(17.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Jelikož pan ministr není přítomen na interpelacích, bude odpovězeno v souladu s jednacím řádem do 30 dnů písemně.

Dalším poslancem, který je v pořadí, je pan poslanec Vlastimil Válek na pana ministra Miroslava Tomana. Máte zájem načíst interpelaci? Máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, béři si tablet. Chci tímto potěšit pana premiéra, že malým dílkem opozičního poslance přispěji k elektronizaci státní správy a udělám pro to to, že pošlu svoji interpelaci elektronicky. Tak doufám, že mu udělám tímto radost. A dostávám se tím k té interpelaci.

Je to téměř rok, co v médiích proběhla kauza, resp. debata, diskuse, informace o tom, že Agrofert Holding čerpal dotace, aniž by vlastnil pozemky, na kterých hospodařil. Týkalo se to části pozemků a není to problém jenom Agrofertu, je to problém řady hospodářů. A pokud to nebyla účelovka, asi ne, tak můj dotaz je velmi prostý a jednoduchý: Jak Ministerstvo zemědělství kontroluje to, že vlastník, ten, který žádá o dotace, na pozemcích opravdu hospodaří, protože si ty pozemky pronajal, nebo proto, že je vlastní?

Samozřejmě existují různé situace. Na cizích pozemcích bez smlouvy podle informací, které mám od asi 15 zemědělců, co mi posílali prosbu o tuto interpelaci, údajně hospodaří řada zemědělců. A je několik možností, podle mého názoru. Vlastníka nelze dohledat, což je možné, protože již nežije a tak podobně. Pak by ale ten, kdo na těch pozemcích hospodaří, měl platit daň z toho pozemku a mělo by to být uvedeno v žádosti o dotaci. Nebo ten, kdo tam hospodaří, prostě nemá smlouvu s vlastníkem, eventuálně užívá pozemek bez souhlasu vlastníka a vůbec ho nezajímá, kdo vlastník je.

Tedy můj dotaz, který pak uvedu v té písemné interpelaci, je, jakým způsobem Ministerstvo zemědělství kontroluje, zda ten, kdo žádá o dotaci na pozemcích, na kterých hospodaří, hospodaří na těch pozemcích proto, že je vlastní, anebo proto, že má nějakou smlouvu s vlastníkem těch pozemků. Jak tato kontrola probíhá? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Jelikož pan ministr není přítomen, opět bude interpelace vyřízena písemně do 30 dnů.

Dalším v pořadí je pan poslanec Vít Kaňkovský, opět na pana ministra Miroslava Tomana. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Vážený pane předsedající, vážený nepřítomný pane ministře, já jsem již před prázdninami interpeloval bývalého ministra Milka ohledně situace kolem kůrovcové kalamity v České republice a ptal jsem se na plánované kroky Ministerstva zemědělství v této oblasti. V červnu tohoto roku bylo na společném jednání ministrů zemědělství a životního prostředí se zástupci krajů rozhodnuto, že budou ve všech krajích zřízeny kalamitní štáby. Respektive ve všech sedmi krajích, kterých se kůrovcová kalamita nejvíce dotýká. Ty kalamitní týmy začaly fungovat a můj dotaz směrem k Ministerstvu zemědělství je takový: Jakým způsobem Ministerstvo zemědělství koordinuje práci těchto kalamitních štábů a jak analyzuje jejich výstupy? A zda vůbec nějaká taková koordinace probíhá. V tuto chvíli to vypadá, alespoň podle zpráv, které mám já, že ty kalamitní štáby dobře fungují v rámci krajů, nicméně kůrovcová kalamita je dneska skutečně celorepublikovou záležitostí.

Druhý dotaz směřuje k novelizaci vyhlášky č. 83/1996, na kterou trpělivě, teď už spíš netrpělivě čekají vlastníci lesů, ale i zástupci dřevozpracujícího průmyslu, a týká se toho, jakým způsobem bude dál nastaveno hospodaření v lesích a výsadba nových lesů. Takže to je druhý dotaz.

A třetí dotaz: Jakým způsobem se Ministerstvo zemědělství, potažmo vláda, chystá podpořit vlastníky lesů v rekultivaci holin, kterých v tuto chvíli narůstá.

Takže to jsou tři dotazy, které směřují k panu ministrovi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za vaši interpelaci, opět bude odpovězeno v souladu s jednacím řádem písemně do 30 dnů.

Dalším v pořadí je pan poslanec Vojtěch Munzar na pana ministra Jana Kněžínka.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, já se vás chci zeptat na zrušení etické komise z důvodu údajné nehospodárnosti. Chci se zeptat, jakým způsobem se na Ministerstvu spravedlnosti měří hospodárnost vyrovnání se s komunistickou minulostí. Jestli to vůbec lze změřit. Protože to není o nákladech na existenci této komise. Je to o symbolu. Tím symbolem je nezávislý orgán, právě etická komise, která posuzuje odvolání členů třetího odboje proti rozhodnutí Ministerstva obrany a také je oceňuje. Vy navrhujete, jestli to dobře chápu, že odvolací institucí proti Ministerstvu obrany bude Ministerstvo obrany místo nezávislého orgánu. Pokud to bude dělat ministr obrany, tak případy budou posuzovat ve finále stejní úředníci, kteří rozhodují v první instanci. To si nebudeme namlouvat.

Jen bych chtěl tady připomenout, že se bavíme o lidech, kteří pod komunistickou diktaturou trpěli, nemohli vykonávat své zaměstnání, mnohdy dělali podřadné práce a dodnes mají třeba menší důchody než bývalí příslušníci komunistické totalitní bezpečnostní moci. Myslím si, že si nezávislé posuzování svých případů zaslouží.

Chci se vás tedy zeptat na skutečné důvody, které vás k tomu vedou. Obzvláště když samotné Ministerstvo obrany nesouhlasí. A zda vám rušení symbolu nepřijde osobně hloupé v situaci, kdy jste členem první vlády po roce 1989, která vládne jedině díky podpoře komunistů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji, opět bude odpovězeno v souladu s jednacím řádem písemně do 30 dnů.

Další přihlášený je pan poslanec Jiří Ventruba na pana ministra Roberta Plagu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Ventruba: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážený pane ministře, pod Ministerstvo školství byly v roce 1996 dle zákona 272 Sb., převedeny střední zdravotnické školy, které do té doby byly pod Ministerstvem zdravotnictví. Tento krok byl dle mého názoru neblahým spouštěcím mechanismem postupného alarmujícího nedostatku sester v nemocnicích, a to hlavně tím, že byl výrazně redukován počet odborných hodin teoretických i praktické výuky, což si vynutilo další jedno- či víceleté dovzdělávání absolventek středních zdravotnických škol.

Vloni v dubnu Sněmovna odhlasovala jejich již sice zlepšený vzdělávací systém, kdy pro sestry už není nesmyslně třeba vysokoškolského vzdělání, ale zdravotnictví potřebuje plně vzdělané a odborné způsobilé sestry již po absolvování maturity středních zdravotnických škol. Takže se vás ptám, pane ministře, zda jste pro navrácení středních zdravotnických škol pod Ministerstvo zdravotnictví k zajištění jejich plnohodnotného zdravotního vzdělání a navrácení dostatečného množství odborně teoreticky i prakticky plně vybavených zdravotních sester do nemocnic. Děkuji pěkně.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji, opět bude odpovězeno v souladu s jednacím řádem písemně do 30 dnů.

Další v pořadí je paní poslankyně Věra Kovářová na pana ministra Adama Vojtěcha. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, o významu důvěry pro zdravotnictví asi nemá smysl dlouze vykládat. To je myslím jasné. Po zhlédnutí pondělní reportáže v pořadu Reportéři ČT o neetickém, ale i protizákonném jednání lékařů, kteří požadovali po pacientech s ALS velké sumy za poskytnutí léčby, jejíž výsledky byly sporné, jsem byla otřesena. Myslím, že taková kauza se důvěry českého zdravotnictví, ale i vědy nutně dotkne, samozřejmě nepříznivě.

Vím, že postupem Ústavu experimentální medicíny se zabývala etická komise Ministerstva zdravotnictví. K jakému výsledku dospěla? Zaznamenalo Ministerstvo zdravotnictví více podobných kauz? A co ministerstvo pod vaším vedením udělalo, případně může udělat pro to, aby se neopakovaly? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pane ministře, prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP