(18.20 hodin)
(pokračuje Valachová)

Nyní víte, že státní tajemníci podléhají kárnému řízení bez nějakých, řekněme, specialit proti ostatním státním zaměstnancům. Přitom jsou to právě státní tajemníci, kteří musí zajistit v rámci resortu plné respektování zákona o státní službě, samozřejmě nikoliv pouze k sobě, ale směrem ke všem státním zaměstnancům resortu. Jediný, kdo má speciální zacházení, řekněme speciální ochranu, je šéf státní služby, který tedy může být kárně postižen pouze skrze závažné porušení služebních povinností a pouze poté, co se na jeho odvolání shodne kolektivně celá vláda. A toto odvolání je také přezkoumatelné následně soudem, nezávisle soudní mocí. Z tohoto důvodu jsme v případě státních tajemníků navrhli změnu, která by tento typ ochrany propůjčila všem státním tajemníkům všech resortů.

Upozorňuji, že samozřejmě tento pozměňovací návrh obsahuje ustanovení z hlediska své účinnosti a vztáhne se pouze, pokud bude schválen, na logicky budoucí možné prohřešky či zvlášť závažné porušení služebních povinností státních tajemníků. Všechna řízení, která v tuto chvíli běží z hlediska možného kárného postihu jakéhokoliv státního tajemníka v souladu s právem i legislativní technikou, samozřejmě doběhnou podle dosavadních právních předpisů. Avizuji to úmyslně z toho důvodu, abychom nebyli podezříváni z nějakých účelových změn.

Tolik tedy pozměňovací návrhy, které byly zpracovány, abychom reflektovali na výhrady, zejména tedy v prvním čtení, ale koneckonců i ve veřejném prostoru. Za sebe a za sociálně demokratický klub avizuji, že se přihlásím k prvnímu balíku pozměňovacích návrhů, konkrétně tedy ve sněmovním dokumentu 1379, v rámci podrobné rozpravy.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Nyní prosím s přednostním právem ministryni Dostálovou. Poté by měl přijít na řadu předseda Bartoš.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Děkuji za slovo, pane předsedající. Já opravdu jenom velmi krátce. Jenom bych tady chtěla veškeré ctěné paní poslankyně a pány poslance informovat o tom, že všechny pozměňovací návrhy, které tady představila kolegyně Valachová, prošly souhlasným stanoviskem národního orgánu pro koordinaci, který jako jediný dohlíží nad předběžnými podmínkami, kde právě služební zákon touto předběžnou podmínkou je.

Co se týká jednání s Evropskou komisí, ta probíhají velmi paralelně, nicméně samozřejmě Evropská komise vydá souhlasné nebo jakékoliv stanovisko až teprve k finální verzi zákona, to znamená tomu, co schválí Poslanecká sněmovna. Zatím jsou samozřejmě veškeré tyto pozměňovací návrhy a návrhy, které Katka, paní poslankyně Valachová, představila, průběžně s Evropskou komisí debatovány. A skutečně zatím ctíme pořád tu zásadu, aby služební zákon sledoval cíle, jako je stabilizace, profesionalizace, transparentnost a depolitizace.

Takže samozřejmě i já v rámci podrobné rozpravy avizuji, že se přihlásím ke sněmovnímu dokumentu 1381. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. A nyní prosím pana předsedu Bartoše do obecné rozpravy. Připraví se pan poslanec Benda.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Dobrý podvečer, dámy a pánové, pane předsedající, ministři, ministryně. Já jsem chtěl vystoupit v obecné rozpravě. My jsme na tento zákon upozorňovali, dokonce jsme ho sledovali i v minulém volebním období. Já jsem několikrát ve věci zákona o státní službě interpeloval jak písemně pana ministra Hamáčka, tak i premiéra Babiše. V těch přímých reakcích jsem většinou slyšel nějaké ukázkové příklady neschopnosti ministra zdravotnictví zbavit se nějakého náměstka. Já jsem rád, že tady zazněly od mých předřečníků dva kompromisní návrhy a přihlášení se k tomu návrhu. Nicméně musím říct, že tyto návrhy byly do systému načteny až dneska. Výsledek jakési vládní diskuse mezi resorty a na vládě nám jako poslancům Pirátů nebyl známý. My jsme se opírali o kritiku Evropské komise, a dokonce i o kritiku od odborového svazu zaměstnanců ve státní správě. V obou dvou hlasech zaznívalo to, že tento zákon jde v rozporu se svým určením naopak proti principu depolitizace státní správy.

Já jsem rád, že v těch bodech, které zde byly adresovány, byly řešeny i ty čtyři největší výhrady. Věc, kterou jsem zde nezaslechl, nevím, jestli i ta byla dotčena, bylo rozšíření stupnice 1 až 4 na 1 až 5, kdy možnost, jak člověk neuspěje v hodnocení, se tím výrazně zvyšuje. My jsme slyšeli takové dosti zvláštní argumenty v obhajobě, že systém hodnocení je nastaven, že když v jedné kategorii dostane 100 % a v kategorii, jaký je manažer, nula, tak stejně vlastně splní na tři. Já si myslím, že hodnocení by mělo být nastaveno tak, aby bylo jasné, jestli ten člověk je kompetentní k výkonu. A nejsem si jist, že toto je adresováno. Byla to jedna z výhrad rozšíření stupnice.

Jsem rád, že zazněl i návrh, který je v souladu s pozměňovacím návrhem pana poslance Bartoška, to je ta lhůta pro další zkoušení. Tam je podstatné, aby pokud je někdo upozorněn, nebo ve svém hodnocení vyjde nedobře kvůli tomu, že něco nefunguje v jeho gesci, tak on skutečně musí mít patřičnou dobu na to, aby tu věc mohl napravit.

Já teď nechci procházet jednotlivé body, které jsme vytýkali původnímu vládnímu návrhu. Respektuji to, že tedy došlo k jakési dohodě, která tedy do systému pro podrobné nastudování byla nahrána až dnes. Já tedy v podrobné rozpravě i přes toto všechno, protože se vyjadřuji k původnímu návrhu zákona, načtu návrh na zamítnutí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. A nyní prosím pana poslance Bendu. Připraví se paní poslankyně Kovářová. Máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené paní ministryně, páni ministři, dámy a pánové, jsme v takové poměrně opravdu nestandardní situaci. Já řeknu na začátku jednu prosbu, a to na paní ministryni Dostálovou, jestli by nám přece jenom byla ochotna ještě v obecné rozpravě alespoň krátce sdělit, čeho se týká její pozměňovací návrh, protože Kateřina Valachová jako zpravodajka sice zde něco uváděla, ale přiznám se, že i při sebesnaživějším poslechu jsem úplně nepochopil, co se přesně myslí, respektive co má být přesně koncem.

Současně si myslím, že jsme procesně v naprosto zoufalém postavení. Někteří déle sloužící poslanci si zapamatovali Topolánkův batoh a 40 stran přinesených do druhého čtení jednání Poslanecké sněmovny, spory, které z toho byly a které pak skončily u Ústavního soudu. A já si dnes připadám trochu podobně. Já dokonce chápu, že se stane, že máme nějakou vládu, která něco předloží, je to vláda bez důvěry, mezitím se vytvoří nějaká jiná vláda, je tady jiný ministr. I když pokládám za poněkud nestandardní, aby paní zpravodajka říkala, že ministr vlády dá své souhlasné stanovisko, jenom pokud budou doporučeny její návrhy. To se mi zdálo už malinko za hranou české ústavnosti, ale to je jenom drobný komentář na okraj. Ale pak proběhne nějaké koaliční jednání a my jako Sněmovna jsme s ním seznamováni jednotlivými pozměňovacími návrhy jednotlivých - v tomto případě poslankyň, abych byl genderově korektní.

Takhle se přece nedá jednat. Nezlobte se na mě, ale takhle se fakt nedá jednat. Na ústavněprávním výboru návrhy známy nebyly, tam byly předloženy jenom některé části, ke kterým se ještě posléze také dostanu, ale návrhy převážně opoziční, a paní poslankyně Ožanové, která upravovala jednu část. A teď jsme tady najednou všichni postaveni před to, vůbec nevíme, ty návrhy opravdu do systému byly dány dnes. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP