(17.40 hodin)

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych se pana ministra zeptal na věc týkající se justičních čekatelů. V nedávné době v souvislosti s pokynem ministerstva o výběru soudců se rozvířila diskuse ohledně odměňování asistentů soudců a justičních čekatelů. Je totiž velmi zvláštní a velmi nešťastné, jestliže osoby, na kterých stojí z velké části rozhodovací činnost českých soudů, neboť pro soudce připravují návrhy, rozhodnutí a jiné podklady, ztrácejí prodloužením délky jejich praxe naději, že budou v dohledné době důstojně bydlet, zakládat rodinu a jinak se realizovat i mimo práci.

Možná si někteří říkají: vždyť se nedobře žije i mnohým dalším lidem. Ale pokud chceme mít kvalitní soudce, musíme přitáhnout ty nejlepší absolventy právnických fakult. Pokud chceme ty nejlepší absolventy, není možné, aby šli do jednoho z nejlimitovanějších právnických povolání s vidinou, že pět a více let nebudou moci zakládat rodinu, budou třeba žít ve sdíleném bydlení anebo budou vedle práce v justici mít nějaké další melouchy. Případně že se soudci budou stávat lidé, kteří pocházejí z bohatých rodin, což sociální spravedlnosti a smíru příliš neprospěje, jestliže budeme mít soudce původem jen z té nejvyšší společenské vrstvy společnosti, kteří budou rozhodovat o ostatních.

Vážený pane ministře, chtěl bych se vás tedy touto cestou zeptat na vaše plány ohledně zlepšení platových podmínek justičních čekatelů a termín jejich realizace. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Opět na tuto přednesenou interpelaci bude odpovězeno v souladu s jednacím řádem písemně.

Dalším v pořadí je pan poslanec Jakub Michálek na pana ministra Richarda Brabce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Já jsem tady zahájil takovou malou anketku mezi ministry, protože jsem byl upozorněn, že ryba smrdí od hlavy, a pokud se naše Poslanecká sněmovna a naše vláda nenaučí používat moderní technologie, tak nemůžeme očekávat, že to zvládnou úřady. Takže chtěl jsem se zeptat pana ministra, jestli používá elektronický podpis pro úřední korespondenci, jako jsou třeba rozhodnutí, která se vydávají podle správního řádu, kdy rozhoduje jako odvolačka proti ministerstvu, nebo v nějaké další podobě, třeba v odpovědích na interpelace, na veškerou úřední korespondenci, kterou provozuje. A tohle je vlastně dotaz, který se budu ptát více ministrů, takže se potom odvolám na tuhle definici.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Richard Brabec: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Děkuji za dotaz. Vážený pane kolego, bez jakéhokoliv klišé mohu říci, že elektronizace oběhu dokumentů v rámci Ministerstva životního prostředí je jednou z našich priorit pro vnitřní fungování úřadu, a mohu to dokladovat na tom, že Ministerstvo životního prostředí v loňském roce např. spustilo nový systém elektronické spisové služby AthenA, který umožnil přechod na elektronický oběh dokumentů rámci ministerstva tam, kde je to možné. Dokumenty doručené v listinné podobě jsou podatelnou skenovány, aby dále mohly obíhat v elektronické podobě. Dokumenty doručené elektronicky samozřejmě obíhají již výlučně elektronicky, jsou tištěny, jen pokud je to pro práci s nimi nezbytné. Většina vnitřní komunikace úřadu a spolupráce na vyřízení doručených dokumentů tak nyní již probíhá v elektronické podobě. Zároveň platí, že dokumenty jsou na ministerstvu připravovány, zpracovávány, schvalovány i podepisovány primárně v digitální podobě.

Běžně je používána autorizovaná konverze u elektronicky podepsaných dokumentů do analogové podoby v případech, kdy není možné jejich doručení systémem datových schránek. Při odesílání je zpravidla digitální dokument automaticky zapečetěn kvalifikovanou elektronickou pečetí ministerstva. Po použití elektronického podpisu či pečetě je vždy dokument opatřen i časovým razítkem, které zabezpečuje jejich platnost v reálném čase.

V analogové, tedy listinné podobě jsou dokumenty zpracovávány v případech, pokud je to z objektivních důvodů nezbytné, např. záštity ministerstva, dokumenty předávané osobně apod. Výše uvedené platí i pro dokumenty, které podepisuji osobně, tedy dokumenty vypravované elektronicky podepisuji elektronicky za použití USB tokenu, přezdívaného u nás familiárně tukan, v systému spisové služby, pro urychlení mé práce mi sekretariát dokumenty tiskne, abych se s nimi mohl rychleji a snáze seznámit. Ostatní, tj. listinné dokumenty, podepisuji klasicky.

Protože je ale elektronické podepisování dokumentů časově docela náročné, rozhodně náročnější než běžné podepisování a s prací ministra občas obtížně slučitelné, připravujeme nyní úpravu postupu podpisu dokumentů směrem k efektivnějšímu využití autorizované konverze dokumentů. Tento způsob bude znamenat snadnější zpracování dokumentů již při jejich tvorbě i následném podepsání a případném odeslání vně ministerstva, tj. mnou podepsaný dokument v analogové podobě projde z moci úřední autorizovanou konverzí do elektronické podoby a bude vypraven elektronicky, pokud je to možné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je zájem o doplňující otázku? Ano. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Tak toho jsem se trošku bál, protože to je ta digitalizace počesku, že se podepisují papíry a pak se skenují a posílají si to. Tohleto já jsem znal z pražského magistrátu, tam když si dva úředníci chtěli poslat e-mail, tak vyplnili formulář s nápisem Úřední sdělení, podepsali ho, naskenovali ho a poslali si ho e-mailem a takhle si to pinkali. Takže já si myslím, že pokud to podepisujete elektronicky s tokenem, tak je to dobře, to je správný krok, to chválím, ale představa, že se teď chcete vrátit zpátky k papíru a zaměstnávat kvůli tomu další skenovací pracovnici, tak mi přijde jako krok nazpátek.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pane ministře, máte zájem? Máte. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Richard Brabec: Buďte k nám shovívavý, pane kolego, my jsme starší, ale my to všechno prostě se ještě doučíme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším v pořadí je paní poslankyně Pavla Golasowská na pana ministra Adama Vojtěcha. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, v květnu letošního roku vás oslovil lékař Jan Vojáček se žádostí, abyste se jako ministr začal zabývat stravováním pacientů v nemocnicích. Že se nejedná o stravu pestrou, kde schází zelenina a ovoce, všichni víme. Jídelníček pacientů, kteří jsou mnohdy po náročných operačních zákrocích, či jídelníček dětí, rodiček nebo i seniorů je jednotvárný a stále stejný. Na snídani rohlík s taveňákem, koblihy, piškoty, vánočky, k obědu knedlíky a na večeři smažený sýr, paštiky, salámy. To jistě není jídelníček vhodný pro nemocné a rekonvalescenty. Uvědomuji si, že pestřejší jídelníček je také otázkou financování, ale finanční toky do zdravotnictví se zvyšují a vyčlenění určité části peněz do kvalitnější stravy by jistě také přispělo k rychlejší rekonvalescenci pacientů a potažmo k jejich rychlejšímu návratu do pracovního či osobního a rodinného života.

Panu doktoru Vojáčkovi jste slíbil, že se tímto problémem budete zabývat, a já se vás ptám, pane ministře, co se od května změnilo a kdy se mohou pacienti v nemocnicích těšit na lepší stravu. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za dodržení času a slovo má pan ministr Adam Vojtěch. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci. Vážená paní poslankyně, děkuji za tu interpelaci. Máte zcela pravdu a je vidět, že sledujete sociální sítě, že skutečně to jednání proběhlo s panem doktorem Vojáčkem. Je pravdou, že tady před nějakými pár měsíci běžel dokonce i seriál takový ilustrativní o stravě v českých nemocnicích. Já jsem se tomu tématu začal věnovat řekl bych poměrně intenzivně, přestože v minulosti to nebylo úplně v hledáčku Ministerstva zdravotnictví, přece jenom řeší se možná některé jiné věci, byť já vůbec nechci toto téma nějak nivelizovat, myslím si, že má smysl se jím zabývat. Určitě souhlasím s tím, že strava v nemocnicích má vliv na kvalitu péče, ostatně jsou nemocnice, které sbírají data o spokojenosti pacientů a snaží se s tím nějak pracovat.

Já jsem se s panem doktorem Vojáčkem sešel, ta spolupráce pokračuje, on se spojil s Fakultní nemocnicí v Olomouci, která je přímo řízenou nemocnicí, s panem ředitelem, takže tam už připravují, resp. nějací jeho kolegové, pilotní projekt, tam se komunikuje, komunikuje se s IKEM a s dalšími. Myslím si, že se to pomalu rozjíždí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP