(11.20 hodin)
(pokračuje Ferjenčík)

Chceme zachovat kapitálové výdaje tak, jak jsou. Myslíme si, že ten nárůst je naprosto potřeba, a apelujeme na vládu, aby udělala maximum pro to, aby se skutečně ty výdaje realizovaly.

Chceme zachovat zvýšení prostředků na vzdělávání, to je kapitola, díky které jsme řekněme vůči tomu rozpočtu méně kritičtí, než bychom byli jinak. To razantní navýšení prostředků na vzdělávání je naše zásadní priorita a jsme velmi rádi, že se tato priorita v rozpočtu promítla. Vidíme to i jako investici do budoucna. Jsme rádi, že toto vláda navrhuje. Dokonce v některých kapitolách vidíme prostor i ještě pro vyšší zvýšení, byť už teď jsme s tím číslem poměrně spokojeni.

Chceme zachovat růst platů těch nejhůře placených státních zaměstnanců. Typický příklad - zapisovatelé na soudech jsou vysokoškolsky vzdělaní pracovníci, kteří ale berou velmi nízké peníze v porovnání s jejich kvalifikací, a těch špatně placených profesí ve státě je celá řada. Myslíme si, že bylo rozumné, že vláda diferencuje navyšování platů podle té základny a že ti nízkopříjmoví potřebují přidat víc než ti, co už mají dnes platy slušné. Takže toto naše usnesení reflektuje a já budu rád, pokud ho vláda vezme za své. Je to naše, řekněme, realistická pozitivní alternativa k tomu navrhovanému deficitu 40 mld. Myslíme si, že to je čistě otázka politické vůle, a nemyslíme si, že je nutné se u státního rozpočtu opřít o hlasy KSČM.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji a vaše vystoupení vyvolalo dvě faktické poznámky. Jako první pan předseda Stanjura, poté pan poslanec Volný. Napřed pan předseda Stanjura, poté pan poslanec Volný. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak pro pana kolegu Ferjenčíka. Souhlasím, že komunistické hlasy nejsou potřeba, ale jsou nejjednodušší pro vládu. Vzpomeňme si na ten marketingový trik poté, co vláda schválila návrh rozpočtu a premiér na tiskové konferenci říká: nejenom s komunisty, budeme jednat se všemi kluby v Poslanecké sněmovně o tom rozpočtu. Nevím, jak s ostatními kluby, s námi o tom nikdo nejednal. A tak je to pořád, realita a marketing, velký rozdíl mezi tím, co je pravda a co ne.

Ale já jsem se přihlásil z jiného důvodu. Chtěl bych říct: Milé torzo vlády, vy si z nás děláte legraci. Já sice nezastávám ten názor, že státní rozpočet je jenom návrh zákona. Státní rozpočet je nejdůležitější zákon k rozpočtu (?), ale vláda to ráda říká, pan premiér to rád říká, přišel to podpořit pan prezident, a sedí tady torzo. Podívejme se na výdaje 1,5 bilionu. Kde máme Ministerstvo obrany - 67 mld., abychom s ministrem debatovali o rozpočtu jeho kapitoly? No kdy o ní budeme debatovat? Kde je? Není tady. Ministr školství - 206 mld. výdajů. Kde je? Není tady. Já vím, že pan premiér řekl tento týden nebo minulý týden v televizi - neberte Ťoka vážně. Ale já to beru vážně. Kde je ministr dopravy - ať se podívám, kolik má výdajů, 72,5 mld. - kde je, abychom s ním mohli vést normální racionální debatu o výdajích státního rozpočtu? Tři členové vlády jsou přítomni. Premiér je na zahraniční cestě, dobře, je to podle mě nevhodné, mohlo se to sladit, ale rozumím tomu. Ale to, že tady nejsou ostatní ministři, aby obhajovali své kapitoly, je výsměch.

Navrhuji procedurálně, abychom přerušili jednání Poslanecké sněmovny do přítomnosti minimálně dvou třetin členů vlády. Respektuji omluvu pana premiéra.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další faktická poznámka pan... (Upozornění ze sálu: Procedurální návrh!) Aha, takže se omlouvám, budeme hlasovat bezprostředně o procedurálním návrhu. Registruji žádost o odhlášení, tak samozřejmě vyhovím a přivolám své kolegy z předsálí včetně ministrů. Poprosím vás, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami. (Krátká pauza, poslanci se vracejí do jednacího sálu.)

 

Já myslím, že počet hlasujících už je ustálený. Budeme hlasovat o procedurálním návrhu pana předsedy Stanjury na přerušení do přítomnosti dvou třetin členů vlády. Je to hlasovatelný návrh.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 47, přihlášeno je 147 poslanců, pro 62, proti 69. Tento návrh přijat nebyl.

 

Nicméně počet ministrů se zvýšil. Budeme tedy pokračovat v projednávání. S faktickou poznámkou pan poslanec Volný, poté mám tady faktickou poznámku pana poslance Zaorálka. Ta platí, nebo to bylo jenom...? Tak já vás s dovolením odmažu.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl reagovat vaším prostřednictvím na pana kolegu Ferjenčíka. On tady sice teď není, nicméně si trochu protiřečil. On hledá miliardy a na druhou stranu chválí, jak se přidalo do školství a do dalších segmentů. Pokud hledá 30 mld., já bych mu i poradil, ale musí si sem umět stoupnout a říci, že odmítá zvýšení platů našim pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům o 30 mld., že odmítá zvýšení důchodů 37 mld. našim důchodcům, a v tu ránu bude tento rozpočet 20 mld. v přebytku. Ať najde tu odvahu a přijde sem a řekne celému národu, že tyto dvě položky jsou nesmysl, že s nimi nesouhlasí. Děkuji. (V sále je hlučno.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka pan předseda Kalousek, poté pan předseda Stanjura. A poprosím o klid v sále. Nechtěl jsem přerušovat v rámci faktické poznámky, ale poprosím o klid, zejména v levé části. Děkuji.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Víte, k tomu hlasování o přítomnosti ministrů dovolte vzpomínku pamětníka. Pan premiér Václav Klaus blahé paměti neměl poslance parlamentu o nic raději, než je má pan premiér Babiš. Ale když se projednával rozpočet, tak tady ti ministři seděli všichni a nesměli se hnout, protože jim vždycky říkával: když chceme od lidí, aby nám dali 35 % toho, co vyprodukují, tak tady prostě musíme být a musíme umět reagovat. Někteří premiéři tuhle tradici dodrželi. Současná vláda neprokazuje nic jiného než opovržení nejenom vůči Sněmovně, ale vůči těm lidem, kteří ty jejich výdaje budou platit. A to si myslím, že by mělo být zaznamenáno a že byste se podle toho měli chovat, dámy a pánové z vlády.

K poznámce pana poslance Ferjenčíka, který zapochyboval, že vláda vůbec dokáže proinvestovat těch navržených 122 mld., tím méně by proinvestovala oněch mnou navržených nejméně 150, tak chci říct - no a co? Tak pokud to neproinvestují, tak to neutratí a rozpočet v takovém případě skončí v přebytku. Ten návrh mého usnesení říká - buď to proinvestujte, nebo to ušetřete, ale nesmíte to projíst. A to si myslím, že není špatný návrh.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nyní faktická poznámka pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Nedělám to často, ale chci se zastat kolegy z pirátské strany pana poslance Ferjenčíka, protože faktická poznámka pana poslance Volného byla úplně mimo mísu. Stačí na to říct tři čísla. Zvýšení příjmů je o 150 miliard. O 150 miliard. Zvýšení důchodů, pro které jsme hlasovali všichni, z toho dělá 38 miliard. Není potřeba bojovat proti tomu, pro co jsme hlasovali.***
Přihlásit/registrovat se do ISP