(18.50 hodin)
(pokračuje Bartošek)

Mně osobně je to líto, protože stát potřebuje kvalitní státní službu. Potřebuje tam lidi vzdělané, potřebuje lidi, kteří jsou odborníci, kteří jsou motivováni k tomu, aby pro stát pracovali. To byl také jeden z důvodů, proč jsem podal své dva pozměňující návrhy. A načtu je v podrobné rozpravě přesto, že paní zpravodajka říkala, že ten velký komplexní návrh zahrnuje tyto návrhy. Skutečně jestliže předložíte tak velký materiál v průběhu dnešního dne, tak je to minimálně nekolegiální a je to nezodpovědné i vůči výboru. Já podporuji návrh pana poslance Marka Bendy, protože jsem přesvědčen, že má-li dojít k přepracování zákonu o státní službě, mělo by to být prodiskutováno.

Jen pro pořádek. Změna tohoto služebního zákona byla dána v lednu 2018, a to na přímý příkaz premiéra v demisi. To znamená, tam je potřeba si uvědomit, že ten útok na státní správu byl primárně veden ze strany hnutí ANO, protože každý, kdo je u moci a v koalici, tak si myslí, že tam bude vždycky a že zrovna v tenhleten moment tam potřebuje dosadit svoje lidi a vyhodit ty nepohodlné a vyhodit ze státní služby právě ty, kteří jsou z toho opačného tábora. A mně osobně je to líto, protože já jsem přesvědčen, že výkon státní služby by měl být skutečně apolitický. Měl by se vyhýbat tomu, aby se, tak jak se mění vlády a tak jak se mění strany ve vládách, měnili úředníci podle libovůle politických stran. To byl skutečně hlavní úmysl vytvoření zákona o státní službě.

Snahou byla, aby se neztrácela jednak historická paměť a současně kompetence z jednotlivých ministerstev, protože častým měněním lidí na ministerstvech, a je to můj názor, pokaždé ministerstvo utrpělo a ztratilo ze své kompetence. Prostě proto, abyste byl dobrý úředník, je potřeba, abyste se vzdělával, abyste znal problematiku a znal věci v souvislostech. Ne že jste tam půl roku a jste schopen rozumět celé problematice. Proto je tam i ten kariérní růst.

Takže na jednu stranu kvituji přístup sociální demokracie s tím, že některé věci zohlednila, ale znovu vyzývám a byl bych rád, aby ze strany předkladatele nebo zpravodajky zaznělo, že je férové vůči ústavněprávnímu výboru, aby na prostudování toho návrhu získal delší čas, aby se s tím mohl seznámit. V případě, že to bude smysluplné, i za KDU-ČSL mohu říct, že jsme připraveni o tom diskutovat. Ale skutečně takhle rozsáhlou materii tam dát v průběhu dne a večer očekávat, že uzavřeme druhé čtení a řekneme "jasně, jdeme dál" bez možnosti do toho ještě případně vstoupit, mi připadá nefér i vůči ostatním poslancům.

Takže doufám, a byl bych rád, kdybychom získali delší čas na prostudování toho pozměňovacího návrhu, protože tak jak jste ho, paní zpravodajko, říkala, tak byla tam řada věcí, která mi přišla smysluplná. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Mám tady dvě faktické poznámky. Takže první požádám paní zpravodajku paní poslankyni Kateřinu Valachovou a připraví se paní ministryně Klára Dostálová. Tak prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Děkuji. Jan Bartošek ví, že státní služba - zákon o státní službě je moje srdeční záležitost, takže samozřejmě útok, že bych se snad mohla podílet na decimaci státní služby, nemohu nechat bez odezvy. Jak už jsem několikrát zde zdůraznila, a skutečně jsem o tom přesvědčena, změny, které jsme připravili, garantují i nadále kariérní systém státní služby. Ještě jednou: kariérní systém služby. A jsem ráda, že jsem se v rámci druhého čtení dozvěděla, že také Marek Benda prostřednictvím předsedajícího je zastáncem kariérního systému státní služby, a samozřejmě si cením, že jsme ho dostali za ty roky na svou stranu.

Sociální demokracie v každém případě dodržela to, co slíbila, nebo to, co vytýkala původnímu návrhu v prvním čtení. Proto také musím ke všem kolegům a kolegyním znovu říct, že se nejedná o žádné masivní změny, ale v některých částech o zpětný chod a v některých o skutečně úpravy, které z hlediska množství legislativního textu jsou minimální a respektují rozpravu, která proběhla. Proto nemám za to, že bychom ukrátili kolegy a kolegyně o to, aby se mohli k pozměňovacímu návrhu vyjádřit, zvláště tehdy, pokud za pět minut končí projednávání a nedoprojednáme tento zákon v rámci druhého čtení dnes, a je jasné, že samozřejmě se k němu budeme vracet a budeme mít čas se... nebo ti kolegové, kolegyně, kteří se neseznámili s pozměňovacími návrhy, tak budou mít čas se s nimi hlouběji seznámit.

Znovu ale zdůrazňuji, že druhé čtení neslouží k tomu, aby se pozměňovací návrhy vyjadřovaly jeden k druhému (upozornění na čas), ale slouží k načtení pozměňovacích návrhů (upozornění na čas) a garanční výbor bude mít prostor (upozornění na čas) projednat.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Paní ministryně, prosím. Takže je to zatím poslední přihláška. Vaše dvě minuty. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Děkuji ještě jednou za slovo, pane předsedající. Já samozřejmě reaguji vaším prostřednictvím na výzvu od pana poslance Bendy. Já se velmi omlouvám za to, že jsem ten pozměňovací návrh nepředstavila. Ona to udělala paní poslankyně Valachová. Tak já to tedy znovu zrekapituluji.

Skutečně v tom pozměňovacím návrhu pod č. 1382 jde o to, že se sladí podmínky náměstka ministra vnitra pro státní službu a státních tajemníků. Dneska to má každý jinak, přitom vykonávají komplexní činnosti zajištění s chodem ministerstva úřadu vlády v oblasti personalistiky atd. Takže se jeví jako vhodnější, aby právě státní tajemník vlastně byl zbaven kárné odpovědnosti, nebo šel mimo kárnou zodpovědnost. Dosud také nebylo vůbec řešeno, kdo vládě předkládá návrh na odvolání náměstka ministra vnitra pro státní službu a personálního ředitele. Doplňuje se tedy jednoznačně, že návrh předkládá ministr vnitra, a současně, že návrh na odvolání státního tajemníka předkládá příslušný člen vlády nebo vedoucí úřadu. Je tedy respektován princip, že ten, kdo navrhuje přijetí, tak zároveň navrhuje i odvolání, aby toto bylo sladěno.

Tak jenom doufám, že jsem rozptýlila ty pochybnosti, o které tady šlo, že skutečně to je v zájmu toho, aby se sladily ty pozice náměstka ministra vnitra pro státní službu a státní tajemník, neb činnosti vykonávají komplexně obě tyto pozice pro úřad. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nyní do obecné rozpravy požádám o vystoupení jako posledního pana poslance Ferjenčíka. Jenom upozorňuji, že na základě dohody poslaneckých klubů končíme v 19 hodin. Nicméně nechám vás samozřejmě domluvit, protože jednací den je do 21 hodin. Prosím.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se v této věci tedy musím připojit k té námitce kolegy Bendy, protože pozměňovací návrh kolegyně Valachové má deset bodů, což prostě není málo. Je to velmi výrazný zásah do toho zákona. A fakticky do značné míry redukuje možnost jiných poslanců uplatnit svoje pozměňovací návrhy a uplatnit je ve vztahu k tomu, co bylo projednáno ve výboru.

Tady se dá velmi, velmi těžko nějak konsenzuálně vytvářet legislativa, kdy přijde koalice, která ani nemá většinu, a fakticky na stůl položí balík změn ve druhém čtení, takže vlastně nikdo už na to nemůže reagovat a musí to brát ve smyslu ber, nebo nech. Prostě máte tady deset změn, a když se vám osm líbí a dvě nelíbí, tak bohužel je to jeden návrh. Možná bude něco možné hlasovat odděleně, ale to bychom se dozvěděli právě na tom výboru, ale nejsme schopni to posoudit v tuhle chvíli.

Takže já aspoň vítám to, že podrobná rozprava bude pokračovat, takže aspoň na ten komplexní pozměňovací návrh bude možné v dalším projednávání zákona reagovat. A nutno podotknout, že to je jenom shoda okolností kvůli tomu, že se protáhla debata o víceletém finančním rámci EU, a není to žádný záměr a součást nějakého návrhu, abych doporučoval podpořit vrácení do druhého čtení a projednat to ve výboru ještě jednou, aby bylo jasné, co je skutečně ten koaliční kompromis, a aby se k němu mohly vyjádřit i ostatní strany. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP