(11.40 hodin)
(pokračuje Filip)

Co se týče dalších věcí, je potřeba si uvědomit, že státní rozpočet potřebuje onu změnu, která povede alespoň k nastartování příští bytové výstavby, abychom nebyli v situaci, kdy není zajištěno, že se zastaví růst nájmů. Ona liberalizace bytové politiky, a nezastavilo to ani zřízení Státního fondu rozvoje bydlení, ale zejména jeho nepoužívání k těm jednotlivým nástrojům a omezení se na ty bankovní produkty, které ale nevedou k tak masivní výstavbě bytů, která by byla potřeba, aby se zastavil růst nájmů. A tady vidím alespoň určitý posun, pozitivní posun, kde se začne plánovat výstavba, a že na ni budou prostředky a že Státní fond rozvoje bydlení zase začne pracovat. A myslím si, že i jednotlivé produkty, které má Ministerstvo pro místní rozvoj k dispozici, nám mohou pomoci v tom, aby ten nepříznivý trend byl nejdříve zastaven, abychom mohli alespoň v roce 2020 ten trend obrátit do pozitiva. A tam jistě bude nárok na investici v té bytové výstavbě mnohem vyšší.

To je asi věc, která je podle mého soudu zásadní v investiční politice. Co je potřeba dál? Jsem rád, že v těch finančních částkách, které jsou pro výdaje státního rozpočtu, jsou i částky, které mohou vést k tomu, že se dostane ke změně v politice hospodaření s vodou, hospodaření v lesním hospodářství, zemědělství obecně, a že se tedy může také zastavit pokles jednotlivých komodit a nastartování změn. Obavu mám, že se to nepodaří např. u vepřového masa apod., kde bude asi potřebné se ještě zabývat vnitřním členěním kapitol, protože ty kroky, které jsme tady měli minimálně za posledních osm let, vedly k tomu, že jsme kapacity spíše ztráceli, než bychom je budovali. A bude jistě důležité, aby výdaje státního rozpočtu vedly k tomu, že dojde k té potřebné změně.

Pokud jde o investice do dopravní infrastruktury, mohu jen říct, že nějaká trvalá spokojenost tady být nemůže. Pořád nemáme nástroj na to, abychom měli jasný a pro nás pochopitelný příjem, resp. příjmovou částku, která by trvale znamenala možnost krajů investovat do silnic II. a III. třídy, případně možnost obcí. Tady ono rozdělení sdílených daní je podle mého soudu ještě před námi a bude to podle mého soudu jeden z úkolů prvního pololetí příštího roku pro nás, pro Poslaneckou sněmovnu, abychom se s tím vyrovnali. Neznamená to ale, že to ve státním rozpočtu není. Je to tam ovšem způsobem, který nezaručuje dlouhodobost toho plánování, které v takové investiční výstavbě, jako je stavba silnic nebo opravy silnic, stavba železničních koridorů, aby byla trvale zajištěna.

Dovolte mi poslední poznámku. Byl bych rád, aby bylo jasné, že pro druhé a třetí čtení bude potřeba najít v jednotlivých výborech dostatek opory v tom, aby jednotlivé kapitoly byly spravovány tak, že návrh státního rozpočtu a jeho realizace se bude blížit tomu samotnému plánu, protože není dlouhodobě možné ten státní rozpočet dělat tak, že to bude věc, která bude vytvářet rezervy, které potom nebudou nějakým způsobem realizovány. Myslím, že pokud jde o část racionální debaty těch, kteří kritizují státní rozpočet, je otázka tzv. nespotřebovaných výdajů, se kterými se bude muset Ministerstvo financí, ale i ostatní ministerstva vypořádat vzhledem k tomu, že tzv. nespotřebované výdaje podle stanoviska Nejvyššího kontrolního úřadu opravdu hrozí tím, že kdyby se začaly realizovat, dostaneme se do úplně jiného propadu.

Nebudu diskutovat o jednotlivých částech státního rozpočtu, s tím se vypořádají kolegové poslanci z našeho poslaneckého klubu. A chtěl bych říct, že z toho, jakým způsobem jsme přijali nebo nepřijali zákony ke 30. 9. v této Poslanecké sněmovně, vnímám pro první čtení státního rozpočtu dostatek důvodů, aby státní rozpočet byl podpořen. Nemohu podpořit vrácení návrhu zákona k přepracování vzhledem k tomu, že bychom jenom ztratili čas debatou o tom, jestli máme, nebo nemáme platit dluhy, které udělaly předchozí vlády. Protože debata například o dluhové službě nás samozřejmě bude čekat v jednotlivých orgánech Poslanecké sněmovny, zejména ve výboru rozpočtovém a ve výboru kontrolním. Jsem přesvědčen, že státní rozpočet bude pozitivním způsobem působit na vývoj české ekonomiky a pomůže udržet její tempa růstu tak, abychom mohli i pro rok 2020 mít udržitelný růst mez, růst důchodů, zajištění investic a rozvoj ekonomiky jako celku.

Děkuji vám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Také děkuji. Následují dvě faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Kupka, poté paní poslankyně Němcová. Máte slovo.

 

Poslanec Martin Kupka: Vážení členové vlády, dámy a pánové, já se jenom dovolím ohradit prostřednictvím pana předsedajícího proti nepřesnému, nepravdivému solárnímu extempore svého předřečníka. Protože není pravda, že by onen boom solárních baronů, jak zaznělo, způsobily vlády občanských demokratů. Naopak, byla to vláda Vladimíra Špidly, která se poprvé v roce 2001 zavázala k podpoře solární energie. Následně ten skutečný boom přivodila úprava zákona, pozměňovací návrh paní poslankyně Ivy Šedivé ze sociální demokracie. A naopak v letech 2009 a 2010 to byli představitelé občanských demokratů, kteří se snažili dodatečně změnit podmínky tak, aby se podařilo zabránit dalšímu boomu solárních baronů a odčerpávání peněz tímto směrem. Vy to nepochybně, prostřednictvím pana předsedajícího pane předsedo, víte. A není mi jasné, proč ve svém vystoupení uvádíte tak nepřesná, zavádějící fakta.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další faktická poznámka paní poslankyně Němcová, poté pan místopředseda Filip. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP