Pátek 14. září 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Vojtěch Filip)

111.
Návrh poslanců Jany Pastuchové, Heleny Válkové, Radky Maxové,
Patrika Nachera, Davida Kasala, Karla Raise, Rostislava Vyzuly,
Martina Kolovratníka a Jaroslava Bžocha na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci
v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 89/ - třetí čtení

Jde o přerušený bod. Projednávání tohoto bodu jsme přerušili ve středu 12. září v rozpravě, čili rozprava je (není) uzavřena. U stolku zpravodajů už vidím paní zpravodajku garančního výboru, paní poslankyni Hanu Aulickou Jírovcovou, paní kolegyně Pastuchová za navrhovatele už je také na svém místě. Připomínám, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 89/3, který vám byl doručen 27. června letošního roku. Usnesení garančního výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 89/4.

Ptám se, jestli si přejí vystoupit nejdříve zpravodajka nebo paní navrhovatelka. Paní zpravodajka ano. (Dotaz zpravodajky ohledně ukončení rozpravy.) Ne, rozprava nebyla ukončena, to jsem už konstatoval. (Dotaz ze sálu.) Ano, přímo ve vystoupení pana poslance Kaňkovského. Než mu udělím slovo, aby pokračoval ve svém vystoupení, požádám kolegy a kolegyně, aby debaty mimo tento tisk vedli zásadně v předsálí mimo jednací sál Poslanecké sněmovny.

Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Vážený pane místopředsedo, vážený pane premiére, členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové, rozprava byla přerušena v části mého vystoupení. Vždycky je to trošku hendikep začínat znovu v polovině vystoupení, nicméně se budu snažit již neopakovat všechny peripetie, které provázejí novelu zákona o dávkách v hmotné nouzi. Jenom bych shrnul postoj svůj a svých kolegů k dnes projednávané novele, tedy sněmovnímu tisku 89. Ještě se znovu vyjádřím k pozměňovacím návrhům svým.

Pokud se týká našeho postoje, povinná aplikace poukázek dávek na živobytí podle dostupných informací nesnížila zneužívání této dávky a bohužel velmi ztrpčila život řadě zranitelných skupin obyvatel, ať už jsou to lidé s nejvyšším stupněm invalidity, lidé pečující o osobu blízkou, senioři, lidé s vyšším stupněm příspěvku na péči, ale také lidé, kteří jsou dlouhodobě hospitalizováni ve zdravotnických zařízeních či v pobytových sociálních službách. (Hluk v sále je veliký. Velmi špatná slyšitelnost.)

Ambicí mou a skupiny předkladatelů v uvozovkách konkurenčního návrhu 99 bylo najít soubor výjimek osob, které jsou skutečně tímto nejvíce postiženy, a jinak systém povinných poukázek v rozmezí 35 až 65 % zachovat. Bohužel diskuse, která byla následně v odborné veřejnosti, na výboru pro sociální politiku i zde na plénu, konzultace s pracovníky úřadů práce, konzultace s pracovníky pobytových sociálních služeb, ale také například s psychiatrickými léčebnami ukázaly, že vytaxovat ten soubor výjimek je velmi obtížný úkol. Také se ukázalo, že i tady ve Sněmovně je několik skupin poslanců, kteří vidí ten systém výjimek různě, a tak se ukázalo, že najít zde politickou shodu na tom, které výjimky skutečně schválit, je obtížný úkol.

Právě z tohoto důvodu jsme nakonec společně s kolegou Sklenákem, respektive každý zvlášť, ale ve stejném duchu, podali pozměňovací návrh, který už jsem tady představoval. Je to ten pozměňovací návrh F4 a dále pozměňovací návrh A1 kolegy Sklenáka, který vrací novelu zákona o hmotné nouzi před poslední novelizaci, tedy před účinnost od 1. 12. 2017. Já si uvědomuji, že to není úplně ideální stav, nicméně to považuji za nejčistší řešení právě proto, že ať se uchýlíme k jakémukoliv výčtu výjimek, tak vždycky tady hrozí, že na některou zranitelnou skupinu osob zapomeneme. Proto já za sebe upřednostňuji a chci vás požádat o podporu pozměňovacího návrhu F4 společně s pozměňovacím návrhem A1 kolegy Sklenáka, abychom vrátili stav před poslední novelizaci. A chci zde zdůraznit to, co se občas v médiích trošičku plete, že to neznamená, že úřady práce nemohou skupině osob, u které mají podezření na zneužívání dávky na živobytí v uvedeném rozmezí 35 až 65 %, dávky nařídit ve formě poukázek. To je potřeba, aby zde zaznělo, protože to mnohdy je dáváno do opačného kontextu.

Pokud bychom šli po hlasovací proceduře, tak skutečně by se prvně měl hlasovat pozměňovací návrh F4 a F1, a já pevně doufám, že najde vaši podporu. Pokud by se tak nestalo, bude se v hlasovací proceduře postupovat dále. A tady se tedy zmíním o svých dalších pozměňovacích návrzích.

F1, to je výjimka pro osoby, které pečují o osobu, která je závislá na pomoci jiné fyzické osoby ve druhém až čtvrtém stupni, a osoby pečující o osobu mladší deseti let od prvního stupně. Tohle je jednoznačně velmi ohrožená skupina. A asi si málokdo dokáže představit, nebo doufám, že si to dokážeme představit, jak je obtížné pro osoby, které 24 hodin denně pečují o osobu blízkou, aby někde objížděly obchody a snažily se tam uplatnit poukázky. A myslím si, že je to i velmi nedůstojné.

Dalším pozměňovacím návrhem, který by se měl hlasovat, je pozměňovací návrh F2, což je výjimka pro osoby, kdy jsou zde příjemci příspěvku na péči ve středně těžké až úplné závislosti. Myslím si, že to zdůvodnění platí úplně stejně jako pro výjimku pro osoby pod bodem F1.

A poslední pozměňovací návrh, který vám chci představit, je pozměňovací návrh F3, který přináší výjimku pro osoby s přiznanou invaliditou třetího stupně a seniory nad 70 let.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, já pevně věřím, že při hlasování o pozměňovacích návrzích vezmete v úvahu, že dávky v hmotné nouzi, v tomto konkrétním případě dávky na živobytí, by měly účinně pomáhat lidem, kteří se dostali do velmi svízelné životní situace. A nemá cenu zde diskutovat, jestli si za to mohou sami, nebo nemohou. Toto by měl být první a zásadní úkol státu. Měli bychom nastavit roli státu tak, aby byl primárně starostlivým, ale i přísným rodičem. Rozhodně to pak ale neznamená, že by stát měl rezignovat na kontrolu, aby nedocházelo ke zneužívání jakýchkoliv dávek, to znamená nejenom dávky na živobytí. Pokud ale tyto role otočíme, pak se pomoc potřebným stává diskriminační a velmi nevlídnou a to by naopak úkol státu být neměl. Řeknu to lidově, stát by neměl být prvně drábem, a teprve potom starostlivým rodičem.

Poslanecký klub KDU-ČSL se k tomuto problému vyjadřoval opakovaně a také se mu velmi intenzivně věnoval, což dokládá jak podání vlastního poslaneckého návrhu, který jsem zmiňoval, je to sněmovní tisk 99, tak i sada zmíněných pozměňovacích návrhů. Znovu chci zdůraznit, že naší ambicí není politicky soupeřit s předkladatelkami sněmovního tisku 89, který tady dnes projednáváme, ale naším cílem je najít kompromis a narovnat stávající nevyhovující stav. A stejnou ambici mají i naši senátoři, kteří jsou připraveni dle toho, jak dopadne jednání zde v Poslanecké sněmovně, podat příslušné pozměňovací návrhy při jednání v Senátu. Za sebe pak pevně doufám, že dokážeme najít nakonec takové řešení, které pomůže těm, kteří jsou současným systémem povinných poukázek postiženi.

A ještě bych chtěl požádat paní ministryni Maláčovou, zda by mohla potom krátce v diskusi k tomuto sněmovnímu tisku vystoupit, protože na výboru pro sociální politiku Ministerstvo práce a sociálních věcí také po velmi dlouhé diskusi vyjádřilo doporučení k hlasování o pozměňovacím návrhu F4 a A1, tudíž vrátit se před tu poslední novelizaci, a bylo by velmi dobře, kdyby se tady k tomu paní ministryně přihlásila i na plénu.

Chci ještě zdůraznit, že tomuto pozměňovacímu návrhu vyjadřují podporu právě i zástupci pracovníků sociálních služeb, pracovníků zdravotnických zařízení a také úřad veřejného ochránce práv. Paní ombudsmanka vystoupila na výboru pro sociální politiku a prezentovala tam, že těch podnětů, které dostala právě k těm povinným poukázkám, bylo několik desítek.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, já vás chci požádat o moudré rozhodnutí při hlasování o pozměňovacích návrzích, protože si myslím, že to je věc, kdy jednáme o té nejchudší skupině obyvatel této země. A myslím si skutečně, že je potřeba, abychom k nim byli vlídní i přísní zároveň.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vítu Kaňkovskému. Mám tady, pokud se hlásí paní zpravodajka, tři přihlášky s přednostním právem, protože i bez výzvy kolegy Kaňkovského je řádně přihlášena s přednostním právem ministryně práce a sociálních věcí vlády České republiky Jana Maláčová. Poté je s přednostním právem přihlášen předseda klubu Pirátů Jakub Michálek a poté s přednostním právem zpravodajka. Takže to pořadí dodržíme a paní ministryně Jana Maláčová má slovo. Prosím, paní ministryně. (V jednacím sále je trvalý hluk, debatuje se v lavicích poslaneckých i vládních.)

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, chtěla bych vysvětlit stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí k podpoře pozměňovacího návrhu, který shodně podali poslanci Sklenák a Kaňkovský, podle kterého by se vrátila právní úprava ke stavu před prosinec roku 2017, od kterého je příspěvek na živobytí všem dlouhodobým příjemcům vyplácen částečně v poukázkách.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně, já vás na chvilku přeruším a požádám sněmovnu znovu o klid! Pokud vedete jiné debaty na téma odlišné od novely zákona o pomoci v hmotné nouzi, prosím zásadně v předsálí! Prosím.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji. Chci se vyjádřit k tomu, co v současné době probíhá médii, a to je zpráva z průzkumu veřejného mínění, který byl zaměřen na vnímání problematiky dávek v hmotné nouzi, výplatu dávek poukázkami. Obdobný výzkum byl jinými společnostmi proveden v březnu letošního roku. Oba průzkumy však korespondují časově s projednáváním dnes projednávaných tisků. Tyto průzkumy veřejného mínění jednoznačně potvrdily přesvědčení veřejnosti, že se sociální dávky zneužívají. Vláda má tuto situaci řešit a dávky se mají vyplácet v poukázkách, protože to je nástroj, který zneužívání zabraňuje.

Avšak můj pohled a pohled Ministerstva práce a sociálních věcí je v některých otázkách odlišný. Nelíbí se mi, když průzkum veřejného mínění vypadá tak, že se položí otázka, která jednoznačně směřuje k získání určité odpovědi. Položí-li vám někdo otázku "Vadí vám zneužívání sociálních dávek k jiným účelům než k zajištění základních životních potřeb?", je poměr odpovědí jasně predikovatelný. Otázky kladené v těchto průzkumech jsou podle mého názoru často přinejmenším sugestivní, v některých případech navádějící.

Ano, také mi vadí zneužívání sociálních dávek a budu tam, kde k němu dochází, a z pozice, kterou nyní zastávám, budu s tím bojovat. Osobně však vidím zneužívání dávek především v černé práci, v tom, když nejsou příjemci dávek přiznávány jejich příjmy. Domnívám se, že v praxi není dostatečně ošetřena pomoc dlouhodobým uchazečům o zaměstnání tak, aby nabídku vhodné práce opravdu dostali, a pokud vhodnou práci nepřijmou, aby mohli být naopak vyloučeni z dávek. To si myslím, že je zásadní.

V posledních čtyřech letech od roku 2014 výrazně poklesl počet příjemců dávek pomoci v hmotné nouzi i objem prostředků vyplacených ze státního rozpočtu na tyto dávky. Pokud byli příjemci dávek pomoci v hmotné nouzi osoby, které se snažily práci vyhýbat, byl jejich počet v mnoha krajích již velmi výrazně redukován. Zůstávají regiony, které vždy měly vyšší míru nezaměstnanosti a současně mají i největší množství sociálně vyloučených lokalit. V těchto krajích je především potřeba výrazně pomoci se vznikem pracovních příležitostí pro příjemce dávek pomoci v hmotné nouzi.

Faktický stav je tedy dle mého názoru takový, že většina příjemců sociálních dávek v České republice dávky nezneužívá. Mezi příjemci sociálních dávek jsou staří, zdravotně hendikepovaní, matky samoživitelky. Velká část sociálních dávek je poskytována na základní zajištění základních potřeb nezaopatřených dětí. Výše dávek pomoci v hmotné nouzi ve svém principu neumožňuje využít tyto dávky jinak než k zajištění základních životních potřeb. Pokud se najdou osoby, které tyto peníze chtějí propít, prosázet v automatech, nedat je dětem na úhradu školních obědů, tak by zasáhl úřad práce a použil by institut výplaty dávek v poukázkách. Pro většinu příjemců je výplata části příspěvku na živobytí pouze znepříjemňováním jejich života, snížením komfortu, jakýsi trest za to, že jsou dlouhodobými příjemci příspěvku na živobytí.

Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí vychází z faktu, že těch, u kterých existuje možnost, že by mohli příspěvek na živobytí nevyužít k zajištění základních životních potřeb, a tím ho zneužít, je daleko méně než těch, kteří nikdy nezneužívali, nezneužívají a ani zneužívat nemohou, protože ten příspěvek na živobytí skutečně potřebují k zajištění základních životních potřeb.

Z mého vystoupení je názor na předložené poslanecké návrhy zřejmý. Podporuji návrat k právnímu stavu, v jehož rámci nebylo vyplácení poukázek povinné pro všechny dlouhodobé příjemce dávek, ale bylo určeno pouze pro ty, kteří skutečně příspěvek na živobytí nevyužívají k zajištění základních životních potřeb. Administrativní kapacita úřadu práce potřebná nyní pro výplatu téměř 65 tis. dávek v objemu téměř 90 mil. korun měsíčně by byla smysluplněji využitelná ať už pro sociální práci, nebo pro cílenou adresnou kontrolu zneužívání dávek. A o to vás nyní také žádám. Podpořte uvolnění kapacity úřadu práce, kterou nyní zaměstnává výplata poukázek, pro smysluplnější účely, podpořte tedy zrušení povinné výplaty dávek v poukázkách.

Děkuji za pozornost. (Potlesk několika poslanců zleva.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové za její vystoupení. Nyní pan předseda klubu Pirátů Jakub Michálek. A připraví se paní zpravodajka. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se omlouvám, že vstupuji do tohoto bodu, nicméně je to jenom technická procedurální poznámka k tomu minulému bodu, sněmovní tisk 137, bod 109, volební zákony.

Já jsem chtěl pro účely zápisu uvést, že někteří moji kolegové mě požádali, abych zde přednesl opravu, že ve věci pozměňovacího návrhu B chtěli hlasovat pro a omylem v důsledku administrativní chyby v podkladech hlasovali proti nebo se zdrželi. Takže to jenom tuto administrativní chybu uvádím na pravou míru pro účely zápisu a záznamu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní paní zpravodajka. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych i já vyjádřila k tomuto projednávanému bodu svůj názor. A protože mám velice teď takový postoj jako zpravodajka, kdy bych měla být v této oblasti neutrální, tak si dovolím ještě v rámci rozpravy říci taky svůj pohled. (Trvale vysoká hladina hluku v sále.)

Jsem ráda, že vystoupila i paní ministryně, protože samozřejmě řekla postoj Ministerstva práce a sociálních věcí. Musím říci, že se trošku za ten půlrok nebo třičtvrtěrok vyvinul a je nyní tak trošku odlišný od původního stanoviska, které původně mělo Ministerstvo práce a sociálních věcí, a tudíž podporuje návrat zpět k tomu systému. Mě to velice mrzí, protože... (Odmlka pro hluk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vám rozumím, paní zpravodajko. Ještě jednou požádám sněmovnu o klid, abyste mohla v důstojné a atmosféře říct své stanovisko. Prosím.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji. Vím, že už je pátek, že už se všichni vidíte asi někde jinde, ale tak to vydržme.

Mě velice mrzí, že se opravdu neposloucháme. Já už to tady říkám na výboru, na Poslanecké sněmovně atd., a že neustále prostřednictvím vaším, pana předsedajícího na pana kolegu Sklenáka, tak i na kolegu Kaňkovského, se znova přednášejí ty argumenty, že přeci úřad práce může udělit lidem, u kterých mají podnět k tomu, že by docházelo ke zneužívání, tak jim mohli udělit to, že dostávali určité procento, tedy 35 nebo výše, v poukázkách. Já jsem tady asi už desetkrát odvodňovala, proč ten nástroj se vlastně pohyboval v minimálním množství, i když z podkladů, které úřady práce poslaly, je jednoznačné, že třeba Praha a Ústecký kraj tyto nástroje používaly nejvíce, což je možná z logiky věci, protože dopady na Karlovarský, Ústecký kraj tady už řekla paní ministryně Maláčová.

Každopádně znova opakuji, že ten nástroj vlastně neměl žádný účinek, protože úřady práce musely doložit, že dochází k určitému zneužívání. Ač to slovo nemáte rádi někteří, tak že muselo dojít k nějakému zneužívání a že ty dávky, nebo dávku na živobytí používá příjemce, tedy klient, na zcela něco jiného, než má být, to znamená, hraje hazard nebo kupuje alkohol, nevyživuje a nestará se o svou rodinu atd. Ale jak je samozřejmě u nás v ČR zcela normální, tak je to velice těžko prokazatelné a na základě odvolacích řízení byly de facto ve velké míře tyto návrhy shozeny ze stolu. To znamená, že i tento nástroj platný do listopadu 2017 byl takřka nulový.

Paní kolegyně Pastuchová potom přišla v rámci projednávání s pozměňovacím návrhem, který tedy hovoří: ano, nemáme výjimky, jednoznačně pro všechny je povinnost a ano, přináší to v systému a v praxi velké problémy. Proto vznikly tady dvě novely, ať už z dílny paní Pastuchové, anebo pana Kaňkovského a dalších z kolegů, kteří to připodepsali a chtěli to navrátit, nebo aspoň udělat výjimky pro ty skupiny lidí, které jsou opravdu tím postiženy, a i po různých jednáních s dalšími odborníky jsme vyhodnotili, že situace si to opravdu žádá. Mám pocit, že se to tak trošku zvrtlo i v pozměňovacích návrzích, a jednoznačně říkám, že některé pozměňovací návrhy, jako důvody, nebo které už jsou vlastně v tom návrhu, důvod zvláštního zřetele nám tak do roka znehodnotí, pokud se tedy nepřijme to, že se to vrátí... (Další odmlka pro velký hluk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě chviličku, paní zpravodajko. Jistě to budete moct dokončit. Prosím, pokračujte.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: To, že se to vrátí tedy před prosinec 2017, tak nám to znehodnotí, protože na základě odvolání se budou zase odvolávat lidé, kterým výjimky uděleny nebyly, a budou požadovat, aby výjimky se vztahovaly i na ně. To znamená, pokud bychom ponechali tu povinnost, tak vám říkám, že do roka na základě těchto parametrů se to prostě zlikviduje. Proto jsem i já dala svůj pozměňovací návrh na zrušení důvodu zvláštního zřetele, protože já jsem hovořila s lidmi na úřadech práce, hovořila jsem se sociálním odborem Ústeckého kraje a všichni jsme se shodli, že ti lidé, nebo úřednice na úřadu práce, ale i klienti potřebují prostě jasné parametry a jasné povinnosti a podmínky, za kterých se vyplácí, anebo nevyplácí. Pokud do toho budeme dávat výjimky, tak se nám to vrátí zase na začátek a zase neuděláme nic jiného než chaos a vrátíme to tam, kam možná ani nikdo z nás nechce.

Ano, v Ústeckém kraji hovoříme veřejně o zneužívání ve velkém množství, na druhou straně vám říkám, že je to dávka hmotné nouze, je to dávka na živobytí a je to vlastně tak malý minimální nástroj, který vám v tom kontextu všech dávek nemůže ani vadit. Ano, jedná se o ty nejvíce chudé lidi, kteří opravdu si nemůžou dovolit téměř nic, ač někteří kolegové poukazovali, že si z toho platí kroužky nebo kolejné, tak jsme vyhodnotili, že opravdu jsou trošku mimo, já se jim moc omlouvám, ale že tyto peníze opravdu lidé nemají na to, aby platili pro své děti něco víc než nějaké potraviny a další věci, které potřebují k životu.

Na druhou stranu je to dávka, nebo je to povinnost, která se uděluje až půl roku poté, co jste na úřadu práce. To znamená, i při dnešní konstelaci ekonomického růstu si myslím, že i tito lidé mají dostatečné množství času, neříkám samozřejmě, že mohou všichni, ale že mají opravdu dostatečné množství času na to, aby se s tímto nějak ztotožnili, a jsou samozřejmě i na úřadu práce informováni o tom, jak to bylo a jak to bude dál pro ně.

A co se týče obchodů. Bylo tady poukázáno, že to nemá Lidl, Kaufland, a já už jsem to na výboru pro sociální politiku říkala. Protože třeba Kaufland, bohužel to tak je, já myslím, že se nepletu, v některých částech Ústeckého kraje, když totiž navštěvujete Kaufland a většina běžných občanů v Mostě, Děčíně, v Litvínově do Kauflandu nechodí, protože se nechtějí setkávat s určitými typy občanů, kteří tam naopak chodí, a tyto typy řetězců se bohužel brání aspoň tím, že nechtějí uzavírat ty stravenky, aby nepodněcovaly další možnosti, aby tam ti lidé chodili. To je jedna věc.

A pak samozřejmě také diskutujeme, i co se týče malých obcí. Já jsem nezaznamenala z úřadu práce, že by byly zásadní problémy, pokud i na malých obcích vznikne malý krámek nebo klient zavolá na úřad práce, že v místě bydliště nemá ten krámek smlouvu na to, aby mohly být brány poukázky, tak se okamžitě jedná a víceméně třeba v okrese Most jsme měli jenom jeden podnět k tomu, aby se to řešilo, od jednoho klienta, že byl nespokojen. Jinak musím říct, že za tu dobu platnosti, teď to je vlastně téměř tři čtvrtě roku, rok, si to opravdu sedlo a reálně nemají problém ani klienti, ani samozřejmě úřady práce. A co musím říci, tak sami lidé z úřadů práce jsou naštvaní, protože hovoří o tom, že v Poslanecké sněmovně si z nich asi děláme srandu. Něco přijmeme, chceme tím tedy něco říci, za tři čtvrtě roku zase přijdeme a budeme říkat ne, ne, ne, my jsme to nechtěli říci, a zase to bude jinak. Samozřejmě k tomu museli přijmout nějaké opatření, ano, něco to stálo, samozřejmě administrativní náročnost, ale odnášeli to zase ti úředníci, kterým víceméně teď ukazujeme ne, ne, ne, vy jste to udělali úplně zbytečně, a zase budeme dělat všechno jinak. Nemyslím si, že i jako zákonodárci k tomu přistupujete prostě dobře.

Překupování stravenek. To je také téma. Ano, my to víme, že překupují stravenky, ale čí je to problém? To je problém přece těch klientů! Jestliže jim nevadí, že dostanou o 500 korun méně, nebo o 1 000 korun méně, nebo o 1 500 a vědí, že budou mít v té dávce nebo celkově peněz méně, tak kde je ten problém? Přece u těch klientů! To znamená, pokud existuje poptávka, bude existovat i nabídka, a opačně. To znamená, tomu klientovi evidentně nevadí, že přijde o tyto peníze. A já jako člověk, který jsem na té nejhorší ekonomické úrovni a jsem rád, že dostávám tyto dávky, tak si myslím, že bych si to asi měl rozmyslet. A to je to, co nikdo si nechce všímat. Ano, já chápu, překupuje se to, zneužívá se to, ale vždycky na to doplatí klient. Ale zase na druhé straně na tom klientovi je, že do toho jde, nebo ne.

Za KSČM říkáme, že je nutné udělat revizi dávek nepojistného systému. Jsem ráda, že s tím přichází i paní ministryně, protože ta revize se dlouhodobě nedařila, nikdo se k tomu nijak nechtěl postavit, a teď musím říct, že i z úst vládních zástupců se k tomu přistupuje. Ale tato dávka, o které dnes hovoříme, je jenom jedna z dávek dalších a mnoha.

A možná ještě na pana kolegu Sklenáka, ale on bohužel vystupoval ve středu, takže možná si to nebudete pamatovat, prostřednictvím pana předsedajícího, na ten materiál, který jsme dostali z úřadu práce, tak on hovořil o tom, že vlastně ten materiál řekl jednoznačně, že současný stav je k ničemu a bylo by dobré, kdybychom se vrátili zpátky. Ten podklad z úřadu práce vlastně nic neřekl. Řekl statistická data, řekl čísla a samozřejmě řekl nárůst na počty klientů ve stravenkách nebo ty, co vydávají stravenky. Je to logické. Jestliže máte povinnost, tam vám asi logicky naroste i počet klientů, kteří dostávají stravenky. Ale Generální ředitelství Úřadu práce nikde nehovoří jasně, musím říci, že by chtěli vrátit systém zpátky, a jenom opravdu poslali statistická čísla a podotkli tam, že v měsíci prosinci i lednu tam docházelo k velké administrativní náročnosti, ale že nyní už jsou s tím vypořádaní a nemají s tím žádný problém.

To znamená, že bych chtěla opravdu některé věci a některé výroky tady jasně říci a trošku je poupravit, protože je to přesně o tom, za čím si všichni stojíme a co tady přednášíme a neustále opakujeme, protože víme, jaké je to přísloví, ale vždy to není tak, jak se to říká. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pěkné dopoledne. S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Kaňkovský. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré dopoledne. Teď jsem tady zaslechl od Hanky Aulické prostřednictvím pana předsedajícího, že dostane. Vůbec ne. Já jen krátce budu reagovat na paní ministryni. Vážím si toho, že tady vystoupila a že stanovisko, které zaznělo na výboru pro sociální politiku, zaznělo i tady a také že ho poněkud více rozvedla.

Pokud se týká vystoupení paní kolegyně Aulické Jírovcové prostřednictvím pana předsedajícího, já tady už nebudu zase sázet protiargumenty, protože si myslím, že je jasně vidět, že jsou tady dva názorové proudy, které se shodnou na tom, že stávající systém je špatný, nebo že nevyhovuje a že po té změně od 1. 12. 2017 se stav opravdu zhoršil, ale neshodneme se na řešení.

A ještě jednu věc zmíním. Jsem rád, že tady zaznělo i to, že je potřebná skutečně komplexní revize nepojistných dávek. Já jsem tady o tom mluvil ve středu a chci apelovat na vedení MPSV i na vedení Ministerstva financí, aby zasedla k jednomu stolu a skutečně hledala komplexní změnu nepojistných dávek, protože Česká republika patří k těm, která má jeden z nejsložitějších dávkových systémů vůbec v rámci Evropské unie. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Jsme stále v obecné rozpravě. Nemám žádnou přihlášku. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Není tomu tak. Ano, paní poslankyně Richterová se ještě přihlásila, než jsem rozpravu ukončil. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Opravdu jen velice stručně. Ráda bych opět připomněla argumenty, které zazněly při rozpravě ve středu, že jde i o systém, kdy tím, jak jsme ho zvolili v minulém volebním období, přináší náklady pro administraci toho systému poukázek, že při maržích pro podnikatele, kteří poukázky vydávají, se jedná o značné částky. Víme, že objem je 97 milionů korun měsíčně, že ty marže jsou mezi 7 a 12 %. A ještě jedna věc, že pro ty běžné obchodníky, pro běžné provozovny je to pak právě také problematické, protože to prostě pro ně není běžná hotovost, ale něco, co musí zase schraňovat, odevzdávat, dostávat za to hotovost posléze apod. To jsou další aspekty, které tady ještě nebyly dnes zmíněny. Chci to pouze připomenout s tím, že už dlouhá obecná rozprava byla.

Děkuji vám za vaše zvážení případné podpory toho návratu k předchozí úpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Faktickou poznámkou bude reagovat paní zpravodajka Aulická Jírovcová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji za slovo. Já musím reagovat vaším prostřednictvím na kolegyňku Richterovou, i když já samozřejmě znám její argumenty a vím, že tyto argumenty používá dlouhodobě. Asi chápu, že jsou pro ni důležité. Samozřejmě, asi by měly být důležité pro všechny. Každopádně bych chtěla říci, že ty stravenky, nebo způsob, jak je to dneska dáno, vysoutěžil stát, takže já si nemyslím, že bychom měli pochybovat o tom, jak pracuje státní správa v tomto ohledu.

Na druhou stranu mi přijde - jestli vám vadí tato část výplaty poukázek v objemu vyplacených dávek nepojistného dávkového systému, tak to pardon, tak si myslím, že byste jako Piráti, omlouvám se, se měli nad sebou zamyslet, protože bychom se asi měli podívat, kolik je vyplaceno v celém nepojistném dávkovém systému a jak se některé dávky zvyšují.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou bude reagovat paní poslankyně Richterová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych ráda upozornila, že jsem sice malého vzrůstu, ale nejsem kolegyňka. Tolik fakticky. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Do obecné rozpravy se přihlásil pan předseda Bartošek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Pouze bych chtěl požádat, až se odhlasují jednotlivé pozměňující návrhy, před závěrečným hlasováním o 15 minut na poradu klubu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, zaznamenal jsem vaši žádost a samozřejmě jí vyhovím.

Ptám se znovu, jestli je ještě nějaká přihláška do rozpravy. Nikoho nevidím, takže v tuto chvíli obecnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Ano, za navrhovatele paní poslankyně Pastuchová vystoupí se závěrečným slovem. Prosím paní poslankyně a pány poslance o to, aby ve sněmovně byl klid a odpovídající prostředí pro vyslechnutí závěrečného slova.

Máte slovo, paní poslankyně. (V sále je hluk a neklid.)

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji. Já už opravdu krátce, protože tady bylo řečeno vše. Opravdu tady jsou dvě verze. Já jenom odpovím prostřednictvím pana předsedajícího kolegovi Kaňkovskému. Případy hodné zvláštního zřetele jsou vlastně všechny výjimky, které posoudí úřad práce.

Já znovu zopakuji, o co tady vlastně jde. Když vrátíme zpátky... Já bych vás poprosila...

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Já se omlouvám. Dámy a pánové, prosím znovu o klid, ať můžeme vyslechnout závěrečné slovo. Děkuji.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Pokud odsouhlasíme pozměňovací návrh pana Sklenáka a vrátíme vše tak, jak bylo, tak - znovu to zopakuji - přijde klient, který pobírá dávku v hmotné nouzi v penězích a úřad práce bude muset prokazovat, že peníze zneužívá, a tak mu dá část v poukázkách. To prokazování je strašně složité a procentuálně se to vůbec nevyužívalo, protože úřednice na sebe nenechaly křičet, takže jim to daly raději v penězích.

Můj návrh je - ponechme poukázky, dejme tam výjimky klientů sociálních služeb, klientů hospitalizovaných v nemocnici déle než třicet dní a dejme úřadu práce šanci nebo volnou ruku v tom, že přijde právě ta maminka samoživitelka, úřednice vidí, že je maminka samoživitelka, a tudíž jí ty poukázky nedá a dá jí peníze. Takže co je lepší?

Já vás prosím o podporu mého návrhu, s tím, že narovnávám to, co jsme, přiznávám se, všichni opomenuli v minulém volebním období. Snažím se to narovnat a úřadu práce dáváme právě volnou ruku, aby tyto klienty - protože tam nemusíte prokazovat, že je matka samoživitelka, to víte, nebo ten úřad práce to ví, takže jí - a to se týká třeba důchodců, kde je prokazatelné to, že je to úplně malá vesnička, kde ten obchod není, i když z úřadů práce máme informace, že síť obchodů je teď už neskutečně velká.

Prostřednictvím pana předsedajícího ještě k paní ministryni. Já ty statistiky také moc nemusím, protože Agentura pro začleňování, a přišlo vám to všem, udělala výzkum na 58 klientech. Tak si pojďme porovnat, kolik těch klientů máme. A dali nám vzorek 58 klientů a samozřejmě nám poslali srdceryvné příběhy. Já to chápu, já vím, že se to dotklo některých lidí chudých, ale proto jsem navrhla toto změkčení a prosím o jeho podporu. Nevracejme to tam, kde to bylo, protože úřady práce nám ty stravenky prostě vydávat nebudou.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Závěrečné slovo paní zpravodajky? Nemá zájem, takže přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích a já prosím paní zpravodajku, aby nás seznámila s návrhem procedury hlasování.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Návrh na proceduru jste dostali pod sněmovním tiskem 89/4, kde je tedy usnesení výboru pro sociální politiku číslo 62 ze 14. schůze dne 6. září 2018 k návrhu poslanců Jany Pastuchové, Heleny Válkové atd. na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 89. Mohu už přednášet rovnou... Jestli dovolíte, tak já přednesu i část toho usnesení:

Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jako garanční výbor po projednání návrhu zákona po druhém čtení za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona podle sněmovního tisku 89/3 v následujícím pořadí - a teď vám přednesu, jak bychom měli hlasovat.

Za prvé, návrhy legislativně technických úprav podle § 90 odst. 2 přednesené ve třetím čtení, to znamená, že o těch hlasovat nebudeme, protože nebyly žádné předneseny. První hlasování bude tedy o návrhu pod písmenem B, což je pozměňovací návrh paní poslankyně Maxové podaný panem poslancem Markem Novákem. Dále bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem A2, což je pan poslanec Sklenák. Dále bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu A1 a F4, což jsou pozměňovací návrhy pana Sklenáka a pana poslance Kaňkovského. Budeme o nich hlasovat současně, protože jsou oba dva totožné. Budou-li přijaty, jsou nehlasovatelné pozměňovací návrhy pod C, což je paní Pastuchová, D, což je paní poslankyně Richterová, E, což je paní poslankyně Aulická, pak F1, což je pan poslanec Kaňkovský, F1 až F3, což je celý pan poslanec Kaňkovský. A nebude-li přijato, budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod C, což je opět tedy paní poslankyně Pastuchová, která tam hovoří o úpravě § 43 odst. 5 písm. a), a bude-li přijat, je nehlasovatelný opět pozměňovací návrh F2 a F3, což je pozměňovací návrh pana Kaňkovského, pokud jde o slova "nebo jsou starší 70 let". A nebude-li přijat tento pozměňovací návrh pod C, budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu F2, což je pan poslanec Kaňkovský, dále F3, také pan poslanec Kaňkovský, a bude-li přijat C, tak pouze pokud v tomto F3 budeme hlasovat jenom o slovech "byla přiznána invalidita třetího stupně". To jsou ty výjimky v § 43. Dále bychom hlasovali o D, což je paní poslankyně Richterová, dále o E, což je paní poslankyně Aulická a dále o pozměňovacím návrhu F1, což je opět pan poslanec Kaňkovský, a na konci o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, paní zpravodajko. Ptám se, zda má někdo otázku nebo připomínku k navržené proceduře hlasování. Není úplně jednoduchá, ale určitě se s ní vypořádáme. Pokud ne, tak dám hlasovat o návrhu procedury, tak jak ji přednesla paní zpravodajka.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 83 přihlášeno 175 poslanců, pro 168. Návrh byl přijat a budeme postupovat podle procedury, tak jak byla přednesena.

 

Já prosím paní zpravodajku, aby přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před každým hlasováním nám k nim sdělila stanovisko. Slyším žádost o odhlášení, to jsem právě provedl. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami. A nyní, paní zpravodajko, můžeme začít s jednotlivými pozměňovacími návrhy.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji. Takže nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod B, což je pozměňovací návrh paní poslankyně Radky Maxové, který říká: V čl. I se vkládá nový bod 1, který zní: V § 33 odst. 6 se za slova "v terapeutické komunitě" vkládají slova "služby následné péče". Následující body se přečíslují a stanovisko výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko navrhovatele? (Doporučující.) Doporučující, ano.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 84 přihlášeno 170 poslanců, pro 170 poslanců, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod bodem A2, což je kolegy poslance Romana Sklenáka a ten zní: V čl. I se bod 2 zrušuje. Stanovisko výboru je - nedoporučuje. (Navrhovatel - nedoporučující stanovisko.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 85 přítomno 171 poslanců, pro 39, proti 128. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Dále budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích A1 a F4, protože jsou totožné, a jsou to pozměňovací návrhy pana poslance Sklenáka a poslance Kaňkovského a hovoří, že v čl. I bod 1 zní: V § 43 odst. 5 písm. a) se věta druhá zrušuje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Prosím o stanovisko. (Stanovisko výboru je nedoporučující. Navrhovatel - nedoporučující stanovisko.)

Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 86 přihlášeno 171 poslanců, pro 49, proti 117. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: A protože nebyl přijat tento návrh, budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod bodem C, což je pozměňovací návrh paní poslankyně Pastuchové a zní: V čl. I bodu 1 se v § 43 odst. 5 písm. a) za bod 3 vkládá nový bod 4, který zní: Byl přiznán příspěvek na péči ve stupni čtyři, úplná závislost, a to ode dne právní moci rozhodnutí a přiznání této dávky, nebo je osoba starší 70 let. Stanovisko - doporučuje. (Navrhovatel doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 87 přihlášeno 172 poslanců, pro 163. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: A protože byl přijat pozměňující návrh pod písmenem C, jsou nehlasovatelné pozměňující návrhy pana poslance Kaňkovského F2 a F3. Dále budeme hlasovat... (Domluva u řečnického pultu.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Podle schválené procedury bychom, paní zpravodajko, měli nyní hlasovat slova "byla přiznána invalidita III. stupně".

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Ano, teď budeme u F3 - u pana kolegy Kaňkovského - budeme hlasovat pouze ta slova "přiznána invalidita ve III. stupni".

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, tak jsme schválili proceduru. Prosím o stanovisko. (Zpravodajka: Doporučující. Navrhovatelka: Doporučující.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 88, přihlášeno 173 poslanců, pro 173 poslanců. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Další pozměňující návrh, který budeme hlasovat, je pod písmenem D, což je paní poslankyně Olga Richterová, a ten zní: V článku I bodu 1 se na konci novelizačního bodu čárka nahrazuje tečkou a doplňuje se věta, která zní: Zvýšení částky živobytí z důvodu dietního stravování se vyplácí vždy v hotovosti. Stanovisko výboru je - bez stanoviska. (Navrhovatelka: Nedoporučující.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 89, přihlášeno 173 poslanců, pro 87, proti 72. Návrh byl přijat. (Potlesk zprava.)

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Dále budeme hlasovat o pozměňujícím návrhu pod písmenem E, což je pozměňující návrh poslankyně Aulické Jírovcové. (Hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Prosím o klid, ať víme, o čem hlasujeme.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: V článku I bodu 1 v § 40... (Zpravodajka vyčkává, probíhá kontrola výsledku hlasování.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, je zde signalizováno zpochybnění hlasování. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Alexander Černý: Dámy a pánové, omlouvám se, ale na sjetině jsem zjistil, že mám jiný výsledek hlasování, než jak jsem hlasoval. Zpochybňuji proto hlasování. (Dotazy z pléna, jak hlasoval.) Mám na sjetině ano, ale hlasoval jsem proti.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, budeme tedy hlasovat o vyhovění námitce, respektive o zpochybnění hlasování. Je zde opět žádost o odhlášení, které jsem nyní vyhověl. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Hlasujeme o námitce, tak jak byla přednesena.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 90, přihlášeno 172 poslanců, pro 169.

 

Budeme tedy znovu hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem D. Zahajuji hlasování. (Požadavek na odhlášení.) Ještě jednou odhlášení, nezkoumám důvody, ale vyhovuji tomuto požadavku. Všechny jsem vás odhlásil. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými identifikačního kartami.

 

Nyní budeme znovu hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem D.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 92, přihlášeno 174 poslanců, pro 90, proti 75. Návrh byl přijat. (Potlesk zprava opozice.) Můžeme pokračovat. (V sále je stále hluk.)

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající. Nyní budeme hlasovat tedy o pozměňujícím návrhu paní poslankyně Aulické Jírovcové pod bodem E a ten říká: V článku I bodu 1...

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dámy a pánové, prosím o klid, ať nám může paní zpravodajka připomenout, o čem budeme hlasovat v pozměňovacím návrhu pod písmenem E.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: V článku I bodu 1 v § 43 odst. 5 písm. a) se slova "anebo v případech, kdy se jedná o důvody hodné zvláštního zřetele" zrušují. Stanovisko výboru je nedoporučující. (Navrhovatelka: Nedoporučující.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 93, přihlášeno 175 poslanců, pro 35, proti 102. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Nyní budeme hlasovat o pozměňujícím návrhu pana poslance Kaňkovského pod písmenem F1, který říká: V článku I bodu 1 v § 43 odst. 5 písm. a) se za bod 3 vkládá nový bod 4, který zní: ... je poskytována péče a osobě, která péči poskytuje ve smyslu zvláštního právního předpisu. Stanovisko výboru je - bez stanoviska. (Navrhovatelka: Nedoporučující.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 94, přihlášeno 176 poslanců, pro 73, proti 73. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji. Nyní bychom měli hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, vypořádali jsme se se všemi pozměňovacími návrhy. Byla zde přednesena žádost poslaneckého klubu KDU-ČSL na 15minutovou přestávku před závěrečným hlasováním. Této žádosti vyhovuji a vyhlašuji 15minutovou přestávku.

 

(Jednání přerušeno v 11.27 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 11.42 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Je 11.42 hodin, uplynul čas, určený na jednání poslaneckého klubu KDU-ČSL a my budeme pokračovat v hlasování. Nicméně s přednostním právem je přihlášen zastupující předseda klubu KDU- ČSL pan poslanec Mihola. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Mihola: Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Chtěl bych sdělit jenom stanovisko klubu KDU-ČSL po naší poradě, na kterou jsme si vzali čas. Poslanecký klub KDU-ČSL předložený návrh zákona nakonec podpoří, byť, zdůrazňuji, s výhradami, které vyplývaly z vystoupení kolegy Kaňkovského, a budeme usilovat o napravení těch věcí, se kterými v návrhu nesouhlasíme, nadále v Senátu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. A protože jsme se předtím vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy, nyní nás čeká hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecké sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Jany Pastuchové, Heleny Válkové, Radky Maxové, Patrika Nachera, Davida Kasala, Karla Raise, Rostislava Vyzuly, Martina Kolovratníka a Jaroslava Bžocha na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 89, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 95. Přihlášeno je 177 poslanců, pro 173, proti nikdo. Návrh byl přijat. (Potlesk z řad poslanců klubu ANO.)

 

Ještě jsem neukončil bod, tak paní zpravodajka, pokud chce něco říct.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Dovolte mi jenom říci poznámku jako zpravodajky. Možná by bylo vhodné, abychom přijali k tomuto usnesení, které jsme teď odhlasovali, abychom požádali paní ministryni Maláčovou, aby od účinnosti této novely, pokud se tedy ještě něco nezmění v Senátu -

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Omlouvám se, paní zpravodajko. Přece jenom toto jsou věci, které musí zaznít v rozpravě nebo v závěrečném slově. Nemůžeme zavádět zvyk, že zpravodaj bude komentovat hlasování. Nikdy to tu nebylo.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Dobře. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji za pochopení. Končím projednávání tohoto bodu.

Konstatuji omluvy, nebo seznámím vás s omluvami, které přišly. Omlouvá se pan poslanec Gazdík od 13 hodin do konce jednání z osobních důvodů, pan poslanec Dvořák se omlouvá z dnešního jednání od 12.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů a ze zdravotních důvodů se omlouvá předseda poslaneckého klubu pan poslanec Stanjura.

S přednostním právem pan předseda Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Já se omlouvám. Tentokrát využiji právě přednostního práva. Chtěl bych se předem alespoň za Poslaneckou sněmovnu, pokud se nestane ještě nějaká změna, omluvit všem lékařům, za kterými teď budou chodit někteří pacienti nebo někteří občané s požadavkem, aby jim napsali dietní režim. Děkuji. (Potlesk z levé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zahajuji projednávání dalšího bodu, kterým je

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP