(11.50 hodin)
(pokračuje Skopeček)

Já s tím víceletým finančním rámcem nemůžu obecně souhlasit, protože podle mého názoru těch peněz má utrácet EU méně, než utrácela v minulosti, zvláště po odchodu Británie. EU měla využít to období na transformaci podle mého názoru socialistické zemědělské politiky. To, jestli zastropujeme dotace těm či oněm zemědělským podnikům s tou či onou velikostí, pro mě není tím strukturálním řešením společné zemědělské politiky, která podle mého názoru je opravdu více než socialistická a stojí spoustu peněz, křiví trh a snižuje efektivnost celé evropské ekonomiky.

Takže to jenom bych shrnul jedny ze svých největších výhrad. A věřím, že se dostaneme i k hlasování o jednotlivých usneseních, která pocházejí z výboru pro evropské záležitosti, a že se vypořádáme i s tím, co v těch předcházejících jednacích dnech, kdy jsme o tomto hovořili, do této debaty spadlo, a to byla debata o Maďarsku, pokud si pamatujete.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickými poznámkami budou reagovat páni poslanci Ferjenčík, Peksa a Dolejš, v tomto pořadí. Pan poslanec Ferjenčík a jeho faktická poznámka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já musím zásadně nesouhlasit se svým předřečníkem ohledně společného základu daně právnických osob. Souhlasím v tom, že nemá být nad úrovní současného zdanění právnických osob v České republice, ale naopak pro narovnání podnikatelského prostředí v rámci EU je to naprosto nutné. Prostě není přijatelné, že čeští podnikatelé konkurují subjektům, které daně z příjmu právnických osob prakticky vůbec neplatí. Typické je to u těch digitálních služeb, kde Facebook prostě platí zlomek daní proti našemu Seznamu. Stejně tak je nepřijatelné, že v rámci EU jsou daňové ráje, skrz které vlastně unikají daně z České republiky, protože se účelově přesouvají sídla, protože jenom sídlo v rámci EU zaručuje přístup na trh.

Takže my naopak razantně podporujeme, aby byl společný základ daně právnických osob. To, jestli to má být příjem EU, nebo národních států, to je samozřejmě k diskusi. Nicméně ten samotný princip, že to, aby nějaké státy, jako Irsko nebo Lucembursko, snížily razantně daně a vycucly ty daně z příjmu právnických osob z celé EU, tak to je pro nás prostě špatně. Je to naprostý závod ke dnu, protože v životě celá EU nemůže zachovat vyrovnané rozpočty a soupeřit s Irskem, které navíc dělá speciální výjimky pro velké firmy, které mají zásah na celém evropském trhu.

Takže tady já naopak naprosto nesouhlasím s pozicí ODS.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S další faktickou poznámkou pan poslanec Peksa. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Peksa: Dobré dopoledne, dámy a pánové. Já bych opět chtěl reagovat prostřednictvím pana předsedajícího na kolegu Skopečka. Tady opět zazněly takové, řekl bych, velké nepřesnosti.

V první řadě je třeba si uvědomit, že v rámci EU cca 30 % našich obranných rozpočtů vylétává oknem, protože každá země si kupuje jiné vybavení. Naše armády nejsou sladěné a nejsme schopni efektivně spolupracovat. To, že chceme vydávat efektivně peníze na obranu, není v žádném rozporu s našimi závazky vůči NATO. Prostě my ty peníze musíme vydávat efektivně a musíme spolupracovat. To je první věc.

Druhá věc. Mně je opravdu, ale opravdu líto, že ODS tady bojuje proti právnímu státu. Vyplácení dotací se musí, musí odvíjet od stabilního a funkčního právního prostředí. Není možné, aby v členských zemích docházelo k pokřivování právního státu, aby ty dotace byly zneužívány. Ty dotace jsou v konečném důsledku vždycky placeny z našich peněz a prostě není přijatelné, aby byly rozkrádány. Pokud se to někomu v ODS nelíbí, je mi líto, ale já s tímhle tím přístupem prostě naprosto nesouhlasím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Dolejš a jeho faktická poznámka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Já mám jenom drobnost, doufám, že nebudu zdržovat. Ale pokud jste si všimli, jak se jmenuje tento bod, tak projednáváme pozici vlády k víceletému finančnímu rámci, o kterém se bude ještě jednat. Takže aby to nebylo, jak se říká, mířil na lišku, trefil Maryšku. Návrh usnesení je trošku jiný.

My nesouhlasíme s finančním rámcem. My bereme na vědomí vládní pozici, jaká je teď. Ona se může ještě vyvíjet. Ta vládní pozice je definovaná v tom podkladu, v materiálu, jako poměrně kritická. A to se promítá i do druhé poznámky, kterou jsem měl, a to že vláda např. ony evropské zdroje nechce. Takže o tom si můžeme zahlasovat a podpořit tento druh usnesení.

A poslední poznámka je, pokud se bavíme o některých těch možnostech harmonizace daní. Tak například já jsem se včera vrátil z meziparlamentního jednání na toto téma, kde hovořil i pan eurokomisař Pierre Moscovici na toto téma. A EU zdaleka není hotová, pokud jde o ten projekt společného daňového základu. O minimální sazbě, možná, se někteří socialisté baví, ale je to zatím naprosto okrajová diskuse, takže tímhle bych se v této fázi neděsil. Spíš mě daleko víc děsí to, že tento starý fiskální pakt, který už běží a který mimochodem je součástí evropského práva už dávno prostřednictvím tzv. six-packu, tedy balíčku evropských nařízení, příliš nefunguje. A my jsme se na té konferenci bavili o tom, že je třeba hledat i jiné cesty a komplexnější nástroje, které by skutečně Evropu trošičku od té dluhové krize více vzdálily. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Následovat bude faktická poznámka pana poslance Skopečka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Skopeček: Tak já zareaguji na své předřečníky z klubu Pirátů. Já samozřejmě nevolám po žádném rozkrádání dotací. Já bych se také kolegy Peksy prostřednictvím pana předsedající rád zeptal, jestli má pocit, že dneska neexistují nástroje na to, jak trestat ty, kteří dotace rozkrádají. Copak dneska nevracejí ti, kteří nečerpají v souvislosti s podmínkami těch programů, nevracejí evropskému rozpočtu peníze ještě s penálem? Copak nejsou odsouzení lidé, kteří podváděli z evropskými dotacemi? To je úplně jiná debata než o tom, jestli mají být evropské fondy podmíněny k plněním nějakých politických kritérií od jednotlivých členských států. Už dneska přece, a vidíme to v realitě, existují případy, kdy justice a evropské orgány mají nástroje a využívají je k tomu, aby potrestaly a postihly příjemce dotací, kteří podváděli nebo se dopouštějí kriminální činnosti. Čili ta poznámka pana Peksy je úplně mimo mísu.

Co se týče těch dalších. Tak já rozumím. Piráti si prostě přejí z EU superstát. Já si přeji, aby EU bylo společenství suverénních států. Proto si nepřeji společnou armádu, proto si nepřeju společné harmonizované daně. Piráti si přejí zlikvidovat národní státy, chtějí z EU udělat superstát, proto si přejí i společné evropské daně a společnou evropskou armádu. Je to legitimní názorový rozdíl, říkejte to natvrdo. To, že dneska existují daňové ráje, nevyřeší žádná regulace na úrovni EU, protože ty evropské ráje budou existovat v jiných částech světa a ty firmy, které je budou chtít využívat, se tam přestěhují. Kdybyste se podíval na to, proč třeba řada firem odchází do Nizozemí, tak to není proto, že by v Nizozemí byly nižší daně, ale proto, že je tam mnohem rychlejší vymahatelnost práva. Je to úplně o něčem jiném, než o čem jste tu hovořil.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Faktická poznámka pana předsedy Stanjury. Po něm s faktickou poznámkou páni poslanci Peksa a Ferjenčík. Prosím, pane předsedo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP