(15.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní bude interpelovat pan poslanec Munzar ve věci jaderné energetiky. Připraví se pan poslanec Adamec.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Vážený pane premiére, před několika dny jste řekl, že se může odložit rozhodnutí o výstavbě nových jaderných bloků, a to kvůli prodloužení životnosti stávajících bloků v Dukovanech do roku 2045, a tím údajně získáváme čas. Já si myslím, že to je hrubý omyl. Čas váháním ztrácíme. Je to hazard s budoucí energetickou bezpečností a soběstačností ČR a také s budoucími potřebami domácností a národního hospodářství.

Já se obávám, že není za pět minut dvanáct, ale jsme spíše v hodině dvanácté. Podle všech předpokladů příprava a výstavba nových bloků bude trvat cca dvacet let, a to bez nějaké časové rezervy. Už dnes jsme tedy za horizontem roku 2035, proto prodloužení životnosti Dukovan je nutné, ale příliš nového času nám to nedává. Pokud se bude váhat příliš dlouho, pak po roce 2045 domácí výroba elektrické energie nebude dosahovat potřeb domácností a národního hospodářství. A to nemluvím o umělém navyšování potřeb třeba kvůli rozvoji elektromobility či rozvoji Průmyslu 4.0.

Já chápu, že je to těžké rozhodnutí, ale nedělat nic a spolehnout se na nějaké deus ex machina je skutečně hazard nad vší energetickou bezpečností. Protože při pomalém útlumu hnědouhelných elektráren jsou další možnosti velice mizivé.

Takže já se chci, pane premiére, zeptat. Na co, a proč čekáte. Kdy rozhodnete. A hlavně, jaký máte alternativní plán pro případ, že se to nestihne. Z jakých zdrojů budeme naplňovat potřeby v hospodářství po roce 2045. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. A prosím pana premiéra o odpověď.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: No, v první řadě nevím, kde jste to četl, že to tak někdo rozhodl. My jsme měli třetí jednání s vedením ČEZu, chodí tam paní ministryně Schillerová, Nováková, další experti, a v rámci nějakých možností jsme mluvili o prodloužení životnosti Dukovan. Ano, tak diskutujeme. Je to jedna z možností.

Ve Francii je jaderná elektrárna ve Fessenheimu, kde Francouzi řekli, že ji zavřou. Minulý týden rozhodli, že prodlouží životnost. A asi se tak stane i ve většině francouzského jádra. Takže my samozřejmě diskutujeme. A hlavně diskutujeme o tom, kdo v Evropě postavil nějakou jadernou elektrárnu, která funguje. Pokud ji znáte, tak mi ji sdělte. Flamanville - problém. Finsko - problém. Všechno se protahuje o léta. Mochovce - velký problém. To stojí několik více než předtím. Takže... A Emiráty - Kepco. To postavili, nejsou schopni operovat. Nejsou schopni dát do provozu. Takže pokud vím, na celém světě... Westinghouse - problém. Hinkley - problém. Dokonce s garancí státu. Takže jedině co funguje, je v Číně. Čtyři reaktory. Ty fungují. Ale já nevím, jestli tady z geopolitického hlediska...

Takže my o tom diskutujeme, protože za minulé koaliční vlády jsme se s koaličním partnerem nedomluvili. A nezapomínejte na to, že ČEZ není naše stoprocentní dcera. My tam máme, myslím 67 nebo 69 %.

A já bych chtěl jenom říct, že Česká republika je energeticky nejbezpečnější země Evropy. I v tom máme primát. Protože mi celý ten Temelín de facto vyvážíme. My máme velké přebytky. A Evropa - Německo se vydalo jinou cestou. Pravděpodobně si řekli, že přijde k nim tsunami jak v Japonsku, tak se rozhodli jádro zavřít. Takže mají vítr, solár. A samozřejmě tyhle obnovitelné zdroje, pokud vyrábějí, a to se nás samozřejmě týká, tak je to potom o regulaci té celé soustavy.

Takže rozhodnout od boku a jít do nějaké avantýry za stovky miliard bez nějaké garance, že to někdo postaví, tak samozřejmě, to je rozhodnutí hlavně ČEZu, protože tam jsou minoritní akcionáři, kteří samozřejmě do toho mluví. A my samozřejmě i v tom teoretickém prodlužování životnosti Dukovan o deset let, protože my nevíme, co bude v roce 2035, ano, tak i tam samozřejmě jsou nějaké kritické věci, protože při takovém prodlužování se hlavně jedná o kontrolní systém a je potřebné mít ty dodavatele atd.

Takže my jsme si řekli s ČEZem, že se budeme snažit dospět k nějakému závěru do Vánoc. My hlavně nemáme domluvenu strukturu. Teď minoritní akcionář svolal mimořádnou valnou hromadu. Argumentuje, že kde všude ČEZ investoval v zahraničí, kde všude jsou problémy, jaká je návratnost. A my potřebujeme se znovu podívat na naši energetickou koncepci. Ano, máme tam nového náměstka. A musíme se podívat, proč stojí Počerady, paroplyn 900 megawattů, který stál 14 miliard. Proč nevyrábí. Že máme ještě rezervu možná - větrníky, 900 megawattů. Takže je to složitá materie na úrovni expertů, kteří tomu rozumí. A my samozřejmě budeme pokračovat v těchto rozhovorech.

Takže nikdo tady nic nerozhodl (upozornění na čas) a je to jedna z alternativ. A já nemůžu za to, že jste něco četl nebo někdo něco vytrhl z kontextu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz. Tak prosím.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Pane premiére, já jsem nijak nepolemizoval s nutností prodloužit stávající bloky v Dukovanech. Já jsem se ptal, jaký máte alternativní plán. Protože já souhlasím s vámi, že dnešní energetická nezávislost České republiky je nejmenší v Evropě, jedna z nejmenších v Evropě. To znamená, máme jednu z největších energetických bezpečností dnes. Ale já se chci zeptat, jak to bude do budoucna v případě, že nestihnete rozhodnout o výstavbě nových jaderných bloků, v případě, že se to prodlouží nebo že z toho zcela ustoupíte. Jaký je alternativní plán? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Pan premiér bude reagovat na doplňující dotaz. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Těch plánů je několik. Ale my nerozhodujeme. Není to naše vláda, která rozhoduje. My máme jako akcionář právo se zúčastnit valné hromady. Máme zástupce v dozorčí radě. Takže to není jako alternativa. No, můžeme se vrátit možná k tomu tisícmiliardovému tunelu, který tady poslanci odhlasovali - soláry, tisícmiliardový tunel. Protože to byl dobrý projekt, kdyby si to lidé dali na domky. Tak to je jedna možnost. Ale tentokrát transparentně a bez toho, aby se na tom nakrmili politici a politické strany. A máme ten vítr. Tam je potenciál. Máme Počerady. To znamená, máme plyn, obnovitelné zdroje a jádro. No a v rámci tohoto mixu, kde my jsme si řekli, že chceme navyšovat. Francouzi mají 75, ti chtějí zase dolů. Tak o tom je debata. To je samozřejmě debata na expertní úrovni. Ano?

Takže my určitě k nějakému závěru dospějeme. A máme tady nové nápady Evropské komise, které směřují na elektroauta, co někteří označují za totální pohromu automobilového průmyslu v Evropě. Takže ta debata pokračuje a já samozřejmě i sám budu jednat s velkými firmami o tom, jakým způsobem ony vidí... Znovu opakuji, není v Evropě... Poslední jaderný reaktor, který byl postaven v Evropě a funguje, je Temelín. Žádný jiný nebyl postaven. Nebo byl postaven a nefunguje.***
Přihlásit/registrovat se do ISP