(16.10 hodin)
(pokračuje Jurečka)

Dneska čteme tak zpovzdálí ty články, jak jsou prázdné vodní nádrže, u některých čteme, že dokonce i ty, které jsou za účelem vodohospodářského využití, že je hladina 50 % pod dlouhodobým průměrem. Čteme to a říkáme si: tak vlastně nás se to netýká, nám voda z toho kohoutku pořád teče. Ale ten problém je vážný, ta tikající bomba tady je. A troufnu si říct, že ho podceňujeme. Takže bych byl rád, abychom se ve druhém čtení zamysleli i nad těmito prioritami, které by měly být víc akcentovány.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Než pozvu další řečníky, je tady omluva paní poslankyně Brzobohaté, která se omlouvá dnes od 16 hodin do konce jednacího dne a 25., to znamená zítra, po celý jednací den ze zdravotních důvodů.

A nyní prosím s faktickou poznámkou pana poslance Kotena, připraví se pan poslanec Jelínek. Vaše dvě minuty.

 

Poslanec Radek Koten: Dobrý den, dámy a pánové, vážený pane předsedající. Celý den se tady bavíme o státním rozpočtu, o tom, které kapitoly jsou nebo nejsou dobré, kde by se dalo ušetřit, a aby ten rozpočet byl přebytkový nebo vyrovnaný. Já za těch posledních 28 let jsem nezaznamenal, že by některá z těch polistopadových vlád tady postavila 200 kilometrů dálnice nebo nějakou přehradu nebo něco takového. Jsem jenom zvědav, jestli někdy v budoucnu se tuto skutečnost podaří naplnit, protože jak tady řekl můj předřečník, nemyslíme na budoucnost. A skutečně problém s vodou vysoce pravděpodobně bude díky nějaké klimatické změně, a pokud na to nebudeme připraveni a nebudeme schopni investovat ty peníze právě tímto směrem, tak dopadneme velmi špatně. Takže já bych se velmi přimlouval, aby v některém z dalších rozpočtů byla tato kapitola rozpočtována a aby se nějaké takové projekty tady v té republice skutečně udělaly.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Nyní prosím pana poslance Jelínka a připraví se pan poslanec Stanjura s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Pavel Jelínek: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, projednáváme rozpočet. V době rozpočtu myslím, že by bylo ideální a je asi správný čas na debatu např. o důchodové reformě. Osobně si myslím, že to je věc, která tuto zemi postihne, a jestli to postihne tuto vládu, nebo další, zodpovědná vláda by to neměla posouvat dál. Důchodová reforma - tady kdysi byl jeden pokus, díky za něj, bohužel nebyl příliš zdařilý a dopadl tak, jak dopadl, v podstatě zrušením některých pilířů, které měly být základem této reformy.

Pár čísel, v podstatě průměrná výše důchodu a průměrná měsíční mzda. Nevím, jestli jste si všimli toho poměru, ale v roce 2005 ten poměr byl téměř 55 %, v roce 2010 43 %, v roce 2017 je to 37 %. Samozřejmě nevíme, jaké bude toto číslo po výsledku rozpočtu a v podstatě důchodů a průměrných mezd v roce 2019, nicméně z toho trendu je jasně vidět, kam celé důchodové zajištění spěje. A že to není příliš pozitivní výhled, to si snad uvědomujeme všichni.

Pokud teď samozřejmě v rozpočtu jsou návrhy na přidávání důchodů, nějakých pevných částek, nikoli procentuálních, tak si osobně myslím, že to nemůže být dostatečné pro další vývoj tohoto sociálního zabezpečení. (Předsedající: Čas, pane poslanče!) Já bych chtěl vládu požádat, aby se touto problematikou zabývala. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji a prosím pana poslance Stanjuru s faktickou poznámkou, ale já ho tady v tuto chvíli nevidím, takže poznámka propadá a posuneme se dál. Prosím paní poslankyni Mráčkovou do rozpravy. Mračkovou - já se omlouvám za svůj přízvuk.

 

Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych se i já vyjádřila k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2019. Nepřihlásila jsem se s faktickou poznámkou, protože mě vždy znervózňuje ten dvouminutový limit, přesto bych chtěla reagovat na některé dnešní řečníky, kteří se vyjadřovali právě ke státnímu rozpočtu.

Nejdříve bych se chtěla vyjádřit právě k paní Kovářové, tak jak jsem avizovala, protože ona je zároveň i členkou Sdružení místních samospráv a trochu jsme také spojeny, protože samozřejmě hájí města a obce tak jako já. I z pozice předsedkyně Asociace krajů se snažím hájit kraje, ale samozřejmě součástí krajů jsou města a obce, takže jsou to spojené nádoby.

Já bych chtěla říct, a všichni to vědí, že v rámci zákona o rozpočtovém určení daní se v minulosti, a řekněme si, za koho vlády, především v rámci daňových příjmů městům a obcím především snížil koeficient v rámci daně z přidané hodnoty a právě ta minulá a současná vláda je ta, která všechny tyto rozdíly narovnala. Krajům se vrátilo DPH od roku 2017 a obcím to bylo od roku 2018. Když srovnáme to, kolik v rámci daní obdrží města a obce právě v roce 2019, tak ten nárůst je skoro o 15 mld. Kolik obdrží kraje navíc, je o 5 mld. To znamená, že kraje obdrží zhruba 75 mld. a obce 246 mld.

Řada z vás je tady komunálních politiků, takže víte, že opravdu z hlediska těch daňových příjmů, které se pouze předpokládají, ten rozpočet tak jako v minulém, tak v letošním roce se tvoří velmi dobře a že v rámci těch daňových příjmů obce, města a kraje dostávají daleko více finančních prostředků, než je předpoklad. A velmi mně vadí, když se tady řekne, že rozpočet je schodkový s částkou 40 mld., že je to plácnutí do vody, že je to, tak jak tady řekl pan Munzar prostřednictvím pana předsedajícího, že jsme nezodpovědní bohémové. Tak já jsem asi taky nezodpovědná bohémka, protože já sestavuji - samozřejmě to nemůžeme úplně srovnávat - jako paní ministryně státní rozpočet, tak já sestavuji krajský rozpočet. A já jsem krajský rozpočet na rok 2017 sestavila se schodkem 600 mil. A jaký byl výsledek? Přebytek rozpočtu 900 mil. A jsme právě u toho, že paní ministryně musí být především zodpovědná v té příjmové části, protože ta příjmová část se musí doopravdy naplnit. Anebo popřípadě, pokud se naplní o to více, tak je to dobře, protože ona v rámci těch příjmů musí samozřejmě nastavit i tu výdajovou část.

A když tady paní poslankyně Kovářová říkala, že tedy není možné proinvestovat některé věci, tak určitě řada z vás ví, že když si do rozpočtu tyto věci dáte, že budete investovat, že postavíte školu, že ji opravíte, zrekonstruujete, tak tam pak máte spoustu takových nenadálých faktorů, jako je zákon o veřejných zakázkách, jako je stavební zákon a další úskalí, které vám způsobí to, že v tom daném roce ty finanční prostředky neproinvestujete. Ale v tu chvíli můžete tyto finanční prostředky zavázat do dalšího roku, nebo vám popřípadě spadnou do přebytku. No a pokud samozřejmě se v té výdajové části finanční prostředky netvoří, tak samozřejmě pak spadnou do toho přebytku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP