(14.30 hodin)
(pokračuje Langšádlová)

Na základě těchto informací si vám, pane premiére, dovolím položit následující dotaz. Je pravda, že důvodem pro stažení z jednání Bezpečnostní rady státu bylo to, že Kancelář prezidenta republiky měla připomínky k hodnocení strany SPD jako strany extremistické? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Předseda vlády je omluven a odpoví v souladu s jednacím řádem do 30 dnů písemně.

S další interpelací vystoupí poslankyně Věra Kovářová. Dále se připraví paní poslankyně Lenka Kozlová. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane premiére, jsme v druhé půlce září a stále panuje letní počasí téměř bez dešťových srážek. Pro někoho dobrá zpráva, pro někoho méně. Dlouhodobě ale určitě špatná zpráva pro všechny. A my bychom s tím měli něco dělat. Na téma sucho se konala celá řada seminářů a konferencí, kulatých stolů včetně vytvoření nových pracovních skupin, ale stále bez hmatatelnějších výsledků. Problém sucha spadá do gesce Ministerstva zemědělství a životního prostředí, ale myslím, že je to tak důležitá otázka, že se do ní musíte vložit vy jako předseda vlády a o výsledcích vlády v této oblasti průběžně informovat Poslaneckou sněmovnu.

Vážený pane premiére, kdy začne vláda fakticky bojovat se suchem nejen mediálně a realizovat opatření k předcházení a zmírnění následků sucha? Jaký je harmonogram jejich přijímání? Jste připraven o tomto úsilí pravidelně informovat Poslaneckou sněmovnu? Předem děkuji za písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, pan premiér vám v souladu s jednacím řádem odpoví do 30 dnů písemně. Než dám slovo další poslankyni, tak zde mám nějaké omluvenky. Omlouvá se nám pan poslanec Martin Jiránek z důvodu jednání mezi 14.15 a 19.00. Omlouvá se nám pan poslanec Jan Richter od 14.27 do 15.30 hodin z důvodu jednání. Omlouvá se nám pan poslanec Radek Koten od 14.25 do konce jednacího dne. Děkuji.

A nyní prosím paní poslankyni Lenku Kozlovou, aby přednesla svoji interpelaci na předsedu vlády.

 

Poslankyně Lenka Kozlová: Dobrý den, přeji všem dobré odpoledne. Vážení kolegové, vážený pane předsedající, vážení ministři, ráda bych se pana premiéra zeptala, přestože tu není, na jednu zásadní komponentu vzdělávacího systému ČR. Tedy na plánovanou komponentu. Budu mluvit o občanském vzdělávání.

Pan předseda je jistě s historií problému dobře obeznámen. Ale jak jsme se v minulých interpelacích dozvěděli, někteří poslanci ohledně tématu stále propadají zmatení. Na začátku stálo usnesení Poslanecké sněmovny ze dne 4. prosince 2014, kde na základě návrhu poslance Jiřího Miholy a jako reakce na jím pořádaný seminář se Poslanecká sněmovna usnesla na základních principech občanského vzdělávání, a že takovou neindoktrinační kompetenci občanů zvyšující věc chceme. Příprava koncepčního dokumentu byla svěřena Ministerstvu školství, které ovšem selhalo včetně nevhodného konceptu Domu demokracie jako centralizované instituce. Následně byla agenda z Ministerstva školství přehozena na Úřad vlády, respektive na Sekci lidských práv. Tam vznikla nějaká pracovní skupina, ale téma dále usnulo. Až později, až teprve v roce 2016 došlo k veřejným konzultacím nad materiálem, ale ukázalo se, že téma je konfliktní, všichni aktéři mají trochu jinou představu, a v minulém volebním období se nakonec nic pořádného nestalo.

Letos už projevil Úřad vlády výrazně vyšší akceschopnost a došlo k přípravě konsenzuálního základního dokumentu, který by aspoň nastínil základní východiska, ze kterých by se dále vyšlo. (Čas, paní poslankyně.) Aha. (Prosím, dokončete větu.) Je to základní dokument tvorby koncepce občanského vzdělávání v ČR. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Předseda vlády je omluven a odpoví vám v souladu s jednacím řádem do 30 dnů písemně.

A nyní prosím pana poslance Feriho, který bude interpelovat věci syrských uprchlíků.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane místopředsedo, a zdravím tamhle kolegu Ferance, který se na mě usmívá.

Dovolte mi, vážený pane nepřítomný předsedo vlády, dovolte mi vám položit několik otázek, které skrze mě pokládají občané. Tím prvním dotazem je dotaz pana Michala Vašíčka, a sice proč jste špatně použil citát Dalajlámy. Proč jste použil citát, který takhle, v této podobě nikdy nezazněl? Děkuji za odpověď v souladu s jednacím řádem a poprosím vás ještě o odpověď elektronickou do datové schránky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Dalším, kdo by měl interpelovat, je pan poslanec Jan Lipavský, kterého tady ovšem v tuhle chvíli nevidím, tak chvilku počkám, jestli se vynoří. Ale jinak tedy jeho interpelace ve věci ministerstva loutek a duchů propadá a posuneme se dál. Prosím pana poslance Luzara, který bude interpelovat předsedu vlády ve věci usnesení vlády o slevě. Prosím.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Vážený pane nepřítomný předsedo vlády, dovolte mi, abych vás interpeloval ve věci rozhodnutí vlády o slevách na železniční dopravní cestě. Toto usnesení, které umožní občanům mladšího věku 18 let a staršího 65 let cestovat s výraznou slevou na dopravních cestách, železničních dopravních cestách, jistě všichni vítáme. Nechal jste si ale připravit přehled, jak dojde k zatížení železniční cesty tímto rozhodnutím vlády? Musím se ptát, jak dalece toto rozhodnutí bylo konzultováno s železnicí, myslím s provozovateli železniční dopravní cesty. Protože jako občan města Ostravy, který je pravidelně konfrontován se skutečností cestujících na nejvytíženější české dráze Ostrava-Praha musím říct, že je to tragédie. Nebudu teď hovořit o výkladní skříni Českých drah pendolinu, ale budu hovořit o mezinárodních, zdůrazňuji slovo mezinárodních, dopravních spojích na Slovensko, což jsou expresy, které jezdí pravidelně mezi Prahou a Žilinou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP