(10.10 hodin)
(pokračuje Stanjura)

A teď pomíjím otázku ochrany těch údajů. A teď nejenom to, že by někdo neoprávněný se podíval, jak ve svém prvním vystoupení říkal pan poslanec Benda, ale obecně únik dat. Dějí se úniky dat z bankovních domů, které bezesporu investují obrovské částky do ochrany svých klientů? Dějí. Jak často se dějí? Všichni odborníci se shodují, že to, co je medializované, je jenom špička ledovce, že zdaleka ne všechno se řeší veřejně, protože by to vyděsilo klienty. Tak zvažme i tuto otázku. Úmyslný útok a úmyslné odcizení těchto dat, to se stát prostě může. (Předsedající upozorňuje na čas.) Děje se to i těm, kteří vynakládají mnohem větší prostředky než stát na ochranu údajů.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším přihlášeným s faktickou poznámkou je pan poslanec Svoboda a dalším paní poslankyně Procházková. Než vám dám slovo, pane poslanče, přečtu omluvu pana poslance Holomčíka, který se omlouvá od 10 do 11 hodin z pracovních důvodů. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Děkuji za slovo, pane předsedající. Mnoho už bylo řečeno mými předřečníky. Ale já skutečně nemohu souhlasit s kolegou Maškem, že jsou to dvě srovnatelné věci. Darování orgánů je jistě problém, je to spíš problém v rovině etické, v rovině náboženské, jakékoliv, ale v žádném případě to, že byl někomu odebrán orgán, se nestane předmětem nějaké obecné informace, která by kohokoliv poškozovala. To je úplně jiná situace, to je nesrovnatelné. A mohu si myslet, že ten automatický souhlas také není dobrý, ale rozhodně nemá ten dopad, který má informace o tom, jaké beru léky.

My jsme dneska v situaci, že už jsme nuceni v nemocnicích chorobopisy VIP pacienta vlastně v uvozovkách padělat, že je prostě uložen v materiálu pod falešným rodným číslem, aby se k němu někdo nedostal a nevyběhlo do dvou dnů po hospitalizaci někoho významného, třeba ze světa uměleckého, všechno, co je majetkem toho člověka. Na to nelze sahat. Já si myslím, že jediná cesta je přes lékaře, že to prostě musíme připravit tak, aby lékaři byli ti, kteří to budou aktivně prosazovat u svých pacientů, protože dopad je pro pacienty, ale pro pacienty nemocné, ne pro pacienty, kteří berou dlouhodobě třeba psychiatrickou léčbu a může to pro ně znamenat, že jejich hodnocení ve světě, když tato informace bude známa, bude zkreslené, protože to prostě lidé vnímají jinak. Oni nevědí, co to je chronická psychiatrická medikace, že to vlastně není něco, co toho člověka postihuje.

Čili na to bych byl skutečně velmi opatrný. A ten obrácený gard, který říkal kolega Stanjura, mi připadá velmi dobrý. A vyrovnat ho tím, že bude aktivně zpracovaná lékařská veřejnost, jak s touto informací pracovat u svých pacientů. (Předsedající upozorňuje na čas.) Ti, co nestůňou, tam je to jedno, tam ale nemůžeme předpokládat, že kdyby stonali, že by souhlasili. Děkuji. (V sále je hluk!)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Poprosím Poslaneckou sněmovnu, jestli by se mohla trošku ztišit, než dám slovo dalšímu v pořadí s faktickými poznámkami paní poslankyni Procházkové. Připraví se paní poslankyně Věra Adámková. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Procházková: Děkuji za slovo. Dobrý den všem přítomným. Musím se tady ohradit proti jedné věci jako lékařka. Opravdu se mi špatně poslouchá, a spousta z nás tady mockrát slyšela, jak podnikatelé, když se zavádělo EET, jsou podvodníci a že je takhle bereme a že to není správně. Já si myslím, že není správně, aby se z lékařů dělali podvodníci, že toho budou zneužívat. Myslím si, že už dneska každý z lékařů, každý z nás, když chce, tak si vážně zjistí jakoukoliv informaci. Neměli bychom to zevšeobecňovat. Ty výjimky tady jsou, budou, ať to ochráníme, jak to ochráníme, to mi věřte. Myslím si, že o tom bychom se měli právě pobavit ve výborech. Pusťme to dál, ať máme možnost diskuse jak v ústavněprávním, tak ve zdravotním výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Mám tady čtyři faktické poznámky. První je paní poslankyně Procházková, pardon Adámková, pan poslanec Svoboda a pan poslanec Rakušan. Prosím, máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Adámková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jenom reaguji nikoliv teď z pozice zpravodaje, ale jako poslanec, abych ujasnila transplantace. Jak víte, léta jsem se transplantologii věnovala aktivně. Prosím vás, ten dárce je opravdu tak ochráněn, že potom ani ošetřující lékař neví, kdo byl dárcem pro příjemce, a tak je to v pořádku. Čili to opravdu neví.

Co se týče těch VIP pacientů, prosím vás, já jsem prošla Nemocnicí Na Homolce velmi dlouho, spadli nám tam pacienti z takzvaného SANOPZu. Pro ty mladší to bylo původně Sanatorium poštovních zaměstnanců, což po roce 1945, nebo 1948, nevím přesně, se stalo jakýmsi VIP zařízením a Nemocnice Na Homolce je zdědila. Obecně musím říct, že velmi varuji před jakýmikoliv kartami, které nejsou ty správné. Jak dobře víte, nejlépe je v tom transparentní náš pan premiér, který má kartu víceméně všude na své jméno i své rodné číslo a nic se mu neděje, jak vidíte. Čili velmi varuji před VIP cizími kartami na špatná rodná čísla, protože to vyžadují zejména celebrity ze světa showbyznys. Je to velmi zlé. My jsme to zažili u takzvaného prvního okruhu, nevím, co to přesně znamenalo, v tom SANOPZu, ale zažili jsme je Na Homolce. U těchto lidí, které vám přivezou v krizové situaci, když nevíte, pod jakým číslem on tam kde je, je velmi obtížné se o ně starat. Čili si myslím, že to by vůbec nemělo být. Nikdo není větší než Bůh a není důvod nemít tam své rodné číslo, ale ošetřeno, aby se jeho data nikam nedostala. Naprostý souhlas. Takoví ti lidé první a druhé kategorie, s tím já mám tedy veliký problém, protože to opravdu přinášelo jenom problémy.

Co se týče toho, co tady říkal jak pan Ing. Stanjura, tak pan doc. Svoboda, a teď říkám samozřejmě svůj osobní názor, u těch pacientů se domnívám, že oni by samozřejmě měli mít kdykoliv - a tam je to i tak psáno, ale ještě to vytáhněme - možnost se k tomu vyjádřit a samozřejmě i mně by se více líbil aktivní souhlas. To musím říci. (Předsedající upozorňuje na čas.)

A co se týče opt-out systému, tomu rozumím, protože my jsme samozřejmě byli zjara v Rakousku, kde jsme to také hodnotili, zkušenosti kolegů, a oni ho tam mají, takže chápu, proč to tam je.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan poslanec Bohuslav Svoboda s faktickou poznámkou. Připraví se pan poslanec Vít Rakušan. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Jenom úplně malou technickou věc. Tady nikdo neřekl, že únik informací je daný nekvalitou nebo neseriózností lékařů. Ten únik informací není přes lékaře, ten únik informací je proto, že v tom systému jsou ty informace někde nalezitelné. Nikdo neřekl, že to je lékaři. Dokonce jsem přesvědčen, že úniky přes lékaře jsou minimální. Já s tím mám skutečně velké zkušenosti přes pacientky. Jsou minimální. To se vůbec netýká lékařů. To je to, že ten systém existuje, někde jsou informace a přístup k nim nedokážeme dokonale ochránit, jako to nedokážeme u bankovních materiálů. To je ten problém.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším je pan poslanec Vít Rakušan s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vít Rakušan: Děkuji vám za slovo. Vážený pane předsedající, vaším prostřednictvím k paní poslankyni doktorce Adámkové. Omlouvám se, já sám pocházím z lékařské rodiny a rozhodně nepodezřívám lékaře, že oni by byli těmi, odkud informace primárně unikají. Nicméně obecně k úniku informací i z lékařského prostředí už v současné době dochází. My nastavujeme nový systém a snažíme se hovořit o tom, abychom v tom novém systému maximálně eliminovali veškerá rizika, která by k nějakému potenciálnímu úniku mohla vést.

Já jako pacient, jako člověk, který se na svět dívá z toho pohledu, že osobnostní práva mají být dotčena státem a systémem co nejméně, bych chtěl dávat souhlas k tomu, aby s takto citlivými informacemi bylo zacházeno kýmkoliv dalším, jakoukoliv další třetí osobou. Proto prostřednictvím pana předsedajícího chválím i pana poslance Bendu za to, že chce, aby tento návrh byl projednán v ústavněprávním výboru. To je prostě materie, která se skutečně dotýká těch nejintimnějších informací o nás jako o lidech, na co jsme léčeni, jaké léky užíváme, a únik takových informací by skutečně mohl znamenat i v případě politiků velký zásah, ale v případě všech lidí v České republice, do našich osobnostních práv. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP