(16.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Čas, pane poslanče. Děkuji. Ještě se hlásí s faktickou poznámkou pan poslanec Dolínek. Prosím.

 

Poslanec Petr Dolínek: Dobrý podvečer. Nechci vás zdržovat, ale prostřednictvím pana předsedajícího, to, že si nějaké město šetří miliardu a půl na to, aby zaplatilo bez státu, který nefinancuje metro D, metro, a převádí to z roku na rok jako hospodář, který má našetřeno, neznamená, že jsou to přebytky. Paní ministryně velmi dobře ví, kde má peníze v rozpočtu, kde je může použít na investice a kde si je vrací zpátky do rozpočtu, kde nejsou použity. Prosím, úspora a zodpovědné hospodaření nerovná se tomu, že vy chcete utratit každou korunu za každou cenu, protože vás to asi baví. My zodpovědně šetříme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec Ferjenčík bude reagovat s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já se omlouvám kolegovi Dolínkovi. Nechtěl jsem šlápnout na jeho kuří oko. (Předsedající: Mým prostřednictvím. Smích v sále.) Prostřednictvím pana předsedajícího. Chtěl jsem jenom konstatovat, že přebytkové hospodaření Prahy je způsobeno tím, že se nedaří realizovat investice. Jeho působení jako radního pro dopravu už zhodnotili voliči. (Potlesk vpravo.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Ještě bude s faktickou poznámkou reagovat paní poslankyně Mračková.

 

Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová: Dovolila bych si, vážené paní poslankyně, poslanci, reagovat na paní Kovářovou prostřednictvím pana předsedajícího. Znovu bych chtěla zdůraznit, že v rámci zákona o rozpočtovém určení daní se DPH na hodnotu, myslím, 21,4 % u obcí vrátilo od 1. ledna roku 2018. Byly to právě kraje, které do toho nezasahovaly, aby se opravdu obcím tato daň, která vlastně je největším příjmem, to je vždycky ta největší daň, která samozřejmě do obcí, měst a krajů proudí. Takže bych na to znovu chtěla zareagovat, že se to podařilo právě předešlé a této vládě, aby se to narovnalo, a všichni jsme za to moc rádi a děkujeme za to.

Ještě na pana Stanjuru prostřednictvím pana předsedajícího. Já bych jenom chtěla říct, že určitě máte pravdu v tom, že ty procesy jsou složité, a chtěla bych také říct - mluvil jste o Státním fondu dopravní infrastruktury, tak ten byl zřízen na základě zákona z roku 2000. To, že jsme si tady zřídili Státní fond dopravní infrastruktury, Správu železniční dopravní cesty, Ředitelství silnic a dálnic atd., a je ten systém podle mého názoru také velmi složitý, a já jsem zastánce jako hejtmanka toho, že všechno, co se vyvádí mimo kraj z hlediska právě takovýchto organizací, tak jsem zastánce toho, ať je to pod krajem, ať je to pod absolutní kontrolou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Bude reagovat s faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Myslím si, že srovnávat ŘSD, SŽDC a Státní fond dopravní infrastruktury není fér. Jediné, co je spojuje, že je to z oblasti dopravy. Ale to je dost málo. ŘSD potřebujeme, ne jako příspěvkovou organizaci. Nestihli jsme to transformovat na akciovou společnost. Vy jste to na pět roků zabetonovali. Budiž. Sama dobře víte, když pořád říkáte jako hejtmanka, tak jako hejtmanka sama dobře víte, když řídíte příspěvkovou organizaci, že vlastně můžete udělat jako zřizovatel jediné. Vyměnit ředitele. Nemáte vůbec šanci do těch procesů zasáhnout. To u ŘSD není vůbec výhodné. SŽDC je jiný případ.

Nicméně Státní fond dopravní infrastruktury, já jako ministr jsem navrhoval zrušení, je úplně zbytečný. Důvody, pro které vznikl, byly důvody rozpočtové v té době. Všechno, co se nespotřebovalo do 31. 12., propadalo zpět do státního rozpočtu. V oblasti dopravy je to složité uzavřít. Nevíte, jak dlouho bude stavební sezóna, jaké bude počasí. Dneska to už rozpočtová pravidla umožňují. To jsou ty nespotřebované výdaje. Úloha fondu se dávno přežila. Chybí politická odvaha a politická vůle to zrušit. V okamžiku, kdy to navrhnete, sesypou se na vás ze všech stran. Ze všech stran světových, ale i politických, podotýkám, že říkám ze všech stran, a budou říkat, že takový fond nemůžete zrušit, protože dělá to či ono. Já si myslím, že to klidně může dělat Ministerstvo dopravy, v tom žádný problém nevidím.

Kritizoval jsem složité byrokratické procesy, které si vymýšlíme my sami.

Jen tak pro pořádek, zvýšení podílu obcí, to byl poslanecký návrh z opozičních lavic, tak neděkujte vládě. To není korektní. Vláda to dokonce poprvé zamítla. Až před volbami Andrej Babiš změnil názor, a pak ano, i hlasy vládních poslanců, jinak by to nešlo. Opozice nikdy nemá většinu. To prošlo. Ale není korektní říkat: děkuji vládě za to. Mohlo to být o rok dřív. Vláda tehdy byla proti. Je třeba poděkovat těm, kteří to navrhli a kteří pak sehnali podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za dodržení času. V tuto chvíli prosím do rozpravy pana poslance Kaňkovského.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové. Diskuse o státním rozpočtu v prvním čtení je tady dneska bohatá. Hodně se tady diskutovalo o makroekonomických parametrech, takže já už tady nebudu opakovat všechny důvody, které opozice zmiňovala jednak k plánovanému deficitu státního rozpočtu, ale i k tomu, že návrh státního rozpočtu na rok 2019 je velmi málo proinvestiční. Klub KDU-ČSL, jak už zde zaznělo, má s tímto problém. Myslíme si, že v dobách ekonomického růstu by rozpočet měl být i v makroekonomických parametrech sestaven jinak. Nicméně já bych se teď ve svém příspěvku soustředil ještě na některé strukturální oblasti.

Na ten úplný počátek ještě navážu na kolegu Mariana Jurečku. Kromě toho, že by rozpočet v dobách ekonomického růstu měl být proinvestiční, tak by měl rozpočet také reagovat na výzvy, které v současné době Česká republika má. O té jedné zásadní výzvě, která si myslím, že děsí nejenom občany ČR, ale i občany celé Evropy, a tím problémem je problematika sucha, tady hovořil Marian Jurečka.

Navážu ještě druhým problémem, s kterým se tady setkáváme a který už tady taky byl několikrát diskutován v rámci tohoto volebního období, a tím je kůrovcová kalamita. Ono to s tím problémem sucha souvisí, a jak řešení kůrovcové kalamity, tak řešení sucha patří k prioritám, nebo by mělo patřit k prioritám v nadcházejícím období. A mě mrzí, že v rámci návrhu státního rozpočtu jsou obě tyto oblasti sice částečně řešeny, nicméně vzhledem k tomu, jak se kůrovcová kalamita, zejména kůrovcová kalamita v letošním roce rozvinula a jak podle predikce odborníků se bude vyvíjet v dalších letech, a to nezadržitelně, tak jsem přesvědčený o tom, že ta opatření, která jsou nastavena v rámci gesčních ministerstev, jsou nedostatečná.

V tomto ohledu vyzývám vládu a chci požádat, poprosit i vás, milé kolegyně a kolegové, abychom v rámci projednávání státního rozpočtu ještě do problematiky řešení kůrovcové kalamity a problematiky sucha přinesli další finanční prostředky a hlavně hledali i ta praktická řešení.

Nyní už se soustředím na dvě gesce nebo na dvě oblasti, dvě kapitoly státního rozpočtu, které jsou mi blízké, a to je kapitola Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva zdravotnictví.

Pokud se týká rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí, tak není žádným tajemstvím, že z hlediska objemu je to jedna z nejobjemnějších kapitol, a také pokud se týká struktury rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí, tak tady pravidelně o nich nejvíce diskutujeme v rámci všech projednávání ve výborech a následně pak i při závěrečném čtení státního rozpočtu a asi se tomu nelze divit.

Předpokládám, že i letos bude kapitola MPSV velmi diskutovanou. A já bych zde zmínil některé problémy, které ve struktuře i v celkovém objemu kapitoly MPSV vidím. Proběhlo 26. 9. 2018 jednání komise Asociace krajů pro sociální záležitosti, kterého se zúčastnila i paní ministryně Maláčová a kde se diskutovala ta asi nejožehavější záležitost, a to je financování sociálních služeb. Ministerstvo práce a sociálních věcí požadovalo pro návrh státního rozpočtu na rok 2019 částku 17,2 miliardy korun. V současném návrhu, který máme dnes předložen, je navržena částka 15,52 miliardy korun. Jsem přesvědčený o tom, že tato částka je pro financování sociálních služeb nedostatečná. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP