(16.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za skoro dodržení času na interpelaci. Bude odpovězeno písemně do třiceti dnů.

Dále je tady přihlášen s interpelací pan poslanec Vojtěch Munzar na paní ministryni Martu Novákovou. Připraví se pan poslanec Mikuláš Peksa. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Vážená paní ministryně, dobrý den, poprvé vás interpeluji, takže se těším na premiéru.

Dnes jsem interpeloval pana premiéra Babiše ohledně dostavby jaderných bloků. Jsme v situaci, kdy naše energetika je stále závislá z cca 50 % na tradičních fosilních zdrojích. Nicméně naše energetická nezávislost, a tím energetická bezpečnost je jedna z nejvyšších v Evropě. Abychom si ji udrželi, musíme mít dlouhodobý plán, jak případně tyto zdroje nahradit, abychom dokázali pokrýt potřeby našeho národního hospodářství a našich domácností. Byl jsem dnes překvapen reakcí pana premiéra, který tady v odpovědi na mou interpelaci a v reakci na interpelaci pana kolegy Adamce sdělil, že vidí velký potenciál v alternativních zdrojích energie. Jistě, nějaký potenciál tam je, ale určitě ne v úrovni 50 % našeho energetického mixu.

Chci se vás, paní ministryně, zeptat: Chcete tedy stavět vůbec další bloky, nebo nikoliv? Podle původního vládního harmonogramu se mělo rozhodnout do konce roku. Máte nový harmonogram? Budete přemýšlet o stavbě? Máte nějaký plán? Případně, jaký máte alternativní jiný plán? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím paní ministryni o odpověď.

 

Ministryně průmyslu a obchodu ČR Marta Nováková Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci. Vážený pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, k vašemu dotazu, jak už jste tady podotkl, odpovídal pan premiér vlády Andrej Babiš a asi bych tady celou řadu věcí pouze opakovala, nicméně budu reagovat na to, jestli tedy máme zájem, abychom měli energetickou soběstačnost, nezávislost a bezpečnost. Tady bych chtěla říci, že pochopitelně máme zájem na tom, abychom byli energeticky nezávislí, soběstační. Je třeba si říci ale, že dnes velké množství elektrické energie vyvážíme, tzn. že jsme soběstační dostatečně, a do budoucna vycházíme samozřejmě z prognóz, které by nám měly určit, jaká asi bude očekávaná spotřeba elektrické energie, která by měla být v době, kdy jednak bychom měli mít postupně odstaveny uhelné elektrárny a jednak tedy bude ukončena životnost prvního jaderného bloku elektrárny v Dukovanech.

Chtěla bych tady zdůraznit, že já osobně a i vláda zcela respektujeme státní energetickou koncepci, i tedy aktualizovanou verzi, a tato určuje určitou strukturu energetického mixu. Také jste říkal, my dnes nemáme tedy 50 %, ale máme zhruba nějakých 30 % energie vyráběné z jádra, ten zbytek nám tvoří primárně, nebo většinově, především uhelné elektrárny a nějakých 13 % nám tvoří obnovitelné zdroje. Ten energetický mix by měl určitě i do budoucna respektovat to, že tady jaderná energie je a i bude. V rámci toho energetického mixu určitě zvažujeme to, co tady také vzpomínal pan premiér: variantu prodloužení životnosti prvního bloku v jaderné elektrárně v Dukovanech. Ale berme to tak, že to je jakási - teď nechci říci záložní varianta, ale je to varianta, která je pro pokrytí rizik, a tyto projekty, jak tedy projekt, který bude analyzovat nebo který analyzuje dostavbu nebo prodloužení životnosti jaderného bloku v Dukovanech, stejně tak jako dostavbu jaderných bloků tak, abychom měli pokryty své potřeby, tak oba dva ty projekty jdou souběžně.

Vláda, a myslím si, že žádná zodpovědná vláda, nemůže rozhodovat o takto závažných investicích pod nějakým tlakem, ani pod tlakem dodavatelů a ani pod tlakem určitých zájmových skupin, které tady mohou v této oblasti být, a zvažuje oba dva projekty velmi zodpovědně. Mohu vám říci, že samozřejmě respektujeme harmonogram, který byl nastaven ve státní energetické koncepci, ale respektujeme ho v rámci možností a informací, které máme. Chtěla bych říci, že jestliže se máme bavit o dostavbě jaderných bloků v roce 2037, tak rozhodně to, jestli budeme mít odpověď na to, jaký bude investorský model dostavby jaderného bloku, jestli bude 31. 12. nebo 31. 3. 2019, nevidím jako katastrofální. To podstatné, to, co vidím, je, že tedy skutečně o tomto vláda jedná a rozhodovat bude.

Myslím si, že je zapotřebí, abychom oba dva ty projekty skutečně zodpovědně posoudili, abychom mohli garantovat to, že naše země bude i po plánovaných odstávkách především uhelných zdrojů energeticky soběstačná, a respektujeme plně strategickou energetickou koncepci, stejně tak jako Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji paní ministryni. Je zájem o doplňující otázku? Ano, je. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Paní ministryně, děkuji. Nicméně ono se to nezvažuje jenom poslední rok nebo posledních pár měsíců, to už je docela dlouhodobá záležitost, i ten původní harmonogram, kdy se mělo rozhodnout do konce roku. Ze strany Evropské unie díky zimnímu balíčku apod. nových směrnic vidíme zvyšující se tlak na naše tradiční fosilní zdroje a my musíme být připraveni s nějakou náhradou. Pokud od nich budeme ustupovat, musíme mít připravenu náhradu, tzn. mnoho času nemáme. Já bych tu otázku zopakoval - jestli můžete tedy říci, jestli opravdu chcete stavět jaderné bloky a hledáte způsob, nebo nechcete a hledáte důvod. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím paní ministryni.

 

Ministryně průmyslu a obchodu ČR Marta Nováková Děkuji za doplňující otázku. Chtěla bych říci asi tolik. Jestliže přijmeme rozhodnutí o dostavbě jaderného bloku, tak rozhodně tato vláda stavět nebude, protože tato vláda maximálně rozhodne o investičním modelu a o zahájení výběrového řízení na dodavatele. A toto určitě chceme. Tady to není o tom, že bychom hledali nějaké výmluvy, ale určitě chceme přijmout rozhodnutí, které by mělo určit, jakým investorským modelem by případná výstavba jaderných bloku byla realizována.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další v pořadí interpelací je pan poslanec Mikuláš Peksa na pana ministra Richarda Brabce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Peksa: Děkuji. Vážený pane ministře, rád bych se zeptal na plánovanou stavbu plynovodu známého pod názvem Gazela 2, který by dle mého soudu výrazně zhoršil životní prostředí v Plzeňském a Ústeckém kraji, a to konkrétně na tyto otázky.

Za prvé. Jak je možné akceptovat kladné posouzení EIA Ministerstvem životního prostředí, když vychází z projektové dokumentace, kterou dle slov samotného zpracovatele není možné zpracovat dostatečné podrobnosti? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP