Středa 3. října 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Vojtěch Filip)

10.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb.,
o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 132/ - druhé čtení

Budeme pokračovat v přerušené rozpravě, kterou jsme přerušili včera 2. října v průběhu rozpravy obecné. Připomínám, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu a iniciativně tento tisk projednal také výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 232/1 a ústavněprávní výbor předložil záznam, který byl doručen jako sněmovní tisk 132/2.

Děkuji, že u stolku zpravodajů zaujali svá místa pan ministr vnitra a místopředseda vlády Jan Hamáček a zpravodajka ústavněprávního výboru paní poslankyně Kateřina Valachová.

Ptám se, jestli zpravodajové mají zájem vystoupit. Nechtějí. Můžeme tedy pokračovat v přerušené rozpravě. Než udělím slovo panu poslanci Ivanu Bartošovi, tak ještě jednou požádám sněmovnu o klid! Pokud diskutujete jiné téma, než je státní služba, prosím zásadně v předsálí! Nebo budu nucen přerušit na chvilku jednání schůze Sněmovny. (Vyčkává se.)

Protože Ivan Bartoš je přihlášen v rozpravě podrobné a nikoho nevidím, kdo by se hlásil do rozpravy obecné, rozpravu obecnou... Ne, kolega Benda se hlásí ještě. Já bych nechal obecnou rozpravu ukončit, ale... Prosím, zopakujte svůj návrh.

 

Poslanec Marek Benda: Já jsem byl včera přihlášen k faktické poznámce, tak jsem měl pocit, že to máte zaznamenáno ve svých záznamech, což pravděpodobně nemáte, nic se nestalo. (Předsedající Filip: Nemám.) Tak jsem se stačil přihlásit. Využiju toho, že nejsem tím pádem omezen dvěma minutami.

Upozorňuji na to, že jsem dával návrh, abychom vrátili návrh zákona výboru k novému projednání, protože si myslím, že opravdu ty změny, které přinesly některé paní poslankyně, jsou naprosto zásadního charakteru. A měl bych jeden dotaz vaším prostřednictvím na paní ministryni a poslankyni Dostálovou, která včera signalizovala svůj návrh. A já si ho chci jenom přeložit, abych měl jasno.

Doposavad to bylo tak, že toho generálního ředitele, nejvyššího státního tajemníka jmenovala a odvolávala vláda. Ostatní státní tajemníci na ministerstvech byli odvoláváni v kárném řízení. Rozumím správně situaci, že nyní i ostatní státní tajemníci na jednotlivých rezortech budou jmenováni a odvoláváni vládou? Jejím hlasováním, bez jakéhokoliv kárného řízení? To je otázka, která mě zajímá, protože si myslím, že je naprosto zásadní a kardinální.

Pokud by to bylo rozhodování v kárném řízení s přezkumem správního soudu a dalších věcí, pak je ta státní služba nějak stabilizovaná. Pokud bychom teď tímto návrhem - a já ho nemám nastudovaný, a proto se na něj ptám - řekli, že to znamená, že státní tajemníky jednotlivých rezortů také mění vláda - a já vím, že vláda, a už to tady bylo opakovaně řečeno na půdě této Sněmovny, má zrovna třeba na státního tajemníka pana ministra zdravotnictví poměrně velkou pifku. Včera to dokonce premiér říkal někde na nějakém veřejném vystoupení. Ale přesto si myslím, že pokud bychom k něčemu takovému přistoupili, tak naprosto zásadně měníme koncepci zákona o státní službě. Protože pak říkáme: opravdu neexistuje nikdo, kdo tu státní službu stabilizuje, neexistuje nikdo na tom rezortu, ministr si ho může se souhlasem vlády vyměnit vždy, v kteroukoliv chvíli, nebude se nic prokazovat, není tam žádný správní přezkum. A pak si skoro myslím, že to je rozhodně na to, aby to bylo vráceno zpět výborům k novému projednání, protože tato změna je fakt naprosto koncepčního charakteru.

Jestli bych mohl poprosit paní ministryni Dostálovou, aby mi odpověděla na můj dotaz, protože pro mé hlasování toto i budoucí to bude poměrně klíčové. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Marku Bendovi. Já jsem si ověřil ve stenozáznamu vystoupení. Proto jsem vám dal slovo v obecné rozpravě bez faktické poznámky, protože tak jsem to podle stenozáznamu vnímal.

Obecná rozprava tedy ještě není uzavřena. Paní ministryně Dostálová se hlásí o slovo a vyjádří se buď k té otázce, nebo ve vlastním vystoupení. Slova se ujme paní ministryně pro místní rozvoj. Prosím.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Dobrý den. Já bych řekla jenom znova to, co jsem říkala včera. V podstatě cílem tohoto pozměňovacího návrhu je mít stejný postup, jako má náměstek ministra vnitra pro státní službu. Teď to máme tak, že jeden je tak a ostatní jsou tak, byť samozřejmě vykonávají stejné aktivity. To znamená, mají zajistit personální zajištění chodu ministerstva, Úřadu vlády a tak dále. Takže z tohoto důvodu, tak aby to bylo sjednoceno, je to takto navrhováno. Nicméně samozřejmě je tam soudní přezkum. To znamená, není to tak jako, že tam nemá žádné pravomoce někdo to potom přezkoumat, tyto věci.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni Dostálové za její vyjádření. V obecné rozpravě se ještě hlásí předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura a poté pan poslanec Marek Benda. Ještě znovu požádám sněmovnu o klid. Každého pozvu znovu na hlasování, až budeme hlasovat o návrhu na vrácení garančnímu výboru k novému projednání, ale opravdu, pokud vedete jiné diskuze, než je státní služba, zásadně v předsálí. Ať ti, kteří hovoří, mají důstojné prostředí. Děkuji.

Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Za prvé chci říct, že nikam nespěchám, a za druhé bych doporučil opravdu opětovné projednání, protože to není technická věc, jak teď řekla paní ministryně, my to jenom sjednocujeme. Protože když to bude znovu projednávat výbor, bude mít čas podívat se do stenozáznamů a porovnat vystoupení tehdejších členů vlády, jak horovali pro funkci státního tajemníka a že nesmí být tak jednoduše vyměněn. Aby to stabilizovali po těch pravicových vládách. A teď bych to tady mohl citovat. Najednou jim to není pohodlné, tak se děje jakoby nějaký technicistní důvod, že něco sjednocují.

Řekněme si to jednoduše. Pokud ten pozměňovací návrh projde, tak to znamená, že vláda může kdykoliv vyměnit státní tajemníky na všech ministerstvech. No a přijde nová vláda a vymění 15 státních tajemníků. To bude křiku, až budou příště v opozici ti, kteří to navrhli! To bude křiku, co si to dovolujeme. Ale navrhují to oni. Protože si neumějí poradit s jedním státním tajemníkem. Já o té situaci nic nevím, už to tady poslouchám měsíce a měsíce. A buď nefunguje náměstek pro státní službu, který má kompetenci to řešit, tak ať to řeší vláda s ním a neměňte zákon. To přece není žádná drobná změna. Protože když vyměním státního tajemníka, pak vyměním všechno na tom úřadě.

Co vyčítám té novele, co tam vůbec není, je otázka náměstků. To komické rozdělení na politické náměstky, kteří nemají nic na starosti na tom ministerstvu, a na ty ostatní, je úplně chybné. My jsme to říkali od začátku. My jsme přesvědčeni, že náměstci ministra přicházejí s ministrem a odcházejí s ministrem. Jestli si nový ministr nechá některého náměstka, je to jeho rozhodnutí, je to naprosto v pořádku. Každý náměstek má mít na starosti kus agendy. Ne takové, že mám politického náměstka, který mi bude chodit na výbory, aby tlumočil názory ministerstva. Na výbory má chodit ministr a má mít s sebou odborné ředitele, aby případně zodpověděli nějaký konkrétnější nebo detailnější dotaz.

To znamená, že to umělé dělení na politické a odborné náměstky - co tím vlastně říkáme v tom názvosloví? Politický... a teď jsem málem řekl slovo, které by se nemělo používat ve sněmovním slovníku. Tak když mám odborníky a ty druhé, tak ti druzí tomu vůbec nerozumějí, že? Takže mají trafiku.

Velmi často, tak se to říká - vždycky se mi líbí, pan premiér nebo nový ministr oznámí: My jsme zrušili politické náměstky například na MPO. Vynikající! Nic po těch socanech, prostě jsme to zrušili, už tam nebudou. No a uběhne pár měsíců, a když se pak člověk podívá na web, tak zjistí, že tam jsou zpátky dva političtí náměstci. A to už se stejnou vervou vládní ministři nebo premiér neoznamují. Tehdy to slavnostně zrušili, protože když to vedlo ČSSD, tak to bylo hrozné to ministerstvo, to se za ANO nestane. A šup, po půl roce - pan předseda Faltýnek si to může ověřit - jsou dva političtí náměstci na MPO.

Já proti tomu nic nenamítám. Já říkám, že ten systém náměstků je prostě chybný. Mohlo by mi to být jedno, jsme v opozici, ale ministr má mít právo si vybrat svůj tým. A to není ta státní správa, to není to ministerstvo, to jsou ti náměstci. Pokud to právo nemá, hrajeme si na výběrové řízení a pak je hrozné překvapení, že exponent nějaké politické strany, hrozné překvapení, vyhraje výběrové řízení, stane se náměstkem. K čemu? Ať ho ten ministr jmenuje rovnou. Pokud si myslí, že je to člověk, který tomu rozumí, který mu na tom ministerstvu pomůže, ať s tím ministrem přijde. Ale také s tím ministrem odejde. A to je celé. A to tam neřešíme.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně se hlásí s přednostním právem a je tady faktická, která je teď odhlášena. Paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Ano, děkuji. Já jenom opravdu rychle. Jenom aby to právě nebylo spojováno s tím případem, který je na ministerstvu zdravotnictví, tak jsou tam přechodná ustanovení. To znamená, že tam, kde jsou rozjeta kárná řízení, tak toho se to samozřejmě nedotkne. My to skutečně myslíme jako sladění těch pozic současného náměstka ministra vnitra pro státní službu a státní tajemníky v souladu až po novele zákona.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni. Nyní je přihlášen ještě v obecné rozpravě Marek Benda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené paní ministryně, páni ministři, dámy a pánové, tak jsem rád, že se mi moje podezření potvrdilo. Nejedná se přece o žádné sjednocení. Netvařme se, že se jedná o nějaké sjednocení. Když se projednával v minulosti zákon o státní službě, předpokládalo se, že bude nějaké generální ředitelství. To pak z toho vypadlo a řeklo se, že tím filtrem, který bude mezi politikou a státní službou, bude tajemník na ministerstvu, náměstek, státní tajemník na Ministerstvu vnitra. To je ten, který má odfiltrovat moc politiků od státní služby, a ten jediný bude odpovídat vládě, protože nad ním už opravdu nikdo není. A teď je mi tady říkáno: No, abychom to sjednotili, tak to uděláme takhle na všech resortech a na všech resortech ti státní tajemníci budou odpovídat přímo vládě a ponesou odpovědnost přímo před vládou.

Myslím si, že to je opravdu naprosto zásadní posun, který znamená, že jsme tu státní službu zpátky rozstříleli na těch třináct resortů, sice se volně může přecházet, ale každý si bude dělat sám podle sebe a jediné, co z toho zbylo, už není žádná ochrana výkonu státní moci, ale jenom výhody a privilegia, která případně státní služba má.

To pokládám za naprosto zásadní průlom. Navíc si tedy vůbec neuvědomuji, jakým způsobem by soud mohl přezkoumávat rozhodnutí vlády. Opravdu to pokládám za mimořádně nebezpečný precedens, vůbec jako precedens toho, že připustíme, že hlasování vlády je nějakým způsobem přezkoumáváno. A jakým způsobem? A co se na něm přezkoumává? To, jestli je správně připravena důvodová zpráva dotyčného ministra, který navrhuje ta správná obvinění, nebo se přezkoumává to hlasování členů vlády?

Nechoďme touto cestou. Přezkoumávání hlasování - už jsme připustili, že hlasování nám přezkoumávají orgány činné v trestním řízení. Máme tady několik našich kolegů poslanců, kteří jsou v té či oné fázi trestního řízení nebo nevydání k trestnímu stíhání za své hlasování na jednotlivých orgánech obcí. A teď tedy řekneme, že budeme přezkoumávat i rozhodování vlády? A jakým způsobem? Netvařme se, že tam je nějaký přezkum. Podle mého názoru tam v žádném případě není. Znamená to, a jsem překvapen, že s tím přichází paní ministryně Dostálová, protože podle mého názoru když toto odveze do Evropy a pokusí se to nějakým způsobem zkonzultovat, tak ji ujistí, že jsme opravdu změnili státní službu horším způsobem než někde - teď nechci jmenovat, abych se někoho nedotkl - v nějaké tramtárii, abychom se dostali do situace, kdy ze státní služby nám nezbylo vůbec nic.

Pojďte ten zákon raději zrušit. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Paní ministryně Dostálová tady upozorňovala na přechodná ustanovení. Já mám dotaz na pana ministra vnitra, protože jemu vlastně ten resort patří, já nevím, proč to obhajuje místní rozvoj a ne vnitro. Tak běží kárné řízení. Dá se stáhnout rozhodnutím toho, kdo ho podal? Nedá? Já myslím, že dá. Takže jak se vypořádáme případně s kárným řízením a s přechodnými ustanoveními? Myslím, že s tím má zkušenosti Ministerstvo dopravy v minulých dnech, že stáhnu kárnou žalobu, přechodná ustanovení jsou naplněna a pan ministr může běžet na vládu, pokud tento návrh projde. Pokud to tak není, tak prosím, aby mě pan ministr vnitra opravil. Já se to pouze domnívám, nejsem si jist. Proto se jdu zeptat. Ale můj kolega, předseda ústavněprávního výboru, si je jist, že se dá stáhnout kárná žaloba.

Děkuji. A pak máme vyřešená klíčová přechodná ustanovení, která budou někoho chránit. No, nebudou chránit vůbec nikoho, jedině ministry.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji předsedovi klubu ODS. Nikdo se dál nehlásí.

Konstatuji omluvu, došlou předsedovi Poslanecké sněmovny. Od 17 do 19 hodin se omlouvá z důvodu jiného jednání paní poslankyně Monika Oborná.

Nyní se musíme vypořádat... (O slovo se hlásí ministr Hamáček.) Ještě v rozpravě, nebo po uzavření rozpravy v závěrečném slově? V rozpravě. Pan místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček.

 

Místopředseda vlády, ministr vnitra a ministr zahraničních věcí ČR Jan Hamáček: Stručně odpověď panu předsedovi Stanjurovi - podnět ke kárnému řízení lze vzít zpět.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Pane místopředsedo vlády? Ne. Paní zpravodajka také ne.

Přivolám z předsálí kolegy, které jsem požádal, aby své diskuse vedli jinde. Zagonguji a dám dostatek času, aby se mohli dostavit.

Protože v obecné rozpravě padl návrh na vrácení návrhu zákona garančnímu výboru k novému projednání podle § 93 odst. 2 zákona o jednacím řádu, a ten padl nejméně dvakrát, od kolegy Bendy, který to tady připomínal, a od kolegy Ferjenčíka, o tomto návrhu musíme rozhodnout po podrobné rozpravě, protože pokud by byl takový návrh schválen, tak se podrobná rozprava nevede, až po novém projednání v garančním výboru.

Všechny vás odhlásím a požádám vás o novou registraci, abychom zjistili přesnou přítomnost poslanců při hlasování. Až se ustálí počet přihlášených poslankyň a poslanců, budeme hlasovat.

 

O vrácení návrhu zákona garančnímu výboru k novému projednání rozhodneme v hlasování číslo 234, které jsem zahájil a ptám se - pardon, já jsem vás odhlásil ještě jednou a požádám vás o novou registraci, abych se vyhnul případnému hlasování o zpochybnění, že někomu nefunguje hlasovací zařízení. Tím jsme dosáhli podle mého soudu počtu přihlášených téměř jako při hlasování ve třetím čtení.

Zahájil jsem hlasování 234 a ptám se, kdo je pro vrácení návrhu zákona k novému projednání garančnímu výboru. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 234, z přítomných 145 pro 58, proti 68. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy pokračovat rozpravou podrobnou. Tu zahajuji a připomínám, že pozměňovací návrhy a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Prvním přihlášeným v podrobné rozpravě je pan poslanec Ivan Bartoš. Pane předsedo, než vám dám slovo, tak vás požádám o chvilku strpení, protože někteří budou pravděpodobně dokončovat své diskuse v předsálí, abyste měl klid.

Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Dobrý den, vážený pane předsedající, dámy a pánové. Já jsem již včera avizoval v obecné rozpravě svůj návrh, který se opírá zejména o to, že my jsme nesouhlasili s původním vládním návrhem. Odkazovali jsme se na výtky Evropské komise i odborových svazů. A teprve včera byl načten do systému ten kompromisní - já mu říkám takzvaný koaliční - návrh. Já jsem avizoval, že proto, že s ním nejsme seznámeni a pravděpodobně ani nebude řádně vypořádán, protože se návrh nevrací, že dnes podám návrh na zamítnutí tohoto zákona.

Toto je návrh na zamítnutí zákona jako celku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi Bartošovi. Návrh na zamítnutí, který je podán ve druhém čtení, se hlasuje na začátku třetího čtení. Můžeme tedy pokračovat v rozpravě. Slovo má paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, paní poslankyně.

Páni kolegové, prosím o klid!

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, dovolte, abych se přihlásila ke svým pozměňovacím návrhům, které jsou vedeny pod čísly 1386 a 1387. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní s přednostním právem paní ministryně pro místní rozvoj. Slovo má paní ministryně Dostálová. Prosím.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Děkuji, pane předsedající. Chtěla bych se přihlásit k sněmovnímu dokumentu 1381. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní Kláře Dostálové, ministryni pro místní rozvoj, za její vystoupení. Nyní paní poslankyně Ožanová v podrobné rozpravě.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Dobrý den, dámy a pánové. Můj pozměňovací návrh okomentovala v obecné rozpravě paní zpravodajka, paní poslankyně Valachová. Zazněly dva právní názory na to, zda se k němu mám přihlásit, či nikoli. Z důvodu právní jistoty se přihlašuji ke svému písemnému pozměňovacímu návrhu číslo 1034.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Sněmovní dokument 1034, kde je odůvodnění. Nyní s přednostním právem zpravodajka paní poslankyně Kateřina Valachová. Paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, přihlašuji se ke třem pozměňovacím návrhům schváleným ústavněprávním výborem, to za prvé, a zároveň se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, který jsem představila v rámci obecné rozpravy, jak řekl pan kolega Bartoš, tzv. koaliční, číslo 1379.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Kateřině Valachové za její vystoupení. Místo kolegy Bartoška se hlásí pan kolega Výborný, pravděpodobně se přihlašuje k jeho pozměňovacímu návrhu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, vážený pane ministře, dámy a pánové, rád bych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu, který je v systému pod číslem 1140. Kolega Jan Bartošek ho odůvodnil v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní v rozpravě podrobné pan poslanec Jan Chvojka. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já také v rámci právní jistoty a prevence, byť si myslím, že když můj pozměňovací návrh byl přijat na půdě ústavněprávního výboru, tak byl přijat a má podporu ústavněprávního výboru, tak se i přesto hlásím k té části 13, 14, 15 zmíněného záznamu ústavněprávního výboru ze dne 6. září 2018 pod sněmovním tiskem 132/2. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Chvojkovi. To byl poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Ptám se, kdo se hlásí z místa do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Pan ministr, paní zpravodajka? Není tomu tak.

Žádný návrh, který bychom hlasovali na konci druhého čtení, tzn. vrácení garančnímu výboru, zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením, případně aby se garanční výbor zákonem nezabýval, nepadl, a mohu tedy ukončit druhé čtení. Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru vnitra Janu Hamáčkovi, děkuji paní zpravodajce Kateřině Valachové a končím bod číslo 10.

 

Budeme pokračovat bodem číslo

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP