(10.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já se připojím k interpelaci, nebo k interpelování pana ministra. Pan ministr jistě ví, já jsem ho interpeloval v srpnu tohoto roku ve věci právě vlastnictví mostů v souvislosti s výstavbou dálnic. Asi ne každý ví, ale v případě, kdy při výstavbě dálnic dojde k výstavbě mostních objektů, na kterých jsou vedeny pozemní komunikace, které spojují obce mezi sebou, jedná se o mimoúrovňové křížení dálnic, ty mostní konstrukce, jak říkal pan ministr, jdou do vlastnictví těch obcí. A v případě malých obcí, které mají třeba 200, 300 obyvatel, ty obce nemají šanci se o tyto mostní konstrukce starat. Takže já si myslím - vy jste mi odpověděl, já s tou odpovědí nebudu souhlasit. Myslím si, že tohle není poslední den, kdy se tady setkáváme s problematikou mostních konstrukcí. Já jsem rád, že jste zmínil to, že se ty mostní konstrukce, že uvažujete o tom, že by se vrátily zpátky do vlastnictví státu z vlastnictví těch obcí, protože ve vaší odpovědi jste mi napsal, že o tom neuvažujete. Zmiňoval jste fond na opravy, jehož kapacita se do dalších let nenavyšuje. Vy jste zmiňoval, že není žádná superkatastrofická situace, ale k této superkatastrofické situaci by mohlo dojít, pokud by se stát nějakým způsobem nepostaral o ty mostní konstrukce, které jsou teď ve vlastnictví obcí.

Vy jste navrhovali několik řešení. Já si myslím, že to řešení jedna, které navrhl váš náměstek, že by se to vrátilo do vlastnictví státu, je asi nejefektivnější řešení, protože ty obce opravdu nemají peníze na to, aby se o tyto mostní konstrukce staraly a opravovaly je. Děkuji. (Několik poslanců z lavic ANO se hlasitě baví.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Váchovi. A nyní vidím pana ministra Ťoka. Prosím sněmovnu o klid, aby odpověď ministra Ťoka byla slyšet i pro ostatní kolegy. Kolega Vácha je jistě napjatý, jestli odpověď dostane. Potom paní kolegyně Kovářová. Prosím, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych rád zareagoval prostřednictvím pana předsedajícího na tu připomínku nebo připojení se k interpelaci pana poslance Váchy. Ta odpověď dneska reflektuje to, co je dneska v zákoně. V zákoně je napsáno, že se vlastnictví převádí na tu obec. A proč se to do toho zákona dostalo, je docela jednoduché. Musíme si říct na rovinu, proč je tam tolik mostů nad tou dálnicí. Je to proto, že velmi často, neříkám, že stoprocentně, velmi často obec, která byla účastníkem řízení o stavebním povolení, prostě dala podmínku, že s tím bude souhlasit jedině za předpokladu, že všechny cesty, které tam předtím byly, které jsou třeba propojením na nějaké pole, tak že ty cesty tam zůstanou a bude tam mostní konstrukce. A u každého sídla jsou dva tři mosty - podívejte se na D10 - které mohly být vyřešeny jedním mostem, ale postavily se tři. Takže se řeklo dobře, my vám tam ty mosty dáme, ale o to vlastnictví a údržbu se postaráte. A ty obce to přislíbily. Nakonec se ukázalo, že na to nemají finanční sílu, a teď při posledních debatách na ministerstvu jsem sám navrhl, že to musíme změnit v zákoně a že si ty mosty převezmeme, protože to nebezpečí, že se o ten most nikdo nestará, padají z něj třeba kusy betonu dolů na dálnici a mohou někoho zranit, je poměrně velké.

Takže my opravdu hodláme iniciovat změnu zákona v tom, že si ty mosty zpátky vezme ŘSD a bude se o ně starat a budou prostě rozpočtovány profesionálním způsobem. Takže toto hodláme udělat. Na rozdíl od toho, co jsme napsali v polovině roku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní paní poslankyně Kovářová, potom poslanec František Vácha znovu. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. (Hlouček poslanců ANO v levé části sálu se hlasitě baví a ruší řečníky.)

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Pane ministře, řekl jste, že ŘSD provádí pravidelně kontrolu svých mostů a že tedy je otázkou, zda ostatní vlastníci - měli jsme pravděpodobně na mysli kraje - zda oni kontrolu provádějí. Já tedy musím říct, že znám dobře situaci ve středních Čechách, a tady koneckonců sedí pan radní Petrtýl. A tam ty kontroly jsou prováděny. Tak kontrola je ale jedna věc a druhá věc je, zda když třeba Středočeský kraj před dvěma lety takovou kontrolu udělal a zjistil, v jakém stavu mosty jsou, a my jsme viděli obrázky ze stavu těch mostů a ten stav není opravdu dobrý. A je otázka, zda kraj má na to finanční prostředky. Jak na údržbu, tak vlastně na tu opravdu. Takže to si myslím, že je potřeba řešit, protože... (Poslankyně se odmlčela a obrací se k předsedajícímu: Pane předsedající...)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vám rozumím. Požádám ještě jednou všechny o klid, aby paní poslankyně Kovářová... Ne nadarmo samozřejmě odmítla odpověď na svou písemnou interpelaci, a proto je podle jednacího řádu, a to je zákon, projednávána tady. Tak prosím o klid.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Protože obecně lze říci, že stav mostů v krajích je velmi špatný. A že finanční prostředky jsou tak obrovské, že je potřeba dle mého názoru řešit tuto situaci neprodleně a nějakým způsobem samozřejmě po konzultaci s Asociací krajů řešit přesun finančních prostředků právě na opravy mostů. Zkrátka a dobře, kraje na to finanční prostředky nemají. Ta kritická situace existuje, a jestliže je kritická situace, tak je potřeba najít nějaké krizové řešení.

A pak jste tady mluvil, nebo mluvili jsme o té prevenci. A myslím si, že prevence je důležitá. Je to jako u člověka. Pokud chodíte na preventivní prohlídky, tak se může leckdy zabránit nějaké katastrofě. Což si myslím, že v tomto případě je také důležité, aby šly finanční prostředky právě na údržbu těch mostů, které jsou v kategorii 1 až 4.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní faktická poznámka pana poslance Petrtýla, poté pan kolega Vácha. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec František Petrtýl: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, děkuji paní kolegyni Kovářové, že mě vyzvala k tomuto, když zmínila Středočeský kraj a stav jeho mostů. Když jsem nastupoval do funkce, tak prvním bodem, který jsem si řekl, je, že se dají do pořádku mosty, protože jsem si ty mosty prohlédl nejenom seshora, ale hlavně zespoda, a někdy ty pohledy byly skutečně tristní. Jenom pro vaši informaci, například Středočeský kraj má 1 844 mostů o celkové délce 26 kilometrů. A z těchto mostů v současné době máme zhruba 10 v havarijním stavu a postupně se na tom pracuje a snažíme se dávat tyto mosty do pořádku. Dělají se pravidelné kontroly a to si myslím, že je to samé i na ŘSD. Dělají se pravidelné roční kontroly, jsou po delším cyklu nějaké kontroly a samozřejmě se dělají i kontroly, když dojde k nějaké události nenadálé. Například povodeň, havárie nebo podobně. Ve Středočeském kraji jsme nechali zpracovat pasportizaci mostů, takže přesně víme, v jakém stavu který most je. A oprava těch mostů jenom v našem kraji by byla zhruba v řádech deseti miliard. Děkuji. ***




Přihlásit/registrovat se do ISP