(9.40 hodin)
(pokračuje Vyzula)

Já si nemyslím, že to bylo úplně od věci, tak jak tady řekl pan předseda Stanjura. Je to problém, který on nezná. Já to chápu a rozumím mu. Já se s tím problémem setkávám dnes a denně. A touto problematikou se tady za roky nikdo nemínil zabývat. Proto tento návrh. Teď je návrh jiný, s tím, že vzdělávání tedy nebude, ale bude zákon o léčitelství. Já si myslím, že se tím posuneme výrazně mezi civilizované národy, kde takovéto nějaké podobné zákony jsou, protože v Evropě mezi všemi evropskými státy existují jenom některé malé výjimky, které takové zákony nemají. A to je chyba. Určitá protekce pacientů by tady měla být, protože oni pochopitelně v té své těžké situaci nevědí, na koho se obrátit, a snadno podlehnou šarlatánům a podvodníkům, kteří parazitují na jejich těžké situaci.

Já pochopitelně zastávám svůj názor, který jsem tehdy obhajoval, a také se k tomu tak vyjádřím při hlasování, ale doufám, že neohrozím celkový výsledek toho, aby tento zákon, tato novela prošla, protože je tam řada jiných dobrých věcí. A rád budu pokračovat ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví na tom novém zákoně o léčitelství tak, abychom měli důstojnou legislativní normu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji za dodržení času. Prosím pana poslance Farhana, připraví se paní poslankyně správně Matyášková, poté pan poslanec Pávek.

 

Poslanec Kamal Farhan: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jsem chtěl tady z tohoto místa uklidnit kolegu Luzara, co se týká akupunktury a lékařů. Při akupunktuře dochází k poruše kožní bariéry. Porušovat kožní bariéru může lékař. V České republice je více než tisíc lékařů, kteří provozují akupunkturu, a dle mého názoru by akupunkturu měli provádět jenom lékaři. Zrovna tak jakýkoliv zásah, který se děje na pedikúrách, nebo když vám někde chtějí vyřezávat znaménko. Prostě jakmile dochází, nebudu to tady více rozebírat, k průchodu vrstvou v kůži, tak není možné, aby to dělal neodborník. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní paní poslankyně Matyášková, připraví se pan poslanec Pávek. V tuhle chvíli máme čtyři faktické poznámky. Matyášová, omlouvám se. (V sále je silný hluk.)

 

Poslankyně Eva Matyášová: Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové. Já se připojuji k tomu senátnímu návrhu a chtěla bych jenom připomenout, že čínská medicína -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já vás přeruším, je tady příliš velký hluk. Já bych chtěl poprosit poslance, kteří opouštějí sál nebo neposlouchají diskusi, aby tak činili tiše. Děkuji.

 

Poslankyně Eva Matyášová: Tak bych chtěla jenom podotknout, že není v pořádku, aby čínská medicína měla výsadní postavení v ostatních alternativních medicínách. My jsme měli minulý týden veřejné slyšení ohledně biotroniky, což je také jeden způsob léčitelství, také by chtěli, aby se to vyučovalo na fakultách lékařských. Myslím si, že podobně jako v Evropě, i v celém světě jsou centra alternativní medicíny, a to je cesta, kudy bychom mohli tu alternativní medicínu pustit dál.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji a nyní prosím pana poslance Pávka, připraví se paní poslankyně Adámková, poté pan poslanec Ferjenčík. Prosím.

 

Poslanec Petr Pávek: Dobrý den, dámy a pánové, vážený pane předsedající. My budeme postupovat následovně. My víme, jak je to problematické v oblasti vzdělávání těch nelékařských povolání, a proto podpoříme v podstatě všechny pozměňovací návrhy tohoto senátního zákona. Ale jako celek, pro případ, že by prošel, ale nebudeme schopni podpořit ten zákon jako takový, protože vyloučení tradiční čínské medicíny, i když rozumím všem těm námitkám, tak je z našeho pohledu problematické, poněvadž to zůstává v podstatě jako jediný tlak pro to, aby Ministerstvo zdravotnictví v co nejkratší době předložilo kvalitní návrh zákona o léčitelství. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já vám také děkuji, že jste vydržel ten hluk. Nicméně bych chtěl poprosit kolegy po mé levici, aby se zklidnili nebo přesunuli diskuse jinam. Děkuji.

A nyní prosím paní poslankyni Adámkovou s faktickou poznámkou, připraví se pan poslanec Ferjenčík.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Já jsem velmi ráda z pohledu lékaře, že se rozproudila tak živá diskuse, a musím říci, že i výuka na lékařských fakultách probíhá vývojem. To, co odsouhlasila minulá Sněmovna, prostě bylo. Dneska jsme v jiné situaci, máme znalosti, jsme tu v jiném složení a domnívám se, že je jedině dobře, že samozřejmě bude toto vyňato, protože za prvé, jak už tedy řekli někteří předřečníci, není to jediný způsob alternativní medicíny. Z mého pohledu ta alternativní medicína v mnoha případech je trošku obchod s neštěstím lidí a není to dobře. A myslím si, že samozřejmě v tom zákoně o léčitelství budou principiální věci. Rozhodně nečekejme, že tam bude akreditačně všechno dané. To řeší jiný zákon, jiná komise. Ale léčitelství opravdu nemůže být vyučováno na lékařských fakultách, protože tam prostě nepatří a bylo by to ohrožení našich pacientů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Prosím pana poslance Ferjenčíka s faktickou poznámkou, která je v tuto chvíli poslední.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Mě zaujala ta poznámka o akupunktuře, že by to měli dělat jenom lékaři. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli i tetování by měli dělat jenom lékaři.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji a s faktickou poznámkou paní poslankyně Adámková.

 

Poslankyně Věra Adámková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, budu jenom velmi krátce reagovat na svého předřečníka. Je si třeba uvědomit, v jakém postavení je akupunktura, na jakých stojí principech. Tetováž není léčebná metoda, tetováž je prostě kosmetikum, ať už tomu říká jak kdo, co chce. A samozřejmě není v žádném systému ani úhrady, ani léčebných metod. Je to tak, jako kdybychom potom chtěli, aby lékař dělal jakýkoliv piercing. To je otázka naprosto jiná, nepatří do léčebných metod.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou ještě pan poslanec Kobza. Poprosím nejdřív o klid v sále, opět nám stoupá hladina hluku.

 

Poslanec Jiří Kobza: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych jenom v reakci na pana Ferjenčíka říct, že k tetování musí být lékařský dozor, že všechny ostatní metody v podstatě nejsou povoleny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a nyní tedy prosím paní senátorku Dernerovou a poté znovu pan poslanec Válek, pokud to není omyl.

 

Senátorka Alena Dernerová: Děkuji, pane předsedající. Já jenom na margo tohoto zákona. Vlastně tento zákon byl víceméně také takovým jakoby - původním podvozkem bylo vlastně vzdělávání sester. A na to se naroubovala právě ta tradiční čínská medicína, která také s tím vzděláváním sester neměla vůbec nic do činění. Takže to je jedna věc.

Druhá věc je taková, že to nechtěly vyučovat ani lékařské fakulty, ani fakulty nelékařské. Takže nebylo kde vyučovat tradiční čínskou medicínu. To byl první nonsens. Takže my jsme šli vlastně do zákona, který nebyl vůbec připravený, a nebylo tady žádné prostě stanovení, jak to asi bude v následné budoucnosti vypadat. Tradiční čínská medicína, já říkám, nejsem proti tomu, ale nemůže být v zákoně prostě se zdravotnickými profesemi. To prostě nejde. To, jak tady říkala paní poslankyně přede mnou, tak prostě by pak všichni chtěli být v lékařském zákonu. To prostě je nonsens. Neexistuje to nikde na světě. Proto vás žádám, prosím o podporu tohoto senátního návrhu zákona, o vyřazení tradiční čínské medicíny.

Uvědomte si, jak to dlouho všechno trvá. Když jsme to vlastně odsouhlasili v Senátu proto, že jsme říkali, nebudou tady prostě sestry, takže pak následuje dalších pět jednání, dvakrát v Senátu, třikrát je tady čtení, pak se to vrátí zpátky do Senátu. To se prostě vůbec nestíhá nic podstatného vytvořit a smysluplného. Proto apeluji na to, aby ty zákony prostě byly čisté a aby se prostě konsenzuálně vytvářely. Protože pak v tom je hrozný zmatek a trvá to dlouhou dobu, než se dá ta smysluplná věc prosadit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji paní senátorce. Nyní tedy tady mám písemně pana poslance Válka, pokud to ještě platí. (Hlas z pléna mimo mikrofon: Zůstal viset.) Zůstal viset, tak to je v tom případě můj omyl. Já se omlouvám a v tom případě v tuhle chvíli do rozpravy již nemám další přihlášené, takže rozpravu ukončuji a ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Paní navrhovatelka? Není zájem. Pan zpravodajka má zájem o závěrečné slovo? Nemá zájem.

V tom případě přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování, poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělila stanovisko. Prosím.***
Přihlásit/registrovat se do ISP