(10.20 hodin)
(pokračuje Kaňkovský)

Pak je tady druhý pozměňovací návrh pod písmenem F2, který řeší opravy mechanického a elektrického invalidního vozíku, a to u těch osob, které mají tyto vozíky dané do svého vlastnictví. Tady jsme také vedli velkou diskusi o tom, jak nastavit maximální úhradu u těchto oprav. Je potřeba si uvědomit, že tyto opravy jsou u mechanického vozíku konstituovány na pět let a u elektrického vozíku na sedm let. Je také potřeba si uvědomit, že jsou to věci jako každé jiné, tzn. tak jak se nám doma rozbije vysavač, automobil nebo automatická pračka, tak se pacientům mohou rozbít i tyto jejich pomůcky. A je potřeba si také uvědomit, v jaké finanční situaci tyto osoby jsou.

My si tady trošičku konkurujeme s mým váženým kolegou panem hejtmanem Běhounkem o výši těch oprav. Znovu opakuji, je to limit, který je na pět a sedm let. Vždycky tady zůstává role revizního lékaře. A to navýšení, které jsme navrhli - my jsme navrhli u mechanického vozíku navýšení z 8 265 korun na 13 043 korun, jsou to ceny bez DPH, a u elektrického vozíku z 11 570 na 17 391. To nejsou žádné horentní sumy, které by veřejné zdravotní pojištění rozkolísaly, ani počet těch osob není ve statisících či desetitisících, jsou to počty osob v tisících. Takže já bych vás chtěl moc požádat, abyste zvážili a podpořili pozměňovací návrh pod písmenem F2, kdy opravdu jenom velmi málo navyšujeme budget na ty opravy, nijak to nerozkolísá veřejné zdravotní pojištění a hendikepovaným osobám v tomto směru pomůžeme.

Protože je procedura, kterou navrhl pan zpravodaj s legislativou a která prošla garančním výborem, navržena tak, že by se prvně měla hlasovat ta nižší částka, tedy pozměňovací návrh pod písmenem A14, tak vás požádám potom o změnu procedury, zda byste zvážili, že bychom prvně hlasovali tu vyšší částku, tedy pozměňovací návrh pod písmenem F2. Myslím si, že je to i logičtější, a většinou to v takovýchto případech děláme. A pokud neprojde, tak by se pak hlasovala ta nižší částka. Samozřejmě vás to nijak neovlivní v tom, abyste se rozhodli, pro které to řešení ruku zvednete.

Vážené dámy, vážení pánové, děkuji vám za pozornost a budu rád, když podpoříte mnou zmíněné pozměňovací návrhy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já vám děkuji. Návrh na změnu procedury, prosím, předejte zpravodaji. Nyní s faktickou poznámkou vystoupí paní poslankyně Brzobohatá, poté pan poslanec Třešňák.

 

Poslankyně Andrea Brzobohatá: Vážený pane předsedající, vážení kolegové, vážené kolegyně, před třemi týdny vyšlo v Mladé frontě, že asi čtyři poslanci ještě nikdy nemluvili ve sněmovně. Mezi nimi jsem i já, takže jsem tady dneska poprvé. Nevím, jestli se tím měří míra práce, ale asi se budu muset vyjadřovat častěji.

Já jsem vás chtěla jenom poprosit, mám tam pozměňovací návrh ohledně schvalování bionických noh, které mám i já, kdybych je dneska neměla, tak tady mezi vámi nejsem. Takže bych chtěla moc poděkovat a poprosit o podporu. Hlavně moc děkuji Ministerstvu zdravotnictví, že mně vyšlo vstříc. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já vám také děkuji a nyní prosím s faktickou poznámkou pana poslance Třešňáka, poté by měl vystoupit pan poslanec Válek.

 

Poslanec Petr Třešňák: Děkuji. Já využiji faktickou k tomu, abych vyjádřil podporu nejen pozměňovacímu návrhu paní poslankyně Brzobohaté a pana poslance Kaňkovského, a to včetně podpory toho, aby bod F2 byl předřazen před bod A14, nicméně bych si ještě dovolil využít toho prostoru, snad to stihnu, k dotazu, nebo spíš k poznámce k pozměňovacímu návrhu C1 paní poslankyně Pastuchové. Nevím, jestli se obrátit přímo na ni prostřednictvím pana předsedajícího, nebo jestli mi to vysvětlí např. pan ministr.

Ten § 39n, který upravuje zveřejňování informací o správním řízení, tak sám uznávám, a jak je uvedeno i v důvodové zprávě, tak bod 5 a to jeho ustanovení nebylo předtím napsáno příliš šťastně, nicméně nový návrh podle nás také není úplně nejvhodnější. Nejen že přesně neříká ten okruh informací zveřejňovaných v rámci správního řízení, a ta poslední věta, že údaje označené jako předmět obchodního tajemství ústav neposkytuje ani nijak nezveřejňuje, nám tam přijde poněkud zbytečná vzhledem k tomu, že je to dále upraveno i v tom bodě 7. Tak spíše jenom taková poznámka nebo i dotaz, pokud někdo bude chtít odpovědět. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já vám děkuji a děkuji, že se obracíte na ostatní poslance mým prostřednictvím. A nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Pastuchová.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji. Já pak stáhnu svoji přihlášku a odpovím panu kolegovi. Já nevím, konkrétně co máte na mysli. Vy jste mi vůbec neřekli konkrétně co. Já si myslím, že právě tenhle navrhovaný pozměňovací návrh je protransparentní úprava, protože jde o technickou úpravu bez věcných dopadů, a představuje zvýšení v řízení o cenách a úhradách léčiv. Tímto návrhem se prakticky říká, že naprosto všechny dokumenty předložené ve správních řízeních mimo obchodní tajemství bude SÚKL zveřejňovat. Já nevím, co konkrétně vám vadí, protože jste mi to nedokázali říct. Tak jenom pro upřesnění.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji a nyní opět pan poslanec Třešňák s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Petr Třešňák: Jenom doplním. Je to to omezení pouze na dálkový přístup a následně ta část toho ustanovení týkající se toho obchodního tajemství, což beru jako samozřejmost, nehledě na to, že to pak upravuje ten bod 7. To je všechno.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. A nyní tedy v řádné rozpravě vystoupí pan poslanec Válek. (Z první lavice před řečništěm se ozývá od smějícího se poslance Janulíka: Zase musíš.)

 

Poslanec Vlastimil Válek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové - kolego Janulíku, tobě se omlouvám osobně. (S úsměvem.)

Velmi stručně budu -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím mým prostřednictvím.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Prostřednictvím pana předsedajícího kolego poslanče Janulíku, tobě se omlouvám osobně. (Oba se smějí.)

Klub TOP 09 (už vážně) podpoří tento zákon včetně pozměňovacích návrhů. My bychom se rádi přimluvili za pozměňovací návrh kolegy Kaňkovského. Domníváme se, že tento pozměňovací návrh je opravdu velmi pozitivní, i když ta částka je vyšší. Nicméně byť ve zdravotním výboru nezískal tento pozměňovací návrh plnou podporu, tak přesto bych dal ještě jednou ke zvážení, není to tak velká suma, zda nestálo za to tento návrh podpořit. Na druhé straně jak jsem tady už jednou říkal, tento zákon má především dlouhý seznam zdravotnických prostředků, které se budou jistě měnit velmi často, tzn. my se s tímto zákonem setkáme pravděpodobně každý rok, protože se bude muset změnit seznam zdravotnických prostředků. Otázka je, jak dopadnou certifikační úřady, zda všechny ty prostředky, které v seznamu jsou, budou opravdu na trhu dostupné, jak se k tomu ty firmy postaví atd., a tím pádem se domnívám, že tady budeme mít dostatek času, prostoru a příležitostí event. změny v tomto zákoně udělat a posunovat ty částky tak, jak se v praxi ukáže, že by to bylo vhodné.

A na pana ministra mám v této chvíli jeden dotaz, který je možná naivní nebo hloupý, nicméně zeptám se jako neekonom. Ty částky, o kterých se tady bavíme, jsou bez DPH, nebo s DPH? To mně není úplně jasné. My se tady bavíme o různých sumách a teď já nevím, jestli je to s daní, nebo bez daně. V tom bych považoval velký rozdíl. A nejsem si jistý, jak to tedy je, o čem se bavíme. Protože 3 tisíce s daní a bez daně, to není úplně totéž. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. V tuto chvíli nemám přihlášek do rozpravy. Nevím, jestli pan ministr bude chtít reagovat rovnou, nebo až v závěrečném slovu. (Nechce.) Takže v tom případě rozpravu končím a ptám se, jestli má zájem o závěrečné slovo navrhovatel nebo zpravodaj? Není tomu tak. V tom případě přikročíme k hlasování o návrzích. Já svolám kolegy do sálu.

Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy, ovšem máme avizovány změny procedury.

A já teď předám předsedání. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP