(15.50 hodin)

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Určitě. Já chodím pravidelně, nebo snažím se pravidelně, myslím, že jsem byl třikrát na zasedání výboru pro evropské záležitosti pod vedením pana Benešíka, takže já určitě jsem připraven vás informovat. Ale v této chvíli musíme vystupovat jako Evropa jako jeden blok, takže doufejme, že se to vyřeší. A pokud se to nevyřeší, tak samozřejmě budu připraven vás informovat.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Z dnešního jednání od 16 do 18 hodin se z důvodu slavnostního zasedání královského města Slaný ke 100. výročí republiky omlouvá pan poslanec Stanislav Berkovec.

S další interpelací na pana premiéra vystoupí pan předseda Bartoš. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Já děkuji, pane předsedající. Vážený pane premiére, Česká pirátská strana dlouhodobě upozorňuje na problém střetu zájmů vybraných členů současné vlády, tedy i vás. Podle našich zjištění jste i nadále ovládající osobou ve vztahu ke společnosti Agrofert, a to bez ohledu na to, že byla tato společnost tzv. zaparkována ve svěřeneckých fondech. Podle našeho názoru a názoru odborníků porušujete jednak zákon o střetu zájmů, který byl přijat minulou vládou, ale také nové finanční nařízení EU platné od letošního srpna. Celou věcí se dnes intenzivně zabývá Evropská komise, ale také Evropský parlament.

Výbor pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu se v této věci před nedávnem dotazoval eurokomisaře pro rozpočet Günthera Oettingera, který potvrdil, že se Komise o problém střetu skutečně zajímá. Proto požádal útvary Evropské komise, Generální ředitelství pro regionální rozvoj a Generální ředitelství pro zemědělství, aby si od České republiky vyžádaly veškeré podklady vztahující se např. k čerpání dotací. Tato slova potvrdila i Magdalena Frouzová, zástupkyně stálého zastoupení Evropské komise v ČR, která prohlásila - a teď cituji: "O získání informací ohledně možného financování podniků, které jsou součástí skupiny Agrofert, z Evropského regionálního fondu, Kohezního fondu, Evropského sociálního fondu a Fondu pro zemědělství a rozvoj venkova včetně informací o kontrolách tohoto financování provedených na národní úrovni požádám. Nyní Komise čeká na odpověď od českých úřadů." Konec citace.

Chtěl bych se vás tedy zeptat, zda české úřady, které mají v kompetenci toto přerozdělování evropských dotačních titulů, dostatečně spolupracují s Evropskou komisí - dle mých informací totiž úřady sdělit informace prozatím odmítly - aby byla celá tato věc evropským úřadům dostatečně vysvětlena, a zároveň v jaké fázi toto je. To je moje otázka na vás, pane premiére. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Slovo má pan předseda vlády. Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Tak vidím, že pan předseda Bartoš nemá jinou tému jak Antibabiš, přitom ještě roku 2014 jste chtěl za nás kandidovat na primátora Prahy - mám ještě tu esemesku. Vy jste říkal, že je to žert, ale dobře víte, že žádný žert to nebyl.

Já chápu, že je před evropskými volbami, a naši europoslanci samozřejmě nejsou hrdí Češi v Evropském parlamentu, oni musí kopat do nás, ne? I ta Grässle, která mi říkala v Berlíně: Pane Babiš, Česko vás potřebuje, vy musíte zůstat v politice! A teďka si na Babišovi dělá politiku.

Takže je to samozřejmě nesmysl. Nemám žádný střet zájmů, o němž hovoříte ve vašem udání, pardon ne udání, ale podání, které jste zaslal na Evropskou komisi. Jako předseda vlády i jako ministr financí jsem se neúčastnil na žádné přípravě, hodnocení, řízení auditu nebo žádného programu dotací. Nemám na to žádný vliv. Takže já jsem z firmy odešel 2014. Tady jste všichni prosadili lex Babiš, to jste byli všichni šťastní, že konečně zase proti tomu Babišovi je potřeba něco. Když to dopadlo na starosty, tak to byl velký problém, paní Kovářová tady běhala, co s tím budeme dělat. Takže je to všechno nesmysl. Takže je to lež. Aktivistický Transparency International Ondráčka, který dostal prachy od českého státu a který samozřejmě se zviditelňuje na Babišovi. Tak vy jste asi v týmu... Já k tomu nemám co říct. Já jsem splnil svoji zákonnou povinnost a taky jsem poslal jako občan Babiš některým komisařům svoji reakci.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Bartoš položí doplňující otázku. Prosím.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Já děkuji za vyjádření, které ovšem nebylo odpovědí na moji otázku. Pane premiére, já jsem se vás chtěl zeptat, já to znovu zopakuji. Já se neptám na tu historii. Evropská komise si vyžádala od českých úřadů, potvrdila to paní Frouzová, zástupkyně stálého zastoupení Evropské komise, data o čerpání dotací holdingu Agrofert v minulých letech. Poskytly české úřady Evropské komisi tato data nebo jí je poskytnou? Vyvíjejí tuto součinnost? A pokud se tak neděje, proč se tak neděje, pokud se tak děje, v jaké fázi tato součinnost je? Mě pouze zajímá, jestli české úřady obdržely tu výzvu, aby poskytly tato data, a zda tak konají, a pokud ne, tak proč. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Slovo má pan předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Pane Bartoš, vy jste inteligentní člověk, tak nechápu, proč kladete takovou hloupou otázku. Já jsem nic nedostal jako premiér. A vy máte pocit, že když něco přijde úředníkům, že mě o tom informují? Neinformují. Takže já nemám žádnou odpověď na vaši otázku.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zřejmě s poslední interpelací na předsedu vlády dnešního dne vystoupí pan poslanec Tomáš Vymazal. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Vymazal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane premiére, léčebné konopí u nás není k dostání ve vhodných lékových formách a Česká republika na nemožnosti exportu našeho konopí utrpí obrovské ekonomické ztráty. S dovolením bych vám tedy položil dotazy týkající se systému léčebného konopí v České republice.

Za prvé. Současný systém zadávacích řízení pro výrobu léčebného konopí je zcela nefunkční. Poslední veřejná zakázka na čtyřicet kilogramů za čtyři roky se de facto zastavila po dodávce prvních pěti kilogramů, protože se na trhu objevilo levnější kanadské konopí stejné kvality. Kanadské konopí se bude dovážet i nadále. Pokud SÚKL objedná další dodávku od českého pěstitele, bude čelit nebezpečí nařčení z plýtvání veřejnými prostředky, protože pacienti rozhodně budou kupovat levnější konopí stejné kvality a české konopí se bude muset po roce spálit. Český výrobce nemůže na snížení ceny nijak reagovat, protože jeho cena je fixní po dobu čtyř let. Nemyslíte, že je místo toho potřeba začít udělovat pěstitelské licence na základě prostého splnění daných kvalifikačních předpokladů a přenést riziko finanční ztráty ze státu na pěstitele tak, že stát zaplatí jen za skutečně prodanou produkci?

Za druhé. Co nejdřív musíme umožnit export českého konopí do zahraničí. Evropský trh, který stále ještě teprve vzniká, je obrovskou příležitostí. Do deseti let se odhaduje na 500 mld. korun ročně a víc. V Česku mělo konopí dobře našlápnuto, abychom mohli mít svoji významnou ekonomickou komoditu. Bohužel díky nepochopitelné obstrukci Ministerstva zdravotnictví za současného stavu přicházíme o stovky pracovních míst a miliardy na daních. To se děje ve chvílích, kdy velké nadnárodní firmy investují např. do zemí, jako je Uruguay, miliardy dolarů. Souhlasíte, že takové chování je pro českou ekonomiku nezodpovědné a nehospodárné, jak na to upozorňoval donedávna ještě váš vysoký státní úředník a odborník na danou problematiku Jindřich Vobořil? Souhlasíte, že potřebujeme novelu zákona o návykových látkách, která umožní export českého konopí do zahraničí?

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: (Vstupuje do řeči.) Vypršel váš čas, pane poslanče. Děkuji. Pan předseda vlády má nyní prostor pro odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Chápu, že konopí je téma pro Piráty. Pro mě také. Ještě když jsem byl ministr financí, tak jsme s Adamem Vojtěchem psali k tomu dopisy, setkali jsme se s jedněmi rodiči, kteří mají dceru, která trpí roztroušenou sklerózou, a konopí jí pomohlo. Takže z hlediska tohoto, léčebné konopí je určitě věc, kterou my podporujeme.

No a my máme tady dva základní případy pacientů, tzn. pacienty pojištěnce, pro které nepředstavuje terapie individuálně připravovanými léčivými přípravky s obsahem konopí jedinou možnost z hlediska jejich zdravotního stavu. A u těchto pacientů lze tedy nahradit terapii individuálně připravovanými léčivými přípravky s obsahem konopí jinou dostupnou terapií. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP