(19.10 hodin)

 

Poslanec Milan Hnilička: Děkuji. Já bych jenom chtěl všem přítomným poděkovat za věcnou diskusi. I oponentům bych chtěl poděkovat za jejich názory, protože jedině takto se můžeme zlepšovat a pracovat na našem materiálu. A teď bych chtěl všechny požádat, aby nám dovolili se dostat i do druhého čtení, a tím pádem dneska hlasovali pro naší novelu. Takže děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan zpravodaj.

 

Poslanec Václav Klaus: Já se opět převtělím do role zpravodaje. Nebudu už mluvit o věcných věcech. Konstatuji, že debata byla věcná. Padly dva návrhy vrátit zákon k přepracování, z klubu Pirátů pan Bartoň a z klubu ODS pan Adamec.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Tak jak říkal pan zpravodaj, máme tady návrh na vrácení návrhu navrhovateli k dopracování. Já o tomto návrhu nechám hlasovat. Předtím vás odhlásím...

 

Takže než zahájím hlasování, budeme hlasovat o návrhu na vrácení předloženého materiálu k dopracování.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 173, přihlášeno 148 poslanců, pro 42, proti 81. Návrh byl zamítnut.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu... Ano. Je tomu tak. Prosím.

 

Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová: Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já jsem přesvědčena, že tento zákon tím, pokud vejde jeho platnost a účinnost a vznikne tady Národní agentura pro sport, tak se změní struktura veřejné správy. To znamená, že tato Národní agentura bude svým způsobem oddělena z Ministerstva školství. Proto dávám návrh, aby to bylo dáno garančnímu výboru, a to výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, protože to je právě ten výbor, který má na starosti veřejnou správu, a tím nejdůležitějším úkolem tohoto zákona je, že právě se změní tato struktura. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Nechám hlasovat o návrhu, aby garančním výborem byl určen výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 174, přihlášeno 148 poslanců, pro 99, proti 32. Návrh byl přijat. Konstatuji, že garančním výborem byl určen výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

 

Předseda Poslanecké sněmovny nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání? Mám tady faktické poznámky, ale... S přednostním právem pan předseda Michálek se hlásí. Faktické poznámky nejdou.

 

Poslanec Jakub Michálek: Tak já bych tedy navrhl ten výbor, který navrhoval i předseda Poslanecké sněmovny a který gesčně to má mít opravdu na starosti. Čili školský výbor.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Klaus.

 

Poslanec Václav Klaus: Prosím vás, teď jste rozhodli, že to odebíráte ministru školství a ze školství, a pak nám to budete přidávat. To je úplná komedie podle mě. Ten zákon stejně bude paskvil, když do toho budou vstupovat tisíce dalších poslanců. Paskvilem je už teď. Takže bych velice žádal, abyste nám to nepřidělovali do školského výboru, když jste nám to odebrali. Děkuji. (Smích a pobavení v sále.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Já nechám hlasovat o návrhu pana předsedy Michálka, aby jako dalším výborem byl určen výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Nechám hlasovat o tomto.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování s pořadovým číslem 175. Přihlášeno 148, pro 126, proti 12. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Válek. (Silný hluk a neklid v sále.) Poprosím o klid!

 

Poslanec Vlastimil Válek: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, byť se to teď až bojím říct, ale doufám, že... Já bych tedy navrhoval, aby jedním z výborů nebo dalším výborem byl výbor pro zdravotnictví z důvodů, které jsem zmínil. Ale pokud budete proti a...

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Mám to brát jako návrh?

 

Poslanec Vlastimil Válek: Ano. Navrhuji, aby dalším výborem byl výbor pro zdravotnictví.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Nechám hlasovat o tomto návrhu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 176, přihlášeno je 148, pro 52, proti 59. Návrh nebyl přijat.

 

Tímto jsme se vypořádali... Ještě se hlásí někdo? Já nikoho nevidím. Prosím vás, ještě paní poslankyně. (Opět silný hluk.)

 

Poslankyně Jana Levová: Děkuji za slovo. Já bych chtěla navrhnout ještě výbor zemědělský. Děkuji. (Silný smích a pobavení v sále.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: No. Já samozřejmě o tomto návrhu nechám hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 177, přihlášeno je 146, pro 27, proti 78. Návrh byl zamítnut.

 

Nevidím žádný další návrh na přikázání. Konstatuji, že tento bod ukončujeme. Po dohodě poslaneckých klubů budeme pokračovat zítra v deset hodin podle programu, kde budeme probírat smlouvy... (Rozhovor mimo mikrofon.) Interpelace jsou zrušeny. Interpelace nejsou. Je to dohoda politických klubů.

 

(Jednání skončilo v 19.18 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP