(15.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Jan Pošvář, připraví se pan kolega Válek. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické... pardon, k normálnímu vystoupení.

 

Poslanec Jan Pošvář: Děkuji za slovo. Vážení kolegové, mě mrzí, jak doposud probíhala diskuse k tomuto návrhu, a hlavně jaké podklady dostáváme. Na zemědělském výboru jsme dostali mapu se seznamem zemí, které zelenou naftu mají, a proč ji musíme mít také. Krom toho, že ten seznam nebyl správný, tak především je chybou tvrdit, že se jedná o zachování nebo zrušení zelené nafty. Bavíme se pouze o zachování současného stavu, tedy o zvýhodnění živočišné výroby.

Dál mě zaráží, že nikdo neřeší, jakým způsobem je řešena zelená nafta v zemích, kde je zavedena, když se jimi argumentuje. Proto jsem si nechal sestavit tenhle seznam zemí EU (ukazuje), kde se vlastně píše, jakým způsobem jsou ty různé, buď daňové úlevy stanoveny. Z toho seznamu vyplývá, že devět zemí nemají žádné daňové úlevy ze spotřební daně. Belgie naopak má úplně nulovou úroveň zdanění. Sníženou sazbu ze spotřební daně dále má šestnáct zemí a pouze dvě země, to je Česká republika a Maďarská republika, mají vratku ze spotřební daně.

Já vítám změny k lepšímu, které se týkají zelené nafty, které tady zavádíme a budou platit pravděpodobně od příštího roku, ale stále se jedná o netransparentní podporu. A my Piráti zelenou naftu z tohoto důvodu nepodporujeme. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Janu Pošvářovi. Nyní pan poslanec Válek. Zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, původně jsem velmi stručně chtěl komentovat... ke kterému se pak přihlásím v následujícím - pozměňovací návrh komplexního pozměňovacího návrhu, což teď řeknu. Já mám drobný pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu poslanců kolegů Kotta a Volného, a sice s tím, že z těch citlivých plodin vypadla réva vinná. To znamená, v těch jednotlivých bodech, kde jsou uvedeny citlivé plodiny, tak navrhuji doplnit "a révy vinné." Protože se domnívám, že patří mezi ty plodiny, které tady byly vyjmenovány, jsou, je náchylná k těm rostlinným nebo klimatickým podmínkám a je to citlivá plodina. A zaslouží si, aby tam byla v tom uvedena.

Co se týče pozměňovacích návrhů stran těch středních škol. Já si jenom dovolím upozornit, a je škoda, že nás to nenapadlo včas, že např. na Střední vinařské škole ve Valticích je studijní obor, kde se v rámci toho studia pálí slivovice, nebo tedy alkohol, a ten není osvobozen od daně, a mají velmi obdobný problém, kde ten limit je ještě tvrdší. To znamená, nevím, jestli v této fázi... Já velmi podporuji ten pozměňovací návrh, protože to se nebude týkat jenom této školy, ale většího počtu škol. Nicméně přece jenom jestli nějakým způsobem by to nešlo zobecnit obecně na alkohol používaný při výuce. Nevím, jestli je to technicky možné. Já tedy mám pocit, že se v těch procesech tady úplně pořád nevyznám.

A konečně třetí věc. Já naprosto rozumím tomu, co říkají kolegové z řad Pirátů, že není dobré jakýmkoliv způsobem zvýhodňovat pomocí úlev nebo výhod nějaké skupiny. Rozumím tomu. Ale situace je taková, jaká je. Proto bych s tím svým konkrétním pozměňovacím návrhem chtěl jaksi docílit ještě větší spravedlnosti a zjednodušit celý ten systém tak, aby ti vinaři z toho nevypadli.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vlastimilu Válkovi. A vyvolal ještě faktickou poznámku pana kolegy Jurečky a Pavla Kováčika. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji, vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já si dovolím jenom faktickou poznámku na předřečníka pana kolegu poslance Pošváře. Když tady hovořil o tom, že v některých jiných státech je to jinak, a dokonce tady zmiňoval státy, které tam nemají žádnou spotřební daň, tak právě my tady tímto principem se snažíme zemědělcům vytvořit to podobné prostředí, jaké mají v jiných státech. A když se na to podíváte, na seznam těch států, které touto formou buď mají trvale vyjednanou výjimku pro zemědělce či jiné obory v rámci třeba zemědělství, lesnictví apod., či mají tu slevu, neboli resp. vratku z té spotřební daně, tak je to drtivá většina státu, které právě touto formou podporují své zemědělce na svém území.

A nutno říci - já vždycky slyším často od kolegů z ODS: najděte jiné formy podpory, jak zemědělce jednodušeji podporovat než některými složitými dotačními tituly, nebo např. vratku spotřební daně. Já vždycky říkám: tak se někdy pobavte jak se zemědělci, ale potom se také seznamte s právem EU a zkuste vymyslet a navrhnout nějaký efektivnější systém. Těch nástrojů mnoho není. Opravdu, teď tady hovořím jako člověk, který v zemědělství vyrostl odmalička, velice dobře to prostředí zná. A prostě říct dneska zemědělcům za Piráty, že vy jste proti tomuto principu, tak jim v zásadě říkáte, že jim berete podporu ve formě dvou miliard korun, která jde prostě k malým, ke středním. Dneska jde k těm, kteří dělají živočišnou výrobu. Chceme ji směřovat k těm, kteří dělají ty pozitivní věci v rámci krajiny. A myslím si, že to není odůvodnění, které by opravdu šlo za tou podstatou věci a tím smyslem, proč zelenou naftu tady vůbec zavádíme a proč stát touto formou ty vybrané činnosti nejenom v zemědělství, ale máte tam i lesnictví, které je dneska ve velice složité situaci, máte tam i rybáře, kteří také mají za sebou velice těžký rok, tak i všechny tyto házíte přes palubu.

To jenom pro vysvětlení toho kontextu, který je mnohem širší. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Kováčik s faktickou poznámkou. A po něm paní poslankyně Vrecionová také s faktickou poznámkou. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Předřečník mi velmi usnadnil roli. Takže já jenom to, co je navíc nad to, co řekl pan kolega Jurečka, ty argumenty pro pana kolegu profesora Válka. Prostřednictvím, pane předsedající, vás bych rád sdělil, jestli by se zamyslel nad tou formulací alkohol používaný při výuce. Může to být zneužito. Já bych třeba navrhl alkohol používaný pro účely výuky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji také za dodržení času k faktické poznámce. Nyní paní poslankyně Vrecionová, také s faktickou poznámkou. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Veronika Vrecionová: Děkuji. Vážené paní poslankyně, páni poslanci, pane předsedající, já musím jenom rychle zareagovat na pana poslance Jurečku. My jsme už, ta diskuse se tady při prvním čtení myslím odehrávala dost dlouho. A my za ODS jsme opakovaně říkali - tady vlastně na tomto systému nám nejvíce i vadí to, že zase mají... nemají problém s tím čerpáním ti velcí. Řada těch malých zemědělců vůbec o tu vratku nežádá. Je to pro ně složité. A navrhovali jsme podpory, např. zvýšení paušálů. Mluvíme o tom, snižme pro ně byrokracii, snižme papírování. Zjednodušme jim život, to oni by ocenili zdaleka nejvíce.

Jinak bych chtěla říct, že tady podrobně sleduji všechny ty pozměňovací návrhy, a bez ohledu na to, že mám velký problém s celým tím zákonem, tak bez pochyb je velice dobře, že když už to tak má být, tak že tu zelenou rozšiřujeme pro všechny možné další segmenty, především citlivé produkty, pro víno atd. Takže to samozřejmě podporuji. Ale samozřejmě bych byla ráda, aby to celé probíhalo úplně jiným způsobem a systémověji. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Vrecionové za dodržení času. Ještě jedna faktická poznámka pana poslance Pražáka. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec David Pražák: Děkuji. Já prostřednictvím pana předsedajícího na paní kolegyni Vrecionovou. Před třemi týdny jsem byl na jednání předsednictva ASZ. A budu citovat, dovolím si citovat pana předsedu Stehlíka, který řekl: "Právě díky těmto pozměňovacím návrhům si můžou malí zemědělci sáhnout na čerpání zelené nafty." Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, panu poslanci Davidu Pražákovi. To byl poslední vystupující v obecné rozpravě. Ptám se, jestli se někdo hlásí ještě do obecné rozpravy. Není tomu tak. Obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Nepadl žádný návrh, který by byl po obecné rozpravě možné hlasovat.

Zahajuji rozpravu podrobnou. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. První přihlášená do podrobné rozpravy je paní poslankyně Jana Černochová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP