(12.10 hodin)

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo. Nejdříve asi reakce na pana poslance Foldynu. Já se jako křesťanka hlásím k projektu Evropské unie a jsem přesvědčena, že je to projekt opravdu, jak tady bylo řečeno, stojící na židovsko-křesťanských základech.

Ale co jsem chtěla říci. Po pravé straně sedí paní ministryně financí a pan zpravodaj. Projednáváme bod víceletý finanční rámec Evropské unie. Mnozí bychom se rádi vyjádřili právě k tomuto víceletému rámci. Chtěla bych moc poprosit, jestli bychom se k tématu nemohli vrátit. A přestože vím, že je to všechno citlivé, včera se nějak hlasovalo v Evropském parlamentu, není to předmětem tohoto bodu. Zkusme se vrátit k bodu víceletý finanční rámec Evropské unie. Moc prosím.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní tedy vyzývám k vystoupení pana předsedu poslaneckého klubu ODS Zbyňka Stanjuru. Připraví se pan poslanec Ondráček.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Když si vzpomenete na úvodní vystoupení pana zpravodaje a pak na vystoupení mého kolegy pana poslance Skopečka, tak jasně uvidíte, že ta debata o Maďarsku má smysl a má jasnou souvislost s víceletým finančním rámcem, protože je tam navrženo, aby čerpání evropských peněz bylo podmíněno mimo jiné dodržováním, které bude někdo hodnotit, například Evropský parlament. Tak souvislost tady zaprvé existuje.

Zadruhé jsem rád, že se konečně taky debatuje o té frakci ALDE. Jestliže lidovci mají, myslím evropští lidovci a české politické strany, které jsou v té frakci, mají plnou zodpovědnost za šéfa Evropské komise Junckera, a to mají, tak seznamte se někdy s názory šéfa této frakce, seznamte se s tím. Podívejte se, kdo je všechno členem frakce. Z České republiky jde o hnutí ANO. Dělají přesný opak toho, co říká premiér a šéf hnutí ANO. Dělají a říkají (nesrozumitelné), je to skutečně proimigrační evropská frakce. A nevšiml jsem si, že by hnutí ANO z té frakce chtělo odejít nebo nějak protestovalo.

Chtěl bych od pana předsedy Sněmovny, ať se distancují od postupu této frakce. Ne jenom od těch čtyř europoslanců. Protože stoprocentně tato frakce hlasovala jako jeden muž a jedna žena proti Maďarsku a proti zájmům České republiky.

A teď k těm penězům. Včera jsem to slyšel v nějaké debatě, nebo předevčírem, omlouvám se. Porovnejte peníze na obranu vnějších hranic Evropské unie a na společnou zemědělskou politiku. Teď to nemá žádnou souvislost s angažmá pana premiéra, aby mi to... Neuvěřitelné peníze, které Evropská unie dává na společnou zemědělskou politiku. A tam se skoro nic nemění. A když pan zpravodaj mluvil o těch sedmi prioritách, o sedmi oblastech, možná by bylo fajn, kdyby nám řekl procentuální rozdělení výdajů do těch sedmi oblastí, protože to je klíčové a to patří k debatě o víceletém finančním rámci, co jsou vlastně priority a na kterou z těch priorit dáme kolik peněz z těch výdajů Evropské unie.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní tedy požádám o vystoupení pana poslance Zdeňka Ondráčka. Připraví se pan poslanec Mikuláš Peksa. Dále tady mám pana poslance Bartoška, Skopečka, pana poslance Benešíka. To jsou zatím přihlášení na faktickou poznámku. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Já jsem si se zájmem vyslechl vyjádření pana poslance Bartoška. On zde hovořil o těch hodnotách Evropské unie a říká, na čem je ta Evropská unie založena, jak funguje.

Pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, to jsou ty prazáklady v těch 50. letech, když Evropská unie vznikala, a tak to asi bylo míněno a tak to asi mělo fungovat. Evropská unie dnes už jsou jenom příkazy, zákazy a všecko ostatní s tím spojené. A proto je tady řada poslanců napříč politickým spektrem, kteří se s tím prostě nechtějí smířit - to, jak ta Evropa dnes funguje, a to, že jsme se vzdali možnosti rozhodovat o svých národních zájmech. A vnímáme to, pokud se někdo vzedme, a je jedno, jestli je to Orbán, nebo jestli to jsou Poláci, kteří jsou odhodláni bránit své zájmy, že je dokážeme podporovat napříč politickým spektrem odleva doprava. A to asi je správně a tak by to mělo být.

A ke kolegům z hnutí ANO. Všechno toto jsme si mohli odpustit, kdybyste nedokázali měnit názory, popřípadě postoje během minuty, hodiny, z hodiny na hodinu. Stačilo jedno hlasování a mohli jsme se o tomto všem bavit ve středu odpoledne. Teď budeme rádi, když dojednáme tento bod. Buďte na sebe pyšní.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji za vystoupení. A dalšího v pořadí vyzývám pana poslance Mikuláše Peksu a připraví se pan poslanec Jan Bartošek. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Mikuláš Peksa: Děkuji. Chtěl jsem rychle reagovat na vás, pane předsedající. Ona situace je taková, že kdykoli je Bůh vysoko a Andrej Babiš daleko, tak hnutí ANO neví, co má dělat. Tam jsou naprosto běžné situace, že někteří lidé hlasují společně s SPD a někteří lidé hlasují naprosto kontradiktivně vůči SPD. To se děje na výborech, protože prostě tam to není možno kontrolovat. Působí to, řekl bych, značně komicky. Takže to není problém jenom ALDE, to prostě sahá i do tohoto parlamentu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní tedy požádám o vystoupení pana poslance Jana Bartoška a připraví se pan poslanec Jan Skopeček. Vaše dvě minuty. Prosím.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo. Vaším prostřednictvím k panu poslanci Ondráčkovi. Já jsem také ve svém projevu řekl, že čím víc Evropa opouští tyto křesťanské hodnoty, na kterých byla založena, tím víc Evropa sama sebe ztrácí. A mně je to líto, protože jsem přesvědčen, že ty hodnoty jsou správné, jsou dobré a Evropa na nich může existovat prostě staletí.

A jinak plně respektuji hlasování v Poslanecké sněmovně, kdy především díky hnutí ANO nebyl bod přerušen, aby se zúčastnil pan premiér. A chtěl jsem vám říct, milé poslankyně a poslanci, jedna z hodnot, na kterých byla Evropa postavena, je věčný zápas o pravdu. A je to zápas o to, co je skutečnost a co jsou lži, co je manipulace s lidmi a co jsou fake news. Je to o tom, že Evropa byla postavena na akademických svobodách a ověřitelných pravdách. A jestliže vy se bráníte tomu, aby přišel premiér a řekl, co je pravda, co říká venku a co říká doma, aby vysvětlil rozpory, co je tedy skutečnost, tak vy se zcela záměrně bráníte tomu, aby na Poslanecké sněmovně mohl obhájit svoje postoje, mohl jasně říct, co je pravda, co říká pro novináře, co říká pro lidi a o čem je skutečně vnitřně přesvědčen. Tím, že znemožňujete, aby na Poslanecké sněmovně bylo diskutováno, co je skutečná podstata, co jsou skutečné názory hnutí ANO, tak znemožňujete, abychom diskutovali o pravdě. Jestliže přijmete tuto strategii jako součást hry, kterou hrajete s voliči a s touto republikou, věřte, že stavba postavená na lži, na manipulaci, neschopnosti diskutovat je stavba, která je postavena na písku a která se dřív či později zhroutí.

Andrej Babiš měl vystoupit a jasně říct, jaké je stanovisko hnutí ANO, a měl možnost se obhájit. Vy jste řekli, že to nechcete.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: To byl pan poslanec Bartošek. Nyní tedy vyzývám k vystoupení pana poslance Skopečka. Jenom zrekapituluji s dovolením, následovat bude pan poslanec Benešík, pan místopředseda Sněmovny Petr Fiala, dále předseda klubu KSČM poslanec Kováčik, následně pan poslanec Farský a následně pan poslanec Bžoch. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Skopeček: My jsme tady byli kritizováni, že se nebavíme o finančním rámci, nicméně já jsem to tím úvodním vystoupením začal, rozvinulo se to do debaty o Maďarsku. Možná kdyby kolegové při hlasování o programu se nedívali jenom na to, kdo ten bod navrhuje, a automaticky nehlasovali proti předsedovi SPD, mohli jsme se v rámci samostatného bodu o Maďarsku bavit. Teď bohužel to spadlo do té věci.

Já mám sice faktickou, klidně to zopakuji v řádné diskusi, ale já za občanské demokraty, za náš klub navrhuji usnesení, že Poslanecká sněmovna považuje za chybné a nešťastné hlasování Evropského parlamentu proti suverénnímu státu Maďarsko ve smyslu aktivace čl. 7 Lisabonské smlouvy. Tento postup jen dále prohloubí příkopy a nedůvěru mezi starými a novými členskými státy Evropské unie. Jestli to jde takto formálně načíst. Nyní tak to dělám, jinak s ním vystoupím ve standardní diskusi.

Děkuju a prosím vás všechny o podporu tohoto usnesení. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Chtěl bych vás všechny, vážené poslankyně a vážení poslanci, vyzvat, abychom se vrátili pokud možno k tématu ve vašich faktických poznámkách. Bod, který projednáváme je Víceletý finanční rámec Evropské unie na období 2021-2027. Jsme ve faktických poznámkách, takže bych vás chtěl požádat, abychom se pokud možno drželi i v nejširších mantinelech tohoto tématu.

Takže nyní pan poslanec Ondřej Benešík a následně se připraví místopředseda Sněmovny Petr Fiala. Prosím.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, omlouvám se, že jsem nebyl na začátku této diskuse. Účastnil jsem se konference na Ministerstvu zahraničních věcí o transatlantické vazbě ke stoletému výročí založení Československa. A tam jsem řekl jednu věc, a to že partner je ten, s kým sdílíme společné zájmy. Spojenec je ten, s kým sdílíme i společné hodnoty. A myslím si, že Evropa stojí na těch společných hodnotách. A ty společné hodnoty můj ctěný kolega pan poslanec Foldyna definoval. A já jsem rád, že se k nim hlásí i on. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP