(15.10 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Takže výborně, děkuji. V tuto chvíli tam máme bod 52, 54, takže po bodu 54.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Jedná se o bod týkající se přípojek, jestli si správně vzpomínám. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 15 přihlášeno 191, pro 85, proti 2. Tento návrh přijat nebyl.

 

Dále je zde návrh pana poslance Lipavského, který navrhuje zařadit nový bod, který se nazývá Parlamentní diplomacie předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Radka Vondráčka. Takže budeme hlasovat nejprve o zařazení tohoto bodu.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 16 přihlášeno 191, pro 67, proti 73. Tento návrh přijat nebyl. O pevném zařazení tedy již nebudeme hlasovat.

 

Dále je zde návrh pana poslance Bartoně, který navrhuje zařadit nový bod Kontrola plnění usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu č. 66 ze dne 19. 12. 2017 ve věci zvýšení platů učitelů. Nejprve hlasujeme o zařazení.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 17 přihlášeno 191, pro 96, proti 2. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o pevném zařazení. Návrh zněl zařadit 25. 10. ve čtvrtek po písemných interpelacích. Mám tady požadavek na odhlášení, kterému vyhovím.

 

Zopakuji. Budeme hlasovat o pevném zařazení bodu, který jsme právě zařadili na pořad schůze. Je to kontrola plnění usnesení Poslanecké sněmovny ve věci zvýšení platů učitelů - zařadit pevně 25. 10. ve čtvrtek po písemných interpelacích.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování se zúčastnilo 185 poslanců, pro 92, proti 7. Tento návrh přijat nebyl. Bod byl tedy pouze zařazen.

 

Kontrola hlasování. (Probíhá. V sále je neklid.) Zdá se, že výsledky hlasování neodpovídají. Máte slovo, prosím.

 

Poslanec Karel Krejza: Viník byl nalezen. Omlouvám se, na sjetině mám křížek, hlasoval jsem pro. Zpochybňuji tímto hlasování. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Budeme tedy o tomto hlasovat, o námitce. Nejprve rozhodneme o námitce.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 19 přihlášeno 188, pro 178, proti 1. Námitce bylo vyhověno.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o pevném zařazení bodu kontrola plnění usnesení. Znovu eviduji žádost o odhlášení všech. Pevné zařazení bodu na 25. 10. po písemných interpelacích. Zdá se, že počet hlasujících se ustálil.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro pevné zařazení tohoto bodu. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 20 přihlášeno 184, pro 92, proti 11. Tento návrh přijat nebyl. (V sále je hluk.) Děkuji.

 

Poprosím o klid v sále, budeme pokračovat v hlasování. Ještě nás čeká několik bodů.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Černochové, která navrhuje zařadit nový bod a tím je Pozice vlády České republiky k zákazu olova ve střelivu a rybářském olůvku.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. (Hluk v sále neutichá.) Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 21 přihlášeno 188, pro 140, proti 8. Tento návrh byl přijat. (Potlesk zleva.)

 

Teď budeme hlasovat o pevném zařazení. Nejprve paní poslankyně navrhovala, aby byl bod zařazen 30. 10. jako první bod odpoledne. Víme všichni, o čem hlasujeme? První bod odpoledního jednání v úterý 30. 10.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 22 přihlášeno 189, pro 71, proti 4. Tento návrh nebyl přijat.

 

Druhým, alternativním návrhem paní poslankyně bylo pevně zařadit 31. 10. v odpoledních hodinách jako první pevně zařazený bod. V tuto chvilku tam máme bod 52, 54. Návrh pana poslance Bartoška nebyl přijat. Byl by to třetí bod? (Hlasy ze sálu.) První bod.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 23 přihlášeno 188, pro 79, proti 1. Tento návrh přijat nebyl. Bod jsme tedy zařadili, ale nemá pevné zařazení.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu pana poslance Koníčka, který navrhuje bod č. 10, sněmovní tisk 38, zdanění církevních restitucí, zařadit do bloku druhého čtení 30. 10. po již pevně zařazených bodech. V tuto chvilku tam, pokud vím, nemáme žádný pevně zařazený bod, tak by se jednalo o první bod druhých čtení.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 24 přihlášeno 189, pro 35, proti 47. Tento návrh přijat nebyl. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP