(15.40 hodin)
(pokračuje Babiš)

Já za sebe říkám, že se mi to nelíbí, a chci o tom debatovat. My k tomu zaujmeme jasné stanovisko, máme to předložit Sněmovně, myslím, do 15. listopadu. Takže předpokládám, že příští týden na vládě o tom proběhne debata. Ale znovu opakuji za sebe, že se mi nelíbí, že tam vlastně dochází ke stírání rozdílů mezi legální a nelegální migrací. Jsou tam věci, které se dají různě interpretovat. Já svým partnerům ve vládě budu navrhovat, abychom se zachovali stejně jako Rakousko nebo Maďarsko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. Paní poslankyně má zájem o doplňující dotaz? Nemá. Máte zájem? (Poslankyně Majerová Zahradníková: Ne, mám tady tužku. Myšleno u řečnického pultu.) Máte tady tužku, dobře.

Prosím paní poslankyni Langšádlovou, která bude interpelovat ve věci ochrany vnější hranice. Připraví se pan poslanec Zahradník.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, několikrát jste v poslední době zpochybnil význam Frontexu pro ochranu vnější schengenské hranice. Vyjádřil jste i nesouhlas se záměrem posílit personální kapacitu a rozpočet Frontexu. Dovolím si zdůraznit, že schengenská hranice je v tuto chvíli naší hranicí a její ochrana má zásadní vliv i na naši bezpečnost. Argument, že v současnosti migrační vlna opadá, není namístě. Česká republika i ostatní členské státy musí být dobře připraveny i na možné budoucí hrozby. Každý stát musí kontrolovat své vnější hranice a v tomto případě společné schengenské hranice.

Pane premiére, ráda bych vám položila následující otázky. Proč nesouhlasíte s navýšením personální kapacity a finančních prostředků pro agenturu Frontex? Jakou jinou možnost ochrany vnější hranice prosím navrhujete? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Prosím pana premiéra o odpověď. Než přistoupí k mikrofonu, přečtu nějaké omluvenky. Omlouvá se nám pan poslanec Petrtýl od 15.30 do konce jednacího dne z osobních důvodů a omlouvá se nám paní poslankyně Melková z dnešního jednání do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Bohužel paní poslankyně používá informace, které odezněly na společném zasedání české a slovenské vlády v Košicích, kde zase novináři napsali, když jsem interpretoval maltského nebo bulharského premiéra, který doslova řekl, že Frontex nepotřebují. Já jsem se následně vydal na Frontex jako jediný premiér v historii Frontexu, kromě tedy premiérky Szydło, která to tam má za rohem, a debatoval jsem s nimi. Dělají skvělý monitoring, dělají skvělou návratovou politiku.

My potřebujeme samozřejmě vyjednat s jednotlivými státy možnost návratu, takže když je jeden členský stát, nebo oni za celou Evropskou unii, tak to funguje úplně jinak. Bavili jsme se o rozpočtu, protože tam je dramatický nárůst z 1,7 mld. na 11,7 mld. 10 mld. eur za sedm let a navýšení z 1 500 příslušníků Frontexu na 10 tis. Já jsem vystoupil se stejným vystoupením, jaké mám tady. Měl jsem ho na Evropské radě. To je vlastně taková záložní pobřežní stráž. Každá země se k tomu nějak staví. Dokonce na poslední Evropské radě mě italský premiér Conte podpořil, protože skutečně když klesla migrace o 90 %, potřebujeme Frontex hlavně na návraty - 700 tis. ilegálních uprchlíků, jsou tady bez azylu, měli by odejít. A potřebujeme asi, aby ten Frontex změnil kompetence a pomáhal například severoafrickým státům.

Samozřejmě že Evropa musí mít nějakou vizi. To je ten náš slavný Schengen. Vidíte tady ty zuby. (Ukazuje názorně na připraveném materiálu.) Já říkám, okamžitě vezmeme do Schengenu Bulharsko, Rumunsko, Chorvatsko a zůstane nám tady ten západní Balkán. Tady všude musíme hlídat hranice, tyhle zuby. (Opět názorná ukázka.) Kdybychom měli strategii, tak to budeme hlídat na pobřeží. 10 mld. eur je obrovská částka a debata je o tom, jestli náhodou část těch peněz nemůžeme použít na vyjednání dohody se severoafrickými státy a la Turecko, vedeme o tom debatu.

Ten Frontex skutečně dělá skvělou práci, ale v monitoringu. Sami mi ukazovali, jak zasahovali, jak sledovali kamion v jedné zemi západního Balkánu, řidič naložil migranty, sledovali ho tři hodiny a potom ho odevzdali v jednom státu, kde ho zadrželi. Pašování cigaret, drogy, zbraně, nafta a všechno. Takže v tomhle směru mají nejlepší technologie a funguje to dobře, i návratová politika. Ale když už máme 7 tis. policistů členských zemí, kteří jsou připraveni, kdyby se náhodou něco stalo, ale teď je migrace skutečně podstatně nižší, tak jsou připraveni. Takže je otázka, jestli skutečně potřebujeme stavy navyšovat, nebo ne. A každá země říká něco jiného. Poláci to nechtějí, Bulharsko taky ne, v Makedonii máme 40 našich policistů, takže můžeme i pomoci, že pošleme, když by byla nějaká krize, naše policisty a peníze můžeme použít částečně, neříkám všechny, na nějaké dohody. Takže o tom je ta debata. Já jsem se přesvědčil na místě, že ten Frontex má smysl, ale v návratové politice, monitoringu a možná v působení mimo Evropu.

Věřte mi, že jsem o tom mluvil s premiéry Malty a Bulharska, makedonský prezident tady byl. Každého se na to ptám a je to jenom praktická záležitost, že je to samozřejmě velká částka. Možná nějaká část by se mohla použít na zastavení ilegální migrace na úrovni států severní Afriky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Paní poslankyně má zájem o doplňující dotaz. Tak prosím.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Pane premiére, děkuji za odpověď. Jenom jsem chtěla poprosit, abyste prosazoval takový přístup k Frontexu, který zajistí jeho dlouhodobé stabilní fungování i v době krizí, abychom nevycházeli z toho, že teď krize není, ale abychom byli společně dobře připraveni i na situace, které mohou být horší. Chtěla jsem říct, že tam se samozřejmě počítá s posílením návratové politiky, ale je velkým rizikem to rozdělit jednotlivým evropským státům, protože jsme viděli v Řecku, když dostali peníze a sami se starali o schengenskou vnější hranici, že to nemělo dobré výsledky. (Předsedající upozorňuje na čas.) Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Taky děkuji. Prosím pana premiéra o doplňující odpověď.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Já s vámi souhlasím v tom, že je vlastně pravda, že jednou z příčin vzniku Frontexu bylo to, že některé státy to nezvládaly, respektive to nechtěly zvládat, nebo byly možná nezodpovědné. Já tomu rozumím. Ale znovu opakuji, že kromě těch 1 500 lidí z Frontexu máme připravených 7 tis. policistů z jednotlivých členských států, kteří by mohli zakročit, kdyby se něco stalo. Ale bude o tom debata. Já se k tomu stavím i z hlediska těch peněz, protože my s Tureckem máme dohodu, že jim dáme dvakrát 3 mld. eur a z toho 3 mld. eur jde z rozpočtu členských států, tudíž Česká republika dává asi 560 mil. Proto chci, abychom hlavně použili peníze z evropského rozpočtu a ne z našeho rozpočtu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. Nyní tedy prosím pana poslance Zahradníka, který bude interpelovat ve věci vztahu k Visegrádu, připraví se pan poslanec Kupka.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane premiére, já se vás ptám, jaký je vztah vaší vlády, potažmo váš osobní k Visegrádu. Nedávno tu byl na návštěvě pan prezident Macron, zavítal ještě na Slovensko, ale zato se ostentativně vyhnul Polsku a Maďarsku. Souběžně s ním tady byla i kancléřka Merkelová. Nový ministr zahraničí Tomáš Petříček jede na první zahraniční cestu nikoliv na Slovensko, jaká je tradice, ale do Německa. V rozhovoru pro Respekt pak uvedl, že naší rolí je mluvit s Maďarskem a Polskem o tom, co nám vadí a co je špatně.***
Přihlásit/registrovat se do ISP