(15.30 hodin)

 

Poslanec Karel Rais: Dobrý den. Já se budu věnovat tomu úkolu, který mám, to znamená pouze se přihlásit ke sněmovnímu dokumentu 1371, kde společně s kolegyní Válkovou dáváme pozměňovací návrh v tom smyslu, co jsem tady hovořil dopoledne, to znamená k evidenci pracovní doby akademických funkcionářů a vědeckých pracovníků. Takže pozměňovací návrh 1371. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším v pořadí je přihlášen pan poslanec Karel Krejza. Prosím.

 

Poslanec Karel Krejza: Vážený pane předsedající, vážená Sněmovno, chtěl bych se přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který je veden pod číslem 1368, jak jsem ho odůvodnil v obecné rozpravě dnes dopoledne. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším přihlášeným do podrobné rozpravy je paní poslankyně Šafránková. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Lucie Šafránková: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Jak už jsem uvedla v obecné rozpravě, ráda bych se přihlásila k pozměňovacímu návrhu 1383. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poslední přihlášená do podrobné rozpravy je paní poslankyně Valachová. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, vážená vládo, ráda bych se přihlásila v podrobné rozpravě k pozměňovacím návrhům 1255 a 1256, jak už jsem uvedla v obecné rozpravě, jedná se o pozměňovací návrhy směrem k účinnosti, to znamená 1. 7. 2019, a dále pozměňovací návrh legislativně technického charakteru a věcné úpravy tak, aby nebylo pochyb o tom, že i po účinnosti tohoto zákona příslušníci bezpečnostních sborů budou i nadále pobírat od prvního dne nemoci sto procent.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S přednostním právem pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Není s přednostním právem. Já jsem si počkal. Já se chci také v podrobné rozpravě přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu. Je to sněmovní dokument 1384, já jsem ho částečně odůvodnil v obecné rozpravě. Jinak je písemně zdůvodněn. Pozměňovací návrh má celkem dvacet jedna stran a věřím, že pokud zákon nebude zamítnut, tak získá podporu.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S přednostním právem pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Také ne s přednostním právem. Děkuji ale za udělení slova. Já jsem trpělivě čekal, pane předsedající, dámy a pánové, na konec diskuse, protože mám dotaz na paní ministryni práce a sociálních věcí. A velmi bych si přál, aby mi ho zodpověděla předtím, než skončí diskuse ve druhém čtení. Myslím si, že je to důležité, že na to mám právo nejenom já, ale celá Poslanecká sněmovna. Protože není pravda, podle mého názoru není pravda to, co tady říkal pan kolega Dolejš, že když si 85 % lidí podle průzkumu přeje tento krok, že je potřeba ho udělat. Dámy a pánové, zítra můžeme zadat sociologický průzkum, kolik lidí si přeje zrušení daní z příjmu fyzických osob, a ujišťuji vás, že to bude více než 90 %. Bude-li si více než 90 % občanů přát zrušení daně z příjmů fyzických osob, tak to uděláme? Takhle přece nelze postupovat.

Takže mám dotaz na paní ministryni práce a sociálních věcí v rámci druhého čtení projednávání tohoto zákona. Tento zákon je údajně vládní prioritou. Já bych jí ten dotaz rád položil, ona tady není. Prosím tedy, abychom hlasovali o procedurálním návrhu, že přerušíme projednávání tohoto bodu do přítomnosti ministryně práce a sociálních věcí. Ne že bych se snažil vydírat, ale upozorňuji, že pokud tento procedurální návrh nebude přijat, požádám o přestávku na klub, abychom umožnili paní ministryni včasný návrat. Já si nemyslím, že můžeme uzavřít tuto diskusi, aniž by nám odpověděla. Děkuji.

Tedy dávám procedurální návrh na přerušení tohoto bodu do okamžiku, než se vrátí ministryně práce a sociálních věcí.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobrá, nechám hlasovat o tomto procedurálním návrhu. Zagonguji. Je tady žádost o odhlášení. (Neklid v sále.) Pan poslanec Chvojka s přednostním.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Už jsem se lekl, že mně ho nechcete z nějakého důvodu dát. Já jsem s paní ministryní teď volal.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Chci být spravedlivý.

 

Poslanec Jan Chvojka: To je dobře, jste sociální demokrat. (Veselost v sále.) Já jsem s paní ministryní teď volal. Má důležité jednání na ministerstvu a je na cestě. Přijede za nějakých dvacet až třicet minut. Já bych si dovolil navrhnout, jestli nemůžeme tento bod přerušit a jít například na insolvenční zákon, který potom následuje, a až paní ministryně přijede, tak se vrátit k tomuto bodu.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Pane předsedající, promiňte. Vzhledem k velkým sympatiím, které k vám chovám, si dovoluji říct, že teď jste porušil úplně všechno, co jste jako předsedající měl. Já jsem dal procedurální návrh, vy jste o něm měl dát hlasovat bez rozpravy. Vy jste v rozporu s jednacím řádem dal slovo někomu jinému, shodou okolností předsedovi vašeho poslaneckého klubu. Tím jste, myslím, zpochybnil svoji kvalifikaci nestranného předsedajícího Poslanecké sněmovny. To jste prostě neměl udělat.

V každém případě to, co řekl pan předseda Chvojka, není nic jiného, než jsem říkal já. Přerušíme tento bod. Já jsem navrhl přerušit tento bod do okamžiku, než se vrátí paní ministryně, která teď někde jedná na ministerstvu. Má to strašně důležité, je to mnohem důležitější než celá Poslanecká sněmovna a než návrh zákona, který nám tady předkládá. Nebudu radši zkoumat, co to je. Ale v každém případě tady má být.

Já prostě dávám procedurální návrh, abychom přerušili tento bod do okamžiku, než se ta dáma, ministryně práce a sociálních věcí, dostaví. Pak můžeme pokračovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pane předsedo, děkuji. Máte pravdu. Nechám hlasovat o tomto procedurálním návrhu. Není tady žádost na odhlášení. Nechám hlasovat o přerušení tohoto bodu do doby, než bude přítomna paní ministryně práce a sociálních věcí.

Kdo je pro, zvedne ruku. (Hluk v sále.) Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 238 přihlášeno 149, pro 143, proti 2, zdrželi se 4. Návrh byl přijat.

 

S faktickou poznámkou pan místopředseda Filip.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, tak jsme svědky klasické obstrukce TOP 09 a ODS, kterou tady předvádí vždycky, když se jim něco nelíbí! Já znovu opakuji, že jestliže něco 80 let platilo, 10 let se to tady snažíte zničit, no tak si tady vykládejte a lžete si tu dál! Tady poslanec za ODS klidně řekne, že jsme na tom nejlépe s věkem dožití. Když se podíváte na tabulku, samozřejmě jsme na tom o dva roky hůře než Španělsko nebo Portugalsko, a už nemluvím o Francii. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP