Úterý 2. října 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

163.
Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu
zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019
a střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky
na léta 2020 a 2021 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech
/sněmovní dokument 1212/

Jedná se o sněmovní dokument 1212, který obsahuje usnesení rozpočtového výboru číslo 143, a to z 11. schůze z 5. září letošního roku, a přílohu, kterou je návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Předložený návrh uvede předsedkyně rozpočtového výboru paní poslankyně Miloslava Vostrá, kterou požádám, aby se ujala slova. Paní předsedkyně, máte slovo.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás seznámila s usnesením rozpočtového výboru z 11. schůze ze dne 5. září 2018 k návrhu časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 a střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2020 a 2021 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech.

Po úvodním slově předsedkyně výboru poslankyně Vostré a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu

I. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby schválila časový harmonogram projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 a střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2020 a 2021 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech podle přílohy 1 tohoto usnesení;

II. zmocňuje předsedkyni výboru, aby s tímto usnesením seznámila Poslaneckou sněmovnu.

Co se týká přílohy 1 usnesení rozpočtového výboru číslo 143/2018, tak je to návrh usnesení Poslanecké sněmovny k časovému harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 a střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2020 a 2021 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech:

Poslanecká sněmovna schvaluje časový harmonogram projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 /dále jen návrh zákona/ a střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2020 a 2021 takto - pak jsou tam uvedeny body 1 až 14. A vzhledem k tomu, že máte i tuto přílohu písemně, tak bych si dovolila se na tuto přílohu odvolat a nečíst ji slovo od slova, pokud proti tomu nebude námitek. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Miloslavě Vostré a požádám ji, aby u stolku zpravodajů sledovala všeobecnou rozpravu, kterou tímto otevírám. Konstatuji ovšem, že do ní nemám žádnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Nikoho nevidím, končím tedy obecnou rozpravu k této věci.

Přistoupíme k rozpravě podrobné, kterou otevírám. Také konstatuji, že nemám žádnou přihlášku. Mohu tedy ukončit i podrobnou rozpravu. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak.

 

Návrh usnesení vám byl předložen ve sněmovním dokumentu 1212. Ptám se, jestli ho chce někdo opakovat. Není tomu tak, můžeme o něm hlasovat.

Zahajuji hlasování číslo 189 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 189, z přítomných 161 poslance pro 141. Usnesení bylo přijato, návrh usnesení byl schválen a časový harmonogram projednávání státního rozpočtu je platným dokumentem pro jednání o státním rozpočtu na příští rok.

 

Děkuji paní předsedkyni rozpočtového výboru a končím bod číslo 163.

 

Máme před sebou bod

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP