Středa 24. října 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

135.
Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Na lavice nám bylo rozdáno usnesení volební komise číslo 91 ze dne 23. října 2018. Nyní prosím pana předsedu Kolovratníka, aby se ujal slova.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Přeji vám, vážené kolegyně a vážení kolegové, dobré odpoledne. Jménem volební komise si dovolím přerušit projednávání státního rozpočtu, tak jak jsme se včera domluvili. Napevno máme zařazeny volební body a moje vystoupení dnes bude velmi stručné před 13. hodinou. Máme připraveny tři body.

Prvním je návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Je to standardní volební bod, kdy víceméně na každou schůzi teď už vypisujeme jako volební komise na žádost klubů lhůtu vždy do pondělí, a poté, pokud tedy kluby chtějí učinit nějaké přesuny mezi svými členy, svými poslanci, tak tak mohou učinit.

V tomto případě byla lhůta do pondělí 22. října do 12.00 hodin. Volební komise obdržela návrhy z klubu hnutí ANO a od sociální demokracie. Já vám je teď kvůli stenozáznamu přečtu. Oba návrhy jsou obsaženy v usnesení volební komise číslo 91 ze dne 23. října a mohu konstatovat, že přesuny jsou v rámci onoho pomyslného kvora nebo počtu, který klubu hnutí ANO a i sociální demokracii náleží. Jsou to tedy přesuny uvnitř těchto dvou poslaneckých klubů. Zároveň připomínám, že obsah změn jste obdrželi vytištěný na vaše lavice.

Co se týká rezignací, tak hnutí ANO navrhuje rezignaci kolegy Stanislava Fridricha z rozpočtového výboru a Miloslava Janulíka z ústavněprávního výboru. Dále sociální demokracie navrhuje rezignaci kolegy Milana Chovance ze stálé komise pro kontrolu činností Generální inspekce bezpečnostních sborů a Kateřiny Valachové ze stálé komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny.

Proti těmto rezignacím, jak už jsem řekl, v rámci těchto dvou klubů jsou nominace. Do rozpočtového výboru za hnutí ANO Petr Venhoda, do ústavněprávního Stanislav Fridrich za hnutí ANO a do stálé komise pro kontrolu GIBS za sociální demokracii Roman Onderka a do stálé komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny předseda klubu sociální demokracie pan poslanec Jan Chvojka.

Podle jednacího řádu a i podle ustálené zvyklosti tyto volby, tyto změny, vždy Sněmovna hlasuje veřejným hlasováním, aklamací, takže avizuji, že i my v souladu se svým usnesením jako volební komise navrhujeme aklamaci.

Nyní vás, pane předsedající, poprosím o otevření rozpravy a poté bych prosil o hlasování nejdříve tedy o rezignacích a druhé hlasování o nominacích.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane předsedo. Otevírám rozpravu. Do rozpravy se přihlásil pan místopředseda Poslanecké sněmovny Pikal. Pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobré odpoledne. Nechci to nijak zásadně protahovat. Jenom bych chtěl pozornost Sněmovny obrátit při této příležitosti k jedné věci, a to tomu, že v době, kdy se tato Sněmovna ustavovala a ještě panovala taková dělná atmosféra, tak jsme sněmovním tiskem číslo 24 schválili, že stálé kontrolní komise Sněmovny budou mít ne sedm členů, ale nejméně sedm členů uspořádaných tak, aby tam byli zástupci všech politických stran. Měnilo se kvůli tomu šest zákonů. A tohle usnesení nebylo do této chvíle naplněno, tak se ptám, jestli k tomu někdy sáhneme, nebo jestli jsme to měnili jen tak pro formu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Mám tu přihlášku pana předsedy Stanjury s faktickou poznámkou. Ano, není aktivní tato přihláška. Ptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Nehlásí, rozpravu končím.

Pan předseda volební komise navrhl, abychom nejprve hlasovali o rezignacích a potom hlasovali o volbách. Pokud proti tomu není žádná námitka, tak bych dal hlasovat o navržených rezignacích.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 48: přihlášeno 182 poslanců, pro 156, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o volbě, tak jak byli jednotliví kolegové nominováni a jak nás s tím seznámil pan předseda Kolovratník.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 49: přihlášeno 184 poslanců, pro 160, takže návrh byl přijat a zmiňovaní kolegové byli zvoleni. Tím končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám bod číslo

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP