(15.20 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Jiránek, poté faktická poznámka pana poslance Jurečky a pana poslance Zahradníka. Prosím.

 

Poslanec Martin Jiránek: Zdravím, dámy a pánové. Jen rychlý vstup. Tento problém by mohl být za pár let vyřešen autonomními vozy, třeba už za deset let bude většina lidí jezdit vozy, které nebudou řídit a budou výrazně bezpečnější. Nechal bych to na technologii.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nyní faktická poznámka pan poslanec Jurečka.

 

Poslanec Marian Jurečka: Když tady mluvil pan poslanec Válek, tak jsem si uvědomil jednu věc. Proč tady vlastně nutíme nás všechny řidiče dělat ten podivný krok chodit měnit ty plastové kartičky, když dnes v době internetu a digitalizace stejně ta dopravní policie má náhled do on-line registru a vidí, když podám hlídce policie občanku, jestli to jsem já a jestli mám řidičská oprávnění pro řízení vozidel. Proč bychom naopak třeba nemohli uvažovat nad tím do budoucna toto odstranit? A tuto přebytečnou kartičku, kterou v peněženkách nosíme, a teď zjišťujeme, kdo všechno to máme propadlé, kdo tam budeme muset jít, abychom tuto nesmyslnou byrokratickou zátěž odstranili. To si myslím, že by stálo za zamyšlení. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám také děkuji, i za dodržení času. Jako další vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Zahradník, poté pan poslanec Vácha. Máte slovo. (V sále je hluk.)

 

Poslanec Jan Zahradník: Děkuji, vážený pane předsedo, za slovo. To ještě, kolegyně a kolegové, nevíme, že nad naší bezpečností na silnici se chystá bdít taky Evropská komise, která předkládá takzvaný třetí balíček mobility, který mimo jiné už vedle zavedených povinností přimíchávání biopaliva, povinnosti instalovat měřič tlaku v pneumatikách, start stop systému hodlá zavést taky kontrolu toho, zdali řidič požil alkoholický nápoj, nebo zařízení, které bude bdít nad tím, zdali je řidič dostatečně bdělý při řízení vozidla, a také jakýsi omezovač rychlosti, který bude pracovat s plynovým pedálem. To jsou věci, které samozřejmě zasáhnou do způsobu řízení, do způsobu provozu vozidel a samozřejmě taky prodraží výrobu automobilů. Já se přimlouvám za to, abychom v té bdělosti nad bezpečností byli velmi umírnění, opatrní, a přimlouvám se za to, co říkal kolega Václav Klaus, abychom tento návrh odsud nějak vyprovodili pryč. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Nyní faktická poznámka pan poslanec Vácha, poté faktická poznámka pan poslanec Mašek. Prosím.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl přinést takový pohled zvenčí. Já jsem byl minulý týden na naší polární stanici na Špicberkách. Byli jsme tam zavření jenom s polárními liškami. Když se mě kolegové ptali, jaké body tady probíráme, vyprávěl jsem jim, co budeme mít na schůzi, a oni říkali, nevím, jestli to můžu opakovat: Ty vole, co to tam probíráte za hovadiny? Zabývejte se něčím pořádným. Chtěl bych jenom přinést nějaký pohled zvenku, co si o tom, co tady probíráme, myslí normální lidé. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Já jsem vás to nechal dokončit, protože jste to říkal v dobrém. Ale přesto bych apeloval na to - už jsme tady měli komentář k jazyku, který se používá u tohoto mikrofonu, abychom se určitým výrazům vyhnuli.

Dále faktická poznámka pan poslanec Mašek, poté pan poslanec Ventruba. (Hluk v sále neutichá.)

 

Poslanec Jiří Mašek: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, chtěl bych se vyjádřit jenom z pozice lékaře, který se také účastní práce v ordinaci praktického lékaře. Tady bych chtěl říct, že každé dva roky ti pacienti, kteří o to stojí, mají pravidelnou preventivní prohlídku, jejíž součástí je také vyzkoušení ostrosti zraku a eventuálně barvocitu. Pak tady máme systém závodních preventivních prohlídek, kde se ve většině děje totéž. Pro důchodce máme přesně dané intervaly, kdy jsou zváni k vyšetření, a opět je tam vyšetření zraku. Takže samozřejmě považuji tento požadavek v souvislosti s vydáváním nových řidičských průkazů za naprosto nadbytečný.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další faktická poznámka, pan poslanec Ventruba. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jiří Ventruba: Vážené kolegyně a kolegové, jenom bych prostřednictvím pana předsedajícího chtěl zareagovat na kolegu Jurečku, když mluvil o kartách. Nebudu mluvit o zdravotní oblasti, protože můj syn je taky oční lékař a vím, že to, co říkal kolega Válek, je naprostá pravda. Ale co se týče těch karet, on říkal, že bychom měli řidičáky zrušit. Víte dobře, že v některých zemích, jako ve Spojených státech a podobně, je řidičák doklad, který vlastně nahrazuje občanku, a pak jsou kdyžtak pasy. Možná by bylo lepší, aby vedle každého, kdo prokáže schopnost řídit, což je tedy důležité, bylo toto důležitější než občanský průkaz, který máme a prakticky nemusí být až v té důležitosti. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. To je pro tuto chvíli poslední faktická poznámka. Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v obecné rozpravě k tomuto bodu. Nevidím nikoho, že by se hlásil, obecnou rozpravu končím.

Vzhledem k tomu, že v obecné rozpravě zazněl návrh na zamítnutí tohoto návrhu, přivolám všechny kolegy z předsálí a vyhovím samozřejmě i žádosti o odhlášení. Poprosím vás, abyste se všichni přihlásili znovu svými identifikačními kartami.

 

Pro příchozí zopakuji, že v obecné rozpravě navrhl zamítnutí návrhu pan poslanec Stanjura.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh na zamítnutí. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 18 přihlášeno je 152, pro 172 (správně 72), proti 18. Tento návrh byl zamítnut.

 

Budeme tedy pokračovat. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Nikoho nevidím. Pan poslanec Válek se hlásí s návrhem na jiný garanční výbor.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Já se domnívám, že problematika by rozhodně měla být projednávána ve zdravotním výboru, takže navrhuji zdravotní výbor.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Jako garanční?

 

Poslanec Vlastimil Válek: Já se domnívám, že ano. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP