní Dostálová má výstavbu. A teď řešíme stavební zákon ve spolupráci s Hospodářskou komorou. Společně. A v Praze trvá výstavba bytů deset let, to je pravda, ale vize je, pokud bude schválený územní plán, tak se to zkrátí možná - nevím - na pětinu. Takže my jsme v té vládě byli, ano, čtyři roky. A to, co jsme dokázali, máme i napsané. Já osobně to mám napsáno. A já jsem byl ministr financí, ano. A my jsme schvalovali zákony v koalici, tedy neměli jsme většinu. Takže já nevím, co mi vyčítáte. Měli jste jít do vlády a v podstatě nám to ukázat. Vy všude jenom kritizujete, ale žádnou odpovědnost nechcete vzít. Pojďte si tam sednout a předveďte nám to! Stále máte řeči - IT, IT, že jste neměl schůzku. My vám dáte termín. Tak nám řekněte termín a my přijdeme. Klidně, nemám s tím problém. Protože vy jenom máte řeči. A když máte něco předvést, tak nejste schopni. To jste ukázali na tom IT. Vy jste se probudili, že tam nejste, a potom dáváte inzeráty. No tak to je směšné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Tím jsme vyčerpali čas vyhrazený pro interpelace předsedy vlády, takže nyní se dostaneme k interpelacím na členy vlády a já v tuto chvíli předám předsedání.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Budeme pokračovat v interpelacích na členy vlády. Vyzývám pana poslance Martina Kupku, aby přednesl interpelaci na ministryni pro místní rozvoj paní Kláru Dostálovou a zahájil tak blok odpovědí členů vlády na interpelace poslanců. Paní ministryně tady není přítomna, takže já vás zeptám, jestli chcete načíst svoji interpelaci.

 

Poslanec Martin Kupka: Já si ji ponechám pro další vystoupení. Nicméně rád bych reagoval na to, co tady před okamžikem zaznělo. Myslím, že tento řečnický pultík ještě nikdy nebyl svědkem tak povýšeneckého lidského školení, jaké teď předvedl -

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pane poslanče, jestli nemáte interpelaci, tak bych poprosil, abyste se vyjadřoval k interpelacím. Jsme v bloku interpelace.

 

Poslanec Martin Kupka: Mě to zarazilo. Já jsem se chtěl paní ministryně zeptat na systém NEN. Pan premiér říkal, jak teď konečně vláda řeší všechno elektronicky. Tak systém NEN řešila pět let ministryně - různá ministryně za hnutí ANO. Je to pozoruhodná ukázka IT systému. My budeme teď, v této schůzi, řešit zákon o přístupnosti internetových stránek, tak ten systém NEN, který by měl být příkladem přístupnosti, je opakem pravého opaku. Je nepřístupný, když s ním chcete něco udělat, tak na odezvu při zátěži můžete čekat až pět minut. Já bych rád od paní ministryně potom slyšel, jak je tedy nachystán na ten úplně ostrý provoz, který by měl ještě během letošního roku nastat, zda náhodou nás nečeká kolaps veřejného zadávání kvůli nefunkčnímu IT systému, který má hnutí ANO už pět let na starosti.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pane poslanče, děkuji. Předpokládám, že tato interpelace byla načtena a paní ministryně odpoví v souladu s jednacím řádem písemně do 30 dnů.

Dále bych poprosil o vystoupení pana poslance Marka Výborného, který byl vylosován ve druhém pořadí, k přednesení ústní interpelace na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagu.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Protože tady pan ministr není přítomen, tak počkám na další příležitost při některé z dalších schůzí, ač by na ten dotaz možná mohla reagovat i paní ministryně práce a sociálních věcí. Ale takto to není ani uvedeno, čili to ponechávám na příště.

Jenom bych se chtěl tady velmi krátce zastat kolegy Michálka. Můžu s ním ve sto a jedné věci nesouhlasit, nicméně ten paternalistický, arogantní přístup pana premiéra, kdy se k němu chová jak otec... (Předsedající: Pane poslanče, já bych vás chtěl poprosit...) ... k nezbednému dítěti, mi přijde skutečně nepatřičný a nepatřící na půdu demokratické Sněmovny.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já bych chtěl poprosit všechny poslance v sále, aby dodržovali jednací řád, a pokud budou vyzváni k interpelacím, aby se vyjadřovali k interpelaci přímo na interpelovaného ministra nebo ministryni. Já vám mockrát děkuji.

Další v pořadí vylosovaná je paní poslankyně Golasowská - na paní ministryni Maláčovou.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená paní ministryně, výbor pro sociální politiku přijal usnesení, v němž žádal bývalou paní ministryni práce a sociálních věcí Jaroslavu Němcovou o stažení metodické příručky pro kurátory ze stránek MPSV, což se nestalo. Také v její 17stránkové reakci na mou interpelaci jsem nenašla odpovědi na mé otázky, mezi jinými například také konkrétní odpověď, kdo je autorem metodické příručky. To znamená jména konkrétních osob.

Paní ministryně mimo jiné také uváděla, že kurátoři se musí řídit zákony, nikoliv metodickými pokyny MPSV. Žádám vás o zajištění, aby odbor rodiny a ochrany práv dětí vydával metodické pokyny v souladu s platnými právními předpisy a pouze takové distribuoval na nižší orgány sociálně-právní ochrany dětí prostřednictvím krajských úřadů a pouze takové na webu MPSV zveřejňoval. MPSV dlouhodobě volá po sjednocení péče o ohrožené děti pod jeden resort. Přitom ve svém vlastním resortu praxi spornými metodickými pokyny tříští.

Vážená paní ministryně, žádám vás o stažení příruček ze stránek MPSV i z praxe a mám dotaz, zda a v jakém termínu toto uděláte. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za dodržení času. Slova se ujme paní ministryně.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo metodickou příručku pro děti a mládež v listopadu roku 2016. Její východiska prezentovalo po metodické linii výkonu sociálně-právní ochrany dětí ještě před vydáním v květnu 2016, následně po vydání metodické příručky bylo v březnu 2017 zorganizováno setkání se zástupci krajských úřadů, které bylo zaměřeno na dovysvětlení těch částí, které zástupci OSPOD vnímali kontroverzně.

Letos na jaře pak byla zorganizována setkání MPSV přímo se zástupci kurátorů pro děti a mládež, jedno v Praze, druhé v Olomouci. Setkání se zúčastnilo více než 350 pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí, z nichž většina byli právě kurátoři pro děti a mládež. Metodické příručky a její závěry a principy, na kterých je postavena, byly zpochybněny jak ze strany médií, tak i ze strany výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny.

V květnu tohoto roku pak proběhlo setkání se zástupci krajských úřadů, na jehož základě bylo dohodnuto, že ze strany MPSV dojde k revizi této metodické příručky, a to ve spolupráci s krajskými úřady, Ministerstvem spravedlnosti, Ministerstvem vnitra i Kanceláří veřejné ochránkyně práv. Současně bylo rozhodnuto, že metodická příručka nebude do doby vydání její revidované verze stažena.

Je pravdou, že původní termín pro dokončení revize metodické příručky byl stanoven na konec června 2018. Tento termín byl přesunut, a to za mé předchůdkyně, na měsíc říjen tohoto roku, protože se ukázalo, že tento termín je nereálný, a to mimo jiné i s ohledem na termíny, ve kterých byla MPSV zasílána jednotlivá vyjádření všech zainteresovaných subjektů.

Co se týká interpelace paní poslankyně Golasowské ve věci metodické příručky z dubna 2018, ze strany MPSV bylo odpovězeno dopisem mé předchůdkyně paní Ing. Jaroslavy Němcové, která současně zasílala odpověď i výboru pro sociální politiku v návaznosti na jeho usnesení, kde ho informovala o dalším postupu MPSV v dané věci, a to včetně důvodů, proč nedošlo ke stažení nejen metodické příručky, ale i metodické informace k zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Jak již tady bylo zmíněno, tak se jednalo o velmi obsáhlé stanovisko.

Jak už jsem zmiňovala, tak poradou vedení MPSV byl termín odložen na říjen. V tuto chvíli probíráme provedené změny i revidovanou verzi metodické příručky. Dovolte, abych vás ujistila, že MPSV věnuje dokončení revize obou metodických materiálů všechny své síly a že to je pro nás priorita, a pevně doufám, že v měsíci říjnu budeme revidovanou verzi příručky prezentovat a diskutovat se všemi zainteresovanými subjekty. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji paní ministryni. Zeptám se, jestli je zájem o doplňující otázku. Není, tudíž přistoupíme k další interpelaci. Paní poslankyně Kovářová Věra na paní ministryni Schillerovou, připraví se pan Bartoň Lukáš.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, chtěla jsem mít takový trošku netradiční dotaz, který se týkal právě onoho videa pana premiéra v rámci volební kampaně, kdy tvrdí, že bude na základě podnětu komunálních politiků, kteří mají jeho telefonní číslo, ovlivňovat rozhodování o dotacích pro obce a města. Chtěla jsem se vás také zeptat, zda se to bude týkat i Ministerstva financí. Také jsem se vás chtěla zeptat jako zkušené právničky, zda je ovlivňování rozhodování o dotacích na ministerstvech a krajích ze strany pana premiéra legální, jak se na to dívají české a evropské předpisy a zda chystá vláda případně tyto předpisy měnit, aby se rozhodování o dotacích přesunulo na úřad pana premiéra.

Vzhledem k tomu, že pan premiér mi odpověděl, že zásadně odmítá tvrzení, že by dotační řízení ovlivňoval, tak nepředpokládám, že bude nutné odpovídat na tyto dotazy, nicméně položím tedy dotaz nový: V onom videu se totiž říká, že v cestě dobrých nápadů, které mají starostové a primátoři, stojí kraje a ministerstva. Tak se vás chci zeptat, zda máte také pocit a zda se ztotožňujete s tímto vyjádřením v onom videu, zda by vaše ministerstvo házelo klacky pod nohy starostům, primátorům, obcím a městům. To je takový dotaz, na který bych ráda slyšela odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji paní poslankyni. Slovo má paní ministryně.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená paní poslankyně, dámy a pánové, dovolte, abych stručně odpověděla. Ta odpověď je v podstatě jasná. Postup při přidělování dotací upravuje zákon o rozpočtových pravidlech, kterými jsou poskytovatelé povinni se řídit. Poskytnutí dotace vždy předchází výzva ze strany poskytovatele, její součástí jsou společné podmínky pro žadatele a je i vymezen okruh žadatelů, pro něž je výzva určena. Dotace se pak poskytují na základě podaných žádostí v souladu s nastavenými transparentními hodnoticími kritérii. Rozpočtová pravidla neumožňují poskytování individuální dotace, žádost o dotaci a její přidělení jiným způsobem prostě není možné, tzn. já jinou odpověď nemám ani jako ministryně financí, ani jako právník. Takže asi takto.

Myslím si, že jsem tím odpověděla i na další část otázky. Citované video neznám, skutečně neznám a jenom bych řekla, že když vás to bude zajímat, tak mám takový zajímavý materiál, který jsem si nechala zpracovat na výjezdu, a pracuji s ním, samozřejmě, používám na různá jednání se Svazem měst a obcí apod., Asociací krajů. Jmenuje se Hospodaření obcí a krajů a tam jsou takové zajímavé grafy - vývoj salda hospodaření obcí a krajů, mám tam růst daňových příjmů, podíly RUD atd. Je to velmi zajímavé a znamená to, že obce a kraje dostávají díky RUDu a díky tomu, že máme jednak silnou ekonomiku a jednak se nám daří ve výběru daní nebývalým způsobem díky opatřením, které Ministerstvo financí zavedlo, čím dál více peněz, já jsem za to ráda, věřím, že to prostě využijí smysluplně. A rozhodně si takto házení klacků pod nohy komukoliv nepředstavuji. To znamená, myslím si, že děláme maximum, že vybíráme dobře, a tím pádem v tom společné domě, já to tak vždycky říkám, v tom společném domě veřejných financí se nám výborně daří. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji paní ministryni a předpokládám, že paní poslankyně má zájem o doplňující otázku. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji moc za připomenutí těch transparentních kritérií a pevně budu doufat, že se budou dodržovat.

Co se týká toho házení klacků pod nohy, možná bych tedy se poptala na státní rozpočet a matriky, a to, že vláda má v úmyslu připravit obce, které mají matriky, o 150 milionů korun. Tak jsem se chtěla zeptat, zda skutečně by to tomu státnímu rozpočtu uškodilo, zda by mu to chybělo potom, těch 150 milionů, pokud by to tedy byla cena za vyhladovění venkovských matrik, a zda by to ten státní rozpočet ustál tak, aby byl ten systém zachován. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní ministryně má zájem odpovědět. Ano.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji. Já prostě vím, že toto zapadá do koncepce Ministerstva vnitra, do které se ale aktivně zapojil i pan premiér, protože jsme zavnímali tento problém v rámci jednotlivých výjezdů vlády v minulém období minulé menšinové vlády a vím, že ten problém se aktivně řešil, že bylo přislíbeno, že se bude řešit individuálně, s přihlédnutím k určitým místním podmínkám. Věřím tomu, že to tak probíhá. Samozřejmě byl by toto spíš dotaz na pana ministra vnitra, ale aspoň tak, co vnímám jako ministryně financí, a za ministerstvo financí řeknu, že my opětovně valorizujeme příspěvek na tzv. státní správu, protože tam si myslím, že cílíte. V dalším roce to bude, tuším, zase 10 % a v dalším roce by to mělo být celkově až 20 %, a valorizujeme ho pravidelně. Já teď nevím nominálně ty částky, vím přesně, kde tu složku v práci mám, ale nemám ji tady s sebou, ale samozřejmě jsem schopna vám cokoli dodat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji paní ministryni. Než předám další slovo dalšímu interpelujícímu, tak mám tady omluvu. Pan poslanec Julius Špičák se omlouvá z jednání dnes do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

A nyní předám slovo panu poslanci Bartoňovi Lukášovi na interpelaci na pana ministra Vojtěcha.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji. Mám štěstí na jednoho ze tří přítomných ministrů.

Vážený pane ministře, chtěl bych se zeptat, co Ministerstvo zdravotnictví hodlá dělat a v jakém časovém horizontu pro to, aby byly podpořeny a zachovány i malé nemocnice v menších městech. Jsem z Plzeňského kraje a kupříkladu nemocnice v Sušici bojuje o přežití, ruší se oddělení a ministerstvo tomu přihlíží, jak se snižuje zdravotní péče pro občany v tomto regionu. Jaký je váš plán, pane ministře pro nemocnice o velikosti např. té sušické?

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. A slova se ujme pan ministr Adam Vojtěch.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane poslanče, pokud jde o ty menší nemocnice, a tady se nemusíme bavit jenom o Sušici, tak je třeba říci, že zejména v posledních dvou letech, ještě před mým nástupem, v rámci úhrad, tak jak probíhají vlastně a jsou nastaveny úhradovou vyhláškou, docházelo ke sbližování tzv. základních sazeb v rámci systému DRG napříč vlastně poskytovateli akutní lůžkové péče, tedy zdravotních služeb. To znamená, tam šlo skutečně o to, aby se tzv. funkcí arkus tangens - tady nechci úplně vysvětlovat - sbližovaly základní sazby těch zejména menších nemocnic, které jsou podfinancované oproti těm větším. To je první věc. K tomu objektivně docházelo.

Druhá věc je ta, že v příštím roce, a možná, že to bylo zaznamenáno v médiích, budou úhrady probíhat na základě dohod všech nemocnice se zdravotními pojišťovnami. Probíhá dohodovací řízení, všechny nemocnice, kde jsou i malé nemocnice, velké, podepsaly dohodu o úhradách na příští rok zdravotní péče, kde ten systém je nastaven stejně. To znamená, v příštím roce opět dojde ke sbližování vlastně základních sazeb těch nemocnic, které mají nižší základní sazbu, s těmi vyššími. Takže to je jenom takový obecný rámec, jak je to nastaveno.

Je třeba připomenout, že za dostupnost péče - vy jste tady říkal, že k tomu přihlížíme - není odpovědno Ministerstvo zdravotnictví, ale zdravotní pojišťovny. Zdravotní pojišťovny ze zákona odpovídají za zajištění sítě, ať jsou to nemocnice, ať jsou to praktičtí lékaři, ambulantní specialisté. Zkrátka celková zdravotní péče je zajišťována v rámci systému českého zdravotnictví tak, že zdravotní pojišťovna odpovídá za časovou a místní dostupnost. Pokud samozřejmě my jako ministerstvo uvidíme, že pojišťovna není schopna zajistit časovou a místní dostupnost, která je stanovena zákonem, resp. nařízením vlády, tak můžeme konat, můžeme provést kontrolu. Ale není to tak, že Ministerstvo zdravotnictví je zodpovědné za to, že bude někde nemocnice. Takto zákon nastaven není. Jsou to zdravotní pojišťovny v našem systému českého zdravotnictví. Takže to je první.

A pokud jde o to systémovější - protože tohle všechno, o čem jsem mluvil samozřejmě, a budete namítat, že jsou to možná nějaké věci, které jsou, řekněme, kosmetické, byť si to úplně nemyslím. Ale pokud jde o to systémovější, robustnější řešení, tak připravujeme na Ministerstvu zdravotnictví projekt DRG Restart, což je projekt, který má za cíl - řekl bych, že to je poměrně revoluční změna - změnit právě úhrady akutní lůžkové péče, tedy v nemocnicích. Jde o to, že skutečně budeme cílit na to, aby se sjednotily vlastně základní sazby napříč poskytovateli akutní lůžkové péče napříč všemi nemocnicemi a platilo se za skutečně poskytnutou péči. Dneska tomu tak není. Dneska nemocnice jsou hrazeny tzv. paušálem. A ty paušály se samozřejmě liší. Je to bohužel nějaká historická reminiscence z minulosti. Ono už se to v tom zdravotnictví takto táhne asi dvacet let. A právě tím projektem DRG Restart bychom toto měli nabourat, sjednotit úhrady napříč těmi poskytovateli akutní lůžkové péče. Myslíme si z našeho pohledu, že by to mělo vést skutečně k systémovému řešení.

Na tom projektu se už objektivně nějaký čas pracuje. Já jsem ty přípravy akceleroval. Je v plánu to, že podle toho nového systému vykazování péče se bude, resp. bude se vykazovat stínově v příštím roce a hradit by se podle něj mělo začít, ale bude to nějaký samozřejmě náběh, od roku 2020. Je to poměrně robustní změna. Musí tam být nějaký určitý náběh, několikaletý. Ale to je ten základní, řekl bych, postulát, že se skutečně změní systém úhrad akutní lůžkové péče, tak aby nemocnice napříč byly hrazeny víceméně stejně. Ono ta úhrada nebude vždy úplně stejná, protože pokud je třeba nějaká nemocnice, není to jenom Sušice, je to třeba Jeseník atd., která je hůře dostupná, tak samozřejmě pojišťovna musí tu nemocnici určitým způsobem bonifikovat, aby tam tu péči zajistila. Takže je možné, že tam nějaké rozdíly budou, ale ty základní sazby by zkrátka měly být (upozornění na čas) pro nemocnice totožné.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Zeptám se, jestli je zájem o doplňující otázku. Ano, je zájem. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Já děkuji za systémové řešení. To je opravdu potřeba, aby i malé nemocnice za stejný úkon dostávaly stejné peníze jako ty velké. Za to moc děkuji.

Nicméně bych se ještě... Jedná se o problém malých nemocnic, správně jste to řekl. A já bych se vrátil ještě k té sušické, která bohužel asi některá oddělení do roku 2020 nevydrží. Měl byste nějaký návod, nějaké řešení? Protože tam jde o měsíce, kdy už se kvůli penězům ruší oddělení nyní.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan ministr má slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Tak je třeba říci, ta nemocnice je soukromá. Je ve vlastnictví, pokud vím, společnosti Penta. To znamená, my nemáme jako ministerstvo žádný přímý nástroj, jak tu nemocnici řídit, řešit. Takto je to nastaveno. Ta nemocnice nepodléhá Ministerstvu zdravotnictví. Není to přímo řízená organizace. To znamená, konkrétní nástroj bohužel nemám, protože v tom systému, tak jak je to nastaveno, Ministerstvo zdravotnictví tuto pravomoc nemá. Znovu opakuji, je na zdravotních pojišťovnách, aby zajistily dostupnost péče. Já samozřejmě nevím úplně přesně, jaká je struktura péče v nemocnicích, jaká oddělení tam třeba jsou dnes a hrozí jim konkrétně zánik. Ale obecně platí to, že ta péče musí být zajištěna. Pokud nebude, tak to samozřejmě můžeme řešit právě se zdravotními pojišťovnami. Ale my nemám přímý nástroj, jak podpořit nějakou konkrétní nemocnici. Ani by to myslím nebylo správné, protože my musíme ke všem nemocnicím přistupovat v tomto směru stejně. A byť vím, že říkáte, že tohle hledisko je třeba až za nějaký čas, tak si myslím, že jedině tak můžeme tu věc řešit, skutečně systémově. My nemůžeme říci, je tady nějaká nemocnice a teď třeba pošleme nějakou dotaci, protože by přišla další nemocnice, chtěla by také dotaci. To asi nejde a zákon to ani neumožňuje.

To znamená, pokud bude hrozit to, že nějaká péče nebude dostupná a nebude splněna ta časová a místní dostupnost, tak jak je nastavena v zákoně, resp. v nařízení vlády, tak to budeme řešit ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami. To mohu takto deklarovat.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za dodržení času. Než předám další slovo, přečtu další omluvu. Poslanec Jaroslav Bžoch se omlouvá z pracovních důvodů dnes od 17 hodin do konce jednacího dne.

Dávám slovo panu poslanci Vítu Kaňkovskému na pana ministra Richarda Brabce.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové. Obyvatele jihozápadní části Kraje Vysočina již několik měsíců znepokojují informace o projektu opravy hráze rybníka Velký Pařezitý, což je poměrně rozsáhlá vodní plocha ve stejnojmenné přírodní rezervaci, která zahrnuje i vzácné rašeliniště, mimo jiné je nejhlubší na Vysočině. Agentura ochrany přírody a krajiny zpracovala rozsáhlý projekt opravy a úpravy hráze na základě údajně značného prosaku hráze a hrozby jejího protržení v celkové hodnotě zakázky více než 48 milionů korun. Veřejnost, která se o této akci dozvěděla poměrně pozdě, začala být tímto projektem velmi znepokojena a já bych tady rád prezentoval ty největší výhrady, které občané k tomuto projektu mají.

Za prvé, poté co se měla možnost veřejnost seznámit s podklady, které vůbec vedly k rozjezdu tohoto projektu, tak se ukázalo, že už jenom samotné zdůvodnění toho, proč se tento projekt rozjíždí, je velmi vágní, a řada odborníků ty důvody zpochybňuje. Potom je to rozsah a délka plánovaných prací. Znamená to, že ten rybník bude vypuštěn nejméně na dva až tři roky, což v situaci, kdy bojujeme s extrémním suchem, je výrazným zásahem.

To, čeho se občané nejvíce obávají, je dopad na prameniště v okolí. A tady jsou i historické zkušenosti - když v minulosti byl tento rybník vypuštěn, tak došlo k výraznému omezení pramenišť pitné vody v okolí, což v době extrémního sucha je jistě veliké riziko. Zcela logicky občané kritizují načasování této akce, protože pokud v tuto chvíli bojujeme s extrémním suchem a tento rybník už historicky je záložním zdrojem pitné vody (upozornění na čas), tak je jasné, že to načasování je špatně.

Takže dotaz na pana ministra. Pane ministře, vy jste byl seznámen s tímto problémem. Chci se zeptat, zda počítáte s prověřením této akce a případně s pozastavením do doby vyjasnění některých nejasností.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já jsem velice tolerantní, ale opravdu bych poprosil o dodržování času na interpelace. Děkuji vám. Pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Richard Brabec: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážený pane poslanče, kolegyně, kolegové, tady čelíme docela zajímavé situaci, kdy takzvaná veřejnost, což je třeba několik desítek petentů - a já samozřejmě nechci teď hodnotit jejich ambice, resp. jejich motivace k tomu. Vím, že ten rybník je oblíbené koupací místo. V zásadě posuzují to, zda má být provedena oprava. To je docela specifické, protože když si to vezmete a vzal byste si to, pane kolego, třeba i na sebe, že byste měl tu odpovědnost jako majitel toho poměrně velkého rybníka ze 16. století, jenom připomínám, kde je opakovaně už vlastně od roku 2011 v každé zprávě, která se dělá pravidelně z hlediska hodnocení stavu, tak už od roku 2011 - jenom předešlu, že Agentura ochrany přírody a krajiny je majitelem toho rybníka tuším od roku 1996, kdy ho převzala do správy - je renomovanými firmami, v tomto případě třeba TBD - Vodní díla, průběžně poukazováno na rizika spojená s průsaky hrází. Byl proveden geofyzikální průzkum v roce 2011, který potvrdil tento problém. Další problémy nastaly, ještě větší, v roce 2013, kdy bylo dokonce rozhodnuto o opětovném snížení hladiny. Potom znovu a v podstatě od té doby každý rok ve zprávách za roky 2015, 2016, 2017 odborná organizace, jejíž kompetence, myslím, nikdo nezpochybnil, každoročně požaduje nápravná opatření spočívající v celkové opravě hráze.

Proto byl zadán projekt. Na základě projektu byl vybrán zhotovitel. Proběhlo výběrové řízení. Já jsem se o tom dozvěděl tuším někdy v srpnu. Samozřejmě jsem se ptal pana ředitele, ale jasně z informací prostě vyplynulo, že tam je důvod, koneckonců podložený odbornými zprávami, a já opravdu velmi těžko můžu nutit ředitele Agentury ochrany přírody a krajiny, který je odpovědný. Ve chvíli, kdy by došlo třeba opravdu k průvalu té hráze a potom by nastala nějaká katastrofa, tak já bych asi nebyl ten, kdo - resp. bych to nemohl vzít na sebe a říci "já jsem panu řediteli říkal, že by to neměl dělat". To je prostě jeho odpovědnost a agentura se takto rozhodla.

Mě spíš překvapilo, jak až v poslední době nastala ta diskuse, protože to bylo zhruba před měsícem, kdy jsme se o tom začali bavit, ale přitom stavební povolení bylo vydáno 22. 5. 2017 Městským úřadem v Telči. Všichni účastníci, kde byl nejenom Městský úřad Telč, ale obce Vanov, Řásná, Rybářství Nechvátal, Rybářství Lipnice, všichni o tom věděli dlouhodobě, bylo to projednáno, bylo to projednáno na kraji, a najednou na poslední chvíli začala tahle debata.

Já jsem se do toho vložil a skutečně jsme ještě diskutovali s panem ředitelem a došlo k posunutí tuším ze srpna na září postupného vypouštění rybníka, což ale podle mých informací vlastně v minulých dnech nastalo.

Agentura ochrany přírody a krajiny z podstaty je ta, která sdílí obavu, aby někde nenastalo poškození životního prostředí, poškození přírody, rašelinišť. Já k tomu vašemu konkrétnímu podnětu, o kterém jste hovořil, mohu jenom říci, že ta prameniště, vývěry podzemních vod, se nacházejí v zátopě rybníka i jeho okolí a v souladu s požadavky krajského úřadu, řekl bych nadstandardně, budou prameniště v zátopě a celá nátoková oblast opatřeny záchytnými hrázkami, které zabezpečí zvodnění těchto míst i v průběhu opravy.

Jenom připomínám, že ten rybník byl do roku 2001 velmi využíván pro rybářství, každý rok byl na podzim vypuštěn až vlastně do jara. Teď, troufám si říci, má mnohem lepší kvalitu vody pod vedením Agentury ochrany přírody a krajiny. A skutečně vás mohu ujistit, že nehrozí touto opravou, tím, že ta voda neunikne někam pryč do vodního toku, ale ona vlastně zůstane v soustavě rybníků pod hrází a zůstane tak v celé té oblasti. Takže vás chci opravdu ujistit, že jsme maximálně zvážili všechna rizika, ale na vaši jasnou otázku - (Předsedající: Pane ministře...) Ano, poslední větu. Nepředpokládám a nebudu, jakoby ani nemůžu nakazovat řediteli organizace, aby udělal něco, na co má odborný... resp. aby se protivil tomu, na co má odborný posudek. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já rozumím tomu, že to je hodně složité a zajímavé téma, ale přece jenom dodržujme čas. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Děkuji panu ministrovi za odpověď. Jenom pár poznámek. Těch petentů nejsou desítky, je jich, myslím, v toto chvíli 1 200, tak si myslím, že to už není malá skupina lidí a rozhodně to nejsou jenom ti koupající. Ale nic ve zlém.

Tam jde o to, že veřejnost se o tom skutečně dozvěděla poměrně pozdě. Je otázka, jestli za to nějak můžou nebo nemůžou samosprávy, ale posudky, které zmiňujete, mají i své oponenty. Ty tvrdí, že ty posudky jsou nadhodnocené z hlediska rizika průsaku hráze. To už je hodně odborná diskuse.

Pak je ten rozsah. Rozsah těch oprav je opravdu enormní a zásah do ekosystému je také enormní. O tom chtěli ti petenti ještě s agenturou hovořit před zahájením prací. A pak samozřejmě to načasování. Extrémní sucho. Ani ty záchytné hrázky nemusí všechna rizika potlačit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za dodržení času. Pane ministře, prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Richard Brabec: Děkuji. Já bych vás chtěl opět, pane poslanče, ujistit, že my vůči těm hlasům nejsme lhostejní. Dokonce byly zorganizovány opakovaně debaty s těmito petenty. Ta jednání proběhla v srpnu a znovu ještě v září, myslím, že jednou v Telči a podruhé v sídle agentury, kde byli zástupci petentů. Podle mých informací ta jednání byla velmi konstruktivní. Byly vysvětleny zásadní věci. A určitě jsme připraveni o té záležitosti jednat, ale ne ve smyslu - a to tedy asi musím petenty, kteří v to doufali, zklamat - že zastavíme tu akci, ale budeme určitě dělat všechno pro to, a tak jak znám pana ředitele Pelce a agenturu, tak ona opravdu velmi dbá o ochranu přírody a krajiny a bylo by paradoxní nebo absurdní, že je dnes napadána za to, že ty věci nebrala v úvahu. Chci skutečně ubezpečit, a máme k tomu celou řadu podkladů, že všechna ta rizika, o kterých jste hovořil, byla vzata v potaz, vyhodnocena a bude uděláno všechno, aby bylo minimalizováno riziko, že bude nějaký zásadnější dopad na ekosystém. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji panu ministrovi i za dodržení času. Dalším v pořadí je pan poslanec Jiří Ventruba na pana ministra Adama Vojtěcha. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Ventruba: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážený pane ministře, obracím se na vás s dotazem týkajícím se systému vzdělávání sester. Víte dobře, že největším problémem ohrožení normálního chodu nemocnic je alarmující nedostatek sester. Jeho příčinou je současný, po loňském dubnovém zasedání Sněmovny již zlepšený vzdělávací systém, kdy pro sestry již není třeba nesmyslně absolvovat bakalářské studium. Ale ani toto řešení není optimální.

Prvotním a jedním z hlavních spouštěcích mechanismů tohoto neblahého stavu bylo dle mého názoru zavedení zákona č. 272/1996 Sb., kdy došlo k převedení středních zdravotnických škol z gesce Ministerstva zdravotnictví pod Ministerstvo školství. Od této změny se sestry musí připravovat na obecné maturity se zásadní změnou v počtu odborných hodin. Převedením pod Ministerstvo školství došlo k výrazné redukci v počtu odborných hodin teoretických i praktické výuky, což ve svém důsledku znemožnilo, aby sestry po maturitě mohly ihned nastoupit do nemocnic plně odborně vzdělané a způsobilé. Proto se povinnost jejich dalšího studia zbytečně prodloužila o nutnost jedno- či víceleté studijní nástavby.

Takže se vás ptám, vážený pane ministře, zda jste pro to, aby střední zdravotnické školy přešly zpět pod Ministerstvo zdravotnictví a opět mohly produkovat plně vzdělané a odborně způsobilé zdravotní sestry pro naše nemocnice a naše pacienty. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za dodržení času a pan ministr má slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážený pane poslanče, děkuji za tu interpelaci, která bezesporu je velmi věcná a přiléhavá. Určitě na úvod musím souhlasit s tím, že skutečně dnes největším problémem je nedostatek zdravotních sester, všeobecných zdravotních sester i praktických, zkrátka nelékařského zdravotnického personálu. Nechci to úplně specifikovat jenom na sestry, protože on problém je i u nižšího zdravotnického personálu atd., ale skutečně vidíme to i na našich datech, že ten problém je v této oblasti největší. Takže s tím musím souhlasit, byť vždycky rád říkám, není to úplně nějaký zásadní argument, ale že ten problém je v zásadě dnes ve všech státech na západ od nás. Když se podíváme do Německa, tam chybí 50 tisíc sester, v Rakousku i ve Spojených státech, v Kanadě, pokud mám možnost číst. Takže bohužel nedostatek ošetřovatelského personálu zdá se být poměrně celosvětovým fenoménem, zejména v západním světě. Ale to určitě není věc, za kterou bychom se chtěli nějak schovávat.

My se snažíme personální situaci řešit. A není to jenom o penězích. Určitě ne, byť ty peníze právě v příštím roce půjdou výrazně zejména pro nelékařský zdravotnický personál, tak určitě to není věc, kterou by bylo možné vyřešit pouze tímto opatřením. Vytvořili jsme i pracovní skupinu pro personální stabilizaci ve zdravotnictví, kde se bavíme o dalších motivacích, dalších benefitech, je otázka i předčasného odchodu do důchodu atd., nějakých příspěvků na lázeňskou a rehabilitační péči, protože ta práce je velmi náročná. Myslím si, že opatření, která musíme udělat, aby personál v nemocnicích byl, je celá řada.

Pokud jde o otázku vzdělávání, je pravdou, že dnes, a to je třeba ještě zmínit, kapacita vzdělávacího systému na středních školách a vyšších odborných školách pro nelékařské obory je dostatečná. Pokud se bavíme skutečně o kapacitě, víme, že naplněnost je zhruba o třetinu, resp. volná kapacita je zhruba o třetinu vyšší, než je naplněnost, takže máme zhruba třetinu nenaplněných míst v těchto oborech ze strany žáků a studentů, ale co je pozitivní v posledních datech, která máme k dispozici, a podle informací, které máme, že počty zájemců o studium na středních zdravotnických školách zvýšily. Jedním z důvodů bezesporu bude to, že MŠMT realizovalo opatření, díky kterému nebude u zdravotnických oborů povinná zkouška z matematiky ve společné části maturitní zkoušky, což považuji za pozitivní krok, a právě i na základě toho vidíme určitou vyšší motivaci hlásit se na střední zdravotnické školy. My jsme rámcový vzdělávací program pro praktickou sestru, tak jak je na středních školách, dělali ve spolupráci s Ministerstvem školství a je zaměřen objektivně více na výuku v klinických oborech, tak aby byli absolventi lépe připraveni na praxi.

Pokud jde o vaši otázku převedení pod Ministerstvo zdravotnictví, tak já a priori se tomu nebráním, byť bych tady nechtěl říkat teď nějaké zásadní stanovisko, protože to se určitě musí velmi dobře projednat s Ministerstvem školství, případně i s kraji, pod kterými střední zdravotnické školy jsou. Takže nechtěl bych tady říkat, že převedeme střední zdravotnické školy pod Ministerstvo zdravotnictví, protože by to nebylo úplně korektní vůči ostatním institucím, kterých se to týká, ale té debatě se nebráním. Máte pravdu, že je to tak, že skutečně ty školy jsou specializované, jsou zaměřené na odbornou přípravu, byť je otázka, jestli tam vůbec nemusí být nějaký všeobecný vzdělávací základ. To si úplně nejsem jistý. To, co se podařilo, tedy že tam není matematika, což považuji za prospěšné, a je otázka, jestli tam nemusí být nějaké další standardní předměty, v tom nejsem úplně expert a to je právě na jednání s Ministerstvem školství.

Takže závěrem bych řekl ano, jsem připraven o tom jednat, nebráním se tomu, dávalo by mi to i logiku (upozornění na čas), ano, ale nejsem si jistý, jestli je možné to udělat tak, že tam zkrátka nebude vůbec vlastně ten všeobecně vzdělávací základ. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Máte zájem o doplňující otázku? Ano. Máte slovo, prosím.

 

Poslanec Jiří Ventruba: Pane ministře, děkuji za vaše slova. Jenom bych chtěl říct, že pan premiér ve své dnešní interpelaci zmínil, že 80 % vysokoškoláků v naší společnosti je nesmysl. Já si myslím totéž. A do toho spadá i nesmysl vysokoškolského vzdělávání sester, což se odstranilo. Takže jak říkali staří klasikové, dum spiro spero - dokud dýchám, doufám. Takže já doufám, že se nám společně podaří najít takový vzdělávací systém, aby byl opět co nejdříve v nemocnicích dostatek odborně plně kvalitních a kvalifikovaných sester. Děkuji pěkně.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan ministr má zájem o odpověď? Ano. Máte slovo. Prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Můj zájem je naprosto totožný, bezesporu, a jsem připraven i o tom jednat v rámci výboru pro zdravotnictví a podvýboru, který vedete, vážený pane poslanče, takže to určitě je jasné. Je pravdou, že se také musíme podívat na nějakou evropskou regulaci. Ta je nastavena tak, že plnohodnotná zdravotní sestra musí absolvovat 2 300 hodin teorie a hodin praxe. To, jak je to dnes nastaveno, je pravdou, že ten systém je 4+1, tak se vlastně - dle informací, které mám, se zdá, že není to možné ani stihnout v rámci té doby, takže o tom se také asi musíme bavit. Ale názory na to, jestli má sestra mít vysokou školu, nebo má mít jenom střední, tady byly asi vždycky už od té doby, co se zavedlo vlastně tehdy to povinné vysokoškolské vzdělání, a budou tady stále a myslím si, že ani mezi kolegy poslanci ten názor nebude úplně jednotný.

Takže pojďme to diskutovat v rámci platforem, o kterých jsem hovořil. V rámci výboru i na Ministerstvu se snažíme tyto věci mapovat, protože víme, že se systém se změnil, jak říkáte, vlastně od minulého roku, teprve od září. Velmi těžko se nějak teď analyzuje vlastně ten reálný dopad, efekt. To asi potřebuje trošku ještě nějaký čas, nějaký odstup. Ale určitě se nebráním nějakým změnám, které povedou zkrátka k tomu, aby více sester bylo v praxi. To si myslím, že je náš společný zájem.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším v pořadí je pan poslanec Vojtěch Munzar na paní ministryni Alenu Schillerovou.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Vážená paní ministryně, já mám otázku týkající se měnových operací Ministerstva financí. Jak vyplývá ze zprávy o řízení státního dluhu, tak Ministerstvo financí v prvním půl roce nakoupilo eura za 9,3 miliardy korun. To není malá částka. A ministerstvo podle těch informací, které mám a které proběhly v médiích, nakoupilo za kurz 25,61 korun za euro, přitom ten průměrný kurz za první pololetí byl 25,50. Podle mediálního vyjádření zástupců Ministerstva financí bylo, že ministerstvo a stát tedy a daňový poplatník na této transakci ušetřili. Já to nechci nějak zpochybňovat. Jenom se chci zeptat, jak to opravdu bylo, jestli skutečně tato operace byla ztrátová, nebo zisková. Nějaké zdůvodnění, na co konkrétně byly prostředky použity.

A poslední, doplňující dotaz. Nákupy zprostředkovalo sedm finančních institucí. Jaký je tedy celkový náklad na tyto transakce, na těch 9 miliard korun, jestli tu informaci máte teď u sebe. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Děkuji za interpelaci, pane poslanče. Poskytnu vám všechny informace, které mám v tuto chvíli k dispozici. Samozřejmě pokud nebudete spokojen, tak to doplním.

Transakce, na kterou se ptáte, se týkala nákupu eurových prostředků na devizovém spotovém trhu, které zprostředkovává Ministerstvo financí, a byly určeny pro platby výdajů kapitol státního rozpočtu v této měně, obecně nákupy eurových prostředků, to znamená například úhrady členských příspěvků České republiky do mezinárodních institucí, kapitol Ministerstva zahraničních věcí nebo všeobecná pokladní správa. Tak to bylo obecně.

Jelikož jsou příjmové a výdajové účty státního rozpočtu vedené v korunách a zahraničním příjemcům musí být tyto výdaje hrazeny v euru, je nezbytné obstarat cizí měnu buď přímo na devizovém trhu Ministerstvem financí, anebo prostřednictvím zadání platebního příkazu na částku v euru z korunového účtu, což fakticky znamená nákup potřebných eur od České národní banky dle platného kurzovního lístku. V případě výdajů v euru se jedná o kurz deviza-prodej. Dosažený směnný kurz na devizovém trhu byl vždy výhodnější než kurz, za kterou by tuto operaci zprostředkovala Česká národní banka dle jejího aktuálního kurzovního lístku. Takto bylo dosaženo okamžité hotovostní úspory státního rozpočtu v příslušných kapitolách státního rozpočtu. Od roku 2016, odkdy za tímto účelem Ministerstvo financí na spotovém trhu aktivně operuje, bylo dosaženo úspory na výdajích státního rozpočtu ve výši bezmála 100 milionů korun.

Ministerstvo financí provádí tyto operace v souladu s § 34 odst. 8 zákona o rozpočtových pravidlech, který v poslední větě stanoví, že účty Ministerstva financí pro řízení likvidity státní pokladny a pro řízení státního dluhu včetně účtů zřízených v bankách, nebo v bankách v zahraničí vedené v jednotné evropské měně, případně v dalších měnách, mohou dále zprostředkovávat cizoměnné platby ze státního rozpočtu a do něj. Tento typ operací byl i prověřován také Nejvyšším kontrolním úřadem v rámci prováděných kontrol a nebyly shledány nedostatky a byla konstatována dosahovaná výše úspor.

Je potřebné poznamenat, že Ministerstvo financí nerozhoduje o načasování operací na spotovém devizovém trhu, protože vycházejí z jasně daných splatností cizoměnných závazků jednotlivých kapitol státního rozpočtu, které by za jiných okolností byly realizovány za kurz České národní banky, za aktuální vyhlášený kurz. Z tohoto důvodu jsou spekulace v novinách o načasování devizových operací a z nich vyplývající spekulace o výhodnosti či nevýhodnosti realizování devizových kurzů absolutně neopodstatněné, protože potřeba cizí měny je dána zahraničními závazky České republiky a tato potřeba je zajišťována obstaráváním této měny bezprostředně přede dnem požadované úhrady podle aktuálních podmínek na devizovém trhu, nikoli spekulativním způsobem v jiné termíny.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji, paní ministryně. Je zájem o doplňující otázku? Ano. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, paní ministryně. Některá ta čísla, na která jsem se ptal, předpokládám, že je nemáte u sebe. Já se na ně potom doptám po skončení interpelací v průběhu e-mailem. Nicméně co mě zaujalo, je to, co jste řekla, že se vždycky čeká na dobu splatnosti a aktuálně se nakupují podle doby splatnosti devizy. Myslím si, jestli by nebylo efektivnější řídit tyto nákupy podle nějaké predikce vývoje kurzů a nečekat vždycky na splatnost a řídit to jenom podle aktuální splatnosti, jestli by nebylo efektivnější pro daňové poplatníky, státní rozpočet to řídit s nějakou predikcí kurzů do budoucna. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní ministryně má zájem o odpověď. Prosím.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Ano, děkuji. Pane poslanče, vzhledem k tomu, co jsem řekla, ono to dost dobře možné není. Ale nabízím vám - protože ona už je to hodně technická debata. Pro mě je podstatné, že je tam úspora z dlouhodobého hlediska. Pro mě je podstatné, že Nejvyšší kontrolní úřad, který to kontroloval, to nezpochybnil. To jsou pro mě strašně, velice bych řekla takové důležité faktory. A nabízím vám schůzku s našimi specialisty na Ministerstvu financí, kteří se tomu věnují, jsou skutečně odborníky, kteří vám ukážou, jak ten princip funguje, jak se to dělá, proč to nejde tak či onak. Takže jste kdykoli vítán na Ministerstvu financí ohledně bližší konzultace. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Teď tady je série interpelací na nepřítomné ministry. Další v pořadí je paní poslankyně Vrecionová na pana ministra Miroslava Tomana. Nevidím tady ani pana ministra, ani paní poslankyni. To znamená, že přistoupíme dál k panu poslanci Jakubovi Michálkovi na paní ministryni Kláru Dostálovou. Zeptám se ho, jestli má zájem načíst interpelaci. Má. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuju za slovo. Navážu na svoji předchozí interpelaci, která byla na předsedu vlády Andreje Babiše ke stavebnímu řízení. Já jsem požádal paní ministryni, aby přišla na jednání podvýboru pro bydlení, které se uskutečnilo, a abychom si vyslechli informaci o tom, co se stalo na Ministerstvu pro místní rozvoj v oblasti stavebního řízení, protože si myslím, že stavební řízení je v řadě případů připraveno na digitalizaci. Dokonce ten software, který tam mají, by to umožňoval. A pouze ministerstvo může jakožto gestor stavebního zákona umožnit to, aby to konečně bylo plně elektronické. Bohužel jsem se setkal pouze s tím, že se vzala studie, která byla pět let stará, a zadalo se to nějaké firmě, aby to aktualizovala. A to podle mě svědčí o naprosto ledabylém přístupu Ministerstva pro místní rozvoj.

Hnutí ANO je na Ministerstvu pro místní rozvoj už pět let. Pět let. Už je to skoro pět let, co tam ANO sedí, má tam svého ministra, nebo resp. ministryni. A ty výsledky jsou prostě naprosto žalostné. Doplácí na to celý sektor bydlení, protože rostou ceny bydlení, stavební řízení je neuvěřitelně komplikováno. My sice tady máme nějakou koncepci úplně zásadního překopání stavebního řízení, ale to zase je taková ta úřední megalomanie, která nikdy nevede k tomu, že se provede reálná změna. Takže si myslím, že bychom měli jít spíš po drobných krůčcích, upravit to tak, aby... Dobře, výhledově chceme udělat... S tím naprosto souhlasím. One stop shop. Jedno místo s jedním razítkem. To je zcela správné. A pojďme tedy aspoň, než se to zavede, což bude pár let trvat, než se to vůbec připraví, tak zdigitalizovat to stavební řízení, aby ten spis nemusel obíhat tím způsobem, že se prostě vytiskne a leží to prostě 30 dnů u jednoho úřadu, 30 dnů u dalšího úřadu. (Upozornění na čas.) A těch úřadů a míst je tam několik desítek. Takže aby se tohle to zrychlilo.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Jelikož paní ministryně není přítomna na dnešním jednání, bude odpověď zaslána písemně v souladu s jednacím řádem do 30 dnů.

Dalším přihlášeným v interpelacích je pan poslanec Dominik Feri na pana ministra Jana Hamáčka a má zájem načíst interpelaci. Prosím.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane předsedající. Ono už to za těch 30 dnů možná ani nebude aktuální. Nicméně pár krátkých dotazů.

Zajímá mě, co pan Hamáček udělal pro to, aby komunální volby proběhly hladce, a tím nemyslím ze strany okrskových volebních komisí, ale spíše ze strany voličů, aby věděli, jakým způsobem správně, náležitě volit. Komunální volby jsou volby specifické. Je to systém nesmírně složitý už jenom pro panašování, které je založeno na tom, že komunální volby jsou spíše o osobnostech než o politických stranách. To znamená, jestli ministerstvo připravilo nějaký instruktážní materiál, který rozšířilo mezi voliče, zejména tedy mezi mladé voliče.

Dále by mě zajímalo, jaké další kroky hodlá podniknout ve věci odměňování členů okrskových volebních komisí. Předchozí ministr v tom udělal určitý pokrok. Podařilo se minimálně trochu odbourat tu nespravedlnost v podobě dvoukolových voleb a odměny za to druhé kolo.

A poslední věc je věc výlučně politického charakteru, a sice jestli hodlá minimálně u ministrů za svoji stranu zajistit, že se budou účastnit jednání Poslanecké sněmovny v období před volbami a nebudou se účastnit různých volebních akcí. To by bylo velmi nemilé. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji vám za interpelaci. Jelikož pan ministr není přítomen, v souladu s jednacím řádem bude odpověď zaslána do 30 dnů písemně.

Dalším přihlášeným je paní poslankyně Dana Balcarová na pana ministra Richarda Brabce. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji za slovo, pane předsedající.

Vážený pane ministře, ráda bych se zeptala na věc, která v tuto chvíli poměrně rezonuje v oblasti životního prostředí mezi odborníky, a to je spekulace o tom, že se chystáte odvolat ředitele Národního parku České Švýcarsko pana Pavla Bendu. Zajímalo by mě, jestli je to pravda, jestli o tom opravdu uvažujete a jaké jsou důvody této úvahy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za dodržení času. Slovo má pan ministr. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Richard Brabec: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Děkuji za dotaz, vážená paní předsedkyně výboru pro životní prostředí. Tak především je to něco podobného, jako kdybyste se zeptala pana premiéra Babiše, zda uvažuje o tom, zda mě případně odvolá. On by vám asi neřekl, že o tom nikdy neuvažuje. Bude to záležet na tom, jak budu pracovat. To je úplně stejné jako tady. Já jsem do politiky přišel z normálního světa. A tam ve chvíli, kdy máte nějaké podřízené a máte za ně odpovědnost, tak máte také tu kompetenci udělat nějakou personální změnu. Já jsem zatím udělal jednu personální změnu na úrovni ředitelů národních parků krátce po svém nástupu. Nevylučuji, že můžu udělat jakoukoliv další. Je to moje manažerská kompetence. Samozřejmě se potom můžete ptát, proč jsem to udělal. Já to dneska připraveno nemám, ale nevylučuji, že se to může stát. Ale to se může stát jakémukoliv řediteli národního parku, popřípadě jakémukoliv jinému řediteli příspěvkové organizace. Já vás chci ujistit, že by to mělo jasný konkrétní důvod - za prvé. Za druhé, byť bych to nemusel udělat, tak jsem jasně ukázal na předchozích případech, že pokud dělám nějakou personální změnu, tak vždycky dělám, byť to není pod služebním zákonem, výběrové řízení, kam má možnost se každý přihlásit.

Já jsem samozřejmě zaznamenal v deníku Referendum, nebudu jmenovat autora statě, která je samozřejmě snůškou nesmyslných spekulací, údaj o tom, že údajně na severu Čech se cosi rozčileně špitá, nebo jak to tam přesně znělo. Podívejte, je to skutečně dneska něco, co já neřeknu, že se to nestane, ale znovu říkám, že to platí na všechny. A garantuji vám, že pokud se to stane, tak to rozhodně nebude z důvodů, o kterých se spekuluje a které jsou naprosto nesmyslné, že pan Benda není dostatečně loajální úředník, nebo poslušný úředník, údajně se to má týkat dokonce jeho rozhodnutí nebo nerozhodnutí ohledně kompenzačních opatření labského jezu. To je totiž naprosto směšná spekulace z jednoho naprosto logického důvodu. A myslím, že mi dáte za pravdu, že je opravdu směšná. Pokud nakrásně, jako že to opravdu není na stole, bych se rozhodl, nebo kdokoliv jiný, tlačit na pana ředitele, aby nějak rozhodl proti svým citům, ale také proti odbornosti, tak to rozhodnutí je snadno soudně napadnutelné. Takový blázen ministr, který by někoho k něčemu takovému nutil, by musel být opravdový šílenec, protože za prvé by tím nic nedokázal, pouze by samozřejmě vyslal nějaký jasný signál a ještě by to rozhodnutí, byť by ho asi protlačil, bylo soudně napadnutelné, protože se samozřejmě jedná o správní rozhodnutí, které má nějaké jasné opravné mechanismy a ve finále by mohlo skončit u českých soudů a klidně i u Evropského soudu, respektive Evropské komise. Takhle to je, nic za tím není.

Já se ale na druhou stranu netajím, že mám určitý vnitřní benchmarking v rámci posuzování tahu na branku jednotlivých ředitelů národních parků. A tam musím říct, že mám dlouhodobě určité výhrady k tomu, jak jsou v Národním parku České Švýcarsko realizovány investice, respektive připravovány investice třeba turistické infrastruktury, jaká existuje komunikace s okolím, nebo s částí okolí starostů. A to jsou věci, které jsme samozřejmě s panem ředitelem diskutovali.

Takže toť k tomu. Opravdu vím, co je to manažerská odpovědnost a kompetence, a umím ji využít, když na to přijde. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji panu ministrovi za dodržení času. Paní poslankyně má zájem o doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Já děkuji za odpověď. Určitě jsem se neptala na to, jestli máte možnost odvolat své podřízené. To samozřejmě víme oba dva, na to bych asi nevyužívala svůj a ani váš čas. Ale chtěla jsem se zeptat. Vy jste sám přiznal, že máte nějaké pochybnosti. Já jsem i zachytila, že právě starostové zmíněných obcí v regionu vám napsali nějaký dopis, kde se za pana ředitele přimlouvají. Jenom jsem se chtěla zeptat, jestli dopis opravdu odešel, jestli jste ho dostal a co si o tom myslíte. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Richard Brabec: Děkuji. Ano, potvrzuji. Já jsem ten dopis dostal. Je to několik starostů z okolí národního parku. Zase jiní starostové mají prostě s fungováním pana ředitele problém. Ale věřte mi, že to není o počtu dopisů, které jdou na podporu, či naopak proti. Já se samozřejmě s těmi lidmi, kteří říkají, že jsou s tou činností spokojeni, rád sejdu, protože já nějaké výhrady mám, ale především o tom hovořím a budu hovořit s panem ředitelem Bendou. Já si myslím, že mé personální kroky za celou tu dobu, co jsem ve funkci, nejsou zpochybnitelné. Já jsem vůbec neudělal mnoho personálních opatření. Čekalo se, že jich asi bude daleko více. Ale budu opravdu pana ředitele Bendu, stejně jako každého jiného ředitele mojí organizace, nebo organizace, která spadá do resortu životního prostředí, posuzovat opravdu reálně podle výkonnosti. To vás můžu ujistit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji, pane ministře. Další v pořadí je pan poslanec Václav Klaus na pana ministra Roberta Plagu, který tady není přítomen. Zeptám se, jestli chce načíst interpelaci. Ano, chce. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Klaus: Je to samozřejmě těžké bez toho ministra, adresovat to.

Pane ministře Plago, já vás interpeluji ve věci připravované koncepce občanského vzdělávání. Tato věc vznikla zhruba v roce 2016 při takzvaném Domu demokracie a lidských práv, který měl sestavit koncepci občanského vzdělávání a postupně ji zahrnout do našeho vzdělávacího systému a RVP na všech školách. Členové tehdejší vlády patrně usoudili, že společnost není dost občansky uvědomělá, proto je třeba děti podrobit výchově k občanství. Tento projekt vyvolal poměrně velké kontroverze pro svou ideovou jednostrannost. Vláda se změnila, ale ti úředníci pokračují v tichosti v tomto projektu dále. Dostal to do gesce pan Pelikán, ten to výrazně posunul, už to nějakým způsobem procházelo vládou. Ti, kdo návrh tlačí, si tradičně vzali na pomoc evropské řešení. Odvolávají se na Radu Evropy a její model kompetencí pro takzvanou demokratickou kulturu soužití rovných s rovnými v kulturně rozmanitých demokratických společnostech.

Chtěl bych vás, pane ministře, upozornit, že vůči tomu se velice tvrdě vymezil náš výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny, a to již v březnu 2018. Cituji: vyzývá Ministerstvo školství, aby toto neaplikovalo do českého vzdělávacího systému, protože rozvoj demokratických kompetencí musí vycházet z hodnot ukotvených v Ústavě České republiky, což jsou vlastenectví, svoboda, lidská důstojnost, rovnoprávnost, zodpovědnost, demokracie, právní stát a tak dále, nikoliv kulturní rozmanitost a jiné hodnoty, které zmiňuje ten evropský dokument. (Předsedající upozorňuje na čas.)

Čili jen otázku. Hodláte podepsat a schválit takové RVP, které by zahrnovaly ideologickou indoktrinaci dětí, a to proti vůli parlamentu a v rozporu s Ústavou? Za druhé. Jaký bude další postup ministerstva ke koncepci občanského vzdělávání, de facto výtvoru neziskového centra občanského vzdělávání a dalších navolených aktivistů? Děkuji. Omlouvám se.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Jelikož pan ministr není přítomen na interpelacích, bude odpovězeno v souladu s jednacím řádem do 30 dnů písemně.

Dalším poslancem, který je v pořadí, je pan poslanec Vlastimil Válek na pana ministra Miroslava Tomana. Máte zájem načíst interpelaci? Máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, béři si tablet. Chci tímto potěšit pana premiéra, že malým dílkem opozičního poslance přispěji k elektronizaci státní správy a udělám pro to to, že pošlu svoji interpelaci elektronicky. Tak doufám, že mu udělám tímto radost. A dostávám se tím k té interpelaci.

Je to téměř rok, co v médiích proběhla kauza, resp. debata, diskuse, informace o tom, že Agrofert Holding čerpal dotace, aniž by vlastnil pozemky, na kterých hospodařil. Týkalo se to části pozemků a není to problém jenom Agrofertu, je to problém řady hospodářů. A pokud to nebyla účelovka, asi ne, tak můj dotaz je velmi prostý a jednoduchý: Jak Ministerstvo zemědělství kontroluje to, že vlastník, ten, který žádá o dotace, na pozemcích opravdu hospodaří, protože si ty pozemky pronajal, nebo proto, že je vlastní?

Samozřejmě existují různé situace. Na cizích pozemcích bez smlouvy podle informací, které mám od asi 15 zemědělců, co mi posílali prosbu o tuto interpelaci, údajně hospodaří řada zemědělců. A je několik možností, podle mého názoru. Vlastníka nelze dohledat, což je možné, protože již nežije a tak podobně. Pak by ale ten, kdo na těch pozemcích hospodaří, měl platit daň z toho pozemku a mělo by to být uvedeno v žádosti o dotaci. Nebo ten, kdo tam hospodaří, prostě nemá smlouvu s vlastníkem, eventuálně užívá pozemek bez souhlasu vlastníka a vůbec ho nezajímá, kdo vlastník je.

Tedy můj dotaz, který pak uvedu v té písemné interpelaci, je, jakým způsobem Ministerstvo zemědělství kontroluje, zda ten, kdo žádá o dotaci na pozemcích, na kterých hospodaří, hospodaří na těch pozemcích proto, že je vlastní, anebo proto, že má nějakou smlouvu s vlastníkem těch pozemků. Jak tato kontrola probíhá? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Jelikož pan ministr není přítomen, opět bude interpelace vyřízena písemně do 30 dnů.

Dalším v pořadí je pan poslanec Vít Kaňkovský, opět na pana ministra Miroslava Tomana. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Vážený pane předsedající, vážený nepřítomný pane ministře, já jsem již před prázdninami interpeloval bývalého ministra Milka ohledně situace kolem kůrovcové kalamity v České republice a ptal jsem se na plánované kroky Ministerstva zemědělství v této oblasti. V červnu tohoto roku bylo na společném jednání ministrů zemědělství a životního prostředí se zástupci krajů rozhodnuto, že budou ve všech krajích zřízeny kalamitní štáby. Respektive ve všech sedmi krajích, kterých se kůrovcová kalamita nejvíce dotýká. Ty kalamitní týmy začaly fungovat a můj dotaz směrem k Ministerstvu zemědělství je takový: Jakým způsobem Ministerstvo zemědělství koordinuje práci těchto kalamitních štábů a jak analyzuje jejich výstupy? A zda vůbec nějaká taková koordinace probíhá. V tuto chvíli to vypadá, alespoň podle zpráv, které mám já, že ty kalamitní štáby dobře fungují v rámci krajů, nicméně kůrovcová kalamita je dneska skutečně celorepublikovou záležitostí.

Druhý dotaz směřuje k novelizaci vyhlášky č. 83/1996, na kterou trpělivě, teď už spíš netrpělivě čekají vlastníci lesů, ale i zástupci dřevozpracujícího průmyslu, a týká se toho, jakým způsobem bude dál nastaveno hospodaření v lesích a výsadba nových lesů. Takže to je druhý dotaz.

A třetí dotaz: Jakým způsobem se Ministerstvo zemědělství, potažmo vláda, chystá podpořit vlastníky lesů v rekultivaci holin, kterých v tuto chvíli narůstá.

Takže to jsou tři dotazy, které směřují k panu ministrovi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za vaši interpelaci, opět bude odpovězeno v souladu s jednacím řádem písemně do 30 dnů.

Dalším v pořadí je pan poslanec Vojtěch Munzar na pana ministra Jana Kněžínka.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, já se vás chci zeptat na zrušení etické komise z důvodu údajné nehospodárnosti. Chci se zeptat, jakým způsobem se na Ministerstvu spravedlnosti měří hospodárnost vyrovnání se s komunistickou minulostí. Jestli to vůbec lze změřit. Protože to není o nákladech na existenci této komise. Je to o symbolu. Tím symbolem je nezávislý orgán, právě etická komise, která posuzuje odvolání členů třetího odboje proti rozhodnutí Ministerstva obrany a také je oceňuje. Vy navrhujete, jestli to dobře chápu, že odvolací institucí proti Ministerstvu obrany bude Ministerstvo obrany místo nezávislého orgánu. Pokud to bude dělat ministr obrany, tak případy budou posuzovat ve finále stejní úředníci, kteří rozhodují v první instanci. To si nebudeme namlouvat.

Jen bych chtěl tady připomenout, že se bavíme o lidech, kteří pod komunistickou diktaturou trpěli, nemohli vykonávat své zaměstnání, mnohdy dělali podřadné práce a dodnes mají třeba menší důchody než bývalí příslušníci komunistické totalitní bezpečnostní moci. Myslím si, že si nezávislé posuzování svých případů zaslouží.

Chci se vás tedy zeptat na skutečné důvody, které vás k tomu vedou. Obzvláště když samotné Ministerstvo obrany nesouhlasí. A zda vám rušení symbolu nepřijde osobně hloupé v situaci, kdy jste členem první vlády po roce 1989, která vládne jedině díky podpoře komunistů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji, opět bude odpovězeno v souladu s jednacím řádem písemně do 30 dnů.

Další přihlášený je pan poslanec Jiří Ventruba na pana ministra Roberta Plagu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Ventruba: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážený pane ministře, pod Ministerstvo školství byly v roce 1996 dle zákona 272 Sb., převedeny střední zdravotnické školy, které do té doby byly pod Ministerstvem zdravotnictví. Tento krok byl dle mého názoru neblahým spouštěcím mechanismem postupného alarmujícího nedostatku sester v nemocnicích, a to hlavně tím, že byl výrazně redukován počet odborných hodin teoretických i praktické výuky, což si vynutilo další jedno- či víceleté dovzdělávání absolventek středních zdravotnických škol.

Vloni v dubnu Sněmovna odhlasovala jejich již sice zlepšený vzdělávací systém, kdy pro sestry už není nesmyslně třeba vysokoškolského vzdělání, ale zdravotnictví potřebuje plně vzdělané a odborné způsobilé sestry již po absolvování maturity středních zdravotnických škol. Takže se vás ptám, pane ministře, zda jste pro navrácení středních zdravotnických škol pod Ministerstvo zdravotnictví k zajištění jejich plnohodnotného zdravotního vzdělání a navrácení dostatečného množství odborně teoreticky i prakticky plně vybavených zdravotních sester do nemocnic. Děkuji pěkně.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji, opět bude odpovězeno v souladu s jednacím řádem písemně do 30 dnů.

Další v pořadí je paní poslankyně Věra Kovářová na pana ministra Adama Vojtěcha. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, o významu důvěry pro zdravotnictví asi nemá smysl dlouze vykládat. To je myslím jasné. Po zhlédnutí pondělní reportáže v pořadu Reportéři ČT o neetickém, ale i protizákonném jednání lékařů, kteří požadovali po pacientech s ALS velké sumy za poskytnutí léčby, jejíž výsledky byly sporné, jsem byla otřesena. Myslím, že taková kauza se důvěry českého zdravotnictví, ale i vědy nutně dotkne, samozřejmě nepříznivě.

Vím, že postupem Ústavu experimentální medicíny se zabývala etická komise Ministerstva zdravotnictví. K jakému výsledku dospěla? Zaznamenalo Ministerstvo zdravotnictví více podobných kauz? A co ministerstvo pod vaším vedením udělalo, případně může udělat pro to, aby se neopakovaly? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pane ministře, prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, k tomuto se reaguje poměrně složitě, je za tím možná trošku předvolební období. Nechci nikomu nic podsouvat, přece jenom se to týká jedné kandidátky do Senátu. Teď se to nějak vynořilo. Pokud vím, celá věc se odehrála před několika lety, ještě jsem tehdy ani nebyl na Ministerstvu zdravotnictví. Teď se to využívá. Nedokážu to vyhodnotit, nebyl jsem tady ani na Ministerstvu zdravotnictví. Ano, zasedla v té době etická komise, ta tu věc nějak posoudila, vydala stanovisko. A to stanovisko už je, říkám, před dvěma lety staré, a tímto to skončilo. Já nevím, jestli tam tehdy bylo nějaké vyšetřování, nebo policie to vyšetřovala. Pochybuji.

V tomto směru se velmi těžce reaguje, jestli se to dá nějak lépe kontrolovat, nebo ne, jestli tam skutečně došlo k nějakému nezákonnému stavu. Pokud vím, tak tam skutečně nebylo žádné trestní řízení, že by to policie prošetřovala nebo že by se skutečně stal nějaký podvod nebo něco, resp. podvod ve smyslu kvalifikace trestného činu podvodu. Takže ta situace samozřejmě je nešťastná. Pokud mám informace, ale říkám, velmi zběžné, tak samozřejmě paní profesorka Syková odmítá interpretaci. Že tomu tak nebylo, jak je to interpretováno v médiích. Nedokážu to opravdu posoudit. Pokud by se tam něco stalo, předpokládám, že by asi nastal nějaký trest, a ten, pokud vím, žádný nenastal.

To je asi k tomu, jestli se to dá nějak systémově řešit. Pochybuji. Prostě pravidla pro klinické studie léků apod., experimentální medicíny atd., tak ta jsou nastavena, kontroluje Státní ústav pro kontrolu léčiv tyto věci. To není o tom, že by systém nebyl nastaven nebo žádná pravidla neexistovala. Pokud se někde něco stane, tak samozřejmě se to musí prošetřit. Ale znovu opakuji, v této věci nebylo shledáno žádné zákonné pochybení. Podle mých informací za to nikdo nebyl potrestán, nebyl tam spáchán žádný trestný čin. Takže tolik asi jenom k tomu.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní poslankyně nemá zájem o doplňující otázku. Další v pořadí je paní poslankyně Pavla Golasowská. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Interpelace na paní ministryni Maláčovou.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo. V prvé řadě bych chtěla poděkovat paní ministryni, že jako jedna z mála ministrů tady sedí. Moc to oceňuji, že nemusím mluvit do prázdného místa.

Vážená paní ministryně, před několika měsíci bylo na půdě Poslanecké sněmovny při projednávání návrhu zákona o důchodovém pojištění odmítnuto několik pozměňovacích návrhů, jejichž cílem bylo zlepšit situaci maminek v důchodu, které vychovaly děti, a také ovdovělých osob. Dovolím si citovat bývalého pana ministra Krčála ke zmiňovaným pozměňovacím návrhům. Cituji: K těmto pozměňovacím návrhům je třeba uvést, že tak zásadní změny v důchodovém pojištění s výraznými finančními dopady by neměly být přijímány cestou jednotlivých pozměňovacích návrhů, ale naopak by měly být výsledkem důkladných analýz, posouzení dopadu ve všech souvislostech, a také celospolečenského konsenzu. Za to se prosím přimlouvám.

A já se vás, paní ministryně, ptám, jak dlouhou dobu potřebuje MPSV, aby vše zanalyzovalo a posoudilo, aby se ti, kteří jsou finančně diskriminováni, dočkali stabilní finanční podpory, aby o ni nemuseli každých pár měsíců potupně žádat formou dávkových systémů. Neboť různé důchodové komise a pracovní skupiny analyzují situaci důchodců již 20 let, možná i více, a zatím k ničemu nedospěly. A možná, než k ní dospějí, tak ti, kdo na ni čekají, dříve zemřou. Proto vás prosím o konkrétní odpověď, v jakém řádu měsíců či let předložíte ucelenou důchodovou koncepci, na kterou důchodci netrpělivě čekají. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za dodržení času na přednesení interpelace a poprosím paní ministryni o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jak jistě víte, důchodová reforma je důležitým bodem programového prohlášení vlády. Pokud chcete aktuální informaci, v tuto chvíli byl vytvořen odborný pracovní tým pro důchodovou reformu, který se skládá z poradců a ze spolupracovníků pana premiéra a potom ze zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí, to znamená, že se jedná o společný tým pana premiéra a mě. Tito odborníci v tuto chvíli budou řešit různé okruhy témat, které by měly být součástí důchodové reformy.

Pokud chcete vědět konkrétní témata, témata, která diskutujeme, tak se jedná např. o nižší důchody žen, to byla témata, která velmi rezonovala v souvislosti s nedávno projednávanou důchodovou reformou, ale také věci, které jsou obsaženy v programovém prohlášení vlády, tzn. dřívější odchod do důchodu pro fyzicky náročné profese, ale také věci např. v oblasti dodatečných příjmů a stabilizace důchodového systému. My v tuto chvíli dáváme jednotlivé oblasti dohromady. Poté bude stanoven harmonogram, s kterým bude pak seznámena veřejnost, členové Parlamentu ČR i odborníci ze všech oblastí. Samozřejmě do celého procesu zapojíme i zástupce opozice, protože neexistuje důležitější otázka, na které je potřeba shodu napříč politickým spektrem, než je právě otázka důchodů.

Ráda bych také dodala, že u všech témat se předpokládá analýza stávajícího stavu a hledání konsenzuálního řešení. Pokud jde o časový horizont předložení návrhů, konkrétního řešení vládě, tak předpokládáme, že vše bude předloženo, tak jak bude naplánováno, do konce roku 2020.

Zároveň bych chtěla upozornit, že dva body programového prohlášení vlády z oblasti důchodů již byly splněny, a to nedávno, a jedná se o to již zmiňované zvýšení základní výměry důchodů z 9 na 10 %, a potom samozřejmě zvýšení o tisíc korun našim starodůchodcům, tzn. seniorům starším 85 let.

Ráda bych také v této souvislosti podotkla, že realizace těchto opatření od ledna příštího roku, v současné době připravujeme nařízení vlády, které se týká valorizace důchodů, bude znamenat zvýšení důchodu o pevnou částku, konkrétně o 570 korun, což pomůže zejména nízkopříjmovým důchodcům, tedy ženám. Jich se týká také to druhé opatření, navýšení o 1 000 korun 85 plus. To znamená, že i přesto, že diskutujeme systémové řešení nižších důchodů žen, tak již teď se nám to daří naplňovat.

To je pro tuto chvíli vše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji vám, paní ministryně. Zeptám se - paní poslankyně nemá zájem o doplňující otázku. Přistoupíme k další interpelaci. Pan poslanec Jakub Michálek na pana ministra Jana Hamáčka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, musím říct, že to je opravdu bída, že pan ministr tady není a že tady není ani zbytek vlády, že tady je pouze několik málo ministrů.

Já jsem si tady chtěl stěžovat na velmi špatnou situaci, ke které došlo s odvoláním ředitelky Magistrátu hlavního města Prach... Prachy jsem skoro řekl, že? To odpovídá hlavnímu městu Praze. Tam došlo k situaci - já jsem byl tři roky pražský zastupitel a několikrát jsem kritizoval naprosto nekalé praktiky na pražském magistrátu, kde paní ředitelka, říká se o ní, že její druh patří také do ČSSD, a paní ředitelka tam kryla některé nekalé praktiky, na které jsem upozorňoval. Typově například jsem jí posílal oznámení, že někdejší partnerka a současná manželka jednoho zaměstnance magistrátu byla zaměstnankyní společnosti Taiko, která dostala do pronájmu Staroměstské a Václavské náměstí, čili nejlukrativnější parcely v Praze, aby tam pořádala trhy. Tento střet zájmů ten zaměstnanec vůbec nenahlásil a ředitelka, když se o tom dozvěděla, vůbec to neřešila.

Další případ mediálně známý - sportovní granty, kde zase odpovědná ředitelka, která připravovala 50milionovou dotaci pro fotbalový svaz, jela na výlet do San Marina letadlem s panem Peltou. Opět porušení etického kodexu, střet zájmů. Opět jsem psal paní Děvěrové oznámení, že tam dochází k porušení, a opět to zametla pod koberec. Takže tímto způsobem fungovala ČSSD na pražském magistrátu. A teď, když to vyšlo najevo - (Předsedající: Váš čas prosím.) Tak já to když tak doplním v tom doplňujícím dotazu.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Nedoplníte, není doplňující dotaz, je pouze písemná odpověď na vaši interpelaci. Protože pan ministr není přítomen, tak v souladu s jednacím řádem do 30 dnů vám bude odpovězeno písemně.

 

Poslanec Jakub Michálek: Je to hanba, že tady nejsou ti ministři.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dalším v pořadí je pan poslanec Dominik Feri - na pana ministra Roberta Plagu. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo. Opozice tvrdý chleba má, ale pár dotazů velmi obecných. Letos si připomínáme mnoho kulatých výročí - rok 1918, 1938, 1948, 1968. A bohužel opakovaně průzkumy a různé ankety ukazují, že zejména mladí lidé nemají ponětí o tom, co se tehdy dělo. Ne že by neznali konkrétní věci, ale neznají ani vůbec ten dějinný kontext.

Asi ten nejkřiklavější příklad je průzkum, který si nechala udělat Česká televize, který ukázal, že třetina mladých lidí neví, co se stalo v roce 1968. A mě zajímá, co pro to - jestli to vůbec považuje pan ministr za problém, jestli hodlá v rámci své další činnosti na ministerstvu plédovat za lepší výuku moderních dějin a jaké projekty případně byly z jemu příslušné rozpočtové kapitoly podpořeny. Tady v té věci si myslím, že můžeme do budoucna velmi úzce spolupracovat, je to téma nadstranické a věřím, že je i v zájmu pana ministra, aby to povědomí o moderních dějinách bylo větší a věnovalo se mu ve školství více místa a větší pozornosti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Opět v souladu s jednacím řádem do 30 dnů bude písemná odpověď.

Další v pořadí je paní Věra Kovářová - na pana ministra Roberta Plagu. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře. Téma, s kterým se na vás dnes obracím, zní - zápisová turistika. Jev, který se opakuje každý rok v měsících před zápisem do škol. Jev, který ztěžuje mnoha školám s dobrým jménem jejich fungování. Jedná se o účelové přihlášení trvalého bydliště dítěte do spádové oblasti školy. Většinou se jedná o renomované školy, kam si rodiče přejí, aby jejich dítě chodilo, a změnou trvalého bydliště výrazně zvýší své šance, aby se jim toto přání splnilo. Což je samozřejmě pochopitelné, že rodič chce pro svého potomka kvalitní vzdělávání. Školy a obce jsou vůči zápisové turistice v podstatě bezbranné. Kapacity škol jsou omezené a navíc vycházejí z dlouhodobých výhledů a údajů matriky, avšak nenadělají nic s tím, když za dva měsíce se v jejich spádové oblasti najednou objeví desítky až stovky nových dětí, které by měly přijmout. Takovým příkladem může být třeba Dobříš. Školy pak mnohdy při výběrových řízeních musí využít metodu výběru losem a v tomto případě mohou být poškozeny i děti, které mají skutečné trvalé bydliště ve spádové oblasti školy. Na obce pak zbývá úkol zajistit místo pro jejich děti v jiné škole.

Má otázka tedy zní: Jakým způsobem se vláda chystá řešit tuto problematiku, aby bylo kvalitní vzdělávání dostupné pro všechny? Plánujete dotační programy na rozšíření kapacit základních škol, případně mechanismy na předpověď zvýšení poptávky o zápis do dané školy, nebo naopak legislativní změnu, která by zápisovou turistiku omezila? Děkuji předem za písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Opět bude v souladu s jednacím řádem odpovězeno písemně.

Dalším v pořadí je pan poslanec Dominik Feri na pana ministra Dana Ťoka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Pan ministerský předseda je bodrý muž, namísto odpovědí na moje otázky ke studentskému a seniorskému jízdnému mi doporučil, ať se koukám na televizi Nova. Dobře, děkuji. A proto bych chtěl položit konkrétnější otázky vám.

Za prvé. Kdy bylo vyjednáváno s dopravci, s jakými dopravci bylo vyjednáváno, kdo z Ministerstva dopravy tato jednání vedl. Další otázka je, jestli byla diskutována rovněž výše náhrady a z jakých cen se to bude počítat, jestli z cen akčních, nebo z nějakého kilometrického rozsahu, nebo z kilometrického ceníku. A dále, jestli za to někdo ponese na straně Ministerstva dopravy odpovědnost. A dále, jestli pan ministr dopravy spatřuje nějakou souvislost s personálními změnami, které teď v Českých dráhách proběhly. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Opět bude odpovězeno písemně v souladu s jednacím řádem do 30 dnů.

Dalším v pořadí je pan poslanec Jakub Michálek - na pana ministra Jana Hamáčka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Já se chci zeptat, jak je to s vyřešením situace kolem pana Krejsy, který byl instalován do České pošty a který údajně pobírá podle seznam.zpráv neoprávněné odměny. Předchůdce pana ministra pan Metnar slíbil, že se to vyšetří, tak by mě zajímal výsledek tohoto vyšetřování.

A ještě jsem chtěl doplnit k těm kauzám na ministerstvu. Prostě nechápu, jak je možné, že pan ministr, který je člen ČSSD, rozhoduje ve věci paní Děvěrové z pražského magistrátu, která byla odvolaná za to, že kryla korupci lidí, jako je Březina a spol., také z ČSSD, když pan Hamáček je předseda této strany. Takže on je tam dosazený na to vnitro, aby kryl tyto věci a následně to legalizoval. Takže to se mi vůbec nelíbí a chtěl bych, aby doložil konstantní praxi, že úplně stejným způsobem Ministerstvo vnitra, které teď odepřelo souhlas s odvoláním paní Děvěrové z pražského magistrátu, tak že úplně stejným způsobem postupuje posledních dvacet let, resp. od doby krajského zřízení v roce 2001, tak aby to doložil, že to ministerstvo takhle dělá všude, protože jinak to opravdu není možné. Navíc tam rozhodovali podle komentáře, který paní Děvěrová sama napsala, takže to absolutně nemá vypovídající hodnotu.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Opět bude odpovězeno písemně v souladu s jednacím řádem.

Dalším v pořadí je paní poslankyně Pavla Golasowská - na pana ministra Roberta Plagu. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, chtěla bych se na vás obrátit s problémem, jakým jsou zdravotní židle ve školách. Pokud školu navštěvuje hodně ležících dětí, tak je tam dobrá polohovací židle nutností. Jenomže taková židle stojí 80 až 100 tisíc korun. Sice výhodou je, že je ta židle rostoucí, nicméně počet těch židlí ve školách je nevyhovující, protože zdravotní židli předepisuje lékař, ta je hrazena zdravotní pojišťovnou a tuto židli má rodič doma. Problém potom nastává ve škole, kde sice speciální pedagogické centrum nějaké zdravotní židle má, ale nejsou polohovací. Přitom dle zákona by měla škola zajistit podmínky, ale škola na to nemá finance. Může sice nějaké dotace získat, ale nejvyšší dotace na židli je asi 10 tisíc korun.

Proto se vás, pane ministře, ptám, zda byste problém těchto polohovacích židlí se pokusil řešit. Možná i ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a s pojišťovnami. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za dodržení času. Opět na tuto interpelaci bude odpovězeno písemně v souladu s jednacím řádem.

Dalším v pořadí je pan poslanec Vít Kaňkovský - na paní ministryni Martu Novákovou. Jelikož pan Vít Kaňkovský není v jednacím sále, přistoupíme k dalšímu přihlášenému, poslanci Dominiku Ferimu. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych se pana ministra zeptal na věc týkající se justičních čekatelů. V nedávné době v souvislosti s pokynem ministerstva o výběru soudců se rozvířila diskuse ohledně odměňování asistentů soudců a justičních čekatelů. Je totiž velmi zvláštní a velmi nešťastné, jestliže osoby, na kterých stojí z velké části rozhodovací činnost českých soudů, neboť pro soudce připravují návrhy, rozhodnutí a jiné podklady, ztrácejí prodloužením délky jejich praxe naději, že budou v dohledné době důstojně bydlet, zakládat rodinu a jinak se realizovat i mimo práci.

Možná si někteří říkají: vždyť se nedobře žije i mnohým dalším lidem. Ale pokud chceme mít kvalitní soudce, musíme přitáhnout ty nejlepší absolventy právnických fakult. Pokud chceme ty nejlepší absolventy, není možné, aby šli do jednoho z nejlimitovanějších právnických povolání s vidinou, že pět a více let nebudou moci zakládat rodinu, budou třeba žít ve sdíleném bydlení anebo budou vedle práce v justici mít nějaké další melouchy. Případně že se soudci budou stávat lidé, kteří pocházejí z bohatých rodin, což sociální spravedlnosti a smíru příliš neprospěje, jestliže budeme mít soudce původem jen z té nejvyšší společenské vrstvy společnosti, kteří budou rozhodovat o ostatních.

Vážený pane ministře, chtěl bych se vás tedy touto cestou zeptat na vaše plány ohledně zlepšení platových podmínek justičních čekatelů a termín jejich realizace. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Opět na tuto přednesenou interpelaci bude odpovězeno v souladu s jednacím řádem písemně.

Dalším v pořadí je pan poslanec Jakub Michálek na pana ministra Richarda Brabce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Já jsem tady zahájil takovou malou anketku mezi ministry, protože jsem byl upozorněn, že ryba smrdí od hlavy, a pokud se naše Poslanecká sněmovna a naše vláda nenaučí používat moderní technologie, tak nemůžeme očekávat, že to zvládnou úřady. Takže chtěl jsem se zeptat pana ministra, jestli používá elektronický podpis pro úřední korespondenci, jako jsou třeba rozhodnutí, která se vydávají podle správního řádu, kdy rozhoduje jako odvolačka proti ministerstvu, nebo v nějaké další podobě, třeba v odpovědích na interpelace, na veškerou úřední korespondenci, kterou provozuje. A tohle je vlastně dotaz, který se budu ptát více ministrů, takže se potom odvolám na tuhle definici.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Richard Brabec: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Děkuji za dotaz. Vážený pane kolego, bez jakéhokoliv klišé mohu říci, že elektronizace oběhu dokumentů v rámci Ministerstva životního prostředí je jednou z našich priorit pro vnitřní fungování úřadu, a mohu to dokladovat na tom, že Ministerstvo životního prostředí v loňském roce např. spustilo nový systém elektronické spisové služby AthenA, který umožnil přechod na elektronický oběh dokumentů rámci ministerstva tam, kde je to možné. Dokumenty doručené v listinné podobě jsou podatelnou skenovány, aby dále mohly obíhat v elektronické podobě. Dokumenty doručené elektronicky samozřejmě obíhají již výlučně elektronicky, jsou tištěny, jen pokud je to pro práci s nimi nezbytné. Většina vnitřní komunikace úřadu a spolupráce na vyřízení doručených dokumentů tak nyní již probíhá v elektronické podobě. Zároveň platí, že dokumenty jsou na ministerstvu připravovány, zpracovávány, schvalovány i podepisovány primárně v digitální podobě.

Běžně je používána autorizovaná konverze u elektronicky podepsaných dokumentů do analogové podoby v případech, kdy není možné jejich doručení systémem datových schránek. Při odesílání je zpravidla digitální dokument automaticky zapečetěn kvalifikovanou elektronickou pečetí ministerstva. Po použití elektronického podpisu či pečetě je vždy dokument opatřen i časovým razítkem, které zabezpečuje jejich platnost v reálném čase.

V analogové, tedy listinné podobě jsou dokumenty zpracovávány v případech, pokud je to z objektivních důvodů nezbytné, např. záštity ministerstva, dokumenty předávané osobně apod. Výše uvedené platí i pro dokumenty, které podepisuji osobně, tedy dokumenty vypravované elektronicky podepisuji elektronicky za použití USB tokenu, přezdívaného u nás familiárně tukan, v systému spisové služby, pro urychlení mé práce mi sekretariát dokumenty tiskne, abych se s nimi mohl rychleji a snáze seznámit. Ostatní, tj. listinné dokumenty, podepisuji klasicky.

Protože je ale elektronické podepisování dokumentů časově docela náročné, rozhodně náročnější než běžné podepisování a s prací ministra občas obtížně slučitelné, připravujeme nyní úpravu postupu podpisu dokumentů směrem k efektivnějšímu využití autorizované konverze dokumentů. Tento způsob bude znamenat snadnější zpracování dokumentů již při jejich tvorbě i následném podepsání a případném odeslání vně ministerstva, tj. mnou podepsaný dokument v analogové podobě projde z moci úřední autorizovanou konverzí do elektronické podoby a bude vypraven elektronicky, pokud je to možné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je zájem o doplňující otázku? Ano. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Tak toho jsem se trošku bál, protože to je ta digitalizace počesku, že se podepisují papíry a pak se skenují a posílají si to. Tohleto já jsem znal z pražského magistrátu, tam když si dva úředníci chtěli poslat e-mail, tak vyplnili formulář s nápisem Úřední sdělení, podepsali ho, naskenovali ho a poslali si ho e-mailem a takhle si to pinkali. Takže já si myslím, že pokud to podepisujete elektronicky s tokenem, tak je to dobře, to je správný krok, to chválím, ale představa, že se teď chcete vrátit zpátky k papíru a zaměstnávat kvůli tomu další skenovací pracovnici, tak mi přijde jako krok nazpátek.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pane ministře, máte zájem? Máte. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Richard Brabec: Buďte k nám shovívavý, pane kolego, my jsme starší, ale my to všechno prostě se ještě doučíme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším v pořadí je paní poslankyně Pavla Golasowská na pana ministra Adama Vojtěcha. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, v květnu letošního roku vás oslovil lékař Jan Vojáček se žádostí, abyste se jako ministr začal zabývat stravováním pacientů v nemocnicích. Že se nejedná o stravu pestrou, kde schází zelenina a ovoce, všichni víme. Jídelníček pacientů, kteří jsou mnohdy po náročných operačních zákrocích, či jídelníček dětí, rodiček nebo i seniorů je jednotvárný a stále stejný. Na snídani rohlík s taveňákem, koblihy, piškoty, vánočky, k obědu knedlíky a na večeři smažený sýr, paštiky, salámy. To jistě není jídelníček vhodný pro nemocné a rekonvalescenty. Uvědomuji si, že pestřejší jídelníček je také otázkou financování, ale finanční toky do zdravotnictví se zvyšují a vyčlenění určité části peněz do kvalitnější stravy by jistě také přispělo k rychlejší rekonvalescenci pacientů a potažmo k jejich rychlejšímu návratu do pracovního či osobního a rodinného života.

Panu doktoru Vojáčkovi jste slíbil, že se tímto problémem budete zabývat, a já se vás ptám, pane ministře, co se od května změnilo a kdy se mohou pacienti v nemocnicích těšit na lepší stravu. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za dodržení času a slovo má pan ministr Adam Vojtěch. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci. Vážená paní poslankyně, děkuji za tu interpelaci. Máte zcela pravdu a je vidět, že sledujete sociální sítě, že skutečně to jednání proběhlo s panem doktorem Vojáčkem. Je pravdou, že tady před nějakými pár měsíci běžel dokonce i seriál takový ilustrativní o stravě v českých nemocnicích. Já jsem se tomu tématu začal věnovat řekl bych poměrně intenzivně, přestože v minulosti to nebylo úplně v hledáčku Ministerstva zdravotnictví, přece jenom řeší se možná některé jiné věci, byť já vůbec nechci toto téma nějak nivelizovat, myslím si, že má smysl se jím zabývat. Určitě souhlasím s tím, že strava v nemocnicích má vliv na kvalitu péče, ostatně jsou nemocnice, které sbírají data o spokojenosti pacientů a snaží se s tím nějak pracovat.

Já jsem se s panem doktorem Vojáčkem sešel, ta spolupráce pokračuje, on se spojil s Fakultní nemocnicí v Olomouci, která je přímo řízenou nemocnicí, s panem ředitelem, takže tam už připravují, resp. nějací jeho kolegové, pilotní projekt, tam se komunikuje, komunikuje se s IKEM a s dalšími. Myslím si, že se to pomalu rozjíždí.

Co se snažíme řešit systémově, je otázka nějakých základních pravidel, těch nutričních hodnot atd. Já jsem se sešel i se zástupci odborné společnosti, zejména Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče České lékařské společnosti J. E. Purkyně, kteří jsou vlastně skutečně odborníci v tomto směru. Sešli jsme v poměrně velkém kruhu lidí a bavili jsme se o tom, že skutečně ta pravidla, tak jak jsou nastavena, v zásadě původně pocházejí z padesátých let. Byť se od té doby trošku revidovala, tak ta poslední revize proběhla někde na začátku devadesátých let pro pravidla nemocničního stravování. A skutečně jsme se shodli na tom, že by mělo dojít k změnám těch pravidel, k aktualizaci standardů nutriční péče.

Je to samozřejmě i o nemocnicích, tak jak si to nastaví. Samozřejmě ideální by byl stav, kdyby každá nemocnice měla své nutriční terapeuty, své ústavní dietology, kteří jsou tedy odpovědni za dietní systém v každé nemocnici. Je také pravdou, že ty potřeby se, výživová skladba se musí řídit i individuálními potřebami konkrétního pacienta. Ona strava pro zdravého člověka je trošku jiná než strava pro pacienta... I odborníci říkají, že někdy, samozřejmě nechci to paušalizovat, je dobré do toho pacienta aspoň něco dostat, pokud má nějaké zásadní nechutenství atd. Takže je to o individuálním přístupu. Ale skutečně se tím snažíme zabývat s odbornou společností, aktivně komunikujeme. Měli jsme tady to první jednání. Máme teď na září naplánováno druhé jednání, kdy už by měli přijít s konkrétními návrhy, jak ta pravidla pro standardy nutriční péče v nemocnicích aktualizovat, změnit.

Souhlasím s vámi, že to je určitě i o penězích. Ona dneska je nastavena určitá jednotka na den na pacienta, která je nějak vydefinována i penězi. Je pravdou, že do zdravotnictví jdou samozřejmě peníze navíc a jde jich tam historicky nejvíce. Přesto možná sledujete v médiích, že hlavním cílem je podpořit platy personálu. Takže někdy bohužel tak na tyto věci úplně nezbývají peníze. Ale určitě to bude asi jeden i z návrhů té odborné skupiny, která, jak už jsem říkal, se schází a bude se scházet. A budu čekat i na jejich návrhy.

Takže závěrem pouze mohu říci, není to tak, že by to byl pouze jeden příspěvek na sociálních sítí. Skutečně se tomu věnuji a myslím si, že v dohledné době, řekněme v průběhu podzimu, bychom mohli mít na stole nějaká konkrétní opatření, která by mohla být skutečně systémového charakteru z hlediska právě změny pravidel, vydefinování potřeby, možná i nějakého finančního navýšení stravovací jednotky na pacienta apod. Takže pak vás určitě budu rád o tom informovat.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji, pane ministře, za přesné dodržení času. Je zájem o doplňující otázku? Není.

Takže pravděpodobně poslední interpelace. Paní poslankyně Věra Kovářová na pana ministra Lubomíra Metnara. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, s velkým znepokojením jsem si přečetla nedávno vydaný článek, který prezentuje záměr vlády zrušit Etickou komisi České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu. V samotném článku se argumentuje snížením počtu jednání komise, tedy jinými slovy, že tato komise není již potřeba a její pravomoci by měly přejít na ministra obrany, tedy na vás. Tato zpráva mě částečně uklidnila. Nicméně některé mé obavy stále přetrvávají. Důvodová zpráva dále uvádí, že by mělo dojít k úspoře finančních prostředků. Mám za to, že i kdyby komise ročně projednala i jediný případ, její existence má smysl a finanční prostředky na její chod jsou vynaloženy správně i vzhledem k nedávné historii. Dále je nutné vzít v úvahu odbornost a znalost komise, které nelze jednoduše nahradit.

Pevně věřím, že záměr na zrušení Etické komise pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu opravdu vyvstal pouze ze snahy o šetření.

Vážený pane ministře, proslýchají se různé spekulace, že tento krok vlády je na popud KSČM, díky které vláda získala důvěru. Můžete mi prosím tyto spekulace vyvrátit, nebo ne? A prozradit mi, kdo je iniciátorem tohoto záměru? Jaké kroky bude vláda podnikat, nebo resp. Ministerstvo obrany, aby zajistilo kontinuitu projednávání účastníků odboje proti komunismu? V případě převedení agendy pod Ministerstvo obrany, kdo bude tím přezkumným a odvolacím orgánem? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená paní, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Váš dotaz se týká samozřejmě novely zákona o účastnících odboje a odporu proti komunismu. Tímto návrhem, který do mezirezortního připomínkového řízení předložil pan ministr spravedlnosti, mělo opravdu dojít ke zrušení etické komise. S návrhem jsem vyslovil nesouhlas, neboť navrhovaná právní úprava postrádá relevantní zdůvodnění opravňující ke změně právní úpravy dosavadní.

Řeknu vám teď důvody, které mě k tomu vedly. Etická komise je nezávislým odborným správním orgánem sui generis, rozhodujícím jako orgán kolektivní. Jejím zrušením by došlo k zásadní systémové změně způsobu druhoinstančního rozhodování. Etická komise má totiž při řešení hraničních a krajních případů zvýšenou měrou garantovat etickou stránku rozhodování. Má být a je nezávislým odborným druhoinstančním správním orgánem, funkčně odděleným od správního orgánu rozhodujícího v prvním stupni.

V dané agendě jsem poslední dobou zaznamenal i nárůst počtu žádostí o vydání osvědčení, řádově o desítky žádostí měsíčně. Během posledních tří měsíců bylo podáno cca 140 nových žádostí, což je pětkrát více než v předchozích obdobích.

Uvedené důvody jsem projednal s panem ministrem spravedlnosti, který mi přislíbil předložený návrh z výše uvedených důvodů vzít zpět a ukončit k němu probíhající legislativní proces. Etická komise tedy zůstane zachována.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji, panu ministrovi. Bude doplňující otázka? Ano. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Jenom rychlá. Nevím, jestli se vám podařilo odpovědět na otázku, kdo tedy bude tím přezkumným a odvolacím orgánem? Jestli tedy to máte v hlavě?

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Prosím, pane ministře, máte zájem, ano?

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Přezkumným a odvolacím orgánem bude samozřejmě Ministerstvo obrany tady v tomto, tak jak je to navrhováno. Protože tím, pokud bychom zrušili komisi, tak já bych byl prvoinstančním orgánem. Bylo by to špatně. Tak jestli stačí, tak děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji. Tím jsme vyčerpali dnešní interpelace, protože poslední interpelace se může podat nejpozději podle jednacího řádu v 17.55 minut. Jelikož máme 17.58, ukončuji dnešní jednací den a pokračovat budeme zítra v 9.00 hodin. Děkuji.

 

(Jednání skončilo v 17.58 hodin.)

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP