(17.20 hodin)
(pokračuje Toman)

Na příští rok, na rok 2019, je v návrhu státního rozpočtu určen pro státní podnik Lesy České republiky odvod v celkové výši 1 mld. korun, nicméně tento odvod příjmů bude v plné výši nahrazen příjmy v rámci resortu Ministerstva zemědělství, takže z Lesů příští rok nebudeme čerpat žádné peníze. A v návrhu rozpočtu výdajů na rok 2019 je stanovena pro úsek lesního hospodářství částka 621 mil. korun, 200 mil. korun bude převedeno z nároků z nespotřebovaných výdajů Ministerstva zemědělství. Tyto částky předpokládáme, že navýšíme o dalších řádově 300 mil. korun z plánovaných úspor na resortu. Tím bude mít k dispozici v roce 2019 pro úsek lesního hospodářství 1 mld. 121 mil. korun, které budou využity mimo jiné na výdaje právě na zvýšené náklady na likvidaci kůrovcové kalamity pro Lesy České republiky. Pokud by tato částka pro příští rok nebyla postačující, požádáme vládu o další finanční prostředky, jako jsme požádali vládu o mimořádné finanční prostředky na snížení následků sucha v loňském a letošním roce.

Tolik úvodem. A jinak můžu říci, že v tuto chvíli máme zabezpečené prostředky a budeme hledat další právě na likvidaci kůrovcové kalamity.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji, pane ministře. Je zájem o doplňující otázku?

 

Poslankyně Veronika Vrecionová: Já panu ministrovi moc děkuji, protože jsem se samozřejmě chtěla ptát i na ty další roky, takže mi vlastně už odpověděl. Jenom jsem se chtěla ujistit, že opravdu nebude potřeba, aby si Lesy České republiky musely brát úvěr, protože jsou tady další požadavky zástupců SVOLu a tak dále, jestli budete schopni tohle všechno skutečně pokrýt, případně jestli vám vláda vyjde vstříc, když to bude potřeba. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pane ministře.

 

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman Co se týká dalších požadavků, jsem přesvědčen o tom, že pokud to bude podloženo čísly a pokud ta situace bude taková, tak vláda určitě vstříc vyjde. Z Lesů České republiky se další peníze odvádět nebudou. Myslím, že se odvedlo v minulých letech dostatečné množství. Co se týká úvěru, nemáme to v tuto chvíli v plánu, ale uvidíme, jak se kůrovcová kalamita bude vyvíjet. A rozhodně nemám v plánu, abychom z Lesů České republiky financovali další prostředky vydávané vlastníkům lesa, jak jste říkala, ze SVOLu, takže podle vývoje.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším poslancem, který přednese svou interpelaci, je pan poslanec Dominik Feri. Připraví se paní poslankyně Věra Kovářová, protože pan poslanec Ivan Adamec svoji interpelaci stáhl. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády a vážený pane ministře, ani po dvou měsících od zavedení slev na jízdném pro seniory a studenty se neobejdeme bez komplikací. Již před zavedením slev České dráhy tvrdily, že v souvislosti s očekávaným nárůstem počtu cestujících mají připraveno dalších padesát záložních vozů pro posílení vlaků. Nicméně realita je taková, že na některých tratích České dráhy počet vagonů redukují a cestující musí často stát, nebo se dokonce do toho vlaku ani nevejdou. To znamená, že se ptám na to, jak je možné, že k této situaci došlo, ačkoliv vláda i České dráhy mnohokrát před zavedením slev proklamovaly, že jsou na toto připraveny.

Ještě bych možná poprosil o krátké zhodnocení toho, jak se to podařilo naplnit, nebo jak se podařila tato slova implementovat v reálném provozu z pohledu pana ministra. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, co se týče těch slev, nevím, jak mám na to reagovat, protože na většinu informací, které tady zopakoval pan poslanec Feri prostřednictvím pana předsedajícího, si myslím, že už jsme odpověděli a že jsme mu tu informaci poskytli.

Já bych si tady možná povzdechl, ale není to žádná výtka, že kdybyste specifikoval mému asistentovi přesně tuhle věc i s vlaky, o které se jedná, tak jsme mohli určitě zareagovat. Já bych vás jenom požádal prostřednictvím pana předsedajícího, jestli mě můžete říct, které ty spoje jsou přeplněny a které mají problémy. Já mám informaci, že těch padesát vagonů, které byly připraveny, je využíváno.

Co se týče finančního plnění, doplnil bych, že zatím pro nás překvapivě nároky, které vlastně přicházejí od dopravců, nebo spíše nepřicházejí, jsou v poměrně nízké výši, a předpokládám, že peníze, které na slevy byly plánovány, budou dodrženy. Ale ten čas je příliš krátký. Máme indikace od některých dopravců, že ti, co jsou v regionálních dopravách, ROPIDu a dalších, mají problém s tím, že ještě klírují a dělají klíring těch jednotlivých operací, takže si myslím, že veškeré peníze ještě nebyly na Ministerstvu dopravy uplatněny.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je zájem o doplňující otázku? Ano. Prosím.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za odpověď. Já myslím, že ohledně těch slev máme spolu takový vřelý vztah, že se dalo předpokládat, čeho se to bude týkat. V každém případě popis skutkového stavu vám předám na vládní lavici. A zcela nekonfrontačně. Jak s ohledem na nějaký report, které jste myslím dostali, hodnotíte ten náběh slev a jestli se to podle vás osvědčilo a je to něco, co by mělo být v současné podobě zachováno. Protože ohledně těch porodních bolestí jsem interpeloval už minule a ne úplně zdárně a úspěšně. Odpověď byla taková neuspokojující. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pane ministře, máte zájem? Prosím.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Určitě mám zájem. Jenom jednu věc. Já fakt nemám křišťálovou kouli, abych věděl, že budete interpelovat zrovna slevy.

Já si nemyslím, že jsou nějaké zásadní porodní bolesti. Vy jste tady sice některé popisoval, ale musím říct, že některé vlaky, zejména regionální, Českých drah jsou a byly plné ještě před zavedením těch slev, takže nic zásadního se v tomto momentu nestalo.

A co se týká toho, jak to hodnotím. Já jsem přesvědčen, a mám tedy zejména od seniorů spíše velmi pozitivní reakce, kteří jsou rádi, že slevy jsou, že si mohou dovolit zajet za nákupy nebo za rodinou, a to tedy pro mě překvapivě hlavně autobusy, velmi rádi, že je to opatření, které pomáhá jak železniční, tak i autobusové dopravě. Moc nechápu tu vaši rétoriku, že je to všechno špatně, že to nefunguje, protože když se bavím s lidmi, tak reakce na slevu do veřejné dopravy jsou spíše pozitivní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dále tady máme paní poslankyni Věru Kovářovou, která přednese interpelaci na paní ministryni Alenu Schillerovou. Připraví se pan poslanec Petr Třešňák. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážená paní ministryně, zajímaly by mě okolnosti odchodu generálního ředitele Finanční správy Martina Janečka. Jedná se skutečně o rezignaci pana ředitele, nebo byl ze své funkce odvolán? Některá média totiž referovala o tom, že vás požádal o odvolání, což je dost nezvyklá konstrukce, a o odvolání asi nemůže být řeči už proto, že jste pana generálního ředitele vždy označovala za výborného pracovníka, skvělého ředitele s výbornými výsledky.

Otázky vyvolávají i důvody odchodu. Pan generální ředitel je tajemný, nechce o nich mluvit. Prý jich je více. Vy je znáte, paní ministryně? Mohla byste nám je prozradit? Mají co do činění s kritikou zneužívání zajišťovacích příkazů či nedávných kontrol úředníků na svatbách? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím paní ministryni. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP