(20.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím paní poslankyni Němcovou s faktickou poznámkou.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji. Dovolím si požádat pana ministra zahraničních věcí Petříčka, aby nechal prosím na mé úvaze, co budu považovat za potřebné ze svého pohledu sdělit během této diskuse a s čím se na něj obrátím v rámci interpelací. To prosím nechte na mně.

A tu otázku, kterou jsem vznesla, jste mi neodpověděl celou. Já jsem se ptala na roli také ministra vnitra pana Hamáčka, protože v médiích bylo napsáno, že byla připravena pozice Ministerstva zahraničních věcí po cestě předsedy Poslanecké sněmovny do Ruska. Tato pozice, že do toho jednání nějakým způsobem vstoupil pan místopředseda vlády Hamáček, a potom pozici žádnou Ministerstvo zahraničí nedalo. Tak na to jsem se ptala, jakým způsobem jste tedy spolupracoval s panem místopředsedou vlády Hamáčkem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan ministr bude chtít reagovat? (Hlasité "Ne!" z lavic ANO.) Takže ne. V tom případě jsme vyčerpali faktické poznámky, vyčerpali jsme elektronické přihlášky do rozpravy. Pan předseda Kalousek se hlásí ještě do rozpravy z místa.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Pane ministře Petříčku, paní poslankyně Němcová vám položila upřesňující otázku. Samozřejmě není možné vás donutit k odpovědi, ale pokud neodpovíte, tak je to také informace. (Z lavic ANO: To je pravda. Hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nehlásí-li se nikdo další, tak podrobnou rozpravu ukončím. Zeptám se na závěrečná slova paní navrhovatelky Adámkové, jestli má zájem o závěrečné slovo po všeobecné rozpravě. Ne. Pan zpravodaj má zájem? Nemá zájem. V tom případě přistoupíme k rozpravě podrobné a do té se mi jako první s elektronickou přihláškou přihlásila paní poslankyně Langšádlová, poté mám pana zpravodaje Janulíka. Prosím.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo. Musím říct, že po té rozpravě tady bych přece jenom ocenila, pane předsedo, kdybyste mně, byť i dodatečně, odpověděl na ty otázky, které jsem tady kladla, ale už nechci - (Předsedající: Prosím na mikrofon.) Vzhledem k hodině s tím už nechci zdržovat. Já chci i věřit tomu, že to byly dezinformace, to že jste zpochybňoval sankce. Chci věřit tomu, že to opravdu byly nějaké šumy.

Proto navrhuji velmi obecné usnesení, které se jenom hlásí k našim závazkům. A chtěla bych upozornit, že je obecné, že se netýká, jen na vás jako na předsedu Poslanecké sněmovny, ale na všechny naše ústavní činitele a jenom opakuje to, k čemu jsme se zavázali.

Takže usnesení zní: "Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR trvá na tom, aby ústavní činitelé nezpochybňovali závazek sankcí, které byly přijaty zeměmi EU v souvislosti s činnostmi ohrožujícími územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a v reakci na anexi Krymu." Je to to, co přijaly evropské země. Je to závazek, ke kterému jsme se přihlásili, a chci znovu zdůraznit, že to je obecný návrh usnesení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Prosím, abyste návrh usnesení poté předala zpravodaji a mně, a nyní prosím pana poslance Janulíka.

 

Poslanec Miloslav Janulík: Mám návrh usnesení, s vaším dovolením, pane předsedající, kolegyně, kolegové, který se týká - není obecný, ale týká se opravdu toho, o čem jsme se tady bavili, a to usnesení zní: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí informaci předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka o jeho jednání v Ruské federaci. Poslanecká sněmovna konstatuje, že návštěva předsedy Poslanecké sněmovny pana Radka Vondráčka v Ruské federaci byla uskutečněna v souladu se zájmy České republiky a v souladu s koncepcí zahraniční politiky vlády České republiky." Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak. V tom případě podrobnou rozpravu končím. Opět se zeptám, jestli je zájem o závěrečná slova. Vidím žádost o odhlášení, takže vás odhlásím. Paní poslankyně Adámková nemá zřejmě zájem o závěrečné slovo. Pan zpravodaj asi také nemá zájem o závěrečné slovo. V tom případě se přesuneme k hlasování, kterým prosím, aby nás pan zpravodaj provedl, protože byly dva návrhy. Ohledně procedury apod. (Gong.)

 

Poslanec Miloslav Janulík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Nejprve bychom hlasovali o návrhu (usnesení) kolegyně Langšádlové, které znělo, že "Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR trvá na tom, aby ústavní činitelé nezpochybňovali závazek sankcí, které byly přijaty zeměmi EU v souvislosti s činnostmi ohrožujícími územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a v reakci na anexi Krymu".

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Jenom se pro pořádek chci ujistit, že je shoda na tom, že obě dvě usnesení lze přijmout společně (Hluk v sále. Reakce: Ne!), tedy že nejsou vzájemně...

 

Poslanec Miloslav Janulík: Ne, zvlášť. Navrhuji hlasovat zvlášť.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Rozumím. Hlasovat zvlášť, ale že můžeme přijmout oboje, že přijetí prvního neznemožní přijetí dalšího. (Hluk v sále. Zpravodaj: Můžeme.)

Děkuji. V tom případě jsem již zagongoval, všechny jsem vás odhlásil. Věřím, že se všichni také již přihlásili.

V tom případě zahajuji hlasování o tom prvním usnesení. Ptám se, kdo je pro. (Hluk v sále. Nesvítí to!) Omlouvám se, někteří ještě nebyli přihlášeni. (Hluk v sále.) Prohlašuji hlasování 56 za zmatečné. Budeme znovu hlasovat.

 

Budeme hlasovat o návrhu usnesení, jak jej přednesla paní poslankyně Langšádlová.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Děkuji vám. V hlasování číslo 57 bylo přihlášeno 127 poslanců a poslankyň, pro 39, proti 18. Návrh nebyl přijat.

 

Prosím další návrh usnesení.

 

Poslanec Miloslav Janulík: Další návrh byl můj. Zní: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí informaci předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka o jeho jednání v Ruské federaci. Poslanecká sněmovna konstatuje, že návštěva předsedy Poslanecké sněmovny pana Radka Vondráčka v Ruské federaci byla uskutečněna v souladu se zájmy České republiky a v souladu s koncepcí zahraniční politiky vlády České republiky."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji vám. Zahajuji hlasování číslo 58. Ptám se... (Posl. Michálek se hlásí o slovo. Zpravodaj Janulík mimo mikrofon: To nejde! To nejde do zahájeného hlasování vstupovat. - Posl. Michálek námitka z pléna. - Posl. Janulík: To není ale můj problém, to je problém předsedajícího. - Další námitka posl. Michálka. - Posl Janulík: Nejde do hlasování se hlásit. To nejde. - Další námitky posl. Michálka.)

Prohlašuji hlasování číslo 58 za zmatečné. Já se omlouvám. Pane předsedo Michálku, co chcete sněmovně sdělit? (Posl. Michálek ze sálu: Proceduru, abychom hlasovali odděleně o dvou částech.) Proceduru jsme již probírali. (Zpravodaj Janulík mimo mikrofon: To už bohužel. Tu jsme schválili. Takže jsi vedle. Jste vedle tedy. Procedura byla schválena. - Hluk a dohady v sále.)

O proceduře se nehlasovalo, nicméně se o ní diskutovalo. V tu chvíli jsem žádnou přihlášku k proceduře nezaznamenal.

 

Poslanec Miloslav Janulík: Poslední hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Budeme hlasovat o tom návrhu usnesení, co načetl pan zpravodaj Janulík jako celku. (Námitky v sále.) V celku, že to nebudeme hlasovat po částech. Děkuji.

Zahajuji hlasování číslo 59. Ptám se, kdo je pro. (Hluk v sále.) Kdo je proti?

Děkuji. V hlasování číslo 59 bylo přihlášeno 128 poslanců a poslankyň. Pro 88, proti 10, návrh byl přijat.

 

Pan předseda Kalousek se hlásí s přednostním právem, tak prosím.***
Přihlásit/registrovat se do ISP