(17.30 hodin)
(pokračuje Benda)

Přestaňme si tady ze sebe dělat navzájem legraci. Pojďme říct: nezkracujeme lhůtu. Je to naprosto zbytečné, protože i se zkrácenou lhůtou to nemůžeme stihnout. A pojďme říct poctivě: tento daňový řád, daňový balíček, bude schválen nejdříve koncem ledna, v půlce února, pokud nám ho Senát vrátí, ale nebude do konce tohoto roku. Je to naprosto nemyslitelné a myslím že nefér něco takového veřejnosti tvrdit.

A docela bych prosil pana kolegu Volného, jestli nechce svůj návrh, který vyvolává jenom očekávání... (Poslanec Faltýnek z lavice: Ne.) Pan předseda klubu, ať mu neradí, co chce pan poslanec Volný (se smíchem).

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím, neobracejte se na ostatní poslance přímo.

 

Poslanec Marek Benda: Děkuji, pardon, pardon. Prostřednictvím pana předsedajícího, omlouvám se za... Nesnažme se, nesnažme se překonat skutečnost. Prostě do konce roku to není možné reálně zvládnout. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Než pozvu dalšího řečníka, tak zde máme omluvenku pana poslance Jana Bartoška, který se omlouvá dnes od 17.30 z důvodu jednání v regionu.

A nyní prosím s faktickou poznámkou pana poslance Volného.

 

Poslanec Jan Volný: Kolegové, kolegyně, já tedy budu reagovat na mého předřečníka. Já můžu s ním souhlasit, nemusím s ním souhlasit. Já jsem si tyto počty samozřejmě také udělal, také mi to bylo jasné, že to bude velice těžko stíhatelné do konce roku. Nicméně si myslím, čím dříve to bude schválené, tím lépe pro daňové poplatníky i ve vztahu k EU. Proto já na tom zkrácení budu trvat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Tím jsme v tuto chvíli ještě nevyčerpali faktické poznámky. Hlásí se pan poslanec Benda. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Já se moc omlouvám, vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně. Já ještě zareaguji na svého předřečníka. Jestli víme, že to je nemožné stihnout, tak už přece dneska musíme říct opatření, která povedou k tomu, co může začít platit od běžného měsíce, co může začít platit od 1. března, co musí začít platit od 1. června, co musí začít platit až na začátku dalšího roku. Vždycky jsme to v daních takhle měli. Aspoň natolik o daních snad něco tuším, že vím, že prostě nemohou vstupovat 22. února, jak zrovna vyjdou lhůty v Senátu. A to si myslím, že by bylo fér dneska říct, a ne se tvářit, můžeme to stihnout. A pak najednou začneme vymýšlet, jakým způsobem budeme odkládat účinnosti?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Takže v tuto chvíli nemám dalších faktických poznámek ani se mi nikdo do rozpravy nehlásí z místa, tedy obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není zájem. V tom případě nyní budeme hlasovat o návrzích. Já svolám kolegy do sálu.

Byl přednesen návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Já neregistruji žádost... a, žádost o odhlášení, tedy vás odhlásím. Prosím, přihlaste se znovu svými kartami. A až se nám počet poslanců ustálí, tak zahájíme hlasování o vrácení návrhu k přepracování. (Chvilku čeká.) Tak, ještě stále přibývají poslanci. Vypadá to, že se nám... počet přihlášených poslanců ustálil.

 

Takže já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro vrácení. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 39 bylo přihlášeno 165 poslanců a poslankyň, pro 35, proti 92. Návrh byl zamítnut.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Předpokládám, že to tak není.

 

Takže já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přikázání rozpočtovému výboru. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 40 bylo přihlášeno 167 poslanců a poslankyň, pro 166, proti nikdo, jeden se zdržel. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme tedy předložený návrh přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům? Paní poslankyně Černochová, prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Já jenom i hlásím, že jsem do konce jednacího dne s přednostním právem za pana předsedu Stanjuru. Navrhuji výbor pro veřejnou správu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. A ptám se, jestli je ještě nějaký jiný návrh, než budeme hlasovat? Není tomu tak.

 

Takže já zahajuji hlasování. Kdo je pro přiřazení dalšímu výboru? Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 41 bylo přihlášeno 167 poslanců a poslankyň, pro 76, proti 58. Návrh nebyl přijat. Takže konstatuji, že jsme další výbor neschválili k přiřazení.

 

A nyní se ještě musíme vypořádat s návrhy na zkrácení či prodloužení lhůty. Bylo navrženo zkrátit lhůtu na projednávání o třicet dní na třicet dní.

Takže já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zkrácení lhůty. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 42 bylo přihlášeno 167 poslanců a poslankyň, pro 89, proti 35. Návrh byl přijat. Takže lhůta byla zkrácena.

 

Tím jsme vyčerpali projednávání tohoto bodu. Já děkuji navrhovatelce i zpravodaji a tento bod končím. A nyní mám avizovánu paní poslankyni Hyťhovou.

 

Poslankyně Tereza Hyťhová: Vážení poslanci, já bych jenom ráda uvedla na pravou míru, že v hlasování číslo 20 jsem hlasovala pro, a mám tady napsáno, že jsem se zdržela. Tímto nezpochybňuji hlasování, jenom pro stenozáznam. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Je 17.37, otevřu tedy další bod, kterým je bod č. 23 zřejmě, který jsme přerušili již asi čtyřikrát, naposledy v pátek 21. 9. na 19. schůzi. Jedná se o

 

23.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb.,
o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 205/ - prvé čtení

Bod byl přerušen v obecné rozpravě. Místo u stolku zpravodajů již zaujala paní ministryně financí Alena Schillerová a zpravodaj pro prvé čtení, jímž je poslanec Jan Volný. A pan poslanec má zájem o vystoupení před znovuotevřením rozpravy, takže prosím. (Hluk v sále.)

A poprosím o klid v sále, než vám dám slovo, aby všichni poslanci a poslankyně, kteří opouštějí, opouštěli rychleji a v klidu.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážení kolegové, kolegyně. Já bych tímto chtěl navrhnout přerušení tohoto bodu do příští řádné schůze Poslanecké sněmovny, a to z jednoho prostého důvodu, že víme, že kolem toho bude opět dlouhá diskuse, a radši bychom se věnovali jiným zákonům, protože víme, že zde budou zase jenom obstrukce. Takže navrhuji to přerušit do příští schůze Poslanecké sněmovny. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP