(17.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Taky děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku? Prosím.

 

Poslanec Jan Bauer: Vážený pane ministře, děkuji za odpověď. A musím osobně říci, tato má interpelace by nikdy nevznikla, kdyby minuty, ale i hodiny, možná i dny poté, co zazněl podle mého názoru nepochopitelný, naprosto nehorázný výrok z úst pana kolegy Zaorálka, kdyby nenastalo to hrobové ticho. A pokud na ty nehorázné věci mlčí nejvyšší ústavní činitel, což je pan premiér, pokud mlčí pan ministr, tak vědom si toho, že respektuji hierarchii vojenskou i politickou, mám pochopení pro to, že se ozval generál. A z toho důvodu mě mrzí, možná nechci říct, že jsem rozhořčen, že právě nastalo to hrobové ticho a že ta okamžitá reakce na ta nehorázná slova, která zazněla, možná nezazněla okamžitě z vašich úst nebo případně z úst pana premiéra Babiše.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan ministr bude chtít odpovídat? Ne. V tom případě prosím dalšího interpelujícího, jímž je pan poslanec Tomáš Hanzel, který bude interpelovat ve věci Fakultní nemocnice Ostrava pana ministra Vojtěcha.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobré odpoledne. Děkuji za slovo, pane místopředsedo, a děkuji za to, že jste mě vystřídal na pár okamžiků, kdy budu interpelovat pana ministra zdravotnictví ve věci Fakultní nemocnice v Ostravě.

Já vím, že jsme tuhle debatu vedli na půdě Poslanecké sněmovny, vím, že se udály určité věci od té doby, ale přece jenom Fakultní nemocnice je téma, které mi, a její osud mi leží velmi na srdci. Protože chci podotknout, že v době, kdy byla Fakultní nemocnice předávána panem doktorem Němečkem, bývalým ředitelem Fakultní nemocnice Ostrava, tak byla předávána ve výborné ekonomické a personální kondici. A situace, která je dnes v této nemocnici, se tomuto stavu zdaleka neblíží.

Já se ptám, jestli je pravda, že se vzdáním funkce ředitele doktora Machytky dochází pouze ke kosmetické změně a pan doktor Machytka dále zůstává ať už formálně, nebo neformálně ve vedení Fakultní nemocnice. Protože pokud tomu tak je, tak si nemyslím, že situace se jen tak jednoduše v této nemocnici zklidní. Pane ministře, já opravdu nechci být svědkem toho, že ostravská Fakultní nemocnice bude nějakým experimentálním místem manažerských pokusů současného managementu. Děkuji vám za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji a prosím pana ministra. Než dorazí k mikrofonu, tak přečtu omluvenku. Omlouvá se nám pan poslanec Válek od 14.30 do 18.00 z pracovních důvodů. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já si myslím, že tady zazněla interpelace, která trošku vyvolává až takovou poplašnou zprávu, jako kdyby celá nemocnice nefungovala, byla v rozvalu, a že pan Němeček ji předal ve výborné ekonomické a personální situaci. Ta ekonomická a personální situace je stabilní, stále v pořádku. Nemocnice nemá žádné ekonomické problémy. Naopak, určitě je to jedna z těch lepších nemocnic, které řídí Ministerstvo zdravotnictví, z hlediska hospodářského výsledku a schopnosti splácet své závazky a podobně. Takže tam skutečně z hlediska ekonomického nejsou žádné zásadní problémy. A personální situace to samé. Pokud jsem se díval například na počet sester, tak celkový počet se zvýšil za pana ředitele Machytky. To znamená, více lidí přišlo do nemocnice než odešlo. To je třeba říct a to je dokladovatelné. Více lidí do nemocnice přišlo než odešlo za ředitele Machytky. Takže nevyvolávejme tady nějaké debaty o tom, že ta nemocnice je na tom špatně.

To samozřejmě, že se tam staly nějaké věci, které byly špatně odkomunikovány atd., byť já už jsem tady na plénu říkal, že si myslím, že v určitých personálních změnách si myslím, že to bylo odůvodněné, oprávněné, v určitých pravděpodobně nikoliv, a pan ředitel Machytka to vyhodnotil tak, aby zkrátka uvolnil tu situaci, tak se vzdal v minulém týdnu svého mandátu, aby odblokoval napjatou situaci, která ve Fakultní nemocnici panovala. A já jsem to rozhodnutí přivítal. Myslím si, že i v médiích bylo evidentní, že to rozhodnutí bylo obecně přijato pozitivně. Dočasně jsem jmenoval na pozici ředitele pana docenta Vávru, který v nemocnici pracuje od roku 1997, tzn. skutečně 21 let, je to člověk, který nemocnici velmi dobře zná. A i při mé návštěvě ve FN Ostrava jsem zjistil, že to je člověk akceptovatelný pro všechny zúčastněné strany včetně zástupců kraje, města atd., kteří mu vyjádřili podporu. Takže myslím si, že za účelem zklidnění té situace v přechodném období, než bude vybrán řádný ředitel ve výběrovém řízení, je to dobrá varianta.

Já jsem dnes vypsal výběrové řízení. Dnes už je vyvěšeno na stránkách Ministerstva zdravotnictví, takže se můžou všichni přihlásit. Bude to transparentní výběrové řízení, které, předpokládám, by mělo proběhnout do Vánoc. A pokud vše dobře půjde, tak zkrátka nový ředitel bude jmenován na začátku příštího roku.

Samozřejmě tu situaci stále vnímám, sleduji, určitě se mi nikterak zásadně nelíbí to, že stále jsou trošku živeny mediální vzkazy atd. Myslím si, že to vůbec neprospívá té nemocnici a že ti lidé, kteří to dělají, tak nevím, jestli to s nemocnicí úplně myslí všichni tak dobře, jak bychom asi chtěli. Takže myslím si, že ta situace teď se má uklidnit, je to jasné, že pan Vávra nebude dělat žádné zásadní personální kroky. Určitě vše budu sledovat. To znamená, ta situace se tam má zklidnit a má to být pouze přechodné období do výběrového řízení.

Pan Machytka skončil, ale samozřejmě podle zákoníku práce vzdáním se funkce mu neskončil pracovní poměr. On nadále podle zákona je zaměstnancem, je na překážkách, pokud vím. A nemocnice teď má povinnost, nikoliv já, ale nemocnice, podle zákoníku práce má povinnost mu nabídnout jinou vhodnou pozici. A já si stále myslím, že pan Machytka je odborník, je to gastroenterolog, který má za sebou poměrně zajímavou kariéru z hlediska zahraniční zkušenosti apod. A určitě nevidím důvod, aby musel opustit nemocnici. Myslím si, že by ho nemocnice mohla nadále v nějaké pozici využít. Ale jaké, to teď nedokážu vůbec říct. A hlavně to bude také i pak na tom budoucím řediteli nemocnice, který vzejde z výběrového řízení. Takže za sebe osobně si myslím, že ta situace v tuto chvíli je stabilizovaná, že se řeší situace na jednotlivých klinikách, řeší se i situace na té gynekologicko-porodnické klinice, která už má nějaký výhled řešení.

Problém je samozřejmě s lékařskou fakultou, tam ode dneška ji řídí rektor, protože nemá děkana, ale to se musí vyřešit volbou nového děkana, aby tam mohla být optimální spolupráce.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan místopředseda má zájem o doplňující otázku. Prosím.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já bych tady chtěl z tohoto místa říct, že já jsem ten poslední, který by chtěl šířit nějaké poplašné zprávy nebo rozdmýchávat nějakou negativní atmosféru, co se týká Fakultní nemocnice v Ostravě. Ale z druhé strany jsem poslanec za Moravskoslezský region, ta situace v očích obyvatel, jak vnímají tuhle situaci, není dobrá a mou povinností je se na to ptát. Já jsem vám, pane ministře, nabídl a teď taky nabízím touto formou, pokud budu moci přispět ke zklidnění anebo k vyřešení té situace tak, aby Fakultní nemocnice byla tím, čím vždycky má být, protože Fakultní nemocnice v Ostravě byla jedna z nejlepších, nebo možná ještě dneska je, jednou z nejlepších nemocnic v této zemi, a já bych si hrozně přál, aby tomu tak bylo i do budoucna. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan ministr má zájem o doplňující odpověď. Prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Já si velmi vážím té podpory nebo nabídky pomoci. Skutečně ta nemocnice je kvalitní, je to jedna z těch nejlepších nemocnic v rámci republiky, přímo řízených fakultních nemocnic Ministerstva zdravotnictví. Takže si myslím, že to tak je a že to tak bude. A že máme tam asi 40 přednostů a teď se bavíme o tom, že hledáme asi dva přednosty na kliniky. Takže si myslím, že skutečně ta situace se má šanci teď velmi stabilizovat, zklidnit. A bude důležité, znovu opakuji, aby i na lékařské fakultě se zklidnila. Protože tam ta situace je také velmi napjatá. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP