(10.30 hodin)
(pokračuje Hanzel)

Dalším bodem, kterým se budeme zabývat, je

 

42.
Návrh poslance Karla Raise na vydání zákona, kterým se mění
zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí
nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254/2016 Sb.
/sněmovní tisk 179/ - prvé čtení

Stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk 179/1. Prosím, aby předložený návrh uvedl navrhovatel poslanec Karel Rais. A poprosím Poslaneckou sněmovnu a všechny, kteří chtějí diskutovat a vést diskuzi se svými kolegy, ať ji vedou v předsálí, ať v jednacím sále máme klid na to, abychom se mohli zabývat projednáváním tohoto tisku.

Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Karel Rais: Děkuji. Dobrý den, kolegyně a kolegové, vážení členové vlády, předkládám zde návrh zákona, kterým, se domnívám, řešíme jistý nedostatek v současném platném znění. Pokusím se to vysvětlit.

Jde o to, že existuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, kde jsou upravena věcná osvobození při nabytí vlastnického práva k novým stavbám. A tady je ten rozpor, že tento materiál se týká v podstatě osvobození od daně z nabytí nemovitosti v případě, když tato bytová jednotka vznikla v bytovém domě, a zapomnělo se na rodinné domy. Takže celý návrh zákona je mimořádně jednoduchý. Jde o to, aby se tam vložil pojem rodinný dům, protože je tady určitá nespravedlnost, protože mladí lidé, kteří si zřídí novou jednotku v bytovém domě, tak jsou osvobozeni, zatímco druhá skupina těch, kteří si to zřídí v rodinném domě, tak osvobozeni nejsou.

Co se týká dopadu, tak je těžko přesně ho vyhodnotit, ale řádově se pohybuje asi kolem 80 až 100 milionů ročně. A to si myslím, že je asi to podstatné. Předpokládám, že se k tomu vyjádří ještě paní ministryně asi. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobře. Děkuji vám. Teď bych dal slovo zpravodaji určenému pro první čtení panu poslanci Romanu Onderkovi, ale jelikož pan poslanec Roman Onderka je omluven, tak bych chtěl vyzvat garanční výbor, finanční výbor, aby navrhl zpravodaje pro první čtení místo omluveného poslance Romana Onderky. Paní předsedkyně finančního výboru tady není, případně místopředsedové, jestli by se mohli k tomu vyjádřit a určit někoho jako zpravodaje pro první čtení. Pan poslanec Volný.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji za slovo, já se toho samozřejmě milerád ujmu. Myslím, že to je rozumný návrh, který v podstatě vyrovnává nějakou disproporci mezi bytovými domy a rodinnými domky. Já spíš vidím, že -

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pane poslanče, já vás přeruším. Já musím odhlasovat, že budete určen jako zpravodaj pro první čtení.

 

Poslanec Jan Volný: Ano. Určuji tímto za rozpočtový výbor zpravodaje pro první čtení Jana Volného. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Takže já nechám hlasovat o určení zpravodaje pro první čtení tohoto tisku pana poslance Volného.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 193 přihlášeno 164 poslanců, pro 132. Návrh byl přijat.

 

Zpravodajem pro prvé čtení tohoto tisku je pan poslanec Volný. Otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Vojtěch Munzar. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Já si nejdřív dovolím krátkou poznámku konkrétně k tomuto návrhu a pak si dovolím říci pár slov o dani z nabytí nemovitých věcí jako celku.

K tomuto návrhu. Já jsem v této věci interpeloval písemně paní ministryni v dubnu tohoto roku. Myslel jsem si, že by mohly být finanční úřady tolerantnější. Odpověď jsem nějakou dostal, ani jsem to nenechával dávat na schůzi, ale s tímto návrhem pana kolegy Raise prostřednictvím pana předsedajícího souhlasím. Myslím si, že je to dobrá věc, která vyrovnává nerovnost před zákonem, kdy některé bytové jednotky jsou osvobozeny od daně z nabytí nemovitosti a některé nejsou.

Nicméně obecně. Všichni vidíme situaci na českém nemovitostním trhu, že ceny nemovitostí velmi výrazně vzrostly za poslední dobu, a to o dvě pětiny a více. Ve více než polovině okresních měst od roku 2015 takto vzrostly ceny bytů. Do toho vstoupila tento rok velmi necitlivě Česká národní banka s extrémní regulací hypoték. Mnoho mladých lidí, a dokonce střední třída, dneska na byt zejména ve větších městech nedosáhne. A my se domníváme, že vlastnické bydlení by nemělo být luxusem jen pro hrstku vyvolených. Naopak bychom měli být rádi, že i mladé rodiny se snaží postavit na vlastní nohy, a koupě vlastního bydlení jim totiž umožňuje větší ekonomický rozvoj než jen třeba nájemní, tedy půjčení cizího majetku. Navíc když je nejhůř, taková rodina vždy může svůj byt či dům prodat, díky čemuž má zajištěnu určitou životní jistotu.

Stát, veřejný sektor má na růstu cen nemovitostí také svůj podíl, a to díky vysokým regulacím na straně nabídky, například kvůli složitým stavebním normám, kvůli složitému stavebnímu právu apod. A navíc do toho přistoupilo zákonné opatření Senátu, kdy od listopadu roku 2016 platí daň z nabytí nemovitých věcí kupující. Stát zatěžuje toho, kdo si jde koupit nemovitost, toho, kdo si jde koupit byt, dalšími čtyřmi procenty z ceny nemovitostí a to samozřejmě zvyšuje náklad na pořízení vlastnického bydlení. On není pravdou ten předpoklad, který byl tehdy uváděn, že se jen ta zátěž převede z prodávajícího na kupujícího, protože prodávající má z toho prodeje alespoň nějaký příjem. Cena nijak neklesla. Takže nám zůstává daň, kterou platí kupující, a je to vlastně daň, kdy stát vybírá od našich občanů poplatek za to, že si na našem území, na území našeho státu, kupují nemovitost. Tím, že daň byla v roce 2016 převedena na kupujícího, ztratila veškeré zbytky logiky.

A právě, že jsme ve složitém období, v období vysokých cen nemovitostí, tak stát má možnost alespoň ulehčit částečně lidem v nákladech na pořízení vlastního bydlení a nevymýšlet výjimky, že něco bude osvobozeno a něco nebude osvobozeno. Proto já a mí kolegové navrhneme ve druhém čtení zrušení daně z nabytí nemovitosti, případně přijdeme i s variantou, jako kompromisní variantou, alespoň snížení. Nicméně nám by se nejvíc líbilo její zrušení. Důvody jsem tady už říkal na začátku volebního období, kdy jsme toto navrhovali jako samostatný návrh zákona. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP