(16.40 hodin)
(pokračuje Ferjenčík)

Dám konkrétní příklad a velmi bych uvítal odpověď Ministerstva financí, jak to vnímá. Dnes mohou živnostníci naprosto legálně používat výdajové paušály a úřady žádným způsobem nezkoumají, jestli ty paušály používají kvůli snížení byrokracie, nebo kvůli snížení daňového základu. A ten zákon je takhle navržen, myslím, že funguje dobře a není tam žádný problém. Nicméně kdybychom aplikovali extenzivně pravidlo GAAR, a bohužel historicky daňová správa například ve věci zajišťovacích příkazů některá pravidla aplikovala velmi extenzivně, takže tady jsou z minulosti varovné signály o tom, že nějaký agilní úředník, jako je ten slavný případ s účtenkami za svatby, že nějaký agilní úředník to začne řešit, tak pokud by úředníci Finanční správy začali postihovat živnostníky, kteří používají daňový paušál primárně za účelem toho, aby si snížili daně, a ne za účelem snížení byrokracie, tak v tom pravidle GAAR v daňovém řádu dle mého názoru mohou najít oporu. Já tady vidím velmi riskantní obecné pravidlo, které navíc nemá oporu v evropské legislativě. Evropská legislativa chce aplikovat na daň z příjmu právnických osob. Takže to je první okruh, kde bych poprosil o nějakou reakci.

Dále vidím velmi spornou otázku rozšíření používání krycích dokladů celníky, a to ve dvou oblastech. Jednu v oblasti kontroly heren. Přiznám se, že tam ještě si umím představit, že to má nějaké opodstatnění, umím si představit pracovníka státu, který jde kontrolovat nějakou hernu, a kde chce raději použít z bezpečnostních důvodů krycí doklad. Nicméně v oblasti běžné kontroly EET mi to přijde naprosto extenzivní opatření a skutečně ho nechápu. Tady vlastně daňová správa tvrdí, že lidé, kteří jdou kontrolovat restauraci, jsou ohroženi na životě nebo na zdraví, a chtějí proto krycí doklady, aby si je majitel té restaurace nemohl dohledat. Absolutně nechápu... Já počkám, až paní ministryně bude mít prostor... (Ministryně hovoří u stolku zpravodajů.) Takže krycí doklady pro běžnou kontrolu výběru EET. Pro mě je to naprosto nepochopitelné ustanovení. A jestli je skutečně problém, že se děje, že úředníci jsou ohroženi na zdraví, když kontrolují EET, tak asi ten problém musíme řešit trochu jinak než krycími doklady.

Pak jsou tam ta problematická ustanovení ohledně DPH pro Český rozhlas a Českou televizi, tomu se určitě budeme podrobně věnovat ve druhém čtení.

A z mého pohledu bych ještě požádal Ministerstvo financí o odůvodnění vynětí finančních podniků z ustanovení ohledně nadměrných výpůjčních nákladů. Zjednodušeně řečeno, jsou tam přísnější pravidla pro půjčování mezi podniky a způsob, jak se těmito opatřeními převádějí zisky, které se ovšem v české implementaci nevztahují na finanční sektor, což může mít relevantní opodstatnění a současně to může být prolobbované. Tak bych se rád zeptal Ministerstva financí, jestli tyto paragrafy skutečně jsou ku prospěchu České republiky vzhledem k tomu, že my jsme země, která má bankovní sektor do značné míry pod kontrolou zahraničních matek, které mohou tyto způsoby používat k optimalizaci vývodu kapitálu.

Děkuji za odpovědi.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ferjenčíkovi a to byl poslední přihlášený do rozpravy. Vidím přihlášku pana předsedy klubu ODS a kolega Volný se hlásil předtím, ale protože pan předseda má přednostní právo - neuplatňuje, dobře. Tak v tom případě kolega Volný. A než dojde k pultu, tak konstatuji omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny, Lukáš Peksa z osobních důvodů od 17.15.

Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji, pane předsedající. Vážení kolegové, kolegyně, vážení ministři, já bych vás tímto chtěl požádat a navrhuji, abychom hlasovali o zkrácení doby na projednávání mezi prvním a druhým čtením ze 60 dnů na dnů 30. Já to vysvětlím. Tato materie je částečně implementační materie, ale tím nechci argumentovat. Ale je to návrh zákona, který máme k dispozici v Poslanecké sněmovně už nejméně tři měsíce. Před dvěma měsíci jsme k tomu dělali podvýbor, daně, cla a loterie, kam jsme pozvali ministerské pracovníky, podrobně nám celou tu materii vysvětlili, popsali. Takže si myslím, že byl dostatek času na to se rozmyslet, připravit si případné pozměňovací návrhy. Vidíme tady, že svaz krajů už něco takového připravil, pracují na tom. A chtěl bych poděkovat i panu kolegovi od Pirátů, předřečníkovi, který řekl, že je potřeba tento materiál schválit co nejdřív. Proto vás moc prosím o podporu zkrácení na 30 dní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní faktická poznámka pana kolegy Juránka. Potom přednostní právo pana předsedy klubu ODS a zpravodaje. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Paní ministryně, kolegyně, kolegové, já bych chtěl říct, že metodickým způsobem se tady tato záležitost, která se týká té části, která by měla být odročena, nedá vyřešit. Ta částka, a já jsem se snažil mluvit o tom, že to jde dopočítat a že to má velký dopad především na kraje, chci upozornit na to, že velmi výrazně ovlivní rozpočty krajů. Já tu částku nechci říkat, řeknu ji paní ministryni osobně, aby si to mohla potom porovnat s úředníky. Ale znamená to velmi výrazný zásah do rozpočtů všech krajů a hlavního města Prahy zcela jednoznačně. A zejména u velkých měst to má stejný dopad jako u krajů, to znamená, města, která jsou nad 100 000 obyvatel, zcela určitě.

Já bych byl velmi rád, kdyby se při té debatě jednak uvažovalo o těch metodických pokynech, aby se ty věci zvážily, ale aby se skutečně hned na začátku dopočítal dopad, který to má na rozpočty krajů a obcí. Jsem přesvědčen o tom, že když to nepůjde jinak, že to potom bude muset být řešeno rozpočtovým určením daní do rozpočtu roku 2020, protože ta částka je tak velká, že to nejsou kraje ani velká města. Pardon, velká města některá by to byla schopna pokrýt, ale z krajů by to mohly pokrýt tak dva, maximálně tři kraje. To znamená, tady chci jenom říct, že je to velmi závažná věc, má to velmi závažný dopad následně do rozpočtů krajů a do rozpočtů měst. A tak prosím, aby tomu byla věnována náležitá pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Juránkovi za dodržení času k faktické poznámce. Nyní s přednostním právem předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Připraví se zpravodaj také s přednostním právem. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Tak nejprve komentář k návrhu na zkrácení lhůty. (Krátká odmlka pro hluk v sále.)

Já chci říct, že dnes máme 23. října, začali jsme první čtení a není chybou opozice, že začínáme projednávat daňový balíček 23. října, když účinnost má být od 1. ledna. Kolik jiných bodů jste si předřadili na minulé schůzi? O prázdninách jsme to mohli projednávat. Takže nesnažte se nás teď tlačit do kouta s tím, že není čas. Ano, není čas, ale díky postupu vlády v Poslanecké sněmovně. Dávno jsme mohli mít první čtení za sebou. Je poctivé říct, že jsou tam věci, které i my jsme připraveni podpořit, proto nebudeme navrhovat ani zamítnutí, ani vrácení k přepracování. Nicméně pokud chceme solidním způsobem projednat ten tlustopis, nevím z hlavy, je to zhruba 800 stran materiálu, tak 30 dnů, z toho minimálně tento týden, příští týden začíná sněmovna, budeme jednat ve variabilním týdnu, tak kolik reálně získáme času na to, abychom to projednali? Obehraná písnička implementace, skutečně si myslím, že nemá cenu tím strávit čas.

My jsme tady před pár týdny projednávali poslanecký návrh na snížení sazby DPH ve veřejné dopravě. Tehdy paní ministryně byla proti a s ní i vládní poslanci s tím, že to je nesystémové. Tak chyťme paní ministryni za slovo a podívejme se, jak systémově se řeší snížení DPH u naší vlády. Kdo by očekával snížení sazeb DPH v rámci daňového balíčku, ten by byl zklamán. Snižujeme DPH ne v bodě 22, sněmovní tisk 206, ale v bodě 23, evidence tržeb. A tomu vláda říká systémové řešení.

Tak veřejná doprava, snížit DPH je nesystémové. Jak říkal pan poslanec Volný, takový novotvar - svaz krajů jste říkal před chvílí? Svaz krajů. Tak tady máme předsedkyni svazu krajů, jestli jste myslel Asociaci krajů, pravděpodobně ano, tak byli proti, abych četl v minulých týdnech, jak některé kraje musí přesoutěžit své dopravce, protože nemají na to, aby pokryli mzdy řidičů. A chci jen připomenout, že o zvýšení platů řidičů rozhodla vláda, ne jednotlivé kraje a ti, kteří to objednávají. Ale budiž. Ale snížení sazby DPH na řezané květiny, já nemám nic proti řezaným květinám, kupuji je poměrně často, to máme v bodě EET a ne v rámci daňového balíčku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP